פסילת צוואה בשל השפעה בלתי הוגנת

אנשים רבים מבקשים לחלק את נכסיהם וממונם בצורה ספציפית ומיוחדת, ועל מנת לעשות זאת הם כותבים מסמך צוואה. לעיתים מתעורר החשד כי החלוקה הרשומה בצוואה אינה מבטאת את רצונו של המצווה בלבד, ועולה הטענה כי היא מכילה השפעות חיצוניות. במקרים אלו נדרש בית המשפט להכריע האם הצוואה כשרה או שמא דינה להיפסל. במאמר זה נרחיב מעט אודות קיומה של השפעה בלתי הוגנת בצוואות, ונלמד על המקרים בהם ניתן לערער על תקפות הצוואה בטענה זו.

 

מדוע בית המשפט יכול לפסול צוואה?

השופט אהרון ברק נהג להמשיל את הצוואה לגוף ואת רצונו של המצווה לנשמה. כשם שתפקידו של הגוף הוא לממש ולבטא את הנשמה, כך תפקידה של הצוואה הוא לבטא ולממש את רצונו של המצווה, וכאשר היא אינה עושה זאת בצורה מלאה היא מועלת בתפקידה ודינה להיפסל. ביטוי רצונו החופשי והעצמאי של המצווה הינו היסוד הבסיסי ביותר לקיומה של הצוואה, וכאשר הוא חסר – הרי שהעיקר חסר מן הספר וכאילו אין כאן צוואה כלל.

 

פסילת צוואה עקב השפעה בלתי הוגנת

סעיף 30 בחוק הירושה קובע כי:

"הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה"

ערעור על תוקפה של הצוואה בגין השפעה בלתי הוגנת הינה אחת הדרכים הנפוצות ביותר לערער על צוואות בישראל.

 

מהי ההגדרה להשפעה בלתי הוגנת?

בבואנו לבדוק האם התקיימה השפעה בלתי הוגנת יש להפריד בין שני מרכיבים:

 • קיומה של השפעה.
 • קיומה של השפעה בלתי הוגנת

הבחנה זו חשובה מכיוון שבעוד שהמרכיב הראשון הינו עובדתי ביסודו, הרי שהשני הינו מוסרי נורמטיבי ועוסק בתחום אחר לחלוטין של הוכחות.

פסילת צוואה בשל השפעה בלתי הוגנת
פסילת צוואה בשל השפעה בלתי הוגנת

הוכחת קיומה של השפעה

על מנת להוכיח את קיומה של השפעה כלשהי (ללא קשר להוגנות ההשפעה) בין המצווה לבין הנהנה בית המשפט מבקש להתייחס לארבעה גורמים:

 1. המצווה היה נתון להשפעה.
 2. לאחד הנהנים מן הצוואה הייתה אפשרות להשפיע על המצווה.
 3. לנהנה זה היו האמצעים להשפיע על המצווה.
 4. הצוואה נעשתה כתוצאה מהשפעה זו.

על מנת ללמוד על גורמים אלה מתייחס בית המשפט למשתנים שונים ונרחיב על כך בהמשך.

 

הוכחת קיומה של השפעה בלתי הוגנת

לאחר שהוכח כי התקיימה השפעה של הנהנה על המצווה, עלינו לברר האם ניתן להגדיר את ההשפעה כהשפעה בלתי הוגנת? נקודה זו מורכבת להגדרה, מכיוון שכל אדם נתון להשפעה מצד סביבתו מעצם היותו אדם. מקובל לומר באופן כללי כי השפעה מותרת הינה השפעה אשר משכנעת את המצווה ומאירה את עיניו, לעומת השפעה בלתי הוגנת אשר דוחה את רצונו החופשי של המצווה וגורמת לו לפעול על פי שיקולים זרים. נקודה זו הינה מעורפלת מעט ואינה ניתנת להגדרה חד משמעית, וכל מקרה נידון לגופו בבית המשפט מבחינה מוסרית ונורמטיבית.

 

אילו גורמים מסייעים להגדיר השפעה בלתי הוגנת

כאשר בית המשפט מבקש לבחון האם התקיימה השפעה בלתי הוגנת הוא משקלל את כלל הגורמים והנסיבות, ומנסה ליצור תמונת מצב שלמה עד כמה שניתן של טיב היחסים בין המצווה לנהנה. בין הדברים אותם בוחן השופט ניתן למנות:

 • רמת התלות של המצווה בנהנה.
 • אופי התלות –תלות כלכלית, רפואית, נפשית, משפחתית וכדו'.
 • מצבו הנפשי והמנטלי של המצווה.
 • מצבו הרפואי והבריאותי של המצווה.
 • רמת הניתוק והבידוד של המצווה מקרוביו.
 • האם הצוואה נשמרה בסוד מפני קרוביו של המצווה
 • רמת המעורבות של הנהנה בכתיבת הצוואה.
 • מיהם העדים החתומים על הצוואה (במידה ויש).
 • האם המצווה גר יחד עם הנהנה.
 • האם המצווה היה יכול להתייעץ עם אחרים לגבי תוכן צוואתו.
 • רמת הניסוח של הצוואה (רהוט, מסורבל, קצר, בהיר וכדו').

שקלול דברים אלה ועוד רבים אחרים מאפשר לבית המפשט לקבל תמונת מצב בהירה יותר של אופי וטיב היחסים בין המצווה לנהנה, ומאפשרת לו לקבוע האם ההשפעה הייתה הוגנת או שמא פסולה.

 

מה עושים בנכסי הירושה כאשר צוואה נפסלת בשל השפעה בלתי הוגנת

סתם המחוקק ולא פירש את אשר יש לעשות בנכסי הירושה במקרים בהם הצוואה הוגדרה כפסולה בגין השפעה בלתי הוגנת. לעיתים מכריע בית המשפט כי הצוואה כולה בטלה וחוזרים לצוואה הקודמת (ובמקרים בהם אין כזו, מחלקים על פי החלוקה הכתובה בחוק הירושה), ולעיתים הוא מכריע כי חלקו של הנהנה בלבד נפסל, ואילו שאר הצוואה מחלוקת כמפורט בצוואה. בכל מקרה מכריע בית המשפט על פי הנסיבות כראות עיניו.

 

על מי מוטלת חובת ההוכחה לקיומה של השפעה בלתי הוגנת?

ככלל בדיני ירושה – כל צוואה הינה בחזקת כשרה עד שיוכח אחרת. מכיוון שכך, המבקש לטעון כי הצוואה פסולה מכיוון שנעשתה תחת השפעה בלתי הוגנת – עליו מוטלת חובת ההוכחה והוא הנדרש להוכיח בצורה וודאית ומוחלטת כי התקיימה השפעה כזו, וכי השפעה זו השפיעה על תוכנה של הצוואה. עם זאת, במקרים בהם המצווה היה במצב תלותי לגמרי באחד הנהנים, חובת ההוכחה עוברת לידי המבקש לקיים את הצוואה, ועליו מוטלת חובת ההוכחה להוכיח כי לא התקיימה השפעה בלתי הוגנת. שינוי זה אינו נובע מכך שאנו חושדים בו שניצל תלות זו, אלא נועד למנוע ולהרתיע מראש את האנשים הקרובים אל המצווה מלנצל יחסים אלה לטובתם האישית.

 

מהו מועד ההשפעה הבלתי הוגנת הרלוונטי

על מנת להוכיח כי התקיימה השפעה בלתי הוגנת נדרש המערער להוכיח כי התקיימה השפעה בלתי הוגנת אשר השפיעה על תוכן הצוואה. מכיוון שכך, אין די להוכיח את קיומה של השפעה כלשהי, אלא יש למקד את ההוכחות סמוך למועד כתיבת הצוואה. מיקוד זה מבטיח כי תוכן הצוואה הושפע מאותה השפעה בלתי הוגנת, וכך ניתן לפסול את הצוואה. ישנם מקרים בהם מקבל בית המשפט עדויות המאוחרות למועד כתיבת הצוואה, כאשר הם מעידים על אופי היחסים בין המצווה לנהנה בזמן כתיבת הצוואה, בבחינת "אחרית הדבר מלמד ומשליך גם על ראשיתו".

 

סיכום

אנו, חברי הנבחרת המשפטית, מבקשים להציג לקהל הרחב מידע משפטי בשפה רהוטה ונגישה לכל. באתר האינטרנט שלנו תוכלו למצוא עוד מאמרים רבים בתחומים אלה, ולקבל מידע נוסף אשר יעזור לכם להצליח בהגשת התביעה שלכם.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

פסילת צוואה וירושה

צוואה, מתוקף תפקידה, מקוימת רק לאחר מות מחברה. מכיוון שכך, פעמים רבות מתעוררות שאלות ובעיות, אשר לא ניתן לקבל עליהן תשובות מידי כותב הצוואה. ישנם

פסילת צוואה נוטריונית

צוואה הינה מסמך בה מביע המנוח את רצונו שייעשה בנכסיו לאחר לכתו. החוק מעניק תוקף למספר סוגים של צוואות, ולכל סוג ישנם היתרונות והחסרונות שלו.

פסילת צוואה בעל פה

ע"י צוואה, אדם מביע את רצונו החופשי מה ברצונו שייעשה בנכסיו לאחר מותו. בנסיבות מסוימות ניתן להסתפק בצוואה בעל פה, אולם עליה לעמוד בתנאים מסוימים

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: