מי יכול להגיש התנגדות לצוואה

על מנת לקיים צוואה, יש צורך בהוצאת צו לקיומה של הצוואה, על ידי בית המשפט. צו זה נותן אישור לנוסח של הצוואה, ותקפות משפטית. בקשת קיום הצוואה, מתפרסמת בעיתונים היומיים, על מנת לתת הזדמנות, למי שמעוניין להגיש את התנגדותו לקיומה של הצוואה. על פי החוק נקבע, שכול אחד רשאי להתנגד לקיומה של צוואה, ואת ההתנגדות צריך להביא בתוך שבועיים, מפרסום בקשת קיומה של הצוואה. במקרים מיוחדים יכול להחליט הרשם, להאריך את מועד הגשת ההתנגדות.

 

הגשת התנגדות לצוואה

על פי חוק, כול אחד שיש לו סיבה להתנגד לצוואה, יכול להגיש התנגדות, לצו שניתן על מנת לקיים את הצוואה. אולם בדרך כלל, מוגשת ההתנגדות מטעמם של היורשים, כלומר קרובי משפחתו של הנפטר, החושבים כי קופחו בהוראות הירושה הקיימות בצוואה. בדרך כלל גם מוגשת ההתנגדות, על ידי מי שהובטח לו חלק מהירושה, או שנאמר לו או שהכיר את הנפטר, ולא קיבל מה שהובטח לו, ולכן הוא חושב, שהצוואה לא מראה את הרצון הנכון של הנפטר. ההתנגדות מוגשת, אחרי שהוגשה הבקשה לצו קיום הצוואה, על ידי עורך דינם של היורשים או היורשים עצמם, בזמן שהצו עדיין לא מולא. הנטייה של החוק במקרים אלו, היא קודם כל לקיים את רצון הנפטר, כמו שהוא מובע בניסוח הצוואה. לכן כדי שהתנגדות לצוואה תהיה מקובלת על בית המשפט, צריך להתבסס על הסיבות להתנגדות לצוואה ולהוכיח אותן.

 

הסיבות להתנגדות לצוואה

ההתנגדות לצוואה מוגשת לרשם לענייני ירושה, וכן לבית המשפט. הסיבות העיקריות בגינן מוגשת ההתנגדות, הן חוסר בכשרות של הנפטר, פגם מסוים שקיים בצוואה, ואף השפעה לא הוגנת שהייתה על עורך הצוואה, בעת עריכתה. כאשר מתבססים על הסיבות לפסילתה של הצוואה, ומביאים לכך ראיות חזקות, הסיכויים של ההתנגדות להתקבל, יהיו גבוהים יותר. הסיבות להתנגדות לצוואה הם:

מי יכול להגיש התנגדות לצוואה
מי יכול להגיש התנגדות לצוואה
פגם בכשרותה של הצוואה קיומה של צוואה נוספת, ממועד מאוחר יותר שהשאיר הנפטר, ומציאתה רק אחרי שכבר ניתן הצו, לקיומה של הצוואה הקודמת.
פגם צורני הוא פגם הקיים בצוואה, לדוגמה חסרון בתאריך, חתימה של עד אחד ולא של שניים, במקרה שהצוואה נכתבה רק בחלקה בכתב ידו של הנפטר, ועוד.
פגם בתוכן הצוואה מקרים בהם קיימת בצוואה הוראה פלילית, או הוראה שאינה מוסרית ושאיננה אפשרית.
פגם המתייחס למצב הנפשי של הנפטר במקרים בהם הצוואה נערכה, כאשר היה על עורך הצוואה השפעה לא הוגנת, כגון: איומים, רמייה, תכסיסים ואף הכרח, ובנוסף קיים חשד, כי היא אינה מראה מהו הרצון האמיתי, של עורך הצוואה.

השפעה שאינה הוגנת

הסיבה המרכזית שבעטיה מובאת התנגדות לצוואה, היא קיומן של השפעות לא הוגנות, שהיו על עורך הצוואה. כדי לבדוק מה הייתה השפעה זו, וכיצד השפיעה על עורך הצוואה ועל עריכתה, בודק בית המשפט, כמה היה עורך הצוואה תלוי באדם מסוים, שהוא גם אחד היורשים, על מנת לערוך אותה. בית המשפט בודק, גם מהם הקשרים שיש לעורך הצוואה, עם עוד אנשים שאינם היורשים. במקרה ועורך הצוואה, נמצא בתנאים של ניתוק ובידוד, קיים סיכוי רב לכך, שיש עליו השפעות לא הוגנות. הכרעת בית המשפט בנושא זה, מתקיימת בעזרת ראיות המובאות משני הצדדים: עדות של הקרובים לו, וכן עמדה רפואית של מומחה, על מצבו הרפואי של עורך הצוואה.

מה כוללת ההתנגדות לצוואה

הבקשה להתנגדות לצוואה, צריכה להיות מוגשת בצורה מסודרת, ויש לרשום לשם כך מסמך המכיל פרטים כגון:

 • שמות מלאים ומספרי הזהות של כול המתנגדים.
 • שמו ומספר הזהות של הנפטר.
 • שמותיהם ומספרי הזהות, של כל יורשי הצוואה שהשאיר אחריו הנפטר.
 • כתב התנגדות, המפרט את כל העובדות התומכות בבקשת התנגדותו. מסמך זה צריך להיערך ולהיות מאומת בעזרת עו"ד.
 • קבלה על כך שהאגרה שולמה.
 • במקרה שקיים ייצוג של עו"ד, יש צורך גם להוסיף ייפוי כוח לעו"ד זה.

 

הצהרה להתנגדות לצוואה

על מנת להגיש התנגדות לקיומה של צוואה, צריך להביא הצהרה לרשם לענייני ירושה, הצהרה זו צריכה להכיל מספר פרטים ונושאים:

 • הנושא שבגינו קיימת התנגדות לקיומה של הצוואה.
 • הסיבות להתנגדות לקיומה של הצוואה, המפורטות בכתב.
 • כל המסמכים שקשורים לסיבות להתנגדות.
 • הצהרה המאומתת על ידי עו"ד, שתומך בכל העובדות שרשומות בסיבות להתנגדות.
 • קבלה על כך שהאגרה שולמה.
 • הטופס לפתיחת ההליך של הגשת ההתנגדות.
 • במקרים שקיים ייצוג של עו"ד, יש צורך להוסיף גם ייפוי כוח.

 

הגשת ההתנגדות לצוואה

את ההתנגדות לקיומה של הצוואה, ניתן להגיש במספר אפשרויות:

 • על ידי האתר של הרשם לענייני ירושה.
 • להגיע ללשכתו של הרשם, בשעות בו הוא מקבל קהל. ניתן גם להזמין את התור מבעוד מועד.
 • אפשרות נוספת היא, שליחת הטופס באמצעות הדואר, למשרדו של הרשם.

 

נטל ההוכחה

נטל ההוכחה בהתנגדות לקיומה של הצוואה, מונח על התובע, כלומר על מי שמתנגד לקיומה של הצוואה, זאת כיוון שהחוק, מעוניין תמיד לקיים את לשון הצוואה, על מנת לכבד את רצון המת. אולם כיוון שאדם זה, אינו נמצא יותר בין החיים, ואינו מסוגל לתת עדות, במקרים שהצוואה פגומה, או כאשר קיים חשש לכשרותה של הצוואה, נטל ההוכחה יועבר לנתבע, כלומר לצד המעוניין בקיומה של הצוואה.

 

לסיכום

לפי החוק, כול אחד שיש לו סיבה להתנגד לצוואה, יכול להגיש התנגדות לצוואה. אולם בדרך כלל, מוגשת ההתנגדות מטעמם של היורשים, החושבים כי קופחו בהוראות הירושה הקיימות בצוואה. ההתנגדות לצוואה מוגשת לרשם לענייני ירושה, וכן לבית המשפט. הסיבות העיקריות להתנגדות, הן חוסר בכשרות של הנפטר, פגם מסוים בצוואה, והשפעה לא הוגנת שהייתה עליו בעת עריכתה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

התנגדות לצוואה מחיר

הצוואה מתארת מהי חלוקת העיזבון הרצויה בעיני המצווה, ולאחר מותו מחלקים היורשים את נכסי העיזבון על פיה. לעיתים אחד היורשים או הנוגעים בדבר מבקש להתנגד

עורך דין להתנגדות לצוואה

לעיתים מגיעים לבית המשפט אנשים אשר מבקשים להתנגד לקיומה של צוואה מסיבות שונות. מגיש ההתנגדות הינו על פי רוב אחד היורשים אשר נושל מנכסי העיזבון

התנגדות לצוואה דוגמא

לעיתים קרובות אחד האנשים אשר נפגעו מתוכנה של צוואה מסוימת מבקש לערער על תקפותה ולהתנגד לקיומה. במצבים אלה, על המתנגד לשלוח בקשת התנגדות לרשם הירושות,

התנגדות לצוואה תוך כמה זמן

מסמך הצוואה מכיל בתוכו את פרטי החלוקה הרצויה בעיני המנוח אודות עיזבונו. מדרך הטבע, חלוקה זו עשויה להדיר יורש מסוים או לקפח את חלקו בצורה

התנגדות לצוואה שכיב מרע

צוואת שכיב מרע הינה אחת מארבעת סוגי הצוואות המוכרות בחוק הישראלי, והיא נחשבת לצוואה החלשה מכולן. ההתנגדות לצוואה שכיב מרע עשויה להתמקד בתחומים שונים, ובמאמר

עילות התנגדות לצוואה

כל בקשה לקבלת צו קיום צוואה מוגשת אל הרשם לענייני ירושה, שמצידו חייב לפרסם את דבר הבקשה בעיתון יומי וזאת על מנת שמי שמעוניין להתנגד

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: