ניהול עיזבונות

נושא הירושה והעיזבון הוא נושא מורכב למדי, אשר לעיתים דורש טיפול ייחודי. המורכבות של הנושא נובעת מעצם העובדה שבכל מצב שבו יש יותר מיורש אחד, עלולות להתעורר מחלוקות בין היורשים. המחלוקות יכולות להתעורר גם אם הנפטר השאיר אחריו צוואה, ועל אחת כמה וכמה אם אין בנמצא צוואה שתגדיר את הרצון המפורש של בעל הרכוש שהלך לעולמו. במקרים מסוימים ממנה בית המשפט מנהל לטיפול בעיזבונו של הנפטר.

זאת, על מנת לזרז את ההליכים הקשורים בחלוקת העיזבון, לפתור מחלוקות בין היורשים מצד אחד, ומצד שני לפרוע באמצעות העיזבון חובות שונים של הנפטר כלפי מי שהיו איתו בקשרים עסקיים או אחרים. במאמר שלפניכם נעסוק בעיזבון, על היבטיו השונים: מהו בעצם עיזבון? מה ההבדל בין עיזבון לבין ירושה? מתי ממנה בית המשפט מנהל עיזבון? מהו מנהל עיזבונות זמני ומתי חשוב למנות בעל תפקיד כזה? מהו תפקידו של עורך דין צוואות וירושות בכל מה שקשור בחלוקת הרכוש בין היורשים? המשיכו לקרוא ותגלו את כל התשובות.

 

עיזבון, ירושה וההבדלים ביניהם

כל אחד מכיר את המושג "ירושה" ומרבית הקוראים ישיבו בחיוב אם יישאלו האם שמעו את המושג "עיזבון". אבל מרבית הנשאלים, לא יוכלו להגדיר בצורה מדויקת את ההבדלים בין שני המושגים האלה, ואכן, ההבדלים הם דקים למדי ורבים נוהגים להשתמש בשני המושגים כאילו היו אחד.

עם זאת – יש הבדל מסוים בין השניים. המושג ירושה, מתייחס לכלל הנכסים שאדם אשר הלך לעולמו הוריש לאחרים. זאת, בין אם באמצעות צוואה ובין אם באמצעות הורשה על פי חוק הירושה בישראל.  המושג הזה איננו כולל את החובות של המוריש וכאשר עושים בו שימוש, נקודת המוצא היא שלנפטר לא היו חובות משמעותיים, ומכל מקום היורשים יפעלו לסילוק החובות אם קיימים כאלה. זאת, בלא צורך בפעולה ספציפית שתינקט לשם כן. מנגד, כאשר עושים שימוש במושג עיזבון, נוהגים לכלול בו את סך כל הזכויות והחובות של הנפטר.

המשמעות היא שלפני חלוקת הכספים או הרכוש שנכלל בעיזבון, יש בראש ובראשונה לפעול לסילוק כלל החובות של הנפטר. זאת, כמובן, מתוך העיזבון. חשוב להדגיש שהעזבון אינו כולל קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות וכיוצא באלה, שכן בכל אחת מאלה מצוינים מראש היורשים במקרה של פטירה ואי אפשר להשתמש בהם לפירעון חובותיו של הנפטר.

ניהול עיזבונות
ניהול עיזבונות

ניהול עיזבונות – מתי זה נדרש ומי ממנה מנהל עיזבון

באופן עקרוני, הנטייה של המדינה היא בדרך כלל להימנע ממינוי מנהל עיזבון, אם אין צורך של ממש בכך. אם כל היורשים של הנפטר פועלים בהסכמה הדדית ואם חלוקת העיזבון אכן מתבצעת בהתאם לעיקרון של סילוק חובות הנפטר תחילה, הצורך במנהל עיזבון מתייתר, ביחד עם העלויות הצפויות שלו. אבל יש מקרים שבהם העדר הסכמה בין היורשים עלול לפגוע בתהליך או לעכב אותו.

למשל, אם יש מצב שבו יש קושי לאתר את אחד היורשים או יותר, עלול להתעורר הצורך במינוי מנהל עיזבון. מצב נוסף הוא אם אחד הנושים מבקש מבית המשפט למנות מנהל עיזבון, על מנת לוודא שהחובות של הנפטר כלפיו יסולקו. מי שממנה את מנהל העיזבון יכול להיות בית המשפט, בית הדין הרבני או האפוטרופוס הכללי. מנהל העיזבון חייב להיות אדם שהמינוי שלו מוסכם על כלל היורשים.

 

מה תפקידיו של אדם המבצע ניהול עיזבונות

התפקידים של מנהל העזבון כוללים את איסוף המרכיבים של העיזבון – קרי כינוס כלל הנכסים וההון שהיו שייכים לנפטר. זאת, בדומה לכינוס נכסים של עסק או של חייב בהוצאה לפועל במטרה לסלק את החובות שלו. בשלב הבא, מנהל העיזבון יפעל לסילוק כלל החובות של הנפטר. נושים של הנפטר יכולים להגיש את הבקשה שלהם לסילוק החוב, אם יש ברשותם מסמכים המוכיחים את קיומו של החוב. משבוצעו כל הפעולות האלה ומשסולקו החובות הידועים של הנפטר, אפשר לגשת לחלוקת הרכוש שנותר בין היורשים. זאת, בין אם בהתאם לצוואה שהשאיר הנפטר ובין אם בהתאם לחוק הירושה.

 

על ניהול עיזבונות ומינוי מנהל עזבון זמני

בדרך כלל איסוף הנכסים של הנפטר, תשלום חובותיו וחלוקת הרכוש, מתבצעים על ידי מנהל העיזבון. זאת, תוך דאגה לאינטרסים של כלל היורשים, כולל יורשים שלא אותרו, אם יש כאלה. במרבית המקרים, אין משמעות מיוחדת לזמן שעובר בין מותו של הנפטר לבין תחילת העבודה של מנהל העיזבון.

עם זאת, יש מקרים בהם מתעורר חשש לכך שהעדר מנהל לעיזבון יביא לפגיעה של ממש הן ברכוש השייך לנפטר והן ביורשים שאמורים לקבל את חלקם בו. דוגמה טובה לכך היא עסק השייך לנפטר והנפטר ניהל אותו בעצמו וכל ההחלטות החשובות היו שלו. משהלך הנפטר לעולמו, אף אחד מהיורשים לא יכול להיכנס לנעליו, הן משום העדר ידע ויכולת והן משום ששאר היורשים אינם נותנים אמון איש ברעהו. במקרה כזה, ימנה בית המשפט מנהל עיזבון זמני. המנהל הזה יידרש להתחיל לפעול לאיסוף וכינוס הרכוש של הנפטר, ובמקביל יפעל לשמור על ניהול תקין של הרכוש הזה. אחרת, עלול להיווצר מצב שבו עד שיגיע מועד החלוקה, לא יישאר ממש מה לחלק.

ההון של העסק עלול להצטמק, לקוחות יימנעו מתשלום ואילו ספקים יפעלו בכל הכוח להקדים את פירעון החובות של העסק. במצב כזה, ההון החוזר של העסק יצטמק והוא עלול להיכנס למצב של חדלות פירעון זמנית שתגרום לשיתוק שלו. מנהל עיזבון זמני עשוי למנוע את המצב הזה, ולשמר את הרכוש של הנפטר עד למינוי מנהל עיזבון קבוע ועד שיגיע מועד ההתחשבנות – הן עם הנושים והן עם היורשים.

 

כיצד עורך דין צוואות וירושות מסייע בשמירה על האינטרסים של הנפטר והיורשים

המצבים שתוארו לעיל, של כלל המהלכים לקראת חלוקה של רכוש או עיזבון בין היורשים, עלולים כפי שבוודאי הבנתם, לגרום לסבך משפטי לא פשוט. אולם עורך דין צוואות וירושות המכיר היטב את התחום, עשוי לסייע לכל הצדדים. עורך דין מנוסה הבקיא בדיני הירושה של מדינת ישראל, יכול לסייע בכתיבת הצוואה, מה שימנע ממנה להיות מסובכת למימוש או לגרום למצב שבו חלקים ממנה עלולים להיות מבוטלים בבית המשפט על פי סעיף 34 לחוק הירושה.

בהמשך, עורך הדין יכול לסייע גם ביישום הצוואה. למותר לציין כי ככל שעורך הדין מנוסה יותר, כך יפחתו המהמורות בדרך לסיום מהיר של התהליך. אם יש לכם עניין לכתוב צוואה שתשקף את הרצון שלכם בצורה הטובה ביותר, ותאפשר לכם לחלק את הרכוש בין היורשים המועדפים עליכם בצורה ההוגנת ביותר, מומלץ ליצור קשר כבר כעת עם עו"ד מומחה לענייני צוואות וירושות על מנת לקבל ליווי משפטי מקצועי והולם.

התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

שכרו של מנהל העיזבון

מימוש צוואה הינו הליך מורכב אשר לעיתים אורך זמן רב ומכיל מורכבויות רבות. במידה והיורשים אינם מצליחים לבצע הליך זה באופן עצמאי, מתמנה אדם הקרוי

סדר העדיפות בין חובות העיזבון

לא מעט אנשים מותירים אחריהם נכסים, ממון ורכוש כאשר הם הולכים לעולמם. מי שנהנה מכל אלו, לאחר מותו של המוריש, הם היורשים שהוגדרו בצוואתו או

במה מסלקים את חובות העיזבון

חוק הירושה הוא אחד מהחוקים הכי שימושיים שיש, היות שהוא מגדיר את אופן ההתמודדות הנדרש עם תרחישים שונים הנוגעים לטיפול בצוואות וירושות. היות ומדובר על

מנה וחלק בעזבון

סעיף 47 וסעיף 51 לחוק הירושה, עוסקים בשני נושאים חשובים המשלימים זה את זה. הסעיפים הללו מתייחסים למצב בו כותב הצוואה הוריש לאדם אחד או

אמצעים לשמירת העיזבון

עיזבון הוא מושג המתאר את הירושה שהותיר אדם כלשהו שהלך לעולמו, על כל המרכיבים שלה. בדרך כלל, המושג הזה זהה למה שנהוג לקרוא לו "ירושה".

סמכויות מנהל העיזבון

סמכויות מנהל העיזבון המוגדרות תחת סעיף 97 לחוק הירושה והן באות לידי ביטוי בכמה וכמה אופנים שונים בעת עריכת הצוואה ובמועד הוצאתה אל הפועל, לאחר

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: