ניהול עיזבון וחלוקת הרכוש של אדם שנפטר

לרוב כאשר אדם הולך לעולמו הוא מותיר אחריו רכוש. החוק מכיר בצורך להעביר את הכספים והנכסים הללו הלאה ליורשיו של הנפטר. מדינת ישראל, כמו כל מדינה מתקדמת בעולם, עושה את המיטב על מנת לאתר את היורשים החוקיים של המנוח, גם אם המנוח לא הותיר צוואה וגם אם לא ידוע על קיומם של יורשים חוקיים למנוח. זה המקום לציין, עם זאת, שהיה ולא ימצאו יורשים להון ולנכסים שהותיר המנוח וככל שלא תימצא צוואה המעידה על הדרך שבה הוא מעוניין לחלק את הרכוש והנכסים שצבר, יעבור כל הכסף והרכוש שהיה שייך למנוח לידי האפוטרופוס הכללי.

מהו בעצם עיזבון? מהם הכללים הנהוגים בדרך כלל בכל מה שקשור בעיזבון של אדם שהלך לעולמו? מהו מנהל עיזבון ומתי עולה הצורך למנות בעל תפקיד כזה? מה בעצם התפקיד של מנהל העיזבון? איך ממנים מנהל עיזבון?  כדאי לקרוא – כל התשובות בהמשך המאמר.

 

מה זה עיזבון?

עיזבון של אדם הוא הכינוי לכלל הנכסים והחובות של אדם שהלך לעולמו והותיר אחריו לאחר מותו. לכאורה אפשר לומר, שעם מותו של אדם עשוי להתבצע סוג של שמיטת חובות. זאת, כיוון שלכאורה אין אפשרות לחייב את בני המשפחה של הנפטר בתשלום החובות או עמידה בהתחייבויות שהוא לקח על עצמו בעודו בין החיים, ואולם אם הנפטר מותיר אחריו עיזבון, אין זה מן הנמנע שהעיזבון הזה ישמש בראש ובראשונה כאמצעי לאזן באמצעותו את החובות וההתחייבויות של הנפטר.

לצורך העניין, גם הנוסח של חלק ניכר מן הצוואות כולל התייחסות של המצווה בעת כתיבת הצוואה לצורך הראשוני לעמוד בהתחייבויות שנטל על עצמו בעודו בחיים. עיזבון, אם כן, הוא כל הרכוש של הנפטר – אבל גם כל החובות שלו.

 

מהו מנהל עיזבון?

מנהל עיזבון כשמו כן הוא: נציג, גורם רשמי (כגון עו"ד או רו"ח), חברה או לחילופין – האפוטרופוס הכללי, שממונה מטעם בית המשפט לשם הטיפול ברכוש שהותיר אחריו אדם עם פטירתו. במצב בו מתגלע סכסוך בין היורשים של המנוח, או במקרה בו אחד או יותר מן היורשים בבחינת נעדרים או לא ניתנים לאיתור, או כשמתנהל הליך משפטי סביב נכסי הירושה – לעתים קרובות ימונה מנהל עיזבון על תקן גורם מתווך. מעורבות מנהל העיזבון בטיפול בחלוקת הנכסים והכספים שהותיר אחריו המנוח, עשויה להופיע אף כדרישה מפורשת בצוואתו של הנפטר, ולעתים אף מצוינת בצוואה זהותו הספציפית של מנהל העיזבון המבוקש.

ניהול עיזבון וחלוקת הרכוש של אדם שנפטר
ניהול עיזבון וחלוקת הרכוש של אדם שנפטר

כיצד ניהול עיזבון מתנהל

באופן עקרוני, מנהל העיזבון אמור להפעיל בשם כל היורשים את העיזבון, כולל תשלום חובות עבר של המנוח וסגירת כלל ההתחייבויות שהיו לו בטרם הלך לעולם שכולו טוב. בהמשך, מנהל העיזבון אחראי לפקח על חלוקת הרכוש באופן שיוסכם על כל היורשים. לבקשה לניהול מנהל עיזבון יש לצרף את הטפסים כדלקמן: טופס בקשה ממולא כנדרש, וכן הסכמה חתומה בכתב של כל אחד מהיורשים באשר לאדם המוצע להיות מנהל העיזבון.

בנוסף, מנהל העיזבון המוצע חייב לתת את הסכמתו בכתב למינוי. כל אחד מן היורשים או מהנהנים בצוואה, חייב לצרף תצהיר המפרט את הנימוקים שלו למינוי מנהל העיזבון. ואחרון חביב – יש לצרף לבקשה שוברים המעידים על תשלום האגרות ששולמו כנדרש על פי חוק לצורך המינוי. גם כאן, סיוע של עורך דין הוא קריטי לבדיקת הנוסחים של הבקשות ומניעת האפשרות לשלילת האפשרות למינוי מנהל עיזבון מטעם היורשים, בגלל טעות או העדר הטפסים הנדרשים.

 

מתי מתעורר הצורך במינוי מנהל עיזבון

ניהול עיזבון הוא, כאמור, ניהול כלל הנכסים, החובות וההתחייבויות של העיזבון. באופן עקרוני, אם ההתנהלות היא תקינה לכל אורך הדרך, מסתיימת החלוקה של העיזבון בין היורשים השונים, ולאחריה, מתבצע חיסול כל החובות של הנפטר שנוצרו לפני מותו. עם זאת, קורה לא אחת שמתעוררות מחלוקות בין היורשים. המחלוקות עשויות לגעת באופן חלוקת הרכוש או בתקפות הקביעה לגבי זכאותו של יורש כזה או אחר לחלק בירושה.

זאת, בנוסף לעובדה שבנסיבות מסוימות עלול להיווצר מצב שבו יש טענות של יורשים שלא היו ידועים בתחילת הדרך. דוגמא טובה למצב כזה היא בן "לא חוקי" של הנפטר, שטוען לחלק בירושה ואכן זכאי לו, אם הוא יכול להוכיח את הטענות שלו, ואם לא קיימת צוואה המגדירה את היורשים ואת אופן חלוקת העיזבון באופן מפורש.

 

מה קורה אם לא כל היורשים מסכימים על אופן ניהול העיזבון

אם לא כל היורשים מסכימים על מינוי של מנהל עיזבון מסוים, יועבר העניין לטיפולו של בית המשפט לענייני משפחה. בסמכותו של בית המשפט לפסוק בעניין ולאפשר טיפול נכון בעיזבון, לתועלת כלל הצדדים המעורבים בו. ואולם השאיפה היא, בדרך כלל, להימנע ככל שניתן מלהגיע למצב הזה. חשוב לדעת שכל הליך משפטי וכל עיכוב, עלול לפגוע בעיזבון עצמו ולהקטין, בסיכומו של עניין, את התמורה שאותה יקבל כל יורש.

 

מה התפקיד של עורך דין בניהול המשא ומתן בין כל הצדדים

במקרים בהם הקראת הצוואה, קבלת צו ירושה וחלוקת הרכוש של המנוח מתבצעים על פי הסכמה וללא עיכובים מיוחדים, מסתיימת פרשת החלוקה של הרכוש בתוך זמן סביר. מה שחשוב עוד יותר – ההוצאות בגין כלל הפעולות הן סבירות ואינן גורעות יתר על המידה מן החלק של כל אחד מהיורשים בעיזבון ובירושה. עם זאת, אם מתעוררות מחלוקות, אזי מנהל העיזבון אחראי להפעיל את העיזבון עד למציאת פתרון הולם. עורך דין צוואות וירושות עשוי לסייע במידה רבה לכלל היורשים להגיע לפתרון מוסכם והוגן, וליישם אותו. זאת, לטובת כל הצדדים ועל מנת למנוע הוצאות שעלולות להיות גבוהות למדי.

 

על האופן בו מחלוקות ניהול עיזבון עלולות לעלות לכם גם בזמן וגם בכסף

למרבה הצער, קיימות לא מעט דוגמאות למצב שבו מאבק בין היורשים פגע בצורה משמעותית בתמורה שכל אחד מהם קיבל בסיכומו של עניין. ואולם במצב הפחות טוב – המחלוקת יצרה מלכוד, שמנע הן את חלוקת הרכוש והן את ההפעלה שלו. כך למשל יורשים שירשו מספר דירות מגורים, לא הגיעו להסכמה באשר לחלוקה הולמת של הרכוש. הדירות נותרות מיותמות, אי אפשר להשכיר אותן או למכור אותן וכל היורשים נותרים בעצם בלא כלום. זאת, שלא לדבר על חובות מצטברים לרשויות בדין הדירות שעומדות ללא שימוש.

 

ניהול עיזבון – על חשיבות הפניה לייעוץ משפטי מקדים מול עורך דין צוואות וירושות

בכוחו של עורך דין מיומן הבקיא בעולם הצוואות והירושות, לסייע לכם להניח מאחור את אי ההסכמה בעניין ניהול העיזבון. ישנה כאמור חשיבות רבה למציאת פתרון מהיר בנושא חלוקת העזבון, על מנת לחסוך בהוצאות מיותרות ולאפשר את חלוקת העיזבון בין כל היורשים בצורה הוגנת. לכן מומלץ להעביר את הטיפול בנושא זה לידיו האמונות של עו"ד, שיפעל כגורם מתווך שיסייע לכם להגיע להסכמות, עד ליישום מלא שלהן לתועלתם של כל הצדדים המעורבים.

התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה. 

חלוקת רכוש

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

שכרו של מנהל העיזבון

מימוש צוואה הינו הליך מורכב אשר לעיתים אורך זמן רב ומכיל מורכבויות רבות. במידה והיורשים אינם מצליחים לבצע הליך זה באופן עצמאי, מתמנה אדם הקרוי

סדר העדיפות בין חובות העיזבון

לא מעט אנשים מותירים אחריהם נכסים, ממון ורכוש כאשר הם הולכים לעולמם. מי שנהנה מכל אלו, לאחר מותו של המוריש, הם היורשים שהוגדרו בצוואתו או

במה מסלקים את חובות העיזבון

חוק הירושה הוא אחד מהחוקים הכי שימושיים שיש, היות שהוא מגדיר את אופן ההתמודדות הנדרש עם תרחישים שונים הנוגעים לטיפול בצוואות וירושות. היות ומדובר על

מנה וחלק בעזבון

סעיף 47 וסעיף 51 לחוק הירושה, עוסקים בשני נושאים חשובים המשלימים זה את זה. הסעיפים הללו מתייחסים למצב בו כותב הצוואה הוריש לאדם אחד או

ניהול עיזבונות

נושא הירושה והעיזבון הוא נושא מורכב למדי, אשר לעיתים דורש טיפול ייחודי. המורכבות של הנושא נובעת מעצם העובדה שבכל מצב שבו יש יותר מיורש אחד,

אמצעים לשמירת העיזבון

עיזבון הוא מושג המתאר את הירושה שהותיר אדם כלשהו שהלך לעולמו, על כל המרכיבים שלה. בדרך כלל, המושג הזה זהה למה שנהוג לקרוא לו "ירושה".

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: