יורש במקום יורש

בצוואה מפרט האדם את החלוקה הרצויה של נכסיו לאחר מותו. משמעות כתיבת הצוואה הינה רצון המצווה לשלוט בחלוקת העיזבון, ולא לחלק על פי החלוקה המקובלת, הכתובה בחוק הירושה. מכיוון שכך, פעמים רבות מבקש עורך הצוואה להבטיח כי החלוקה תיעשה על פי רצונו, ומתכנן את רשימת היורשים בצורה אשר תתאים לכל תרחיש. אחת הדרכים להתכונן לכך היא באמצעות יורש במקום יורש, ובמאמר זה נרחיב על כך.

 

יורש במקום יורש – לשון החוק

חוק הירושה סעיף 41 אומר כי: "המצווה רשאי לצוות לשניים על מנת שיזכה השני אם לא זכה הראשון; השני יזכה אם מת הראשון לפני המצווה או שנמצא פסול לרשת או שהסתלק מן המגיע לו שלא לטובת בן-זוגו, ילדו או אחיו של המוריש". כלומר, אם ננתח מעט את הכתוב בחוק: אדם יכול להוריש את רכושו ליורש מסוים, ובמקרים מסוימים חלקו של אותו יורש יעבור לידי אדם אחר המצוין בצוואה. החוק מפרט שלושה מקרים בהם "מעבר" זה יכול להתרחש:

 • "מת הראשון לפני המצווה".
 • "נמצא פסול לרשת".
 • "הסתלק מן המגיע לו שלא לטובת…"

בפרקים הבאים נרחיב מעט אודות כל תרחיש.

 

מת הראשון לפני המצווה

כאשר אחד היורשים הכתובים בצוואה נפטר לפני המצווה, פועלים על פי הסדר הבא:

 • במידה והמצווה כתב יורש במקום יורש, פועלים על פי בקשתו של המצווה.
 • במידה ולא כתב המצווה יורש במקום יורש – מעבירים את העיזבון לידי יורשי היורש שנפטר.
 • במידה ולא קיימים לו יורשים – מחלקים את חלקו בין יתר היורשים המקוריים של המנוח.
יורש במקום יורש
יורש במקום יורש

 

נמצא פסול לרשת

המושג "פסול לרשת" הינו מושג משפטי המתאר אדם אשר לאור נסיבות מסוימות פסול מלקבל את חלקו בירושה. חשוב לשים לב כי אין הוא פוסל את הצוואה, אלא מעמדו אינו מאפשר לו לקבל את חלקו בלבד. החוק מפרט שלושה מקרים בהם נעשה אדם פסול לרשת:

 • ניסה או הצליח לגרום למותו של המצווה.
 • ניסה להעלים או להשמיד את צוואתו של המצווה.
 • ניסה לתבוע חלק מהעיזבון באמצעות צוואה מזויפת.

 

הסתלק מן המגיע לו שלא לטובת…

במידה ואדם אינו מעוניין לקבל את חלקו כפי שכתוב בצוואה הוא יכול להסתלק מחלקו. הסתלקות יכולה להיעשות בשתי צורות:

 1. הסתלקות גמורה, כלומר חלקו מחולק בין יתר היורשים.
 2. הסתלקות לטובת אדם אחר, כלומר חלקו מועבר לידי יורש אחר שאינו כתוב בצוואה. אגב, הסתלקות לטובת אדם אחר אפשרית רק עבור בן זוגו, אחיו או ילדו של המצווה.

 

צוואה הדדית – מקרה של יורש במקום יורש

אחת הדוגמאות הנפוצות לשימוש בעקרון יורש במקום יורש הינה בצוואה הדדית. צוואה הדדית הינה צוואה כפולה של בני זוג, הקובעים כי במידה ואחד מבני הזוג נפטר, מועבר רכושו לידי בן הזוג הנותר. לאחר מות בן הזוג הנותר מועבר רכושם המשותף לידי היורשים הכתובים בצוואה. במילים אחרות – כל אחד מבני הזוג מגדיר את בן זוגו כיורש, ואת היורשים העתידיים כיורשים במקום בן הזוג (במידה והוא ימות לפניהם).

 

יורש במקום יורש VS יורש אחר יורש

בשלב זה חשוב להבחין בין שני מושגים הנשמעים קרובים זה לזה, אולם מתייחסים למצבים שונים:

 

יורש במקום יורש

כאמור לעיל, יורש במקום יורש פירושו שהמצווה מבקש להעביר חלק מעיזבונו לידי אדם מסוים (להלן א'), ובמקרים מסוימים (מות היורש, הסתלקות וכדו') להעביר לידי אדם אחר (להלן ב'). במילים אחרות, המוריש מבקש לבצע פעולה אחת – להעביר רכוש לידי א', ואם א' אינו יכול לקבל את חלקו – להעביר לב'. ברגע שנעשתה פעולה אחת מבין האפשרויות השונות – תמה דרישת הצוואה, והיורש יכול לעשות בנכס ככל העולה על רוחו, לרבות להעביר אותו בירושה לאדם אחר. אין ירושה משותפת של שני היורשים ואין חלוקה בשלבים.

 

יורש אחר יורש

יורש אחר יורש פירושו שהמצווה מבקש להעביר נכס מסוים לידי אדם כלשהו, אולם הוא מעוניין שאותו אדם יוריש הלאה את הנכס לאדם ספציפי בלבד. כלומר, לאחר מות המצווה מקבל היורש הראשון (א') נכס מסוים, ולאחר מותו מועבר הנכס לידי יורש מוגדר אחר (ב'). בתקופת הביניים, כלומר בזמן שהיורש הראשון מחזיק בנכס, רשאי הוא לעשות בנכסי העיזבון כבתוך שלו, אולם הוא אינו רשאי לחסר מחלקו של היורש השני על ידי צוואה. מלבד זאת, רשאי א' להשתמש בנכס בכל צורה שייבחר אף אם הדבר גורע מהנכס.

 

מה חשוב לשים לב כשכותבים בצוואה יורש במקום יורש?

לעיתים קרובות מתעוררת בבית המשפט מחלוקת האם המצווה מינה יורש במקום יורש או יורש אחר יורש. מכיוון שמושגים אלה קרובים אחד לשני – הן מבחינה תוכנית והן מבחינה לשונית – חשוב לדייק ולהשתמש במושגים הנכונים, דבר החוסך בלבול וספקות בקרב היורשים. כדאי לנסח את הצוואה בליווי עורך דין או סמכות משפטית כלשהי, אשר יוודאו כי תוכן הצוואה הינו בהיר ומדויק, וכוונתכם בעריכת הצוואה תתממש בדרך הטובה ביותר.

 

באילו מקרים מומלץ לפרט יורש במקום יורש

ישנם מקרים רבים בהם מומלץ לעורך הצוואה לפרט ולהגדיר יורש במקום יורש, ואנו נביא את המרכזיים שבהם:

 • אחד היורשים מנהל אורח חיים מסוכן – למשל עוסק מקצוע העלול להביא למותו, מרבה לעשות ספורט אקסטרים, חייל בשירות קרבי וכדו'.
 • אחד היורשים הינו מבוגר – במקרים אלה ישנו חשש ממשי שהיורש ימות לפני המצווה.
 • אחד היורשים מצוי במצב בריאותי לקוי – מחלה קשה או פציעה.
 • אחד היורשים הינו חבר קרוב של המצווה, אולם המצווה אינו מעוניין להעביר את נכסיו לידי יורשיו של החבר, אלא לאותו חבר בלבד. בכדי להבטיח כי במידה והחבר לא יירש, חלקו יחולק בין יתר היורשים ולא יועבר לידי יורשיו יש לציין בצוואה יורש במקום יורש.

 

סיכום

כתיבת יורש אחר יורש מבטאת את יכולתו של המצווה להעריך מציאות משתנה ולהיערך בהתאם לתרחישים השונים. המציאות מכילה מגוון אינסופי של אפשרויות, וכדאי להיערך מראש למגוון רחב של תרחישים עד כמה שניתן. חברי הנבחרת המשפטית ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה ובכל בעיה, ולתת לכם מידע מקצועי ורלוונטי אשרש יסייע לכם לקבל את כל המגיע לכם על פי חוק.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

איתור יורשים

באופן כללי, כאשר אדם נפטר מועברים נכסיו לידי יורשיו. לעיתים ישנו קושי בביצוע פעולה זו מכיוון שאיננו יודעים מי הם היורשים או שלא כל היורשים

חלוקת ירושה בין יורשים

במהלך חייו צובר האדם רכוש ונכסים רבים ומגוונים. לאחר מותו, רכוש זה צריך לעבור לידי יורשיו, באשר יהיו. העברה זו נושאת בחובה מורכבויות רבות, הן

יורש שנפטר לפני המוריש

במציאות חיים אידיאלית הורים מורישים את רכושם לילדיהם, ואלה בתורם מעבירים את נכסיהם לידי הדור הבא. אלא שהמציאות אינה תמיד פועלת על פי כללים מוכתבים,

יורש שמת לפני המוריש

אף שאנו רוצים להאמין שהעולם פועל באופן הגיוני, ישנן דוגמאות מובהקות לכך שהדברים לא תמיד מתרחשים כפי שהיינו מצפים. למשל, כאשר מדובר על מקרה שבו

יורש פסול ויורש שהסתלק

חלוקת הירושה בין היורשים, בין אם היא מתבצעת בהתאם לצוואה שכתב הנפטר עוד בחייו ובין אם היא מתבצעת מתוקף חוקי הירושה, מסתיימת במרבית המקרים בזמן

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: