עילות התנגדות לצוואה

כל בקשה לקבלת צו קיום צוואה מוגשת אל הרשם לענייני ירושה, שמצידו חייב לפרסם את דבר הבקשה בעיתון יומי וזאת על מנת שמי שמעוניין להתנגד לקיומו של הצו, יוכל לעשות זאת. על פי החוק בין השאר, על הצוואה להיכתב מתוך רצונו החופשי של המצווה וללא השפעה או התערבות חיצונית (שאינה מותרת על פי החוק) כלפיו. ברוב המקרים סביר להניח שאם הצוואה תקינה ונערכה כיאות, היא אכן תתקיים כלשונה וככתבה.

אך למרות האמור, ישנם מקרים בהם מוגשות התנגדויות שונות לקיום הצוואה, בין אם על ידי קרובי משפחה ובין אם על ידי אנשים, גופים ומוסדות שונים שמוצאים מסיבות כאלו ואחרות, את ביטול הצוואה כאינטרס שלהם. במאמר זה נסביר בקצרה מהן אותן ההתנגדויות ומה הן העילות לביטול, לשינוי או לפסילת הצוואה וזאת על ידי חלוקה למספר נושאים עיקריים ולטענות היכולות לעלות בעקבות אי התקינות שלהם.

 

אי כשירות מנטלית כגורם לביטול צוואה

כאשר אנו רוצים להגיש התנגדות לצוואה, עלינו לדעת כי ישנם מספר גורמים מרכזיים הקשורים לכותב הצוואה עצמו, שבגינם ניתן לערער על הצוואה. הראשון שבהם הוא אי כשירות מנטלית (זמנית או קבועה) של הכותב, שבגינה הוא לא יכל בעת כתיבת הצוואה, להבין ולהעריך נכונה את כל רכושו ונכסיו ולכן ישנו חשש כי בזמן כתיבת הצוואה, הם לא חולקו כראוי או לא חולקו במלואם. כמו גם, אי היכולת של כותב הצוואה להעריך את ההשלכות וההשפעות של חלוקת הרכוש שלו על המשפחה ועל הקרובים, יכולה להביא לפסילתה לאחר דיונים בבית המשפט.

 

התערבות יתר, אי הערכה והשפעה שלילית על כותב הצוואה

התערבות יתר של גורם שאינו כותב הצוואה, עלול גם כן להביא לפסילתה. מן הסתם, גם השפעה רעה או לא הוגנת כזאת או אחרת על כותב הצוואה, או אף חלילה השפעה זדונית כגון אונס, איום, סחיטה וכו' על כותב הצוואה, עלולות גם הן להיחשב כעילה להתנגדות, שבתורה יכולה להביא לפסילת הצוואה בשל כך.

עילות התנגדות לצוואה
עילות התנגדות לצוואה

גורמים הקשורים לצוואה עצמה

בעת הגשת התנגדות לצוואה, עלינו לקחת בחשבון עוד מספר גורמים הקשורים לצוואה עצמה, שיכולים להביא לפסילתה באם אכן יוכחו. הראשון שבהם הוא כמובן היעדר גמירות הדעת, שכן, אם נוכיח מעבר לכל ספק כי כותב הצוואה לא היה שלם עם צוואתו (על פי מספר פרמטרים משפטיים), היא עשויה להיפסל בשל כך. זאת ועוד, גם הכתב עצמו, בין אם זה כתב ידו של כותב הצוואה או כל כותב אחר, אם ימצא שהוא אינו תקין טכנית או מזוייף, יכול גם כן להביא לפסילתה של הצוואה.

 

עדים לא כשרים וטעויות טכניות

במקרה שהעדים לצוואה לא היו כשרים על פי החוק, או שפעולותיהם לא היו כשרות על פי החוק, גם אז ישנה אפשרות שהצוואה תיפסל בשל כך. נציין כי גם במימד הטכני, אם יוכח שמבנה הצוואה אינו תקין (על פי הוראות חוק הירושה) והיא אינה ערוכה כראוי, ניתן יהיה להתנגד לה.

 

התנגדות לצוואה הלכה למעשה

ראשית נציין את המובן מאליו, כי כל אדם המבקש למנוע מימוש צוואה מסיבה כזאת או אחרת, יכול להגיש את התנגדותו לבית המשפט ולאחר דיון שבו ישמע בית המשפט את טענות הצדדים לכאן או לכאן, ויבחן את כל ההוכחות שהומצאו, הוא יכריע אם אכן הצוואה תקינה או שמה נפל בה פגם ויש לשנותה או לפסול אותה. כמו גם, נציין כי כל התנגדות לצוואה תידון בבית המשפט לענייני משפחה וחובת ההוכחה והבאת הגורמים וההוכחות לפסילת הצוואה, מוטלת על המתנגד לה.

 

עד מתי ניתן להתנגד לקיום צוואה?

מועד הגשת ההתנגדויות לצוואה, מפורסם יחד עם פרסום הצוואה על ידי רשם הצוואות, אך למעשה ניתן להגיש התנגדות לצוואה כל עוד לא הוצא עדיין צו לקיום הצוואה. לרוב, אם אכן הוגשה התנגדות ואם אכן קבע בית המשפט כי הצוואה פסולה, הרכוש יחולק על פי צוואה שהוכחה כאמינה ואם לא הייתה אחת כזאת, הרכוש יחולק ליורשים כפי שנקבע בחוק.

 

אז מה כדאי לעשות כדי להצליח להתנגד לצוואה?

לסיום נסכם ונאמר כי בבואנו להתנגד לצוואה, דבר שלעיתים הוא כורח המציאות בשל עוול שנגרם לנו, למשפחתנו או לכותב הצוואה, עלינו לקחת בחשבון שחובת ההוכחה מוטלת עלינו. זאת ועוד, עלינו להביא ולבסס בפני בית המשפט את הגורמים העיקריים שעל בסיסם מונחות טענותינו, בין אם אלו טענות כלפי הגורמים הקשורים לעוול שנעשה לכותב הצוואה, או על ידי כותב הצוואה, ובין אם אלו התנגדויות המבוססות על טעויות טכניות המעידות על אי תקינות הצוואה, או חלילה על עוול שנעשה במזיד. כך או כך יש לזכור, כדי להצליח בהליך, עלינו להוכיח מעבר לכל ספק כי אכן הצוואה נכתבה באופן לא תקין או שהיא זויפה. לסיום נאחל בריאות ואריכות ימים לכולם.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

התנגדות לצוואה מחיר

הצוואה מתארת מהי חלוקת העיזבון הרצויה בעיני המצווה, ולאחר מותו מחלקים היורשים את נכסי העיזבון על פיה. לעיתים אחד היורשים או הנוגעים בדבר מבקש להתנגד

עורך דין להתנגדות לצוואה

לעיתים מגיעים לבית המשפט אנשים אשר מבקשים להתנגד לקיומה של צוואה מסיבות שונות. מגיש ההתנגדות הינו על פי רוב אחד היורשים אשר נושל מנכסי העיזבון

התנגדות לצוואה דוגמא

לעיתים קרובות אחד האנשים אשר נפגעו מתוכנה של צוואה מסוימת מבקש לערער על תקפותה ולהתנגד לקיומה. במצבים אלה, על המתנגד לשלוח בקשת התנגדות לרשם הירושות,

התנגדות לצוואה תוך כמה זמן

מסמך הצוואה מכיל בתוכו את פרטי החלוקה הרצויה בעיני המנוח אודות עיזבונו. מדרך הטבע, חלוקה זו עשויה להדיר יורש מסוים או לקפח את חלקו בצורה

התנגדות לצוואה שכיב מרע

צוואת שכיב מרע הינה אחת מארבעת סוגי הצוואות המוכרות בחוק הישראלי, והיא נחשבת לצוואה החלשה מכולן. ההתנגדות לצוואה שכיב מרע עשויה להתמקד בתחומים שונים, ובמאמר

שכר טרחה התנגדות לצוואה

קרוב משפחה נפטר לא מזמן ואתם מוצאים את עצמכם בעיצומה של סערת רגשות, מצד אחד תחושת העצבות והאבל כלפי אדם קרוב שנפטר מצד שני תחושת

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: