מתן צו ירושה וצו קיום צוואה על ידי בית המשפט

צו ירושה וצו קיום צוואה הם שני מסמכים מהותיים וקריטיים ביותר בכל הנוגע לדיני צוואות וירושות. כאשר היורשים של אדם שנפטר מעוניינים להוציא לפועל את צוואתו, הם זקוקים לצו קיום צוואה אשר יורה על ביצועה בפועל, ואילו כאשר הנפטר לא מותיר אחריו צוואה, הם זקוקים לצו ירושה על מנת שהחלוקה תוכל להתבצע כהלכה, בהתאם לחוק הירושה על פי דין. באילו מקרים, אם כן, נדרש מתן צו ירושה וצו קיום צוואה על ידי בית המשפט, ולא על ידי רשם לענייני ירושה? זהו הנושא בו נעסוק בהרחבה במאמר זה.

 

מתן צו ירושה וצו קיום צוואה על ידי בית המשפט או על ידי הרשם לענייני ירושה

הבלבול בנושא צווי הירושות והצוואות הוא בהחלט לגיטימי, משום שמתן צו ירושה וצו קיום צוואה בעיקרון מתבצע על ידי הרשם לענייני ירושה. לצד הסעיף הזה בחוק הירושה, סעיף 66 א', שמורה על הרשם לענייני ירושה בתור מעניק צו ירושה וצו קיום צוואה, קיים גם סעיף 67 א' שמורה על מתן צו ירושה וצו קיום צוואה על ידי בית המשפט במגוון מקרים. אז על אילו מקרים בדיוק מדובר? על כך נסביר בפרוטרוט בשורות הבאות.

 

מקרים בהם יופעל סעיף 67 א': מתן צו ירושה וצו קיום צוואה על ידי בית המשפט

קיימים שמונה מקרים שבהם סעיף 67 א' לחוק הירושה יהפוך רלוונטי על פני סעיף 66 א' לחוק הירושה, והנה הם לפניכם:

  1. במקרה שבו לבקשה הוגשה התנגדות.
  2. במידה והבקשה הוגשה על ידי המדינה או מי ממוסדות המדינה.
  3. כאשר ההליך לעניין הבקשה או ההצטרפות להליך הוא יוזמה של היועץ המשפטי לממשלה או של בא כוחו.
  4. כאשר האפוטרופוס הכללי מייצג בבקשה אחד מהבאים: קטין, נעדר או חסוי.
  5. כאשר מדובר על צוואה שבעל פה, כמשמעותה בסעיף 23 לחוק הירושה.
  6. כאשר מדובר על צוואה שנפלו בה פגמים או ליקויים כמשמעותם בסעיף 25 לחוק הירושה.
  7. כאשר על הירושה חלות ההוראות של הפרק השביעי של חוק הירושה.
  8. כאשר הבקשה הועברה לבית המשפט בהתאם לראות עיניו של הרשם לענייני ירושה.
מתן צו ירושה וצו קיום צוואה על ידי בית המשפט
מתן צו ירושה וצו קיום צוואה על ידי בית המשפט

מדוע צו ירושה וצו קיום צוואה לא מטופלים מלכתחילה על ידי בית המשפט?

הרשם לענייני ירושה הוא הגורם הראשוני שאליו מוגשות הבקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה, משום שהמחוקק מעוניין להקל על בית המשפט בכל הנוגע למקרים פשוטים שיכולים להסתיים מול הרשם לענייני ירושה. מדובר כאן על שני היבטים עיקריים: ההיבט הראשון הוא חיסכון בזמן הן מצד בית המשפט והן מצד המתדיינים, ואילו ההיבט השני קשור בהצבת גורם רשמי אחד שמטפל בענייני הצווים, על מנת שלא יווצר מצב של כפל טיפול בבקשות – הן לצו ירושה והן לצו קיום צוואה.

 

הרשם לענייני ירושה – רלוונטי גם כשסמכות מתן הצווים עוברת לבית המשפט

הרשם לענייני ירושה הוא בעל תפקיד חשוב במתן צו ירושה וצו קיום צוואה, אולם גם במקרה ובו עוברת הסמכות ממנו והופכת לכדי מתן צו ירושה וצו קיום צוואה על ידי בית המשפט, תפקידו לא מסתיים. הרשם לענייני ירושה צריך לערוך את כל הצעדים המקדימים למתן הצו בטרם הוא עובר לבית המשפט, כל עוד במקרים המדוברים באות לידי ביטוי הוראות של הפרק השביעי לחוק הירושה. באופן הזה בית המשפט למעשה יישאר עם תפקיד אחד – להתייחס לכל הנתונים שהוגשו אליו ולבצע את מתן הצו הרלוונטי.

 

פסילת צוואה לאחר מתן צו ירושה וצו קיום צוואה על ידי בית המשפט

מקרים מסוימים לא מסתיימים רק במתן צו ירושה וצו קיום צוואה על ידי בית המשפט, אלא ממשיכים גם בהתנגדות לקיום צוואה. במקרים אלו מגדיר החוק את נטל ההוכחה בהתאם למהות ההתנגדות למימוש הצוואה: במידה ומדובר על התנגדות לצוואה שצורתה תקינה וברת תוקף, הרי שנטל ההוכחה יוטל על הטוען לשלילתה. במקרה בו מדובר על צוואה שצורתה אכן פגומה, נטל ההוכחה יוטל על מי שמבקש לקיים את הצוואה כמות שהיא, על מנת שיוסר הספק שהצוואה אכן משקפת את רצונו האמיתי של המוריש.

 

מי יכול להגיש התנגדות לקיום צוואה?

ככלל, החוק מגדיר את "כל המעוניין בדבר" בתור בעל אפשרות להגיש התנגדות לקיום צוואה. לא מדובר כאן על אנשים אקראיים מהציבור בכללותו, אלא על בעלי עניין שההתנגדות לקיום הצוואה עשויה להיות רלוונטית עבורם, כמו נושים או בעלי זכות בצוואה.

 

מתי יש להגיש התנגדות לקיום צוואה?

במידה והתבצע מתן צו ירושה וצו קיום צוואה על ידי בית המשפט, לא ניתן יהיה עוד להגיש התנגדות לקיום צוואה. בקשת התנגדות לקיום צווים ניתנת להגשה עד שבועיים מיום הפרסום, וסעיף 67 לחוק הירושה מוסיף ומפרט – כל עוד לא ניתן הצו.

 

האם צו ירושה וצו קיום צוואה הם חובה?

בענייני צוואות וירושות, לא ניתן לקיים צוואה או לפתוח בחלוקת ירושה בהתאם לחוק הירושה על פי דין כל עוד לא ניתנים צו ירושה או צו קיום צוואה למבקשים אותם. היורשים הם אלו שצריכים להגיש את הבקשה לרשם לענייני הירושה, שבמקרים מסוימים, כאמור, יעביר אותה לטיפול בית המשפט על מנת שיספק את הכרעתו בעניינה.

 

מה קורה לאחר מתן צו ירושה וצו קיום צוואה על ידי בית המשפט?

ברגע שצו ירושה או צו קיום צוואה ניתנים על ידי בית המשפט, יש לבצע אותם ולקיים את חלוקת הירושה. הביצוע של צו ירושה וצו קיום צוואה עלול להתעכב במידה והוגשו אי אלו ערעורים על הצווים, ובהנחה שמתקיימים התנאים הבאים:

1. הסיכויים לכך שטענות המערער תתקבלנה, הם גבוהים.

2. יש בהוצאת הצווים כלשונם אל הפועל, משום אפשרות לגרימת נזק לאדם שהגיש את הערעור, נזק שהוא גדול וחמור יותר מאשר הנזק שעשוי להיגרם למי שמבקש לפעול בהתאם לצווים.

 

דברים נוספים שחשוב לדעת בנושא מתן צו ירושה וצו קיום צוואה על ידי בית המשפט

מתן צו ירושה וצו קיום צוואה על ידי בית המשפט הוא נושא מורכב ומכיל סעיפים ותתי סעיפים שחשוב להכיר על בוריים בטרם מתבצעות פעולות כאלו ואחרות. היות ובדרך כלל מי שמתמודדים עם מתן צו ירושה וצו קיום צוואה על ידי בית המשפט הם אנשים מן היישוב, שלרוב אינם מצוידים בידע המתאים והרלוונטי להתמודדות עם ההליך המשפטי, הצעד הנכון ביותר הוא לבחור בשירות של עורך דין לדיני צוואות וירושות שיספק ליווי מקצועי תומך בתהליך.

 

על חשיבות הייצוג המשפטי בנושא של צו ירושה וצו קיום צוואה

עורך דין לדיני צוואות וירושות הוא הדרך הטובה ביותר להבטיח מתן צו ירושה וצו קיום צוואה על ידי בית המשפט. עורך דין לדיני צוואות וירושות הוא בעל הכלים, הידע והניסיון המתאים כדי ללוות אתכם לאורך הדרך, לספק לכם את הייעוץ הרלוונטי, וכמובן, לצמצם את הפגיעה האפשרית בזכויותיכם במסגרת הטיפול בצוואה. התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

צו קיום צוואה

בשלב זה או אחר של חיינו הבוגרים, יש להניח כי כולנו נאלץ להתמודד עם הצורך בצו קיום צוואה. צו קיום צוואה הינו צו הנדרש כאשר

תוכנם של צו ירושה וצו קיום

חוק הירושה הישראלי כולל למעלה מ – 160 סעיפים אשר ביניהם ניתן להבחין גם בסעיף מספר 69. סעיף מספר 69 הוא דבר החקיקה שנועד להגדיר

הצורך בצו קיום צוואה

בין אם כבר יצא לכם לעמוד בסיטואציה כזו ובין אם עדיין לא, בשלב זה או אחר בחייכם תתמודדו עם הצורך בצו קיום צוואה. למרבה הצער,

כוחם של צו ירושה וצו קיום

עולם הצוואות והירושות טומן בחובו לא מעט מושגים שחשוב להכיר על מנת לצלוח בקלות את הליך עריכת הצוואה וקבלת הירושה. חוק הירושה כולל תחתיו לא

חלוקת צוואה על פי צו בית המשפט

חלוקת צוואה על פי צו בית משפט היא עניין נפוץ ביותר, שבא לידי במצב בו היורשים אינם מסכימים על אופן חלוקת הצוואה, ובמסגרתו נכסי העיזבון

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: