יורש פסול ויורש שהסתלק

חלוקת הירושה בין היורשים, בין אם היא מתבצעת בהתאם לצוואה שכתב הנפטר עוד בחייו ובין אם היא מתבצעת מתוקף חוקי הירושה, מסתיימת במרבית המקרים בזמן סביר, ובהעדר מחלוקות ממשיות בין כל היורשים. ואולם גם כאשר מתעוררות מחלוקות, הן עשויות להפתר במהירות וביעילות אם היורשים מגיעים ביניהם להסכמה באשר לאופן החלוקה.

לעיתים קרובות, גם כשאין צוואה מחייבת, היורשים כותבים מסמך המסדיר את אופן חלוקת הרכוש ואת החלק ברכוש שאותו יקבל כל אחד מהם. אבל לעיתים קורה שאחד היורשים המיועדים מודיע על כוונתו להסתלק מן הירושה ולא ליטול חלק בחלוקת הרכוש. במקרים אחרים קורה שאחד היורשים הפוטנציאליים נמצא פסול מלרשת את הנפטר, בנסיבות מסוימות.

 

אילו מחלוקות עלולות להתעורר בעניין חלוקת העיזבון של אדם שהלך לעולמו, ואילו דרכים קיימות לגשר על המחלוקות הללו? מיהו יורש פסול ואיך אדם מגיע למצב שבו הוא נפסל מלקחת חלק בירושת הנפטר? מהו יורש שהסתלק ובאילו נסיבות הוא נחשב כזה? מה דינו של החלק בירושה שמלכתחילה יועד ליורש שהסתלק? ואיך יכול עורך דין מנוסה לגשר על מחלוקות מסוג זה, ולסייע ליורשים להתגבר עליהן? על כל אלו ועוד – בשורות הבאות.

 

מחלוקות שעלולות להתעורר בין יורשים

ברוב המכריע של המקרים, כאמור, מסתיימת חלוקת הרכוש של הנפטר במהירות תוך העדר מחלוקות בין היורשים. לחילופין, גם אם היו כאלה, המחלוקות שהתעוררו נפתרות מניה וביה במהלך חלוקת הרכוש עצמה. עם זאת, מעת לעת ובלא מעט מקרים, מתעוררות מחלוקות של ממש בקרב היורשים.

המחלוקות יכולות להיות בנושא אופן החלוקה, או בנושא היותו של אדם יורש של הנפטר. גם אם קיימת צוואה, יש אפשרות לערער עליה בטענות שונות. טענה נפוצה שעלולה לפסול צוואה היא שלמוטבים בצוואה היתה השפעה לא הוגנת על הנפטר בעת כתיבת הצוואה. אם לא קיימת צוואה, עלולים היורשים לגלות שנוסף להם יורש פוטנציאלי נוסף, שהוא צאצא לא חוקי של הנפטר שיכול להוכיח את הטענה שלו.

יורש פסול ויורש שהסתלק
יורש פסול ויורש שהסתלק

מה קורה כשיש מחלוקות בין היורשים

בדרך כלל, אם מתעוררות מחלוקות שאין להן פתרון מניח את הדעת, ממנים היורשים או בית המשפט, מנהל עיזבון. המנהל יפעיל את העיזבון, עד למציאת פתרון הולם למחלוקות השונות. במקרים אחרים, המחלוקות מגיעות לפתחו של בית המשפט לענייני ירושה, הפוסק את דינו ומביא את העניין לסיומו.

 

מהו יורש פסול

כל האמור לעיל, נוגע למצב שבו היורשים של הנפטר פועלים על פי דין ומעוניינים לממש את הזכויות שלהם על פי החוק. ואולם לא אחת קורה שאחד היורשים פועל בצורה לא חוקית, על מנת לזכות בחלק גדול יותר מהרכוש או אפילו בכולו. הדוגמה הקלאסית על פי החוק ליורש פסול, היא יורש המנסה להביא למותו של המוריש במטרה להקדים את הזכייה בכספי הירושה. אדם כזה שמעשיו התגלו נחשב יורש פסול. הוא לא יוכל לרשת ויגרע חלקו בירושה.

יורש פסול יכול להיות גם אדם שידע על קיומה של צוואה חוקית של הנפטר, וניסה להעלים אותה או לשנות אותה בצורה לא חוקית ובהתאמה לצרכים ולרצונות שלו. גם במקרה הזה, עצם הניסיון שלו הופך אותו ליורש פסול. מקרה נוסף של יורש פסול הוא אדם המנסה לזכות בירושה של הנפטר תוך שהוא מזייף צוואה, ותובע את הירושה בהסתמך על צוואה מזויפת. כאן התשובה לתהיות של רבים – מי שהורשע באחת מהעבירות שהוזכרו לעיל, לא יוכל בשום אופן לרשת את הנפטר.

 

מה קורה לרכוש שהיה אמור להגיע ליורש הפסול

בתי המשפט בישראל התחבטו רבות בסוגיה הזאת. הקביעה הסופית היא, שהרכוש שהיה אמור להגיע לידי היורש הפסול, אילו התנהל הכל כשורה, יתחלק בין שאר היורשים. בניגוד למה שניתן היה להניח, ברגע שאדם הפך ליורש פסול, נפסלו מלרשת גם היורשים שלו עצמו. המשמעות היא, שהחלק של היורש הפסול יתחלק בין שאר היורשים ולא יעבור לילדים או ליורשים החוקיים של היורש הפסול. עם זאת, זה המקום לציין שאם היורש הפסול התגלה עוד בחייו של הנפטר, ואם הנפטר מחל לו, יחזור היורש הפסול להיות יורש חוקי לכל דבר ועניין.

 

מה זה יורש שהסתלק

יש מקרים בהם אחד היורשים של אדם שנפטר מסתלק מהירושה. ההסתלקות מהירושה פירושה הוא ויתור הלכה למעשה של היורש הפוטנציאלי על חלקו בירושה. במקרים חריגים, מי שהסתלק מהירושה היה יורש יחיד והוא ויתר עליה מרצונו החופשי. פעולת ההסתלקות עצמה צריכה להתבצע כהלכה על פי תצהיר שנמסר כחוק. אמנם מקרים מהסוג הזה אינם נפוצים, אבל ההיסטוריה מוכיחה גם שהם קרו לא אחת. חשוב לציין כי פעולת ההסתלקות מהירושה היא פעולה בלתי חוזרת ומרגע שהתרחשה, אין אפשרות לחזור אחורנית. אם הרכוש של מי שהסתלק מהירושה חולק בין שאר היורשים, לא ניתן לדרוש מהם להחזיר את החלק היחסי שהיה שייך ליורש שהסתלק.

 

הסתלקות מירושה או העברת ירושה

חשוב לציין בעניין זה, כי הסתלקות מהירושה היא העדר רצון של היורש לרשת את חלקו ברכוש שהוריש הנפטר או את כל הרכוש כולו. עם זאת, תנאי נוסף להסתלקות הוא שהמסתלק איננו קובע או איננו אומר אמירה באשר להעדפות שלו בקשר לרכוש שממנו הסתלק. אם אדם לא מעוניין לקבל את חלקו בירושה, אבל מצהיר שהוא תורם אותו לטובת מטרה אחרת, הוא איננו נחשב כאלו הסתלק והרכוש ייתרם למטרה שהוצהרה ונבחרה על ידו. איכות הסביבה, טיפול ביתומים או מחקר רפואי – אלו הן רק חלק מן המטרות הנעלות שאנשים העבירו אליהן את כספי הירושה שלהם במסגרת מהלך של העברת ירושה.

 

על הסתלקות מירושה ותפקידו של עורך דין צוואות וירושות בהקשר זה

על מנת להסתלק מהירושה, היורש המסתלק חייב לנסח היטב את הבקשה שלו. לשם כך יש להתייעץ עם עורך דין, שיסייע לנסח את ההצהרה של המסתלק בצורה שתשקף את הכוונות שלו מלכתחילה. עם זאת, עורך דין חייב לשטוח בפני המסתלק את כלל הטענות נגד הפעולה הזאת.

לעיתים מזומנות מי שמדבר על הסתלקות כללית מירושה, לא ממש מבין את התוצאות של המעשים שלו ולעיתים הוא מתכוון למשהו אחר, שיכול להיות העברת החלק שלו ליורשים שלו, יעוד חלקו בעזבון לבן / בת הזוג של המנוח, ילדי המנוח או אחיו (הסתלקות ספציפית), או תרומה שלו לגופים שונים. רק לאחר שהבין את המשמעות של המעשה שלו, ימסור יורש שהסתלק את התצהיר שלו ויסיים בזאת את הקשר שלו עם הירושה.

 

על הסתלקות מחלק מהירושה

לעיתים קורה שיורש בוחר, מסיבות השמורות עמו, להסתלק רק מחלק מהירושה. לדוגמא – אם ירש כסף מזומן וחלק ממבנה, הוא מסתלק מחלקו בנכס, אבל משאיר ברשותו את הכסף המזומן המגיע לו. לפעמים, ההסתלקות באה מתוקף הסכם בין היורשים, שנהגה ונוסח על ידי עורך דין מיומן במטרה לפתור מחלוקות ולהתיר תסבוכות משפטיות. ההסכם נועד לפשט את תהליך חלוקת הרכוש ולהקל על כולם. היורשים מפצים את המסתלק מהירושה בכסף, והוא מצידו מסתלק מהירושה שלו במבנה או בנכס נדל"ן אחר, מה שמקל על שאר היורשים לנהל אותו כהלכה או למכור אותו.

מעוניינים לדעת עוד? צרו קשר כבר כעת באמצעות האתר והמומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם. התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

איתור יורשים

באופן כללי, כאשר אדם נפטר מועברים נכסיו לידי יורשיו. לעיתים ישנו קושי בביצוע פעולה זו מכיוון שאיננו יודעים מי הם היורשים או שלא כל היורשים

חלוקת ירושה בין יורשים

במהלך חייו צובר האדם רכוש ונכסים רבים ומגוונים. לאחר מותו, רכוש זה צריך לעבור לידי יורשיו, באשר יהיו. העברה זו נושאת בחובה מורכבויות רבות, הן

יורש שנפטר לפני המוריש

במציאות חיים אידיאלית הורים מורישים את רכושם לילדיהם, ואלה בתורם מעבירים את נכסיהם לידי הדור הבא. אלא שהמציאות אינה תמיד פועלת על פי כללים מוכתבים,

יורש במקום יורש

בצוואה מפרט האדם את החלוקה הרצויה של נכסיו לאחר מותו. משמעות כתיבת הצוואה הינה רצון המצווה לשלוט בחלוקת העיזבון, ולא לחלק על פי החלוקה המקובלת,

יורש שמת לפני המוריש

אף שאנו רוצים להאמין שהעולם פועל באופן הגיוני, ישנן דוגמאות מובהקות לכך שהדברים לא תמיד מתרחשים כפי שהיינו מצפים. למשל, כאשר מדובר על מקרה שבו

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: