חיובי יורש – התניה חוקית בעת העברת ירושה

כל אדם שצבר הון ונכסים, מעוניין בדרך כלל להעביר אותם לאנשים המועדפים עליו, או לגופים שונים שאותם הוא מעוניין לקדם. לצורך העניין, הנוהג המקובל הוא לכתוב צוואה. בצוואה מפרט בעל הרכוש בצורה המדויקת ביותר את התשובה לסוגיות משמעותיות, וביניהן: מי הם היורשים שלהם הוא מייעד את הרכוש שלו ומהי חלוקת הרכוש בין היורשים השונים. אם יש לכותב הצוואה בקשות מיוחדות, הוא יפרט גם אותן בצוואה שלו. על היורש או היורשים לקיים כלשונה את הצוואה.

זאת, למעט מצב שבו כותב הצוואה ביקש מהיורש או מהיורשים לבצע בהקשר לצוואה שלו פעולות כאלה ואחרות שמסיבות שונות יש מניעה לבצע אותן. אולם לא אחת קורה שאדם המנסח צוואה, כולל בה גם חיובי יורש. בשורות הבאות נרחיב את היריעה לגבי אופן הניסוח של הצוואה ועל התניות שונות הכלולות בה, ונסביר בפירוט את נושא חיובי היורש. מהי בעצם צוואה ולמה חשוב לנסח צוואה בצורה מדויקת? מתי ניתן לקיים התניות בצוואה ומתי הן בטלות? מהם בדיוק חיובי יורש ומהי עמדתו של בית המשפט בנושא הזה? על כל אלו ועוד נענה בשורות הבאות.

 

מהי צוואה ומהן המשמעויות שלה

צוואתו של אדם היא למעשה הבקשה האחרונה שהוא מבקש מהאנשים שליוו אותו בחייו. כיוון שכך, המוטבים בצוואה חייבים לקיים אותה כלשונה. זאת, הן על פי החוק והן על פי הנוהג הקיים כמעט בכל מדינה בעולם, ובכלל זה מדינת ישראל. בדרך כלל, הצוואה כוללת את אופן החלוקה של הרכוש אשר המצווה הותיר אחריו. במקרים מסוימים, הצוואה מצביעה על חלק מסוים או פריט מסוים מהרכוש, ומייעדת אותו לאחד היורשים. במקרים אחרים היא מצביעה על אופן החלוקה שכותב הצוואה מעוניין ליישם לאחר מותו.

בנוסף לרכוש עצמו, הצוואה עשויה לכלול התניות כאלה ואחרות, שרק אם הן תתקיימנה, יעבור הרכוש לרשותו של היורש המיועד. עם ההתניות הללו ניתן למנות נישואין של המוטב או המוטבים, או הימנעות מגירושין. סוג אחר של התניות יכול להיות הימנעות ממכירה של חלק כזה או אחר מן הרכוש, או מגורים בארץ כתנאי לקבלת הירושה. הצוואה היא כאמור, הבקשה האחרונה של מי שכתב אותה, והשאיפה בכל מדינה מתוקנת היא לדאוג לכך שהצוואה תתקיים במלואה בהתאם לרצונותיו של המנוח, ככל שהחוק מאפשר.

 

חיובי יורש והיישום שלהם בהקשר לקיום צוואות

חיוב יורש הוא בעצם תנאי מחייב, אשר היורש כפוף אליו בעת קבלת הכספים או הרכוש המגיעים לו מכוח החוק ומכוח הצוואה של בעל הרכוש. לעיתים מזומנות, כותב הצוואה מוריש את רכושו למאן דהוא, אבל יחד עם ההורשה מחויב המוטב הצוואה למלא אחר תנאים שהוכתבו על ידי כותב הצוואה מבעוד מועד. סוג אחד של חיוב יורש, הינו מניעת האפשרות ליורש להעביר את הרכוש שירש או למכור אותו לאחר, אף שהוא עצמו יכול ליהנות מהרכוש הזה ללא סייג.

חיובי יורש – התניה חוקית בעת העברת ירושה
חיובי יורש – התניה חוקית בעת העברת ירושה

באופן הזה, כותב הצוואה שומר למעשה על שלמות הרכוש. הוא מאפשר ליורש או ליורשים שלו ליהנות ממנו, אבל מונע מהם להעביר את הרכוש, כולו או חלקו, לצד שלישי. סוג אחר של חיוב יורש, הוא מצב שבו נכתב בצוואה בצורה מפורשת, שהיורש מחויב להעביר את הרכוש שיוותר בידיו לאחר מותו, לאדם אחר שנקבע מראש. כך יכול כותב הצוואה לדאוג בעקיפין גם לנכדים שלו, ולא רק לצאצאים הישירים או למוטבים בצוואה.

 

המשמעות של חיובי יורש והמעמד החוקי שלהם

חיובי יורש יכולים להיות משמעותיים מאוד. המשמעות המיידית והמחייבת ביותר שלהם, היא הגבלה של היורש ומניעת האפשרות שהוא יבצע פעולה כזאת או אחרת ברכוש. חיובי יורש הם למעשה ירושה על תנאי, המגבילה את היורש. לא אחת קרה שיורשים שהירושה שלהם כללה חיוב יורש אחד או יותר, פנו לערכאות משפטיות במטרה לנסות ולבטל את החיובים הללו.

במרבית המקרים, ובתנאי שחיובי היורש אינם מנוגדים לחוק, הם אכן אושרו בבית המשפט וההגבלות על היורשים לא הוסרו. דוגמה אחת של חיוב יורש, היא החיוב של היורשים להעביר את מה שנותר מהירושה לאחר מותם לילדיהם בלבד. דוגמה נוספת של חיוב מותנה בצוואה, היא הימנעות מהוצאת הרכוש מהארץ והאפשרות ליהנות מהרכוש או מהפירות שלו אך ורק בתחומי מדינת ישראל.

 

חיובי יורש לא חוקיים

אל מול החיובים החוקיים והקבילים, ישנם מקרים בהם בית המשפט בישראל לא יכיר בחיוב או בהתניה שנכללו בצוואה. כך למשל, לא ניתן להתנות ירושה בגירושים של מקבל הירושה מבן או מבת זוגו. בנוסף, לא ניתן להתנות את הירושה בביצוע אקט לא חוקי כלשהו או בהקדשה של הירושה למטרה שהיא בלתי חוקית. בשני המקרים, קבע המחוקק שההתניה הזאת היא בטלה. עם זאת, המחוקק נזהר שלא לבטל את כל הצוואה, אלא רק את מקצתה ובכלל זה ההתניות או חיובי היורש הבלתי חוקיים, בלתי מוסריים או כאלה שפשוט לא ניתן לקיים אותם.

 

חיובי יורש הקשורים לאנשים שטרם נולדו

כל יורש הוא ישות משפטית. לפיכך, אפשר להגדיר חיובי יורש רק עבור יורש קיים בעת כתיבת הצוואה, או יורש שנולד בתוך שלוש מאות ימים (שהם בערך עשרה חודשים) מרגע פטירתו של כותב הצוואה. לכאורה, לא קיימת אפשרות להוריש רכוש לאדם שלא נולד, ואפילו "לא היה בתכנון" בעת שכותב הצוואה הלך לעולמו. עם זאת, יש דרכים לעקוף את המצב הזה. עורך דין צוואות וירושות המכיר את הנושא לעומק, יכול לנסח את הצוואה בצורה כזאת שהירושה תעבור בסיכומו של עניין לצאצא שעדיין לא נולד, גם אם לא נולד בטווח הזמן החוקי שעבר מרגע פטירתו של כותב הצוואה.

 

כיצד עורך דין צוואות וירושות יכול לסייע בטיפול נכון בצוואה עם חיובי יורש

במרבית המקרים, הניסוח של צוואה איננו עניין מורכב. עם זאת, ההיסטוריה מלמדת שבמקרים רבים, ובמיוחד במקרים שבהם מדובר ברכוש רב מצד אחד, ובמספר גדול של יורשים מצד שני, יכול להיווצר מצב שבו הצוואה עצמה מורכבת. במקרים כאלה, העצה של עורך דין צוואות וירושות היא חשובה. זאת, במטרה להביא לידי ביטוי הולם את רצונו של כותב הצוואה ואת הכוונות שלו. ככל שהצוואה תנוסח בצורה מדויקת יותר, כך אי הבהירות בעת היישום שלה תהיה קטנה יותר.

בנוסף, עורך דין מיומן ימנע מכותב הצוואה לכלול בה התניות בלתי חוקיות ובלתי מוסריות. אם יש לכם עניין לנסח צוואה שתשרת היטב את כל הזוכים והמוטבים בה, או לטפל במימוש של צוואה הכוללת חיובי יורש – מן הראוי לפנות להתייעצות מקדימה עם עורך דין צוואות וירושות מיומן. עו"ד צוואות הוא הגורם המשפטי שיוכל לסייע לכם לנסח צוואה הלוקחת בחשבון את כלל הרצונות שלכם וגם את טובתם של היורשים שלכם, או לממש צוואה קיימת בצורה הטובה וההוגנת ביותר לכל הצדדים.

התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

איתור יורשים

באופן כללי, כאשר אדם נפטר מועברים נכסיו לידי יורשיו. לעיתים ישנו קושי בביצוע פעולה זו מכיוון שאיננו יודעים מי הם היורשים או שלא כל היורשים

חלוקת ירושה בין יורשים

במהלך חייו צובר האדם רכוש ונכסים רבים ומגוונים. לאחר מותו, רכוש זה צריך לעבור לידי יורשיו, באשר יהיו. העברה זו נושאת בחובה מורכבויות רבות, הן

יורש שנפטר לפני המוריש

במציאות חיים אידיאלית הורים מורישים את רכושם לילדיהם, ואלה בתורם מעבירים את נכסיהם לידי הדור הבא. אלא שהמציאות אינה תמיד פועלת על פי כללים מוכתבים,

יורש במקום יורש

בצוואה מפרט האדם את החלוקה הרצויה של נכסיו לאחר מותו. משמעות כתיבת הצוואה הינה רצון המצווה לשלוט בחלוקת העיזבון, ולא לחלק על פי החלוקה המקובלת,

יורש שמת לפני המוריש

אף שאנו רוצים להאמין שהעולם פועל באופן הגיוני, ישנן דוגמאות מובהקות לכך שהדברים לא תמיד מתרחשים כפי שהיינו מצפים. למשל, כאשר מדובר על מקרה שבו

יורש פסול ויורש שהסתלק

חלוקת הירושה בין היורשים, בין אם היא מתבצעת בהתאם לצוואה שכתב הנפטר עוד בחייו ובין אם היא מתבצעת מתוקף חוקי הירושה, מסתיימת במרבית המקרים בזמן

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: