חליפיו של היורש והעברה מסודרת של הירושה

מחקרים שונים שנערכו בעשורים האחרונים, מצביעים על העובדה שתוחלת החיים בישראל נמצאת במגמת עלייה. המחקרים הללו מראים גם שככל שאדם הוא עשיר ומשכיל יותר, כך החיים שלו עשויים להיות ארוכים יותר. ולמרות האמור לעיל, ימי חייו של אדם קצרים ואיש אינו יודע באמת מראש כמה זמן הוא יחיה על פני האדמה. כאשר מדובר בירושה, להעדר הוודאות בנושא יש משמעויות רבות. אחת הדוגמאות היותר משמעותיות בעניין זה, היא מצב שבו אדם מוריש את רכושו בהתאם לחוק הירושה או על פי צוואה שכתב, אבל אחד היורשים הלך לעולמו עוד בטרם נפטר כותב הצוואה בעצמו.

מסעיף 10 ועד לסעיף 14 לחוק הירושה בישראל, עוסק המחוקק בנושא היורשים של יורש. סעיף 14 הוא חשוב במיוחד לעניין זה, והוא מוקדש בדיוק למצב שבו היורש המיועד הלך לעולמו לפני המוריש. מה בין חוק הירושה לבין ירושה על פי צוואה? מהי עמדת המחוקק באשר לסדר הירושה בכלל, ובמקרה שהיורש נפטר לפני המוריש בפרט? איך יכול מוריש לשלוט כרצונו על סדר הירושה באמצעות הצוואה? מהו תפקידו של עורך דין צוואות וירושות ביישום החוק במקרים מהסוג האמור לעיל? כדאי לקרוא – כל התשובות בהמשך המאמר.

 

חוק הירושה וירושה על פי חוק

הענקה או קבלה של ירושה יכולה להתרחש באופן חוקי בשתי רמות – על פי חוק הירושה או על פי צוואה. הרמה הראשונה היא ירושה על פי חוק הירושה במדינת ישראל. הפרק השני בחוק, העוסק בירושה על פי דין, מגדיר את היורשים החוקיים של מוריש. זאת, על פי הוראות החוק ובהעדר צוואה שכתב המוריש המשנה את סדר הירושה, מחריגה יורשים או כוללת יורשים שלפי החוק אינם יכולים להימנות עם היורשים של המוריש.

הפרק הזה מתחיל בסעיף 10 לחוק, ומסתיים בסעיף 17 המציין מקרה שלמוריש אין יורשים חוקיים ובמקרה הזה עובר הרכוש למדינה. לענייננו, סעיפים 10 עד 14 הם החשובים ביותר. הם מצביעים על היורשים של המוריש, כאשר סעיף 14 עוסק באופן ספציפי בחליפיו של היורש.

 

ירושה על פי צוואה

בהמשך לסעיף הקודם, הרמה השנייה והגבוהה יותר של הורשה היא כתיבת צוואה. בצוואה שלו, המוריש מצביע בצורה מדויקת על היורשים המועדפים עליו, שבהתקיים כל התנאים הנדרשים יקבלו את הירושה עם לכתו של המוריש לעולמו. מבחינת התקפות, תוקפה של צוואה חזק מתוקף החוק וכאשר יש צוואה היא עדיפה על החוק ומה שמצוין בה הוא מה שיתקיים. עורך דין צוואות וירושות יסייע לכותב הצוואה לנסח אותה בצורה שלא תגרום לביטול שלה או של חלקים ממנה אחרי מותו של המוריש.

חליפיו של היורש והעברה מסודרת של הירושה
חליפיו של היורש והעברה מסודרת של הירושה

 

סדר הירושה על פי חוק הירושה

חוק הירושה מתווה סדר ירושה ברור. היורשים החוקיים של המוריש, בהעדר צוואה, הם הילדים שלו. אם יש למוריש יותר מילד אחד, הירושה תתחלק שווה בשווה בין הילדים. זאת, בין אם באמצעות הערכת השווי של הרכוש וחלוקה שלו, ובין אם בצורת מכירה של הרכוש וחלוקת הכסף בין הילדים שווה בשווה. אם למוריש לא היו ילדים ויש לו הורים חיים, הם יהיו היורשים.

אם ההורים הלכו לעולמם, הסבים יהיו היורשים. אם גם אלה אינם בין החיים, מעגל היורשים ילך ויתרחב והוא עשוי לכלול דודים, דודנים מדרגה ראשונה, דודנים מדרגה שנייה וכן הלאה. לא אחת קרה שמצב כזה העביר את הירושה לקרוב משפחה שלא היה ידוע. זה כנראה המקור למספר הגדול של אגדות אורבניות על ירושות לא צפויות שנפלו בחלקם של אנשים ברי מזל.

 

חליפיו של יורש – מתי הם נכנסים לתמונה?

החוק קובע שאם אחד היורשים הלך לעולמו והותיר יורשים, הירושה תחולק ביניהם. אם הותיר ילד אחד – הילד ירש את מלוא חלקו של האב, כיוון שתפס את מקומו על פי חוק. לכאורה, יכול המוריש להאריך חיים אחרי ילדיו, והנכדים שלו יחלקו ביניהם את הירושה ויתפסו את מקום ההורים שלהם.

 

כיצד החוק מתייחס אל חליפיו של יורש שהם ילדים מאומצים?

סעיף 14 לחוק הירושה עוסק בחליפיו של יורש חוקי של המוריש. ואולם נשאלת השאלה מה קורה אם המוריש אמץ במהלך השנים ילד אחד או יותר. סעיף 16 מסדיר את הירושה לילדים מאומצים, וקובע שילדים מאומצים והצאצאים שלהם הם יורשים חוקיים של המוריש, אם הילדים המאומצים הלכו לעולמם לפני המוריש. עם זאת, ההורים הביולוגיים של הילדים המאומצים, גם אם הם ידועים, אינם יכולים לקחת כל חלק שהוא בירושה.

 

שליטה בסדר הירושה על פי צוואה

כאמור לעיל, חליפיו של היורש מוגדרים בחוק רק במקרה שבו המוריש לא ניסח ולא כתב צוואה. במקרה הזה, סדר הירושה הוא כפי שהחוק מכתיב בפרק השני – סעיפי 10 – 17 לחוק הירושה. ואולם כתיבת צוואה מאפשרת למוריש לשלוט על סדר הירושה. זאת, באמצעות הגדרת היורשים בצוואה, ובאמצעות תנאים אשר יגדירו את היורשים, במקרה שאחד היורשים בצוואה הלך לעולמו לפני המוריש. למשל – בצוואה יכול המוריש לציין במפורש מי יהיה היורש של יורש שצוין בצוואה ואשר הלך לעולמו לפני מות המוריש.

 

תנאים הכלולים במסגרת הצוואה בנושא חלוקת העזבון בין היורשים וחליפיהם

בנוסף, יכול המוריש לכלול בגוף הצוואה תנאים שרק אם הם יתקיימו במלואם, יעבור הרכוש לידי יורש כל שהוא. באופן הזה יכול המוריש לדאוג לכך שהרכוש שהותיר אחריו לאחר מותו, לא יגיע לאדם שמלכתחילה המוריש לא מעוניין להשאיר לו את הרכוש. עם זאת, יש מקרים שבהם המוריש הותיר צוואה, אבל לא כלל בה הוראות מפורשות במקרה שבו היורש עצמו הלך לעולמו. במקרה כזה, ההתנהלות תהיה דומה לזאת של חוק הירושה – היורשים של היורש שצוין בצוואה הם אלה שירשו את החלק שלו. יש כאן ממשק ברור לחוק הירושה, וההתנהלות עשויה להיות דומה בשני המקרים.

 

עורך דין ירושות וצוואות והגדרה ברורה של היורשים

עורך דין ירושות וצוואות יהיה במקרים רבים גם הממונה על קיום הצוואה או קיום הירושה על פי החוק. עורך דין כאמור חייב להקדיש תשומת לב מרובה לאיתור כל היורשים של המוריש והעברה מסודרת של חלקם בירושה. במקרה שבו קיימת צוואה, חייב עורך הדין לעשות ככל שביכולתו לאיתור יורשים שהוזכרו בצוואה ואת החלק שלהם בירושה לא ניתן להעביר או לחלק בין שאר היורשים. אם יש לכם עניין להעמיק את הידע שלכם בתחום הירושה והצוואות, או שיש לכם צורך בשירותיו של עורך דין צוואות וירושות, מומלץ לפנות לייעוץ משפטי מקצועי בהקדם האפשרי, על מנת להבטיח שתתבצע העברה מסודרת של הירושה ליורשים המועדפים עליכם או לבני המשפחה שלהם.

התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

איתור יורשים

באופן כללי, כאשר אדם נפטר מועברים נכסיו לידי יורשיו. לעיתים ישנו קושי בביצוע פעולה זו מכיוון שאיננו יודעים מי הם היורשים או שלא כל היורשים

חלוקת ירושה בין יורשים

במהלך חייו צובר האדם רכוש ונכסים רבים ומגוונים. לאחר מותו, רכוש זה צריך לעבור לידי יורשיו, באשר יהיו. העברה זו נושאת בחובה מורכבויות רבות, הן

יורש שנפטר לפני המוריש

במציאות חיים אידיאלית הורים מורישים את רכושם לילדיהם, ואלה בתורם מעבירים את נכסיהם לידי הדור הבא. אלא שהמציאות אינה תמיד פועלת על פי כללים מוכתבים,

יורש במקום יורש

בצוואה מפרט האדם את החלוקה הרצויה של נכסיו לאחר מותו. משמעות כתיבת הצוואה הינה רצון המצווה לשלוט בחלוקת העיזבון, ולא לחלק על פי החלוקה המקובלת,

יורש שמת לפני המוריש

אף שאנו רוצים להאמין שהעולם פועל באופן הגיוני, ישנן דוגמאות מובהקות לכך שהדברים לא תמיד מתרחשים כפי שהיינו מצפים. למשל, כאשר מדובר על מקרה שבו

יורש פסול ויורש שהסתלק

חלוקת הירושה בין היורשים, בין אם היא מתבצעת בהתאם לצוואה שכתב הנפטר עוד בחייו ובין אם היא מתבצעת מתוקף חוקי הירושה, מסתיימת במרבית המקרים בזמן

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: