כוחם של צו ירושה וצו קיום

עולם הצוואות והירושות טומן בחובו לא מעט מושגים שחשוב להכיר על מנת לצלוח בקלות את הליך עריכת הצוואה וקבלת הירושה. חוק הירושה כולל תחתיו לא פחות מ – 161 סעיפים אשר מגדירים את ההתנהלות החוקית בכל תרחיש כזה או אחר בתחום הטיפול בעזבונות של אנשים שהלכו לעולמם. כחלק מההתמודדות הנבונה עם נושא הירושה, חשוב להכיר בכוחם של צו ירושה וצו קיום צוואה ולהבין היכן בדיוק מושגים אלו עשויים לבוא לידי ביטוי. אלו הם הנושאים בהם נעסוק בשורות הבאות בהרחבה.

 

סעיף 71 לחוק הירושה – כוחם של צו ירושה וצו קיום צוואה

בבואנו לדון בנושא של צווי ירושה וצו קיום צוואה, חשוב להזכיר את סעיף 71 לחוק הירושה. נוסחו המדויק של סעיף 71 לחוק הוא: "צו ירושה וצו קיום כוחם יפה כלפי כל העולם כל עוד לא תוקנו או בוטלו". לכאורה הסעיף נשמע ברור למדי, אבל חשוב להבין לעומק את המשמעויות שהוא נושא בחובו. במילים פשוטות, מה שסעיף 71 לחוק הירושה אומר, למעשה, הוא שכוחם של צו ירושה וצו קיום צוואה עומד בתור הכרעה חד משמעית לפסק הדין. גם במידה ובהמשך יסתבר שהצו שגוי ומתבסס על עובדות שגויות, אפשר יהיה לבטל אותו אך ורק בדרכים המוסכמות במסגרת החוק, ולא ניתן יהיה להתייחס אליו כמבוטל באופן אוטומטי.

 

כוחם של צו ירושה וצו קיום צוואה – הכוח הגדול בחלוקת רכושו של המנוח

צו ירושה וצו קיום צוואה הם הכרחיים על מנת שהיורשים יוכלו לחלק ביניהם את עזבונו של המוריש כפי שנכתב בצוואתו או על פי דין. מדובר על הליך שגרתי לחלוטין שכל יורש צפוי לפגוש בשלב זה או אחר, כאשר מי מקרוביו ילך לעולמו ויותיר אחריו עיזבון המיועד לאותו אדם.

 

מהו הבדל בין צו ירושה לבין צו קיום צוואה ?

לפני שנתקדם הלאה, כדאי שנבין מה השוני בין שני המסמכים הללו: צו ירושה וצו קיום צוואה. צו ירושה הוא המסמך שבו יש להצטייד במקרה שבו המוריש לא הותיר אחריו צוואה ברת תוקף. לעומת זאת, צו קיום צוואה הוא המסמך שבו יש להצטייד במקרה שבו המוריש אכן הותיר אחריו צוואה ברת תוקף, אשר היורשים מעוניינים להוציאה מן הכוח אל הפועל.

כוחם של צו ירושה וצו קיום
כוחם של צו ירושה וצו קיום

האם יש מקרים בהם תוגש בקשה לקבלה של צו ירושה וגם של צו קיום צוואה?

בהחלט כן. ניתן יהיה להגיש בקשה לקבלת צו ירושה גם במקרה ובו המוריש אכן הותיר אחריו צוואה ברת תוקף, אך היא לא כוללת במסגרתה פירוט מלא של נכסי המוריש. מקרה כזה, לדוגמה, יכלול את שני המסמכים – גם צו ירושה וגם צו קיום צוואה, שכן צו קיום הצוואה יינתן באשר לנכסים המוזכרים בצוואתו של המוריש, ואילו צו ירושה יינתן באשר לנכסים שאינם מוזכרים בצוואתו של המוריש.

 

כיצד ניתן לקבל צו ירושה וצו קיום צוואה?

על מנת לקבל צו ירושה או קבלת צו קיום צוואה היורשים יצטרכו לפנות בראש ובראשונה, אל הרשם לענייני ירושה ולהגיש להם את הבקשה. הרשם לענייני ירושה יתן את הצווים שנתבקשו תוך שהוא כולל את הזכויות של היורשים.

 

הפרטים שצו ירושה וצו קיום צוואה צריכים לכלול במסגרתם

צו ירושה נדרש לכלול את שמותיהם ופרטיהם האישיים של היורשים על פי דין, ולספק פירוט לגבי החלק היחסי של כל אחד מהם בעיזבון. לצורך הדוגמא: במידה ואם יחידנית נפטרה והותירה אחריה ארבעה ילדים, צו הירושה יצהיר על ארבעתם בתור היורשים החוקיים של האם שנפטרה, וכן יפרט על חלקו היחסי של כל אחד מארבעת הילדים בעיזבון – הוא 25%. כשמדובר על צו קיום צוואה – הצו יכלול הצהרה בכתב על כך שהצוואה שנערכה על ידי המוריש היא אכן ברת תוקף, ובמידה וימצאו בה פגמים – צו קיום צוואה יכלול גם פירוט עבור ההוראות שבוטלו בעקבות אותם פגמים שנמצאו.

 

האם יש אפשרות ליורשים לקיים ביניהם הסכם הסותר את הכתוב בצווים?

באופן כללי, היורשים רשאים ליצור ביניהם הסכם שסותר את הכתוב בצו ירושה או צו קיום צוואה, אולם הוא מחייב אך ורק אותם. כמו כן, גם הסכם מסוג כזה, שסותר את הכתוב בצווים, שיקבל אישור בבית המשפט לא יהיה לו תוקף כללי, אלא רק בין היורשים שערכו את ההסכם. הסכם זה מתאפשר באמצעות סעיף 7 לחוק הירושה.

 

צו ירושה וצו קיום צוואה שהתבררו כחסרי תוקף לאחר קיום פעולות

כדאי להכיר גם את הנושא החשוב הזה, שבו צו ירושה וצו קיום צוואה מתבררים בדיעבד כחסרי תוקף. בסופו של דבר, גם כאשר מדברים על צו ירושה וגם כאשר מדברים על צו קיום צוואה, מדובר כאן על צווים שהם למעשה מסמך הצהרתי שבמסגרתו מפורטים ונקבעים היורשים וחלקם בעיזבון. במידה וצו ירושה או צו קיום צוואה מתבררים כמסמכים שאינם ברי תוקף כלאחר יד, כמו למשל צווים שניתנו ליורשים על ידי בית דין דתי שאינו רשאי או מוכשר להענקת צווים מסוג זה, יתקיים אחד משני מצבים: מצב חוקי ועובדתי שתואם את המוצהר במסגרת הצו, או מצב חוקי ועובדתי שאינו תואם את המוצהר במסגרת הצו.

 

כוחם של צו ירושה וצו קיום – הפעולות שיש לנקוט בכל אחד מהמצבים המפורטים

במידה ומדובר על מצב חוקי ועובדתי התואם את המוצהר במסגרת הצו, יש להתייחס לצו כאל בר תוקף ואל הפעולות שננקטו בעקבותיו ככשרות, היות והפעולות שבוצעו תואמות הן את הזכויות החוקיות והן את העובדות הנכונות. להבדיל, כאשר מדובר על מצב חוקי ועובדתי שאינו תואם את המוצהר במסגרת הצו, יש לנקוט בצעדים לשם ביטול הפעולות המתייחסות לחלקים חסרי התוקף, בהתערבות של בית המשפט.

 

ביצוע צו ירושה או צו קיום צוואה – מה קורה כאשר מתעכבים איתו?

במצבים מסויימים, בהם מוגש ערעור על צו ירושה או על צו קיום צוואה, ביצועם עלול להתעכב. היות והם עומדים בתור פסק דין, על כל משמעויותיו, ערעורים מסוג כזה או אחר עלולים בהחלט לעכב את ביצועם. קיימים שני תנאים שצריכים להתקיים על מנת שיעוכב ביצועם של צו ירושה או צו קיום צוואה:

1. קיימת סבירות חוקית גבוהה לכך שטענותיו של מגיש הערעור תתקבלנה.

2. עצם הוצאת הצו עלולה לפגוע במגיש הערעור, פגיעה חמורה יותר מאשר זו שעלולה להיגרם למבקשים לפעול על פי הצו.

 

על חשיבות הפניה להתייעצות עם עורך דין לדיני צוואות וירושות

היות והטיפול בצווי ירושה וצווים לקיום צוואות הם נושאים מורכבים מכפי שניתן להעלות על הדעת, וההתמודדות ברגע האמת עם מחלוקות בתחום הירושות, מביאה איתה לבטים רבים וחוסר וודאות, כדאי מאוד לשכור את שירותיו של עורך דין מנוסה לענייני צוואות וירושות, שיוכל לספק מענה מקצועי הולם בכל סוגיה שעלולה לעלות. התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

צו קיום צוואה

בשלב זה או אחר של חיינו הבוגרים, יש להניח כי כולנו נאלץ להתמודד עם הצורך בצו קיום צוואה. צו קיום צוואה הינו צו הנדרש כאשר

תוכנם של צו ירושה וצו קיום

חוק הירושה הישראלי כולל למעלה מ – 160 סעיפים אשר ביניהם ניתן להבחין גם בסעיף מספר 69. סעיף מספר 69 הוא דבר החקיקה שנועד להגדיר

הצורך בצו קיום צוואה

בין אם כבר יצא לכם לעמוד בסיטואציה כזו ובין אם עדיין לא, בשלב זה או אחר בחייכם תתמודדו עם הצורך בצו קיום צוואה. למרבה הצער,

חלוקת צוואה על פי צו בית המשפט

חלוקת צוואה על פי צו בית משפט היא עניין נפוץ ביותר, שבא לידי במצב בו היורשים אינם מסכימים על אופן חלוקת הצוואה, ובמסגרתו נכסי העיזבון

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: