פסילת צוואה בעל פה

ע"י צוואה, אדם מביע את רצונו החופשי מה ברצונו שייעשה בנכסיו לאחר מותו. בנסיבות מסוימות ניתן להסתפק בצוואה בעל פה, אולם עליה לעמוד בתנאים מסוימים על מנת לקבל תוקף בבית המשפט. במידה ותנאים אלו חסרים או פגומים עלול בית המשפט להכריע כי יש לפסול את הצוואה בעל פה ולראותה כבטלה. במאמר זה נבין מהי צוואה בעל פה, מהי צוואה פסולה, אילו דברים מובילים לפסילת הצוואה ומתי ניתן בכל זאת לקיימה.

 

סוגי הצוואות

החוק בישראל מתייחס לארבע צורות אפשריות לצוואה:

 1. צוואה בכתב יד – על הצוואה להיות רשומה כולה בכתב ידו של המצווה.
 2. צוואה בפני שני עדים – על העדים להיות עדים כשרים, בוגרים וללא אינטרס.
 3. צוואה בפני רשות – הצהרת צוואה בעל פה בפני בית משפט או בית דין רבני וכדו'.
 4. צוואה בעל פה – נבקש להרחיב ולהכיר אפשרות זו, להלן.

 

צוואה בעל פה – יסודות

צוואה בעל פה נועדה למצבים שבהם האדם נקלע למצב של "שכיב מרע" פתאומי ואין ביכולתו לכתוב צוואה באופן מסודר באחת משלושת הדרכים האחרות שמנינו. בצוואה מסוג כזה על האדם לומר את צוואתו לשני עדים ועליהם לרשום את הדברים מהר ככל הניתן. לאחר שכתבו העדים "זיכרון דברים" זה, עליהם לחתום על המסמך ולהפקידו אצל הרשם לענייני ירושה. לאור הדחיפות הגדולה ומצב החירום המתואר, יובן כי העדים יכולים להיות חלק מהיורשים או קרובי משפחה של המצווה, בניגוד לצוואה בפני עדים שאז ישנה דרישה לעדים אובייקטיבים.

 

שבעה תנאים לצוואה בעל פה תקינה

בית המשפט קבע שבעה תנאים הצריכים להתקיים בצוואה בעל פה:

 1. על המצווה להיות במצב של שכיב מרע.
 2. על הציווי להיעשות בפני שני עדים.
 3. על העדים להבין את לשונו של המצווה.
 4. דברי המצווה יירשמו בזיכרון דברים.
 5. העדים ייחתמו על זיכרון דברים זה.
 6. זיכרון הדברים יופקד אצל הרשם לענייני ירושה.
 7. תהליך הרישום, החתימה וההפקדה ייעשו מהר ככל האפשר.
פסילת צוואה בעל פה
פסילת צוואה בעל פה

צוואה פסולה

צוואה פסולה הינה צוואה אשר מכילה פגם או טעות. את פגמי הצוואה ניתן לחלק לשני סוגים מרכזיים:

 

פגם מהותי

לצוואה ישנם מספר יסודות בסיסיים כמו למשל היותה צוואה, או רצונו החופשי של המצווה. אם אחד מיסודות הצוואה חסרים כמו למשל אם ניכר כי המצווה לא הביע את רצונו החופשי אלא היה תחת השפעת אלכוהול אזי זוהי צוואה פסולה עם פגם מהותי.

 

פגם צורני

לצוואה ישנם מספר תנאים באשר לתוכנה כמו למשל עליה להכיל חתימת עדים (במידה ויש), חתימת המצווה, תאריך וכדו'. במידה וישנו פגם באחד מדברים אלה (תאריך שגוי או שאין תאריך כלל) אזי זוהי צוואה פסולה עם פגם צורני.

 

האם ניתן לתקן צוואה פסולה?

בחוק הירושה סעיף 25 נאמר: "התקיימו מרכיבי היסוד בצוואה, ולא היה לבית המשפט ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, רשאי הוא… לקיימה…".

כלומר בית המשפט פסק כי צוואה בעלת פגם מהותי אינה צוואה כלל ועל כן אין לבית המשפט יכולת לקיימה. לגבי צוואה בעלת פגם צורני נאמר כי כאשר לבית המשפט אין ספק כי היא משקפת את רצונו של המצווה הוא רשאי לקיימה אף על פי שהיא מכילה טעות. יסודה של הכרעה זו נעוצה בהבנה כי מטרתו העליונה של בית המשפט בדיני צוואות הינה מילוי רצונו האחרון של המנוח בצורה הקרובה ביותר שניתן, וכל מטרת הצוואה היא רק לממש את רצונו.

 

פגמים בצוואה בעל פה

נעבור על שבעת יסודות הצוואה בעל פה, ונבחן מספר דוגמאות:

 

האדם אינו שכיב מרע

במידה והאדם המצווה אינו במצב של שכיב מרע קבע בית המשפט כי אין מקום כלל להיכנס לאפשרות של צוואה בעל פה, וכיוון שזהו תנאי התחלתי הרי שהוא פוסל את הצוואה בעל פה כולה. ישנו דיון האם המצווה צריך להיות במצב שכיב מרע סובייקטיבי (שהוא מודע למצבו הקשה) או שדי בשכיב מרע אובייקטיבי, אך קצרה היריעה מלפרט.

 

ציווי בעל פה בפני עדים נפרדים

מקרה אשר הגיע לבית המשפט כאשר אדם אמר את צוואתו לשני עדים, אולם הדברים נאמרו בזמנים שונים בפני כל אחד מהם לחוד. בית המשפט הכריע כי זהו אינו פגם מהותי וכי ניתן להכשיר צוואה זו ע"י סעיף 25.
פסיקה דומה נאמרה כאשר אחד העדים שמע את הצוואה בטלפון וכלל לא היה נוכח יחד עם העד השני.

 

ציווי בעל פה בפני עד אחד בלבד

במידה והאדם ציווה את צוואתו בעל פה לאדם אחד בלבד, פסק בית המשפט כי מקרה שכזה הינו פגם מהותי כזה "היורד לשורשם של דברים", כיוון שעדות בפני בשני אנשים היא אחת מיסודות הצוואה, ועל כן יש לפסול צוואה בעל פה זו כיוון שהפסול בה הוא מהותי ולא צורני. יש לומר כי פסילה זו עומדת בעינה אף אם שני אנשים אישרו את כתיבת זיכרון הדברים על ידי העד היחיד, כיוון שיש צורך בשני אנשים שבפניהם יצווה המוריש את צוואתו.

 

איחור ברישום הדברים

לשון החוק קובעת כי על העדים לכתוב זיכרון דברים "מהר ככל הניתן". זמן זה אינו מוגדר בצורה מדויקת, והוא תלוי בנסיבות. בשנת 1999 הגיע לביהמ"ש מקרה שבו העדים ששמעו את הצוואה בעל פה לא הכירו את החוק המצווה אותם לרשום את הצוואה מהר ככל הניתן, ועל כן הם השתהו עם כתיבת זיכרון הדברים במשך כמה ימים. בית המשפט פסק כי אין לפסול צוואה זו כיוון שהנסיבות גרמו לעיכוב זה, ואין פה פסול מהותי הפוסל את הצוואה בעל פה. בפסיקה אחרת קבע בית המשפט כי אם לא נכתבו הדברים לאחר חודש מרגע אמירתם הרי שהצוואה מתבטלת, אולם בית המשפט יכול לקיימה ע"פ סעיף 25 כראות עיניו.

 

סיכום

מהתבוננות בדוגמאות הרבות שהבאנו ניתן לראות כי כאשר בית המשפט בטוח ברצונו המקורי של המצווה אזי יש בידו כוח וסמכויות נרחבות לתקן את פגמי הצוואה ולהביאה לידי מימוש. אולם ישנם מקרים שבהם בית המשפט אינו בטוח ואינו יכול להכריע ועל כן שומה עליו לפסול את הצוואה. דיני צוואות הינם מורכבים מאד וקיימים בהם דיוקים רבים שלא ניתן לעמוד על כולם ללא ליווי צמוד של עו"ד מקצועי ובעל ניסיון. ליווי זה יחסוך סיבוכים משפטיים עתידיים הלוקחים זמן וכסף רב ויעשה את תהליך הירושה לחלק יותר עבורכם ועבור קרוביכם.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

פסילת צוואה בשל השפעה בלתי הוגנת

אנשים רבים מבקשים לחלק את נכסיהם וממונם בצורה ספציפית ומיוחדת, ועל מנת לעשות זאת הם כותבים מסמך צוואה. לעיתים מתעורר החשד כי החלוקה הרשומה בצוואה

פסילת צוואה וירושה

צוואה, מתוקף תפקידה, מקוימת רק לאחר מות מחברה. מכיוון שכך, פעמים רבות מתעוררות שאלות ובעיות, אשר לא ניתן לקבל עליהן תשובות מידי כותב הצוואה. ישנם

פסילת צוואה נוטריונית

צוואה הינה מסמך בה מביע המנוח את רצונו שייעשה בנכסיו לאחר לכתו. החוק מעניק תוקף למספר סוגים של צוואות, ולכל סוג ישנם היתרונות והחסרונות שלו.

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: