עורך דין להתנגדות לצוואה

לעיתים מגיעים לבית המשפט אנשים אשר מבקשים להתנגד לקיומה של צוואה מסיבות שונות. מגיש ההתנגדות הינו על פי רוב אחד היורשים אשר נושל מנכסי העיזבון או שחלקו קטן משמעותית ממה שציפה. הליך ההתנגדות נעשה על פי רוב באמצעות עורך דין, המכיר את חוק הירושה על בוריו, ומסייע למערער במאבקו להשגת זכויותיו.

 

מהן העילות להתנגדות לצוואה?

את העילות להתנגדות לקיומה של צוואה ניתן לחלק לשני סוגים עיקריים: התנגדות לכשירותה של הצוואה והתנגדות לכשירותו של המצווה.

 

התנגדות לצוואה בגין אי כשירות הצוואה

חוק הירושה מרחיב ומפרט אודות כל הכללים הנדרשים לקיומה של צוואה כשרה ותקינה. במקרים בהם הצוואה אינה עומדת בכללים אלה, דינה של הצוואה להיחשב כ"צוואה פגומה", ועוד נרחיב על השלכות מושג זה בהמשך. את הפגמים הקיימים בצוואה מקובל לחלק לשני סוגים מרכזיים: פגם מהותי ופגם צורני.

 

פגם מהותי בצוואה

לכל צוואה ישנם מספר יסודות החייבים להתקיים בה, ובהיעדרם הרי שכלל לא ניתן להגדיר את המסמך העומד לפנינו כצוואה. בין היסודות הללו ניתן למנות:

  • הצוואה נעשתה על פי רצונו החופשי והעצמאי של המצווה בלבד.
  • המצווה הכיר במסמך שלפנינו כצוואתו, והבין את השלכות הדבר.
  • הצוואה נעשתה על פי אחת מארבעת הדרכים המנויות בחוק.

כאשר הצוואה חסרה את אחד היסודות הללו, הרי שלא ניתן להגדירה כצוואה כלל ודינה להיפסל.

עורך דין להתנגדות לצוואה
עורך דין להתנגדות לצוואה

 

פגם צורני בצוואה

בנוסף ליסודות הכתובים לעיל, הצוואה מכילה פרטים רבים אשר אינם מוגדרים כיסודות הצוואה,. כאשר נופל פגם באחד מהדברים הללו, למשל טעות בתאריך, שגיאות כתיב, טעויות בשמות וכדו', הדבר מוגדר כפגם צורני ובית המשפט רשאי לתקנו על פי סעיף 25 בחוק הירושה הקובע כי" "התקיימו מרכיבי היסוד בצוואה, ולא היה לבית המשפט ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, רשאי הוא, בהחלטה מנומקת, לקיימה אם אף נפל פגם בפרט מן הפרטים…"

כלומר, אם א. התקיימו מרכיבי היסוד בצוואה, ו-ב. בית המשפט יודע בוודאות מהו רצונו האמיתי של המצווה, יכול בית המשפט להכשיר ואף לשנות את פרטי הצוואה ולחלק על פיה.

 

ההשלכות להגדרת צוואה כצוואה פגומה

כאשר מגיעה לבית המשפט צוואה המכילה חסרון – בין אם היא מכילה פגם מהותי ובין אם היא מכילה פגם צורני – בית המשפט מכריז עליה כצוואה פגומה. אין פירושו של דבר שבית המשפט אינו יכול להכשיר את הצוואה, אולם הגדרת הצוואה כצוואה פגומה משפיע על השאלה על מי מוטל נטל ההוכחה. על מנת להכשיר צוואה פגומה על בית המשפט לדעת בוודאות את רצונו המקורי של המצווה, וחובת השכנוע מוטלת על כתפיו של המבקש לקיימה, ולא על המתנגד לקיומה, כפי שמצוי בדרך כלל בדיני צוואות.

 

התנגדות לצוואה בגין אי כשירות המצווה

כפי שציינו, ניתן להתנגד לקיומה של הצוואה באמצעות ערעור על כשירותה של הצוואה, או על כשירותו של המצווה. ניתן לערער על כשירותו של המצווה במספר עילות, ולהלן נרחיב בעיקריות שבהן:

 

התנגדות לצוואה בגין אי כשירות רפואית של המצווה

ישנם מקרים בהם מצבו הרפואי של המצווה פוגע בכשירותו המנטלית והקוגנטיבית, מצב העלול לפסול אותו מלהיות כשיר לכתיבת צוואה. מצבו הרפואי של המצווה עשוי לגרום לו להזיות או לתפיסת מציאות שאינה אמיתית, דבר העשוי להשפיע על החלטותיו בכתיבת הצוואה, ועל כן הוא אינו כשיר לכתוב צוואה במצב שכזה. חשוב להבין כי אין מדובר במצב גופני לקוי או הימצאות בכאבים עזים, אלא בפגיעה בכושר קבלת ההחלטות של המצווה וביכולתו להביע את רצונו החופשי והעצמאי. גבול זה הינו גבול דק ופעמים רבות מתקשה בית המשפט להכריע במצבים מעין אלה.

 

נתון להשפעה בלתי הוגנת

אחת העילות הנפוצות ביותר להתנגדות לקיומה של צוואה הינה בטענת הימצאותה של השפעה בלתי הוגנת. השפעה בלתי הוגנת פירושה שהמצווה היה נתון להשפעה חיצונית אשר מנעה ממנו להביע את רצונו העצמאי בצוואתו. על מנת לפסול צוואה בטענת קיומה של השפעה בלתי הוגנת יש להוכיח:

  • הימצאותה של השפעה על המצווה.
  • השפעה זו הייתה בלתי הוגנת.
  • השפעה בלתי הוגנת זו השפיעה על הכתוב בצוואה.

 

יש לשים לב כי בעוד שסעיף א' הינו עובדתי-מציאותי, הרי שסעיף ב' עוסק בהגדרה נורמטיבית מוסרית הדורש הוכחות מסוג שונה לגמרי. סעיף ג' מבקש מהמתנגד לקיומה של הצוואה להוכיח כי מועד ההשפעה היה סמוך למועד עריכת הצוואה (אם כי יש מקרים בהם מקבל בית המשפט הוכחות מאוחרות בבחינת "אחרית הדבר מלמד ומעיד על ראשיתו").

 

מעורבות של אדם זוכה שסייע בעריכתה

סעיף 35 בחוק הירושה קובע כי: "הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל-פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה בן-זוגו של אחד מאלה – בטלה". חשוב לדעת כי פסילה זו אינה נובעת מכך שאנו חושדים שמעורבותו של הזוכה השפיעה על הכתוב בצוואה, ואף אם יוכח בצורה מוחלטת כי לא הייתה למעורבות זו כל השפעה – בכל זאת דינה של הצוואה להיפסל. הסיבה לגישה קיצונית זו הינה הרצון למנוע ולהרתיע זוכים עתידיים מניסיון השפעה על תוכנה של הצוואה. הגדרת המעורבות האסורה הינה מורכבת, וקצרה כאן היריעה מלהרחיב על כך עוד.

 

האם יש צורך בעורך דין על מנת להתנגד לצוואה?

כמו ברוב המקרים המשפטיים, החוק אינו מחייב הימצאות של עורך דין, אולם רוב האנשים בוחרים להסתייע בשירותיו של עורך דין על מנת שייצג אותם. הסיבה לכך היא משום שקשה מאד ללמוד באופן עצמאי את החוק בצורה מעמיקה ולהכיר את כל התקדימים ופסקי הדין הרלוונטיים בנושא. על כן, בוחרים אנשים רבים למנות עורך דין אשר יסייע להם בהליך ההתנגדות לקיומה של הצוואה.

 

סיכום

ישנן עילות רבות להתנגד לקיומה של הצוואה, עילות המפורטות בחוק הירושה על כל סעיפיו. לעורך הדין המתנגד לצוואה יש חלק משמעותי מאד בהצלחת ההתנגדות, והוא קובע במידה רבה האם הערעור יתקבל או לא. הנבחרת המשפטית מורכבת מעורכי הדין הטובים בתחומם, אשר יסייעו לכם בהליך ההתנגדות לצוואה, ויבטיחו שתקבלו את כל זכויות הירושה המגיעות לכם על פי חוק.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

התנגדות לצוואה מחיר

הצוואה מתארת מהי חלוקת העיזבון הרצויה בעיני המצווה, ולאחר מותו מחלקים היורשים את נכסי העיזבון על פיה. לעיתים אחד היורשים או הנוגעים בדבר מבקש להתנגד

התנגדות לצוואה דוגמא

לעיתים קרובות אחד האנשים אשר נפגעו מתוכנה של צוואה מסוימת מבקש לערער על תקפותה ולהתנגד לקיומה. במצבים אלה, על המתנגד לשלוח בקשת התנגדות לרשם הירושות,

התנגדות לצוואה תוך כמה זמן

מסמך הצוואה מכיל בתוכו את פרטי החלוקה הרצויה בעיני המנוח אודות עיזבונו. מדרך הטבע, חלוקה זו עשויה להדיר יורש מסוים או לקפח את חלקו בצורה

התנגדות לצוואה שכיב מרע

צוואת שכיב מרע הינה אחת מארבעת סוגי הצוואות המוכרות בחוק הישראלי, והיא נחשבת לצוואה החלשה מכולן. ההתנגדות לצוואה שכיב מרע עשויה להתמקד בתחומים שונים, ובמאמר

עילות התנגדות לצוואה

כל בקשה לקבלת צו קיום צוואה מוגשת אל הרשם לענייני ירושה, שמצידו חייב לפרסם את דבר הבקשה בעיתון יומי וזאת על מנת שמי שמעוניין להתנגד

שכר טרחה התנגדות לצוואה

קרוב משפחה נפטר לא מזמן ואתם מוצאים את עצמכם בעיצומה של סערת רגשות, מצד אחד תחושת העצבות והאבל כלפי אדם קרוב שנפטר מצד שני תחושת

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: