מי יורש כשאין צוואה

נושא הירושה ודיני הירושה הוא נושא מורכב למדי. הדבר נכון תמיד, ונכון על אחת כמה וכמה אם הנפטר לא הותיר אחריו צוואה חוקית וקבילה, באשר לאופן שבו הוא מעוניין לנהוג בעיזבון שלו ולחלק אותו. באופן עקרוני, ההמלצה החד משמעית שכל אדם צריך לפעול על פיה, היא לכתוב צוואה מבעוד מועד, ולדאוג לאשר אותה בצורה חוקית אצל עורך דין צוואות וירושות. ככל שכותב הצוואה ניסח אותה בהיותו במצב פיזי ומנטלי המאפשר זאת, כך הצוואה שערך תמנע סכסוכים בין היורשים השונים, וסכסוכים מרים אפילו יותר בהעדר יורשים חוקיים ברורים.

בשורות להלן נתמקד במצב שבו הנפטר לא כתב צוואה המגדירה בצורה מפורשת את הרצון שלו ואת אופן חלוקת הרכוש שהוא היה רוצה ליישם. מה קובע החוק במקרה שהנפטר לא ניסח ולא כתב צוואה ברורה? מהו התהליך הקבוע בחוק באשר לסדרי הירושה? מהו הדין בכל מה שקשור בצוואה בעל פה, בצוואה שנכתבה בכתב יד או בנוכחות שני עדים? איך יכול עורך דין צוואות וירושות לסייע לכל היורשים הפוטנציאליים לממש את הזכות שלהם על פי חוק? על כל אלו ועוד נרחיב בשורות הבאות.

 

מתי צוואה היא חוקית ומוכרת

אם הנפטר השאיר צוואה חוקית, הרי שחלוקת הרכוש מתבצעת על פי הכתוב בצוואה שערך. על פי החוק, צוואה מוכרת יכולה להיות כתובה כולה בכתב ידו של הנפטר, גם אם לא היו עדים לכתיבה שלה. צוואה חתומה על ידי שני עדים עשויה להיחשב כצוואה חוקית, גם אם לא נחתמה בפני עורך דין. עם זאת, הדבר הנכון ביותר שאדם אשר מעוניין להניח צוואה בלכתו צריך לעשות, הוא לכתוב צוואה באמצעות עורך דין מנוסה שהוא מומחה בתחום של דיני ירושות וצוואות.

 

הוראות חוק הירושה בהעדר צוואה

בהעדר צוואה, יש קביעה ברורה למדי של חוק הירושה הישראלי לגבי אופן הטיפול בעזבון שהותיר אחריו, קרי: הממון, הנכסים והרכוש שצבר לאורך חייו. בהעדר צוואה יהפכו הוראות החוק להוראות מחייבות. משמעות הדבר היא שהעיזבון של המנוח יחולק שווה בשווה בין היורשים החוקיים שלו על פי הדין. בדרך כלל, היורשים החוקיים של המנוח יהיו כל הילדים שלו. אם למנוח הייתה יותר מאישה אחת ויש לו ילדים משתי נשים או יותר, יחולק הרכוש באופן שווה בין כל הילדים שלו. לצורך העניין, גם ילד שנולד למנוח מחוץ לנישואין, עשוי להיות צד בירושה וליהנות מחלק מן הרכוש שהותיר אחריו המנוח בלכתו.

מי יורש כשאין צוואה
מי יורש כשאין צוואה

 

על זכות הירושה של ילד שהמנוח לא הכיר באבהותו לגביו

לפני כעשור, נפל דבר במשפט הישראלי בכל מה שקשור בירושה. על פי הקביעה של בית המשפט זכאי גם ילד של המנוח, אשר המנוח לא הכיר בו באופן רשמי, לחלק מהירושה. עם זאת, הצאצא הלא חוקי צריך להוכיח את טענתו באמצעות בדיקה גנטית. אם הבדיקה הגנטית אכן מעלה כי המנוח הוא האב, יהיה זכאי הבן שנולד מחוץ לנישואין, לחלק מן הירושה, הגם שהנפטר לא הכיר באבהותו על הילד. כיוון שמדובר במצב ייחודי, רצוי מאוד שבמקרה כזה יסתייע הילד האמור בעורך דין המתמחה בתחום צוואות וירושות. זאת, במטרה להבטיח שכל זכויותיו ישמרו במצב רגיש זה.

 

זכויות הירושה של בן או בת זוג וידועים בציבור

על פי חוק הירושה, בהעדר צוואה יש הגדרה ברורה באשר לירושה של בן או בת הזוג. בדרך כלל, בן או בת הזוג יורש את כל המיטלטלין של הנפטר, לרבות כלי רכב אם היה כזה למנוח. יש מקרים שבהם בן או בת הזוג יורשים גם את כל הזכויות בדירת המגורים, אף שלמנוח היו יורשים אחרים. גם חלק משמעותי מן ההון שצבר המנוח בחייו, יעבור לבן או לבת הזוג, או לידוע בציבור של המנוח, לאחר לכתו.

זאת כמובן, בכפוף לקיומם של כל התנאים הנדרשים ולקיומו של צו ירושה כנדרש. זה המקום לציין, שגם בני זוג מאותו המין, זכאים לרשת את המנוח כשלטובת העניין, הסטטוס שלהם הוא של "ידועים בציבור". עם זאת, בגלל המורכבות של הנושא, חשוב להסתייע בשירותיו של עורך דין מיומן המתמחה בתחום של צוואות וירושות. לעיתים, רק הפרוצדורה ותו לא מפרידה בין אדם הזכאי לחלק מן הירושה, לבין הכסף או הרכוש המגיעים לו.

 

מי יורש את עזבונו של נפטר שלא היו לו ילדים?

אם למנוח לא היו ילדים, ואם הוא לא כתב צוואה המגדירה את האופן שבו הוא מעוניין לנהוג בכספו ורכושו לאחר המוות, הטוענים האפשריים לירושה עשויים להיות האחים שלו, או הצאצאים שלהם. כמובן שאם לנפטר היו בן או בת זוג, הם יהיו זכאים לרשת אותו. לצורך העניין, כאמור לעיל, גם ידועים בציבור נחשבים לבני זוג לכל דבר ועניין בנושא הירושה.

בכל מקרה, הזכאות לירושה של אדם שלא היו לו ילדים משלו, היא בסדר יורד: האחים של המנוח, הילדים שלהם וכך הלאה. במקרים שאין למנוח יורשים ידועים, הרכוש יעבור לידי האפוטרופוס הכללי. עם זאת, כאן המקום לציין עובדה חשובה – גם קרוב משפחה שנולד בתוך שלוש מאות ימים מרגע הפטירה של המנוח, יהיה זכאי לרכוש שלו, אם אין יורש אחר הטוען לרכוש.

 

מה יעשה טוען לרכוש שאיחר לתבוע את חלקו?

באופן עקרוני, הרשויות השונות במדינת ישראל עושות ככל שניתן על מנת לגרום לכך שכל אדם הזכאי לחלק מרכושו של אדם שנפטר, יקבל את חלקו בירושה על פי חוק. ואולם במקרים שבהם קרובי הנפטר הגישו בקשה לצו ירושה ובשלב הבא הרכוש חולק בין כל היורשים הידועים, לא יוכל טוען לירושה לתבוע את חלקו אם לא עשה את זה בזמן, אלא במקרים חריגים בלבד. זאת, בהתאם לשיקול דעתו של בית המשפט, שאמור להכריע בסוגיה הזאת. אם הוכח שליורש הפוטנציאלי היתה הזדמנות או אפשרות לתבוע את חלקו ולא עשה זאת בהזדמנות הסבירה הראשונה, קרוב לוודאי שצו הירושה לא ישונה.

 

על סדר הירושה והתהליך הקבוע החוק

כאמור, כאשר לא נמצאה צוואה של המנוח, חייבים היורשים הפוטנציאליים שלו להוציא צו ירושה ולהתחיל בהליכים לקראת קבלת הירושה על פי החוק. בגלל המורכבות שעלולה להתגלות בתהליך, כדאי ואפילו מומלץ לשכור עורך דין המתמחה בענייני צוואות וירושות. זאת, על מנת למנוע או להפחית ככל האפשר את הסיכויים להפתעות, שעלולות להגיע מצידם של יורשים פוטנציאליים שלא היו ידועים עד אותה העת. עורך הדין המומחה לדיני צוואות וירושות יוכל ללוות את היורש או היורשים לאורך כל הדרך ולסייע להם במקרים שבהם מתעוררות מחלוקות בין היורשים לבין עצמם תוך כדי התהליך.

המטרה של עורך הדין במקרה הזה היא לפשר בין כל הצדדים, על מנת למנוע התפתחות של מאבקים משפטיים שבסיכומו של עניין אף אחד לא ממש מרוויח מהם. ככל שההליך מתחילתו ועד לסופו מתבצע בשיתוף ובהסכמה של כל הצדדים, כך התוצאות בסוף התהליך תהיינה טובות יותר לכולם. אחרת, המאבק עלול להתארך וההוצאות בגינו עלולות להיות גבוהות במיוחד.

אם ברצונכם לכתוב צוואה המסדירה את ענייני הירושה שלכם, כדאי ליצור קשר עם עו"ד צוואות וירושות בהקדם כדי להבטיח כי כל נושא הירושה יבוא על פתרונו בצורה הכי ברורה וראויה. התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה.

צוואה

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

איתור יורשים

באופן כללי, כאשר אדם נפטר מועברים נכסיו לידי יורשיו. לעיתים ישנו קושי בביצוע פעולה זו מכיוון שאיננו יודעים מי הם היורשים או שלא כל היורשים

חלוקת ירושה בין יורשים

במהלך חייו צובר האדם רכוש ונכסים רבים ומגוונים. לאחר מותו, רכוש זה צריך לעבור לידי יורשיו, באשר יהיו. העברה זו נושאת בחובה מורכבויות רבות, הן

יורש שנפטר לפני המוריש

במציאות חיים אידיאלית הורים מורישים את רכושם לילדיהם, ואלה בתורם מעבירים את נכסיהם לידי הדור הבא. אלא שהמציאות אינה תמיד פועלת על פי כללים מוכתבים,

יורש במקום יורש

בצוואה מפרט האדם את החלוקה הרצויה של נכסיו לאחר מותו. משמעות כתיבת הצוואה הינה רצון המצווה לשלוט בחלוקת העיזבון, ולא לחלק על פי החלוקה המקובלת,

יורש שמת לפני המוריש

אף שאנו רוצים להאמין שהעולם פועל באופן הגיוני, ישנן דוגמאות מובהקות לכך שהדברים לא תמיד מתרחשים כפי שהיינו מצפים. למשל, כאשר מדובר על מקרה שבו

יורש פסול ויורש שהסתלק

חלוקת הירושה בין היורשים, בין אם היא מתבצעת בהתאם לצוואה שכתב הנפטר עוד בחייו ובין אם היא מתבצעת מתוקף חוקי הירושה, מסתיימת במרבית המקרים בזמן

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: