פסילת צוואה וירושה

צוואה, מתוקף תפקידה, מקוימת רק לאחר מות מחברה. מכיוון שכך, פעמים רבות מתעוררות שאלות ובעיות, אשר לא ניתן לקבל עליהן תשובות מידי כותב הצוואה. ישנם מקרים בהם בעיות אלה ניתנות לפתרון והצוואה הינה ברת תיקון, אולם ישנם מקרים בהם הפגמים או הבעיות הינם כה חמורים עד שהם מביאים לידי פסילת הצוואה והירושה הכתובה בה. במאמר זה נסקור את הדברים העלולים להביא לידי פסילת צוואה, ונרחיב מעט בנושא זה.

 

דברים העלולים להביא לידי פסילת הצוואה והירושה

ישנם דברים רבים העלולים להביא לידי כך שהצוואה תיפסל, וחלוקת הירושה הכתובה בה תבוטל. את הדברים הללו ניתן לחלק לשלוש קטגוריות מרכזיות:

  • בעיות הנוגעות למצווה.
  • בעיות הנוגעות ליורשים.
  • בעיות הנוגעות לגוף הצוואה.

 

פגמים הנוגעים למצווה

רצונו החופשי של המצווה הינו הבסיס המרכזי ביותר במסמך הצוואה והוא אשר מעניק לה תוקף. כל אימת שאנו חוששים שהצוואה נכתבה שלא על פי רצונו החופשי והעצמאי של המצווה בלבד – הדבר עלול להביא לידי ביטול הצוואה. ישנם מספר מקרים בהם מתעורר החשש כי הצוואה אינה מבטאת את רצונו העצמאי של המצווה, ונזכיר את המרכזיים שבהם בקצרה:

 

אי כשירות לצוות

ישנם מקרים בהם אדם מוגדר כאדם אשר אינו כשיר לצוות. מעמד זה ניתן לאדם עקב מצב מנטלי שאינו מאפשר לו לקבל החלטות בצורה שקולה וישרה. סעיף 26 בחוק הירושה קובע כי "צוואה שנעשתה על ידי קטין או על ידי מי שהוכרז פסול-דין או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה – בטלה."

פסילת צוואה וירושה
פסילת צוואה וירושה

צוואה המסתמכת על טעות

לעיתים, כאשר באים לקיים את דברי הצוואה, מתברר כי עורך הצוואה כתב אותה בהתבסס על מידע שגוי או מוטעה. במקרים אלה, על בית המשפט להכריע האם רצונו של המצווה נותר על כנו ויש לקיים את הצוואה כלשונה, או שמא רצונו האמיתי של המצווה הוא לשנות את החלוקה. במידה ובית המשפט משוכנע באשר לחלוקה הרצויה בעיני המצווה ניתן לתקן את נוסח הצוואה, אולם במידה ובית המשפט אינו יודע לומר בצורה חד משמעית מהו רצונו המדויק של המנוח ייתכן הוא יחליט לפסול את הצוואה כליל.

 

מצווה הנתון להשפעה בלתי הוגנת

אחת העילות הנפוצות ביותר לפסילת צוואה הינה בטענה להשפעה בלתי הוגנת על המצווה. הוכחת טענה זו הינה מורכבת מכיוון שהיא דורשת שני דברים:

  • להוכיח כי התקיימה השפעה בין הנהנה לבין המצווה, וכי השפעה זו היא שהביאה לידי כתיבת הצוואה כפי שנכתבה.
  • להוכיח כי ההשפעה הייתה בלתי הוגנת.

יש לשים לב כי בעוד שהסעיף הראשון עוסק במישור העובדות והראיות, הרי שהשני עוסק בתחום המוסרי נורמטיבי, ועל כן קשה להגדיר במדויק מתי השפעה הינה הוגנת ומתי היא עוברת את גבול אי ההגינות.

 

פגמים הנוגעים ליורשים

 

אחד היורשים נטל חלק בעריכתה

סעיף 35 בחוק הירושה קובע כי "הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל-פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה בן-זוגו של אחד מאלה – בטלה"..
ניתן לראות כי החוק מפרט שלושה מצבים המביאים לידי פסילת הצוואה:

  • "ערך אותה".
  • "היה עד לעשייתה".
  • "לקח באופן אחר חלק בעשייתה".

כפי שניתן לראות, שני הסעיפים הראשונים הינם מוגדרים וברורים, ואילו הסעיף השלישי הינו גמיש וניתן להרחיב או לצמצם אותו על פי ראות עיניו של השופט. גמישות זו מאפשרת לשופט חופש רב בבואו להכריע לגבי מידת מעורבותו של הנהנה בעריכת הצוואה. עוד יש לדעת כי סעיף 35 אינו מאפשר לאדם המעורב לנקות עצמו מהחשד שהשפיע על תוכן הצוואה, ואף אם יוכח ללא ספק כי מעורבותו לא השפיעה כהוא זה על תוכנה של הצוואה –בכל זאת דינה של הצוואה להיבטל, על מנת להרתיע יורשים עתידיים מלנצל מצבים אלה.

 

פגמים הנוגעים לגוף הצוואה

את הפגמים הנוגעים לגוף הצוואה מקובל לחלק לשני סוגי פגמים: פגמים צורניים ופגמים מהותיים.

 

פגמים צורניים

פגמים צורניים הינם פגמים הנחשבים "קלים" יותר, מכיוון שאינם עוסקים ביסודות הצוואה אלא בצורתה. בין הפגמים הצורניים ניתן למנות: פגם בתאריך או בניסוח הצוואה, טעויות כתיב, עמעום קל בחלוקת העזבון, וכדו'. סעיף 25 בחוק הירושה מעניק לבית המשפט את הסמכות לתקן צוואה המכילה פגמים צורניים בלבד, במידה והוא משוכנע כי היא משקפת את רצונו החופשי והעצמאי של מחברה.

 

פגמים מהותיים

צוואה המכילה פגמים מהותיים הינה צוואה בעייתית מאד, אשר על פי רוב דינה להיפסל. בין הפגמים המהותיים ניתן למנות: פגם בחתימת העדים בצוואה בעדים, צוואה אשר אינה מצווה שום דבר חיובי, צוואה אשר אינה מגדירה עצמה כצוואה וכדו'. צוואה המכילה פגם מהותי על פי רוב אינה מוגדרת כצוואה כלל וממילא אינה ברת תיקון באמצעות סעיף 25 ודינה להיפסל.

 

מה עושים במקרים של פסילת צוואה וירושה

ככלל בדיני ירושה וצוואה, כאשר צוואה נפסלת חוזרים חזרה לצוואה הקודמת. במידה והצוואה שנפסלה הייתה הצוואה הראשונה, פוסק בית המשפט לחלק את הנכסים על פי האמור בחוק הירושה בין היורשים על פי דין. עם זאת, ישנם מקרים בהם פסילת הצוואה אינה נעשית באופן מוחלט אלא על חלק מסוים מתוך נכסי העזבון. במקרים אלה מקיימים את החלק המקוים של הצוואה, ואילו החלק הפסול מחולק בין יתר היורשים הכתובים בצוואה או היורשים הכתובים בחוק (על פי החלטתו של השופט).

 

סיכום

הנבחרת המשפטית מציעה בפני הקהל הרחב מידע משפטי נגיש ובהיר במגוון רחב של תחומים משפטיים. ניתן להתייעץ עמנו בכל עת ובכל נושא, ולקבל חוות דעת של מומחה בזמן קצר וברמה מקצועית גבוהה ביותר. באתר של הנבחרת המשפטית ניתן למצוא עוד מאמרים רבים במגוון רחב של תחומים.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

פסילת צוואה בשל השפעה בלתי הוגנת

אנשים רבים מבקשים לחלק את נכסיהם וממונם בצורה ספציפית ומיוחדת, ועל מנת לעשות זאת הם כותבים מסמך צוואה. לעיתים מתעורר החשד כי החלוקה הרשומה בצוואה

פסילת צוואה נוטריונית

צוואה הינה מסמך בה מביע המנוח את רצונו שייעשה בנכסיו לאחר לכתו. החוק מעניק תוקף למספר סוגים של צוואות, ולכל סוג ישנם היתרונות והחסרונות שלו.

פסילת צוואה בעל פה

ע"י צוואה, אדם מביע את רצונו החופשי מה ברצונו שייעשה בנכסיו לאחר מותו. בנסיבות מסוימות ניתן להסתפק בצוואה בעל פה, אולם עליה לעמוד בתנאים מסוימים

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: