יורש על תנאי דוחה

כל מוריש אשר עורך צוואה, רשאי לשלב בה אי אילו הגדרות אשר יורו על אופן חלוקת הירושה, כמו גם תנאים שיאפשרו לכל יורש לזכות בחלק הירושה שהוקצה לו. בין היתר, ניתן לשים לב להגדרת יורש במקום יורש, יורש אחר יורש, יורש על תנאי מפסיק, יורש המחויב בדבר מה וכן הלאה. ההגדרה שנתמקד בה במאמר זה, נקראת הגדרת יורש על תנאי דוחה, ובשורות הבאות ננסה להבין מה משמעותה, מהן ההשלכות שלה ואילו נתונים חשוב להכיר בהקשרה לפני שניגשים לעריכת הצוואה.

 

כיצד סעיף 43 לחוק הירושה רלוונטי לעניין יורש על תנאי דוחה

סעיף מספר 43 לחוק הירושה נועד לטפל בנושא של יורש על תנאי דוחה. הסעיף הנ"ל כולל שלושה תתי סעיפים תחתיו, וזוהי לשונם:

סעיף 43 א' – "המצווה רשאי לצוות שיורש יזכה בהתקיים תנאי או בהגיע מועד".

סעיף 43 ב' – "לא התקיים התנאי או לא הגיע המועד לפני מות המצווה יתנהל העזבון על ידי מנהל העזבון עד שיתקיים התנאי או שיגיע המועד או עד שיתברר שהתנאי לא יוכל עוד להתקיים; והוא הדין כשציווה המצווה לתאגיד שעדיין אינו כשר לרשת בהתאם לסעיף 4".

סעיף 43 ג' – "לא קבע המצווה מי יזכה אם יתברר שהתנאי לא יוכל עוד להתקיים, יזכו היורשים על פי דין".

 

מהו יורש על תנאי דוחה?

כל מוריש יכול לשלב הוראות ותנאים לגבי קבלת העיזבון על ידי היורשים. על פי סעיף 43 לחוק הירושה, מוריש מסויים יכול, לדוגמה, לצוות שהבן הבכור שלו יהא רשאי לקבל את חלקו בעיזבון רק בתנאי שיתחתן עד הגיעו לגיל 40.

יורש על תנאי דוחה
יורש על תנאי דוחה

 

מדוע למצווה להציב תנאים ליורשים על מנת שיקבלו את חלקם בעיזבון?

הסעיף של יורש על תנאי דוחה בא במטרה לאפשר למוריש לשקף את רצונו כלפי אותו היורש, ובמידה ורצונו לא יתממש – לנשל את אותו היורש מן הירושה. זכות היורש לירושה תחת סעיף יורש על תנאי דוחה תלויה, למעשה, בעצם מימוש התנאי על ידו. התנאים הם למעשה מעין כלי שמאפשר למוריש להגן על הרצונות והמניעים שלו, אותם רצונות ומניעים שהיה חפץ שיתממשו אחרי שילך לעולמו.

 

אז למעשה המוריש רשאי לכתוב כל תנאי כאשר הוא מגדיר יורש על תנאי דוחה?

אז זהו, שממש לא. לא כל תנאי יכול להיכלל תחת סעיף יורש על תנאי דוחה, אלא רק תנאים שהזכייה בירושה תלויה בקיומם. תנאים שלא משקפים רצונות ומניעים של המוריש יעמדו בגדר תנאים אסורים, ותנאים אלו עלולים בבוא העת להביא לביטול הוראות הצוואה המכילות אותם.

 

מה קורה כאשר היורש שהוגדר בתור יורש על תנאי דוחה לא מקיים את התנאי?

הרבה פעמים כאשר המוריש מציין יורש על תנאי דוחה ומציב לו תנאים שלא מקובלים עליו, היורש רואה את התנאי בבחינת רצון של המצווה שאין לו יכולת לממש, ובהתאם לכך הוא אכן לא מממשו. לצורך היערכות למקרה כזה, בחלק מהמקרים המוריש מציין את זוכה חליפי שיכנס במקומו של היורש על תנאי דוחה שלא עמד בתנאי שקבלת חלקו בעזבון היתה מותנית בו. במידה והמוריש לא מציין מי יהיה הזוכה במקום היורש על תנאי דוחה, היה וזה לא יעמוד בתנאי, יחולק חלקו בעיזבון בין היורשים הנותרים על פי חוק הירושה על פי דין.

לעניין זה, אם נחזור לרגע אל הדוגמא שסיפקנו מעלה, בה המוריש הגדיר את בנו הבכור בתור יורש על תנאי דוחה, כאשר התנאי לקבלת חלקו בעיזבון על ידו הוא שיתחתן עד גיל 40 – במידה והבן הבכור לא יתחתן עד גיל 40, מסמך הצוואה ייבחן בשנית וניתן יהיה לבדוק האם קיימת הוראה אשר מגדירה את הזוכה שיבוא במקום היורש על תנאי דוחה. במידה ולא תמצא הוראה שכזו, חוק הירושה על פי דין הוא זה שיקבע, כאמור, מי יהיה הזוכה במקומו.

 

כיצד מטופל החלק בעזבון המיועד ליורש על תנאי דוחה?

בזמן שיחלוף מרגע פטירתו של המוריש ועד הרגע בו, אם בכלל, יתקיים התנאי על ידי היורש על תנאי דוחה, ינהל את חלקו בעיזבון מנהל העיזבון. מנהל העיזבון יסיים את תפקידו עם הגעת המועד האחרון למילוי התנאי, בו יוחלט האם חלקו בעיזבון של היורש על תנאי דוחה יועבר לזוכה שמצוין בצוואה, או על פי דין.

 

יורש על תנאי דוחה – פרשנות מילולית או פרשנות בהתאם לנסיבות?

לעיתים הניסוחים של הוראת יורש על תנאי דוחה מעלים סימני שאלה, גם בקרב היורש על תנאי דוחה וגם בקרב אנשים שיכולים להתנגד לקיום הצוואה. למשל, כאשר מוריש מסוים ציווה כי מטפלו האישי יהיה יורשו היחיד, כאשר התנאי לכך היה שיישאר בביתו ויטפל בו עד ליום מותו, קרובי המשפחה של המוריש עשויים להגיש התנגדות לצו קיום הצוואה, בשל הטענה שהמטפל עזב את ביתו של המוריש כחודש לפני מותו. כנגד ההתנגדות יכול המטפל להוכיח כי העזיבה היתה קשורה במעבר של המצווה לטיפול בבית חולים, שהתבצע בעקבות התדרדרות במצבו, ושבבית החולים הוא גם מצא את מותו.

 

מקרים בהם הגדרת יורש על תנאי דוחה בצוואה מעלה סימני שאלה

בדוגמה שציינו, אומד הדעת של המוריש הוא זה שיסייע לבית המשפט להכריע האם לקבל את ההתנגדות או לא. אומד הדעת של המוריש במקרה זה מתייחס לסוגיה האם הוראת המוריש בצוואה שיקפה את רצונו – הישארות המטפל לצידו וטיפול בו, ללא תלות במיקום המדויק – הבית או כל מקום אחר אשר ימצא בו, בוודאי לצרכי טיפול וסיוע רפואי. לכן, התנגדות קרובי המשפחה במצב כזה סביר שלא תתקבל, ותוכל לצאת אל הפועל הוראת הצוואה המקורית כפי שהיא נכתבה על ידי המוריש.

 

היכרות מעמיקה עם חוק הירושה – הדרך לעריכת צוואה כהלכה

סעיף 43 לחוק הירושה, יורש על תנאי דוחה, הוא רק אחד מבין למעלה מ – 160 סעיפים אשר נכללים תחת חוק הירושה. היות והחוק נרחב כל כך ומכיל סעיפים כה רבים עריכת צוואה היא מהלך המחייב ליווי מקצועי מטעם עורך דין מנוסה. באשר לצוואות וירושות, עורך דין לדיני צוואות וירושות הוא האדם הנכון לליווי מסוג זה.

 

עריכת צוואה – כך תעשו את זה נכון: בחירת עורך דין לדיני צוואות וירושות

היות ופגשנו לאורך המאמר לא מעט סייגים והסתעפויות לעניין הוראת יורש על תנאי דוחה בצוואה, מובן כי הטיפול בעניין זה מחייב הקפדה על ניסוח הולם, מפורט ומדויק ביותר. עורך דין לדיני צוואות וירושות יוכל ללוות אתכם בכל שלב משלבי עריכת הצוואה, כמו גם לעמוד לצד קרובי המשפחה שלכם בעת הוצאתה אל הפועל. גם במידה ואתם אלו שהוראת יורש על תנאי דוחה חלה עליהם – קבלת ייעוץ משפטי מעורך דין צוואות וירושות תוכל לסייע לכם להבין את המשמעויות הנגזרות מכך ולהתמודד עימן באופן מיטבי.

התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

איתור יורשים

באופן כללי, כאשר אדם נפטר מועברים נכסיו לידי יורשיו. לעיתים ישנו קושי בביצוע פעולה זו מכיוון שאיננו יודעים מי הם היורשים או שלא כל היורשים

חלוקת ירושה בין יורשים

במהלך חייו צובר האדם רכוש ונכסים רבים ומגוונים. לאחר מותו, רכוש זה צריך לעבור לידי יורשיו, באשר יהיו. העברה זו נושאת בחובה מורכבויות רבות, הן

יורש שנפטר לפני המוריש

במציאות חיים אידיאלית הורים מורישים את רכושם לילדיהם, ואלה בתורם מעבירים את נכסיהם לידי הדור הבא. אלא שהמציאות אינה תמיד פועלת על פי כללים מוכתבים,

יורש במקום יורש

בצוואה מפרט האדם את החלוקה הרצויה של נכסיו לאחר מותו. משמעות כתיבת הצוואה הינה רצון המצווה לשלוט בחלוקת העיזבון, ולא לחלק על פי החלוקה המקובלת,

יורש שמת לפני המוריש

אף שאנו רוצים להאמין שהעולם פועל באופן הגיוני, ישנן דוגמאות מובהקות לכך שהדברים לא תמיד מתרחשים כפי שהיינו מצפים. למשל, כאשר מדובר על מקרה שבו

יורש פסול ויורש שהסתלק

חלוקת הירושה בין היורשים, בין אם היא מתבצעת בהתאם לצוואה שכתב הנפטר עוד בחייו ובין אם היא מתבצעת מתוקף חוקי הירושה, מסתיימת במרבית המקרים בזמן

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: