עסקאות בירושה עתידה

כל אדם רשאי להוריש את הרכוש שלו לאחר פטירתו. יתרה מכך – החוק במדינת ישראל, כמו גם במרבית המדינות בעולם, מאפשר ואפילו מעודד בעלי רכוש, לכתוב בעודם החיים צוואות הנוגעות לטיפול ברכוש שלהם עם הסתלקותם. הצוואה מאפשרת להעביר את הרכוש ולהוריש אותו למוטבים הרשומים בצוואה. יתרה מכך, הצוואה יכולה גם לקבוע את החלק המדויק מהרכוש, שאותו יקבל כל אחד מהיורשים הנזכרים בה. עם זאת, לא אחת מתעוררות בעיות בהקשר לביצוע עסקאות בירושה עתידה.

בשורות להלן נעסוק בסוגיית הירושה העתידה ואילו אפשרויות קיימות לביצוע עסקאות הקשורות אליה, אם בכלל. מהי ירושה ומה ההבדל בין ירושה לעיזבון? אילו אמצעים עומדים לרשותו של אדם שהוא הבעלים של רכוש, להעביר אותו ליורשים המועדפים עליו? מהי בעצם ירושה עתידה ומהו הדין בכל מה שקשור בביצוע עסקאות בירושה עתידה? כדאי לקרוא – מדובר בסוגיה משפטית מעניינת, שהתייחסות שגויה אליה עלולה להסתיים במפח נפש אם פעולת ההורשה לא התבצעה כהלכה.

 

על ירושה, עיזבון ומה שביניהם

כל אדם ההולך לעולמו, עשוי להותיר אחריו רכוש אותו הוא מעוניין להעביר ליורשים המועדפים עליו. הרכוש הזה עשוי להיקרא ירושה ועשוי, במקרים מסוימים, להיקרא עיזבון.כאשר מדובר על ירושה, הכוונה היא לסך כל הנכסים והכספים אשר הנפטר הותיר אחריו לאתר מותו. על פי החוק, הירושה של אדם תעבור ליורשים החוקיים שלו, בין אם הוגדרו במפורש באמצעות צוואה ובין אם הם היורשים של הנפטר על פי חוק הירושה הנהוג במדינת ישראל. עם זאת, היורשים יהיו מחויבים על פי חוק ועל פי המצפון, לסלק את כל החובות שהותיר אחריו הנפטר, לפני שיחלקו ביניהם את הירושה או לפני שהצוואה תיכנס לתוקף.

לעומת זאת, העיזבון של אדם הוא סך כל הנכסים והחובות של אנשים כלפיו, אבל גם סך כל החובות וההתחייבויות העתידיות שלו כלפי אחרים. לדוגמה – אם הנפטר הוא הבעלים של עסק אשר השווי שלו הוא מיליון שקלים, בחשבונות הבנק שלו מצויים מיליון שקלים נוספים ויש לקוחות ושותפים עסקיים החייבים לו עוד מיליון שקלים – הרי שבצד הזכות יש לו שלושה מיליון שקלים.

מנגד, אם הוא חייב לספקים או לאנשים אחרים סכום של חצי מיליון שקלים, ויש חובות שעדיין לא הוצגו בסך חצי מיליון נוספים – הרי שצד החובה שלו עומד על מיליון שקלים. בסיכומו של עניין, הרכוש שיחולק בין היורשים יהיו רק 2 מיליון שקלים. את סילוק החובות בירושה מבצעים היורשים. את סילוק החובות בעיזבון מבצע, לעיתים קרובות, מנהל עיזבון. גורם זה הוא מי שיבצע גם את חלוקת הרכוש בין היורשים.

עסקאות בירושה עתידה
עסקאות בירושה עתידה

איך צריכה להתבצע העברה של רכוש בירושה

העברת רכוש בירושה, מתבצעת אך ורק בשתי דרכים:

האחת – באמצעות צוואה, שבה מפרט בעל הרכוש איך הוא מעוניין לחלק את הרכוש שלו לאחר מותו, מיהם המוטבים ואיזה חלק מהרכוש יקבל כל אחד מהם. בהנחה שכל החלקים בצוואה עומדים בדרישות החוק, ובהנחה שהצוואה נוסחה בצורה ברורה, חלוקת הרכוש תתבצע בדיוק נמרץ לפי מה שנקבע בה. הדרך השניה היא הורשת הרכוש מכוח החוק. במקרה הזה, סדר היורשים נקבע בחוק הירושה. הסעיפים הנוגעים לסדר הירושה הם סעיפים 10 – 17 לחוק ובכלל. באופן כללי ניתן לומר שסדר היורשים נע במעגל שהולך ומתרחב, ככל שלא נמצא יורש במעגל הקרוב לנפטר. בן או בת הזוג, הילדים, היורשים של הילדים וכך הלאה.

 

מהי ירושה עתידה?

ירושה עתידה היא כלל הירושה אשר המוריש מועיד או עשוי להועיד, ליורש אחד או למספר יורשים. למעשה, מדובר ברכוש השייך לבעליו ללא כחל וסרק. זאת, אף שהמוריש עשוי לציין בפני אחד היורשים או בפני כולם, איזה חלק בירושה הוא מועיד לכל אחד מהם. ואולם למעט הפן ההצהרתי, אין למעשה להצהרות מהסוג הזה כל תוקף חוקי, אם לא גיבה אותן המוריש באמצעות צוואה.

 

מהן עסקאות בירושה עתידה

ניקח לדוגמה שני בנים שאביהם אמר להם יותר מפעם אחת, שכאשר הוא ילך לעולמו, כל הרכוש שהאב הוא הבעלים שלו יעבור אליהם, תוך חלוקה שלו שווה בשווה ביניהם. אחד האחים פונה לאחיו, במטרה להגיע איתו להסכמה על חלוקת הרכוש, עוד בחיי האב. שני האחים הגיעו להסכמה ואפילו חתמו על הסכם שהוא לכאורה מחייב. כשהאב נפטר, ביקש אחד האחים לממש את ההסכם, אבל האח השני התנגד, משום שיחסית למה שהאב הוריש לו בפועל באמצעות צוואה, ההסכם שנחתם בעבר מקפח אותו.

בכל ערכאה משפטית, ההתנגדות של האח לקיום ההסכם שנחתם תתקבל ללא סיג. זאת, משום שההסכם על חלוקת הרכוש נחתם כשהאב היה עדיין בחיים, ולפיכך הוא בטל מיסודו. על פי אותה אמת מידה, כל הבטחה שנתן אדם לאחר על סמך ירושה עתידית היא בטלה מיסודה. מודגש בזאת, שירושה ניתנת להעברה אך ורק באמצעות צוואה, או באמצעות חוק הירושה שתקף לאחר מותו של בעל הרכוש.

לכאורה, הדברים עשויים להיות שונים כאשר מדובר בעיזבון, שבו לכאורה יכול אחד היורשים בו להתייחס לחלקו כאל חלק בעסק. אבל האבחנה בין עיזבון לירושה היא דקה וספק אם היא תאושר בבית המשפט, לא כל שכן עסקאות בירושה עתידה בנוגע לחלק בעיזבון. זה המקום לציין גם שאדם אינו יכול להצהיר על הסתלקותו מן הירושה, כאשר המוריש עודנו בחיים.

 

עורך דין צוואות ותפקידו בנושא עסקאות בירושה עתידה

עורך דין צוואות וירושות הוא איש המקצוע שיש לפנות אליו, בכל מקרה שבו נדרשים יורשים עתידיים או יורשים של אדם שהלך לעולמו, לנושא החלוקה של הרכוש ותקפותם של הסכמים שנכרתו על סמך הרכוש הזה. עורך דין צוואות ועסקאות מייעץ ומכוון כמיטב יכולתו הן את היורשים והן את בעל הרכוש, בעת כתיבת הצוואה. זאת, במטרה למנוע ממנו ליפול במוקשים ומכשולים, כתוצאה מניסוח לא נכון של הצוואה או ניסוח מעורפל שלה. בנוסף, יסייע ערך הדין למנוע הימצאות חלקים בצוואה שעלולים להיות לא מוסריים או לא חוקיים, מה שיגרום לבית המשפט לבטל אותם.

ככל שהרכוש שבו מדובר הוא רב יותר, וככל שמדובר בעיזבון שהטיפול בו מורכב יותר, כך הסיוע של עורך דין צוואות וירושות הוא חשוב יותר ומסייע ליורשים העתידיים להימנע מבעיות מיותרות. בעיות כאלה עלולות לגרום לחילוקי דעות בין היורשים ולעיכובים ניכרים במימוש הצוואה או חלוקת הרכוש. אם יש לכם עניין לנסח צוואה שתעמוד בדרישות החוק ותחלק את הרכוש שלכם בין היורשים המועדפים עליכם, באופן שאותו אתם קובעים, צרו קשר כבר היום עם עורך דין צוואות וירושות על מנת שתקבלו ליווי משפטי הולם ותוכלו לנסח את הצוואה, באופן התואם ביותר את הכוונות והרצונות שלכם.

התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: