חלוקת ירושה בין יורשים

במהלך חייו צובר האדם רכוש ונכסים רבים ומגוונים. לאחר מותו, רכוש זה צריך לעבור לידי יורשיו, באשר יהיו. העברה זו נושאת בחובה מורכבויות רבות, הן משפטיות והן מוסריות. ישנן מספר דרכים לחלק את הירושה בין היורשים, ובמאמר זה נסקור אותן בקצרה, ונדון אודות נושאים מסוימים הנוגעים לחלוקת הירושה.

 

ראשית כל – מהי ירושה?

ירושה הינה הפעולה המשפטית והחוקית במהלכה מועבר עיזבונו מידי המנוח לרשות יורשיו. עיזבון זה כולל בתוכו את כל הנכסים, כספים, רכוש, חובות וזכויות של המנוח. שימו לב כי זכויות המגיעות כתוצאה ממותו של המנוח, כגון קרנות ביטוח למיניהן, אינן נכללות בנכסי העיזבון והן אינן עוברות ליורשים כי אם למוטבים הרשומים בפוליסה (תיתכן זהות בין היורשים והמוטבים כמובן). בנוסף, כספי קרנות גמל ופנסיה אינן נכללות בנכסי העיזבון, וקצרה כאן היריעה מלפרט אודותן.

 

חלוקת הירושה על פי הקבוע בחוק

כאשר אדם נפטר ולא השאיר אחריו צוואה – או שצוואתו נפסלה ואין בנמצא צוואה קודמת – מחלקים את עיזבונו של המנוח על פי סדר העדיפויות הרשום בחוק הירושה. סדר החלוקה הינו:

במידה ויש למנוח בת זוג וצאצאים רכושו מתחלק בצורה שווה ביניהם, מלבד הרכב והמטלטלים של המנוח, ודמי כתובתה של בת הזוג. בנוסף, לעיתים זכאית בת הזוג גם בדמי מזונות.
במידה ואין למנוח צאצאים בת הזוג וההורים מחלקים את נכסי העיזבון בצורה שווה ביניהם כנ"ל.
במידה ואין למנוח צאצאים והורים בת הזוג מקבלת שני שלישים מנכסי העיזבון, ואחיו או הורי הוריו של המנוח מקבלים את השליש הנותר. יש מקרים בהם בת הזוג יורשת את הדירה בצורה מלאה, אולם הדבר תלוי במספר תנאים.
במידה ואין למנוח בת זוג, צאצאים והורים כלל נכסיו של המנוח עוברים לידי אחיו ואחיותיו.
במידה ואין למנוח בת זוג, הורים, צאצאים ואחים נכסי הירושה עוברים לידי האפוטרופוס הכללי, שם ממתינים הם ליורש מספר שנים. לאחר פרק זמן זה מועברים הנכסים לידי המדינה.
חלוקת ירושה בין יורשים
חלוקת ירושה בין יורשים

 

חלוקת הירושה על פי צוואה

במידה והמנוח השאיר אחריו צוואה יש לחלק את הרכוש על פי החלוקה הכתובה בצוואה. יש לכבד את החלוקה הכתובה בצוואה, ולחלק על פיה גם כאשר הוראותיה אינן הגיוניות או הוגנות. כוחה של החלוקה הכתובה בצוואה מגיע מתוקף רצונו החופשי והעצמאי של המנוח, ובית המשפט משתדל מאד לכבד רצון זה עד כמה שניתן.

 

חלוקת ירושה בצורה שונה מהחלוקה הכתובה בצוואה

ישנן שתי דרכים מרכזיות לשנות את החלוקה הכתובה בצוואה:

 

הסתלקות

פירושה של הסתלקות מירושה הינו שאחד היורשים מבקש להסתלק מחלקו ולוותר על זכויות הירושה שלו. הסתלקות יכולה להיעשות בצורה מוחלטת, כלומר חלקו של המסתלק מחולק בין יתר היורשים בצורה שווה, או בצורה של הסתלקות לטובת אדם אחר, כלומר חלקו של המסתלק מועבר לידי אדם אשר אינו מופיע בצוואה. הסתלקות לטובת אדם אחר יכולה להיעשות רק עבור בן זוגו, אחיו או צאצאיו של המנוח.

 

הסכם בין יורשים

לעיתים, כלל היורשים מבקשים לחלק בצורה שונה מהצורה הכתובה בצוואה. במצבים מעין אלה ניתן לבצע הליך הקרוי "הסכם בין יורשים" במהלכו מבקשים כל היורשים הכתובים בצוואה לחלק את נכסי העיזבון בצורה שונה מהכתוב בצוואה. על מנת לבצע חלוקה זו חותמים היורשים על טופס הקרוי "שטר חלוקת עיזבון", ולאחר מכן מחלקים הם את הרכוש בצורה שבה סוכם מראש.

 

מהן הסיבות לחלק את הירושה בצורה שונה מהכתוב בצוואה?

הסיבות המרכזיות בגינן יורשים חותמים על הסכם בין יורשים הינן:

 

חוסר הסכמה עם חלוקתו של המצווה

לעיתים חלוקתו של המצווה מקפחת אנשים מסוימים (בצדק או שלא בצדק), ויתר היורשים מעוניינים לבצע חלוקה הנראית בעיניהם כהוגנת יותר. בנוסף, לפעמים כלל היורשים מסכימים כי אחד היורשים הוא המתאים ביותר לקבל נכס מסוים, בגלל ניסיונו או בגלל כשרונותיו, ומבקשים להעביר אליו את הנכס.

 

רצון להימנע משותפות

חלוקת העיזבון פעמים רבות כוללת ירושה בצורה של שותפות, ושותפות זו עלולה להביא לידי סיבוכים בירוקרטיים ומשפטיים. יתרה מזאת, לעיתים קרובות יורשים אינם מעוניינים לקבל נכס בשותפות עם יורשים אחרים – הן מפאת יחסים עכורים, והן מפאת רצון להפריד בין חברות לכסף. במצבים אלה מבקשים היורשים לחלק את נכסי הירושה בצורה מוחלטת ללא שותפויות.

 

הימנעות מעיכוב חלוקת הירושה

כאמור לעיל, ישנם מקרים בהם הצוואה מקפחת יורשים מסוימים. לעיתים יורשים אלה מבקשים להתחיל בהליך משפטי על מנת לפסול את הצוואה. הליך פסילת צוואה, או הוכחת כשרותה, עשוי לארוך מספר שנים ולעלות כסף רב לשני הצדדים. על מנת למנוע זאת, יש אשר מעדיפים לשלם ליורש המקופח חלק מנכסי העיזבון, ובכך להביא את הליך החלוקה לכדי סיום מהיר.

 

תהליך חלוקת הירושה בין היורשים

השלב הראשון בחלוקת הירושה הינו שליחת הבקשה לרשם הירושות לקיום הצוואה, או במקרים שאין צוואה – בקשה לצו ירושה. לאחר שליחת הבקשה יש לשלוח בתוך שבוע את המסמכים הבאים:

  • צוואה מקורית (במידה ויש) – כאשר הצוואה המקורית אינה קיימת יש לבקש במקביל צו לקיום צוואה על פי העתק.
  • תעודת פטירה של המצווה – במידה וחלק מהיורשים מתו לפני המצווה, יש לצרף גם את תעודת הפטירה שלהם.
  • יידוע היורשים – על מבקש הבקשה להוכיח כי יידע את כלל היורשים לגבי זכותם בנכסי העיזבון.
  • תשלום אגרה – עלות הבקשה הינה 503 ₪ (428 ₪ בבקשה מקוונת) ועליה יש להוסיף 130 ₪ דמי פרסום.
  • ייפוי כוח – במידה והבקשה מוגשת על ידי עורך דין המייצג את המבקש.

לאחר הגשת הבקשה מפרסם רשם הירושות את דבר הצוואה במשך כשבועיים ומבקש מכל הנוגעים בדבר לומר את דברם. בנוסף, נשלחת הצוואה לאפוטרופוס הכללי על מנת שיאשר את קיומה של הצוואה.

 

סיכום

הליך חלוקת הירושה הינו מורכב, ומכיל מטען רגשי רב לכל הצדדים הנוגעים בדבר. מכיוון שכך, אנשים רבים פונים לקבל ייעוץ משפטי מקצועי, המלווה אותם לכל אורך התהליך. חברי הנבחרת המשפטית שמו לעצמם למטרה להנגיש את הידע המשפטי בפני הציבור הרחב בצורה נהירה ופשוטה, ונשמח לעמוד לשירותכם בכל עת.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

איתור יורשים

באופן כללי, כאשר אדם נפטר מועברים נכסיו לידי יורשיו. לעיתים ישנו קושי בביצוע פעולה זו מכיוון שאיננו יודעים מי הם היורשים או שלא כל היורשים

יורש שנפטר לפני המוריש

במציאות חיים אידיאלית הורים מורישים את רכושם לילדיהם, ואלה בתורם מעבירים את נכסיהם לידי הדור הבא. אלא שהמציאות אינה תמיד פועלת על פי כללים מוכתבים,

יורש במקום יורש

בצוואה מפרט האדם את החלוקה הרצויה של נכסיו לאחר מותו. משמעות כתיבת הצוואה הינה רצון המצווה לשלוט בחלוקת העיזבון, ולא לחלק על פי החלוקה המקובלת,

יורש שמת לפני המוריש

אף שאנו רוצים להאמין שהעולם פועל באופן הגיוני, ישנן דוגמאות מובהקות לכך שהדברים לא תמיד מתרחשים כפי שהיינו מצפים. למשל, כאשר מדובר על מקרה שבו

יורש פסול ויורש שהסתלק

חלוקת הירושה בין היורשים, בין אם היא מתבצעת בהתאם לצוואה שכתב הנפטר עוד בחייו ובין אם היא מתבצעת מתוקף חוקי הירושה, מסתיימת במרבית המקרים בזמן

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: