סדר העדיפות בין חובות העיזבון

לא מעט אנשים מותירים אחריהם נכסים, ממון ורכוש כאשר הם הולכים לעולמם. מי שנהנה מכל אלו, לאחר מותו של המוריש, הם היורשים שהוגדרו בצוואתו או על פי דין. לצד הזכות בנכסי העיזבון, חשוב להכיר גם בחובות הנלווים אל עזבונו של המנוח. עצם העובדה שאדם מסוים הולך לעולמו לא בהכרח מחייבת את מחיקת החובות שלו, ולכן מי שעלולים לשאת בנטל הם פעמים רבות היורשים עצמם.

כיצד אם כן מתבצעים תשלומי החובות בגין העזבון? ובכן, סעיף 104 לחוק הירושה הוא דבר החקיקה אשר מגדיר את סדר העדיפות בין חובות העיזבון, שהבנתו מסייעת בהבנת הסוגיה המורכבת הזו. בשורות הבאות נדון בעניין זה לעומקו ונרד לחקר המשמעויות הנלוות אליו.

 

על סעיף 104 א' לחוק הירושה והגדרת סדר העדיפות בין חובות העיזבון

 

סעיף 104 א' לחוק הירושה הישראלי, מתווה את סדר העדיפויות בין חובות העזבון בלשון זו

 

"הסכומים הבאים (בחוק זה – חובות העזבון) יסולקו לפי סדר עדיפות זה:

  • ההוצאות הכרוכות בהלווית המוריש, בקבורתו ובהצבת מצבה על קברו, לפי הנהוג באותן נסיבות;
  • ההוצאות של צו ירושה, של צו קיום ושל ניהול העיזבון במידה שהן חלות על העיזבון;
  • החובות שהמוריש היה חייב ערב מותו ולא נתבטלו במותו (בחוק זה – חובות המוריש) לרבות המגיע לאשתו על פי כתובה במידה שסכום הכתובה אינו עולה על סכום סביר".

 

על פי תיקון מס' 2 תשל"ג – 1973 לסעיף 104 לחוק הירושה

"המגיע לבן-זוגו של המוריש על פי עילה הנובעת מקשר האישות, פרט לכתובה כאמור בפסקה (3), והמגיע לבן זוג לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973, או לפי הסכם ממון כמשמעותו באותו חוק."

לעניין זה יש לשים לב להוראות החוק בסעיפים 104 ב' – ד' :

סדר העדיפות בין חובות העיזבון
סדר העדיפות בין חובות העיזבון

סעיף 104 ב'

"חובות העזבון בעלי עדיפות שווה יסולקו לפי יחס הסכומים שלהם".

 

סעיף 104 ג'

"עדיפותם של מיסים ותשלומי חובה אחרים תהיה בהתאם להוראות החוקים הדנים בהם".

 

סעיף 104 ד'

"חובות העזבון עדיפים על מזונות מן העזבון".

 

אז מהו בעצם סדר העדיפות בין חובות העיזבון?

למעשה אם נניח את לשון החוק הסבוכה בצד, נמצא כי מדובר על סעיף פשוט ביותר שעוסק באופן שבו יוכלו להיות משולמים חובות העיזבון, ולאחריהם חלוקת החלק הנותר בעיזבון, במידה ואכן ישאר כזה, בין היורשים – על פי צוואה או על פי דין. כלומר, הלכה למעשה, ההוצאות הראשונות שיסולקו בהתאם לסדר העדיפות בין חובות העיזבון יהיו ההוצאות בעבור הלווית המוריש, הסדרי קבורתו וכן עבור הקמת המצבה על קברו.

לאחר שסולקו הוצאות ראשוניות אלו, יסולקו ההוצאות הכרוכות בקבלה של צו ירושה או של צו קיום צוואה – בהתאם לשאלה האם נותרה או שלא נותרה צוואה שהניח אחריו המוריש בלכתו, כמו גם חובות הקשורים בניהול העיזבון. בשלב הבא, יסולקו חובות העיזבון שנותרו על כנם גם לאחר מות המוריש, ולבסוף יסולקו גם חובות המגיעים לבן הזוג מעצם הקשר הזוגי ביניהם, או בהתאם לחוק יחסי ממון בין בני זוג, או בהתאם להסכם ממון שהם ערכו ביניהם.

 

ומה עם יתר חובות העיזבון?

בשלב האחרון חובות העיזבון שקשורים לחובות מס, חובות לנושים בלתי מובטחים, חובות מזונות מן העיזבון וחובות נוספים יסולקו גם הם. לאחר סילוק חובות העזבון כמפורט לעיל, ובמידה ונותר עוד עיזבון לחלק, יוכל החלק הנותר מהעיזבון להתחלק כאמור, בין היורשים על פי הצוואה שהותיר אחריו המוריש, או בהתאם לחוק הירושה על פי דין.

 

מה קורה במצב שבו חובות העיזבון גדולים יותר משווי נכסי העיזבון בעצמו?

לעיתים המוריש מותיר אחריו חובות גדולים, שגם כלל עזבונו בשלמותו אינו מצליח לכסות עליהם. במצב זה, כמובן שלא יוותר עיזבון לירושה על ידי היורשים על פי צוואה או בהתאם לחוק הירושה על פי דין, אך לא בכך מסתכם העניין הזה. היות ונוצר כאן מצב שבו, למעשה, לא יוכלו להיפרע כלל החובות, מנהל העיזבון יהיה צריך להגיש בקשה עבור מתן צו לניהול עזבון בפשיטת רגל. באופן זה, יוכל מנהל העיזבון לקבל הפטר בגין החובות שמהם לא ניתן להפרע באמצעות העיזבון של המנוח.

 

כיצד אפשר לדעת שהמוריש הותיר אחריו חובות?

במקרים מסוימים לא בטוח שהמוריש יצהיר בפני יורשיו על החובות שצבר ושאותם יש לפרוע, ועל כן האחריות על נושא החובות של המוריש מוטלת על כתפיהם של היורשים. במידה ומונה מנהל עיזבון לטיפול בעניין, הוא זה שיהיה אחראי על נושא החובות – הן מבחינת גילוי קיומם והן מבחינת הטיפול בהם על כל היבטיהם. יש לציין כי מרגע שהתוודעו היורשים או מנהל העיזבון לקיומם של חובות כאלו ואחרים, כל חוסר התייחסות כלפיהם הוא בגדר עבירה על החוק.

 

סדר העדיפות בין חובות העיזבון – הדרך לגלות על קיומם של אותם חובות

אז כיצד ניתן לממש את האחריות לפרעון חובותיו של המנוח? ובכן, את דרכי ההתמודדות עם סילוק חובות העיזבון הזכרנו קודם לכן, גם בהקשר של סדר העדיפות בין חובות העיזבון וגם בהקשר של מקרים משתנים שבהם שווי העיזבון עצמו נמוך יותר משווי החובות המצטברים, וכעת הגיע הזמן להבין כיצד ניתן לגלות שאותם חובות אכן קיימים. אם כן, עם פטירתו של המוריש, על היורשים או מנהל העיזבון לפרסם מודעה שהיא למעשה הזמנה להגשת תביעה על ידי הנושים. ברגע שהנושים אכן מגישים תביעה ונמצא כי אכן קיימים חובות למוריש – יגיע רגע ההתמודדות עמם.

 

האם אותם נושים יכולים להגיש את התביעה בכל רגע וזמן?

בהחלט לא. מרגע שפורסמה מודעת ההזמנה להגשת התביעות על ידי היורשים או מנהל העיזבון, יוכלו נושים המעוניינים להגיש תביעה לעשות זאת בתוך 90 יום מיום ממועד פרסום המודעה.

 

העיזבון כבר חולק והוגשה תביעה – האם זה אפשרי ומה עושים במצב כזה?

מדובר על סיטואציה שבהחלט יכולה לקרות, במצב שבו העיזבון עצמו כבר חולק, ורק לאחר חלוקת העיזבון נושה מסוים החליט שהוא מעוניין להגיש תביעה הקשורה בו. במידה ומצב כזה אכן מתרחש, וככל שהנושה אכן ירצה להמשיך בקו הגשת התביעה, הוא יוכל לתבוע את היורשים באופן ישיר למשך שנתיים מהיום שבו חלף חלון הזמן להגשת תביעת הנושים(90 יום ממועד פרסום המודעה). תביעות מסוג זה יטופלו בהתאם לחלק של כל אחד מהיורשים בעיזבון.

 

כיצד ניתן להתמודד עם סדר העדיפות בין חובות העיזבון בעזרת עו"ד צוואות וירושות

על מנת להבין את סדר העדיפות בין חובות העיזבון אפילו יותר לעומק, ובוודאי כאשר אתם נתקלים בצומת דרכים הקשורה בו, מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני צוואות וירושות. באמצעות ידע נרחב וניסיון עשיר, יוכל עורך הדין שבחרתם להגן על האינטרסים שלכם ולהביא לכדי סיום הסאגה בהקדם. התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

שכרו של מנהל העיזבון

מימוש צוואה הינו הליך מורכב אשר לעיתים אורך זמן רב ומכיל מורכבויות רבות. במידה והיורשים אינם מצליחים לבצע הליך זה באופן עצמאי, מתמנה אדם הקרוי

במה מסלקים את חובות העיזבון

חוק הירושה הוא אחד מהחוקים הכי שימושיים שיש, היות שהוא מגדיר את אופן ההתמודדות הנדרש עם תרחישים שונים הנוגעים לטיפול בצוואות וירושות. היות ומדובר על

מנה וחלק בעזבון

סעיף 47 וסעיף 51 לחוק הירושה, עוסקים בשני נושאים חשובים המשלימים זה את זה. הסעיפים הללו מתייחסים למצב בו כותב הצוואה הוריש לאדם אחד או

ניהול עיזבונות

נושא הירושה והעיזבון הוא נושא מורכב למדי, אשר לעיתים דורש טיפול ייחודי. המורכבות של הנושא נובעת מעצם העובדה שבכל מצב שבו יש יותר מיורש אחד,

אמצעים לשמירת העיזבון

עיזבון הוא מושג המתאר את הירושה שהותיר אדם כלשהו שהלך לעולמו, על כל המרכיבים שלה. בדרך כלל, המושג הזה זהה למה שנהוג לקרוא לו "ירושה".

סמכויות מנהל העיזבון

סמכויות מנהל העיזבון המוגדרות תחת סעיף 97 לחוק הירושה והן באות לידי ביטוי בכמה וכמה אופנים שונים בעת עריכת הצוואה ובמועד הוצאתה אל הפועל, לאחר

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: