ירושה מכוח אימוץ

הנושא של ירושה מכוח אימוץ, הוא נושא מורכב מעט בפן המשפטי. אף שקיימים חוקים ברורים המפרטים את הליך ההורשה מההורה המאמץ לילדיו המאומצים, קיימות גם מגבלות חוקיות שחשוב להכיר. במאמר זה נדון בחקיקה המסדירה את אופן הטיפול במקרים של ירושה מכוח אימוץ במדינת ישראל ואת משמעויותיה בהקשר של מימוש צוואה.

 

אימוץ, ביולוגיה ומה שביניהם

ידוע כי במדינת ישראל בפרט ובעולם בכלל קיימות לא מעט משפחות המורכבות מהורים מאמצים וילדים מאומצים. גם אנשים שאינם נמצאים בזוגיות ומעוניינים לאמץ, רשאים לגשת להליך האימוץ ולשמש כהורה מאמץ יחידני. דיני ההורשה העדכניים במדינת ישראל (שתוקנו בשנת 2012), באים לתת מענה למקרים אלו ושואפים להתייחס, לירושה מכוח אימוץ, באופן זהה לירושה המיועדת לילד ביולוגי. באופן זה, גם צאצאיו של המאומץ נחשבים בתור יורשים חוקיים של הוריו של המאומץ (שהם למעשה סביהם).

 

ירושה מכוח אימוץ – לא רק מהורה מאמץ לילד מאומץ, אלא גם מילד מאומץ להורה מאמץ

לצערנו, קיימים לא מעט מקרים שבהם ילדים הולכים לעולמם לפני ההורים שלהם. במקרים כאלו, הדין בנושא ירושה מכוח אימוץ פועל גם בכיוון ההפוך – ההורה המאמץ ירש את ילדו המאומץ לאחר מותו.

 

זכויות ירושה נוספות בין המאומץ למאמצים שחשוב להכיר

על פי החקיקה המעודכנת, ממש כמו בדיני הירושה שמתייחסים לקרובי משפחה ביולוגיים, המאומץ ובהמשך גם ילדיו ונכדיו, יהיו זכאים לרשת גם את קרובי המשפחה של המאמץ. זאת על פי סדר היורשים. סעיף זה תוקן ונכנס לתוקף בחודש יולי של שנת 2012. הכיוון ההפוך עובד גם בסעיף הזה, שכן קרובי המשפחה הביולוגיים של המאמץ ירשו, בעת המתאימה ועל פי סדר היורשים, את עזבונו של המאומץ.

ירושה מכוח אימוץ
ירושה מכוח אימוץ

ירושה מכוח אימוץ – מה כבר יכול להשתבש?

כמו כל דבר אחר בחיים, גם ירושה מכוח אימוץ היא הליך שלכאורה נראה פשוט אבל בפועל יש לו פוטנציאל סיבוכיות גבוה, ומדוע? ובכן, אם בהליכי ירושה במשפחות גרעיניות ביולוגיות עלולים לצוץ סימני שאלה, הרי שירושה מכוח אימוץ מביאה עימה מטבע הדברים, פתח למחלוקות רבות וצורך לספק הוכחות לקשר המשפחתי של המאמצים למאומצים. בתור שלב ראשון, עולה הצורך בהוכחת אימוץ כדין. הראיה שעומדת כהוכחה לעניין הזה היא מסמך אישור על הליך האימוץ. כל מדינה דורשת מסמך אישור שמקובל עליה, ובמדינת ישראל אסמכתא כזו יש להציג בצירוף צו של בית המשפט. כל זאת בהתאם לחוק אימוץ ילדים תשמ"א 1981, על פי סעיף 1 (א).

 

ירושה מכוח אימוץ – מה קורה במקרה בו המסמכים המתאימים אינם בנמצא?

כאשר הליך האימוץ לא מתבצע כראוי והמסמכים המתאימים אינם בנמצא, הליכי ירושה מכוח אימוץ עלולים להפוך סבוכים יותר. צו אימוץ רשמי הוא המסמך שיכול להעיד על קשר אימוץ חוקי ובר תוקף, ובהיעדר צו שכזה המשוואה כאמור הופכת מורכבת יותר ומצריכה מעורבות של גורמים מקצועיים.

 

מה עושים אם אימצתי את הילדים שלי אך ההליך נעשה במדינה אחרת?

חשוב לדעת שבמידה וערכתם את תהליך האימוץ בחו"ל, המסמכים שקיבלתם במדינה הזרה, ובתנאי שההליך נעשה, כמובן, באופן חוקי, הם מסמכים שבהחלט מהווים ראייה שיש לה תוקף בבית המשפט במדינת ישראל. מסמכים אלו יהוו, כמובן, עילה לקיום ירושה מכוח אימוץ.

 

גידול ילדים במסגרת משפחת אומנה ולא במסגרת אימוץ

משפחות רבות מגדלות ילדים במסגרת של משפחת אומנה. החיים תחת קורת גג אחת מתקיימים כשם שמתקיימים חיים של משפחה מאמצת או משפחה ביולוגית, אולם ההגדרה החוקית והתוקף המשפטי של ירושה מכוח אימוץ אינן חלות על משפחות אומנה כמו על משפחות מאמצות. לכן, ירושה מסוג כזה תצטרך להינתן במסגרת של "מתנת שכיב מרע" או "מתנת בריא", המגדירות את ייעוד הממון והנכסים האישיים של המצווה לילדי האומנה. לולא מתנת שכיב מרע או מתנת בריא, לא יוכלו ילדי האומנה להיות מוגדרים בתור יורשיו החוקיים של הנפטר.

 

"אבל הוא הילד שלי לכל דבר ועניין – אני גידלתי אותו!"

בכל הנוגע לירושה מכוח אימוץ, חשוב להבין כי מסמכים רשמיים, אישורים וצווים הם הדרך היחידה להוכיח שבין הילד לבין הוריו אכן קיימים יחסי אימוץ המעוגנים בחוק. רק באמצעות אסמכתאות שכאלו ניתן יהיה להוכיח שהילד המאומץ שלו רוצים להוריש הוריו המאמצים את נכסיהם וממונם הוא אכן ילדם המאומץ כחוק. לצערנו, קליטה של ילד או נער כחלק בלתי נפרד מן התא המשפחתי ברמה האופרטיבית, עדיין לא מהווה אימוץ הלכה למעשה בראי החוק בישראל, כך שלאימוץ שנעשה ללא ההליכים הרשמיים המתאימים אין תוקף חוקי בהקשר של דיני ירושה ובכלל.

בהיעדר המסמכים, האישורים והצווים שהזכרנו קודם לכן, ירושה מכוח אימוץ לא תוכל להתקיים. העניין הזה הוא חד משמעי, ובית המשפט אינו מכיר בשום אפשרות אחרת להוכחת האימוץ מלבד אותם המסמכים שהזכרנו. מה שכן, חוק הירושה נוגע גם בנושאים כמו זכאות למזונות, למשל. עם הידע הנכון – נושאים אלו יוכלו בהחלט לבוא לידי ביטוי ולקבל תוקף חוקי במקרים של אימוץ שבוצע באופן בלתי רשמי, שיכול להקנות לילד המאומץ מעמד זכאות למזונות מתוך העיזבון, לדוגמא. באופן זה למאומץ אמנם לא תינתן הזכות לירושה מכוח אימוץ, אולם יתכן בהחלט כי יוענקו לו זכויות אחרות.

 

כן מסמכים, לא מסמכים – עם ירושה מכוח אימוץ מומלץ לא להתמודד לבד

בין אם הליך הירושה מכוח אימוץ עומד להיות פשוט עבורכם, ולאורך השנים החזקתם קלסרים מסודרים עם כל המסמכים הרלוונטים, ועל אחת כמה וכמה אם הליך הירושה מכוח אימוץ עומד להיות מורכב וסבוך בעקבות מחסור במסמכים ובראיות – הפניה לייעוץ משפטי היא הדרך הראויה לפעול בה, אם אתם חפצים בשקט נפשי בכל הנוגע להסדרת ירושה מכוח אימוץ. נושא הירושה הוא נושא עדין מאין כמוהו, במיוחד כאשר מדובר על מעורבות של הליך אימוץ שעלול להביא איתו סימני שאלה ובקשה להוכחות. לכן, סיוע וליווי צמוד מעורך דין לדיני צוואות וירושות הוא קריטי ונחוץ.

 

מנסחים צוואה? עורך דין לדיני צוואות וירושות הוא חשוב עבורכם לא פחות

שירותיו של עורך דין מומחה לדיני צוואות וירושות אינם מסתכמים רק בשלב שבו יש להמציא הוכחות, ראיות ומסמכים על מנת לקיים ירושה מכוח אימוץ כהלכה, אלא גם בזמן ניסוח הצוואה. ייעוץ משפטי לפני ניסוח הצוואה, בזמן עריכת הצוואה ובוודאי בזמן הרצון לקיימה לאחר מותו של המצווה, נועד להיטיב גם עמכם וגם עם האינטרסים של היורשים שלכם.

 

ירושה מכוח אימוץ – הדרך להבטיח את זכויותיכם

כאשר מדובר על ירושה מכוח אימוץ חשוב לבחור בעורך דין מקצועי, ותיק ומנוסה, הבקיא בדיני צוואות וירושות. זאת על מנת להבטיח את השמירה על זכויותיכם בעת ניסוח הצוואה או במועד מימושה. התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

ירושה על פי דין

כל אחד או אחת מאיתנו יודעים שביום מן הימים נצטרך לכתוב צוואה. הצוואה תגדיר באופן מפורט את האנשים שלהם אנחנו מעוניינים להעביר את כל רכושנו

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: