מועד הגשת התנגדות לצוואה

רק לאחר הגשת הבקשה לקיומה של צוואה, נכנסת הצוואה לתוקפה, לכן הרשם לענייני ירושות, אליו מוגשת הבקשה לקיומה של צוואה, צריך לחשוף את הבקשה. הבקשה נחשפת, על ידי כך שהיא מתפרסמת בעיתונות היומית, על מנת שבמקרה ויש יורשים שונים לצוואה זו, או אם קיימת התנגדות אליה, ייודע דבר הצוואה ברבים, וניתן יהיה להגיש התנגדות.

הזמן הניתן להגשת התנגדות לצוואה, הוא שבועיים ימים, וההתנגדות לצוואה מוגשת, עד 14 ימים מפרסום המודעה בעיתונים. במקרה וההתנגדות לצוואה תוגש, אחרי שניתן כבר הצו לקיומה של הצוואה, קיים לכך מסלול שונה. במקרה של עיכוב בהגשה של ההתנגדות, עלולה ההתנגדות להיפסל, גם אם קיימות להתנגדות סיבות חשובות, שיכולות לגרום לבית המשפט, להשתכנע בפסילת הצוואה.

 

מי יכול להגיש בקשת התנגדות לצוואה

הגשת התנגדות לצוואה, יכולה להיות מוגשת על ידי כול אדם, אולם בדרך כלל מוגשת ההתנגדות, על ידי היורש שהיה צריך לקבל את הירושה, שמסיבות כאלו ואחרות, לא נכלל בה. במקרה ואדם זה סבור, כי הצוואה נרשמה באופן לא חוקי, יש לו את הזכות להגיש את התנגדותו. במקרים אלו, נוטה החוק למלא את רצון הנפטר בצוואתו, לכן כדי שההתנגדות המוגשת לצוואה תאושר, יש צורך להתבסס על סיבות טובות ולהביא להן הוכחות.

 

מה צריכה לכלול התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה צריכה לכלול מספר פרטים, כיוון שבמקרה וחסר פרט, עלולה ההתנגדות להיפסל:

פרטים מזהים שמו ופרטי הזהות, של מי שמגיש את ההתנגדות, הפרטים של הנפטר שערך את הצוואה, ובנוסף, גם הפרטים של כול אותם יורשים, המצוינים בצוואה עצמה.
פירוט ההתנגדות ההתנגדות צריכה לכלול את הפירוט להתנגדות, וכן מסמכים שונים עליהם מבוססת ההתנגדות.
הצהרה יש צורך להוסיף להתנגדות, גם הצהרה מאומתת על ידי עו"ד, המעידה על נכונותן של העובדות שצוינו להתנגדות.
קבלה על התשלום של האגרה אחרי קבלת ההתנגדות אצל הרשם, תועבר הקבלה יחד עם הבקשה לקיומה של הצוואה, לבית המשפט.
ייפוי כוח כאשר למתנגד הצוואה קיים ייצוג של עו"ד, צריך בנוסף ייפוי כוח.
מועד הגשת התנגדות לצוואה
מועד הגשת התנגדות לצוואה

 

הארכת הזמן להתנגדות

הרשם לענייני ירושות, הוא זה האמון על קביעת הזמנים, בהם תוגש ההתנגדות לצוואה. הרשם יכול על פי השיקולים שלו, להאריך את הזמן שניתן להגיש בו התנגדות, גם במקרה בו הוא נגמר. הרשם יכול להאריך את מועד הגשת ההתנגדות, רק במקרה ולא הורה בית המשפט עדיין, על קיומה של הצוואה. את הבקשה להאריך את הזמן שניתן להגיש בו את ההתנגדות, אפשר להגיש דרך אתר האינטרנט של הרשם, בצורה מקוונת.

 

הגשת התנגדות לצוואה לאחר הוצאת הצו לקיומה

אומנם קיימת גם אפשרות, להגשת התנגדות לצוואה, גם אחרי שהוצע צו לקיומה של הצוואה, אולם בקשה זו מסובכת יותר, והסיכוי להצליח בה נמוך. על מנת להגיש בקשה זו, יש צורך בהוכחה כפולה, כלומר יש צורך בנימוק הסיבות להתנגדות לצוואה, אולם יש גם צורך, לנמק מדוע נגרם איחור, בהגשת הבקשה עצמה.

 

הסיבות להתנגדות לצוואה

על מנת לבקש הארכה של זמן, עבור ההגשה של ההתנגדות, יש צורך בנימוקים טובים, המאפשרים לפסול אותה על פי חוק. אפשר לתת נימוק של פגם צורני, פגם מנטלי, פגם פרוצדורלי המתייחס לאופן בו נערכה הצוואה, או לתת נימוק של פגם בתוכן של הצוואה. כגון:

  • צורך בזמן נוסף – כאשר יש צורך בזמן נוסף, על מנת לאתר עו"ד המומחה בתחום זה, להגשת ההתנגדות, או זמן נוסף, על מנת לאסוף הוכחות עבור ההתנגדות.
  • פגם צורני – כאשר קיים פגם בצורה החיצונית של הצוואה, לדוגמה כאשר הצוואה כתובה בכתב היד של בעל הצוואה, אולם לא כולה אלא רק בחלקה, או כאשר אין לצוואה המספר הנדרש של עדים, או שעד מסוים הוא קטין וכו.
  • פגם מנטלי – צוואה צריכה להראות את הרצון האמיתי של הנפטר, לכן כאשר קיימת בעיה של זיכרון לבעל הצוואה, או שהיא נכתבה עקב לחצים או איומים עליו, אין היא חוקית. בנוסף, ההתנגדות לצוואה תתקבל, גם במקרה שיש סימן המעורר חשד לכפייה.
  • עד שהוא גם יורש – כאשר מי מהיורשים המופיעים בצוואה זו, היה שותף לה או שהיה עד כאשר היא נחתמה, או שהשתתף בצורה אחרת בכתיבתה. ובנוסף, כאשר מי מהיורשים המופיעים בצוואה, רק היה נוכח במעמד הכנת הצוואה, גם אם לא הייתה לו כוונה, עדיין קיימת אפשרות שהנפטר לא חש בנוחות, והוריש לו יותר ממה שהתכוון. ההתנגדות לצוואה במקרה זה, תתקבל עקב מצב של ניגודי עניינים.
  • הוראה לא חוקית – כאשר מופיעה בצוואה הוראה שאיננה על פי החוק, או שאיננה אפשרית או שאיננה מוסרית.
  • כשרות הצוואה – כאשר קיימת צוואה נוספת, במועד מאוחר יותר מהצוואה שלגביה הוגש הצו לקיומה, או כאשר קיים חשש, שהצוואה איננה אמיתית והיא מזויפת.

 

קבלה או דחייה של התנגדות

ההתנגדות לצוואה מועברת לבית המשפט, ובית המשפט מקבל או דוחה אותה. במקרה ובית המשפט דוחה את ההתנגדות, יתקבל הצו לקיומה של הצוואה, ובמקרה ובית המשפט מקבל את ההתנגדות, קיימות מספר אפשרויות, כאשר אחת מהן היא פסילת הצוואה. במקרה ואין צוואה המחליפה צוואה זו, תחולק הירושה על פי חוקי הירושה.

 

לסיכום

הגשת התנגדות לצוואה, יכולה להיות מוגשת על ידי כול אדם, אולם בדרך כלל מוגשת, על ידי היורש שהיה צריך לקבל את הירושה, ולא נכלל בה. הרשם לענייני ירושות, הוא זה האמון על קביעת הזמנים, בהם תוגש ההתנגדות לצוואה, ויכול על פי השיקולים שלו, להאריך את הזמן שניתן להגיש בו התנגדות. על מנת לבקש הארכה של זמן, יש צורך בהתבססות על נימוקים טובים.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

התנגדות לצוואה מחיר

הצוואה מתארת מהי חלוקת העיזבון הרצויה בעיני המצווה, ולאחר מותו מחלקים היורשים את נכסי העיזבון על פיה. לעיתים אחד היורשים או הנוגעים בדבר מבקש להתנגד

עורך דין להתנגדות לצוואה

לעיתים מגיעים לבית המשפט אנשים אשר מבקשים להתנגד לקיומה של צוואה מסיבות שונות. מגיש ההתנגדות הינו על פי רוב אחד היורשים אשר נושל מנכסי העיזבון

התנגדות לצוואה דוגמא

לעיתים קרובות אחד האנשים אשר נפגעו מתוכנה של צוואה מסוימת מבקש לערער על תקפותה ולהתנגד לקיומה. במצבים אלה, על המתנגד לשלוח בקשת התנגדות לרשם הירושות,

התנגדות לצוואה תוך כמה זמן

מסמך הצוואה מכיל בתוכו את פרטי החלוקה הרצויה בעיני המנוח אודות עיזבונו. מדרך הטבע, חלוקה זו עשויה להדיר יורש מסוים או לקפח את חלקו בצורה

התנגדות לצוואה שכיב מרע

צוואת שכיב מרע הינה אחת מארבעת סוגי הצוואות המוכרות בחוק הישראלי, והיא נחשבת לצוואה החלשה מכולן. ההתנגדות לצוואה שכיב מרע עשויה להתמקד בתחומים שונים, ובמאמר

עילות התנגדות לצוואה

כל בקשה לקבלת צו קיום צוואה מוגשת אל הרשם לענייני ירושה, שמצידו חייב לפרסם את דבר הבקשה בעיתון יומי וזאת על מנת שמי שמעוניין להתנגד

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: