זכות הירושה של המדינה

כל אדם רשאי לערוך בחייו מסמך צוואה שיגדיר בדיוק מי הם האנשים שביום מן הימים יזכו לרשת את עזבונו ולהנות מכלל הרכוש, הנכסים והממון שהוא צבר לאורך חייו. כתב צוואה שכזה יכלול את פרטיהם האישיים של היורשים ויפרט את אופן חלוקת העיזבון ביניהם, כראות עיניו של המוריש. בהעדר מסמך צוואה, יחולק עזבונו של המוריש, לאחר שזה ילך לעולמו, בהתאם לחוק הירושה על פי דין, אשר מגדיר את יורשיו החוקיים של המוריש.

עד כאן הכל נשמע סטנדרטי והגיוני, אולם חלק מן המקרים מחייבים התמודדות עם סוגיות משפטיות מורכבות יותר. למשל, מה קורה כאשר לנפטר אין יורשים כלל? במקרה כזה נכנסת לתוקף זכות הירושה של המדינה, המפורטת בסעיף 17 לחוק הירושה. זהו הנושא בו נעסוק בהרחבה במאמר הבא.

 

זכות הירושה של המדינה כמפורט בסעיף 17 לחוק הירושה

סעיף 17 לחוק הירושה כולל שני תתי סעיפים, וזוהי לשונם:

  • סעיף 17 א' – "באין יורש לפי הסעיפים 10 עד 16, תירש המדינה כיורשת על פי דין".
  • סעיף 17 ב' – "מה שירשה המדינה לפי סעיף זה ישמש למטרות חינוך, מדע, בריאות וסעד, אולם רשאי שר האוצר להעניק מכנסי העזבון או לשלם, בתחום שוויים של נכסי העזבון שהגיעו לידי המדינה אחרי סילוק חובות העזבון, תשלום חד פעמי או תשלומים חוזרים –
  1. לאדם שערב מות המוריש היה מחסורו על המוריש;
  2. לאדם או לתאגיד שערב מות המוריש היה מחסורו של המוריש עליו;
  3. לבן משפחתו של המוריש או של בן זוגו שאינו מיורשיו על פי דין."

 

מי הם היורשים מטעם המדינה על פי חוק הירושה?

על מנת להבין את סעיף 17 א' לחוק הירושה, כדאי להבין בראש ובראשונה מי הם היורשים על פי סעיפים 10 עד 16 לחוק הירושה. אם כן, מדובר כאן על יורשים מסוגים שונים כמפורט: בן זוגו של המוריש, ילדי המוריש וצאצאיהם, הורי המוריש וצאצאיהם, סביו וסבתו של המוריש וצאצאיהם – בהתאם לראשי אב. יורשים מכוח האימוץ גם הם היורשים המפורטים בסעיף 16, זכותם, כמובן, עדיפה על זכות הירושה של המדינה. כמו כן, סעיפים 10 עד 16 מפרטים באופן מלא את אופן החלוקה, סדר העדיפות בין קרובי המוריש ופרטים נוספים.

זכות הירושה של המדינה
זכות הירושה של המדינה

 

מה אומר סעיף 17 ב' לחוק הירושה בנושא זכות הירושה של המדינה?

סעיף 17 ב' מדבר על כך שהעזבון שתקבל המדינה מהמוריש, כלומר נכסיו, רכושו וממונו, יסייעו למדינה למטרות מדיניות בתחומים שונים כמו חינוך, בריאות ועוד. מה שכן, במקרים מסוימים שר האוצר יוכל להשתמש בנכסי העיזבון או בשווים על מנת לשלם לאנשים אשר כלכלתם היתה תלויה במוריש, לתאגיד או אדם שהמוריש ,ערב מותו, היתה תלויה בהם כלכלתו, וכמו כן לקרוב משפחתו של המוריש שאינו נכלל תחת הגדרת יורש על פי דין. תשלומים אלו יכולים להתבצע באופן חד פעמי או בפריסה למספר תשלומים.

 

כיצד זכות הירושה של המדינה מטופלת הלכה למעשה?

אז כמובן שלא מדובר כאן על תהליך שמתחיל ומסתיים בן לילה, אלא על הליך ארוך שמטרתו לשמור עד כמה שניתן על זכויותיו של המוריש על פי דין. לשם כך, בשלב הראשון, המדינה תהיה זו שתחזיק בעזבונו של המוריש, אך במקביל לכך ייערכו בדיקות באשר להימצאותם או אי הימצאותם של יורשיו החוקיים של המוריש. במידה ולא נמצאו יורשים כאלו תוך מספר שנים הקבוע במסגרת החוק – תהפוך המדינה לבעלת נכסי העיזבון. כאמור, אין המדינה רשאית לעשות בעיזבון שימוש כראות עיניה, אלא אך ורק למטרות שמנינו לעיל.

 

מי אחראי לממש את זכות הירושה של המדינה והבדיקות השונות?

במידה ואכן זכות הירושה של המדינה תהפוך רלוונטית, ינהל את הירושה אגף האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים. אגף האפוטרופוס הכללי יהיה זה שידע כיצד להתנהל אשר ימצאו או לא ימצאו יורשים חוקיים למוריש, ועד אשר יחלוף מספר השנים החוקי – הוא יהיה זה שישמור על העיזבון.

 

מה קורה במצב שבו המוריש אכן הותיר אחריו צוואה?

הצוואה היא המסמך המשפטי אשר מגדיר מי הם יורשיו של המוריש, ונוקב בזהותם של מי שהוא מעוניין שיזכו בעזבונו לאחר שילך לעולמו. יורשים אלו יכולים להיות קרובי משפחתו של המוריש, אולם בחלק מהמקרים בוחר המוריש לציין אנשים אחרים, שאינם קרובי משפחתו, בתור היורשים שלו, בין אם משיקולים אישיים של המוריש ובין אם מעצם העובדה שאין בחייו קרובי משפחה שעימם הוא בקשר. בכל מקרה, במידה והמוריש אכן הותיר אחריו צוואה – זכות הירושה של המדינה לא תוכל לבוא לידי ביטוי, שכן יורישו של המוריש מצוינים כהלכה בנוסח הצוואה.

 

זכות הירושה של המדינה: מה קורה כאשר בצוואתו של המוריש יש פגמים?

במידה והמוריש אכן הותיר אחריו צוואה, אולם קיימים בה פגמים, בית המשפט ידרש להכריע באשר לתקינות ותוקף הצוואה. בחלק מן המקרים בהם הפגמים יהיו צורניים והנסיבות יוכלו לאמת את רצונו של המוריש, לא תהיה עילה לביטול הצוואה, אולם במקרים אחרים בהם הפגמים יעמדו בתור כשלים שלא מאפשרים לצוואה להתממש ככתוב – יהיו חלק מהוראות הצוואה או הצוואה כולה מבוטלות.

 

מה קורה עם זכות הירושה של המדינה במידה והצוואה מבוטלת?

זכות הירושה של המדינה נכנסת לתוקף כאשר לא נמצאו יורשים חוקיים למוריש ובהיעדר צוואה. ככל שקיימת צוואה שהותיר אחריו המוריש, אך היא אינה ברת תוקף מסיבות כאלו ואחרות כמו פגמים צורניים, פגמי ניסוח, הוראות לא מפורשות ולא חד משמעיות ועוד – יכול בית המשפט לקבוע כי הצוואה בטלה. כאמור, במקרה כזה אחד משני מצבים יכול לקרות: האחד – זכות הירושה של המדינה תיכנס לפועל בהיעדר יורשים חוקיים למוריש, והשנייה – בהתאם לנסיבות, יוכלו להתחלק כספי העיזבון בין הישויות הנכללות תחת הגדרת סעיף 17 ב' 3 לחוק הירושה.

 

זכות הירושה של המדינה – בסופו של דבר, הזכויות שלכם באות קודם

אמנם זכות הירושה של המדינה מעוגנת בחוק, אולם אין הדבר אמור לפגוע בזכויות האישיות שלכם. לכן, במקרה בו אתם סמוכים ובטוחים כי זכויותיכם עלולות להיפגע בעקבות זכות הירושה של המדינה, תוכלו בהחלט לנקוט בצעדים משפטיים על מנת להוכיח את מעמדכם ביחס למוריש לטובת מיצוי זכויותיכם בנכסי העזבון שהותיר.

 

על חשיבות ההתייעצות עם עורך דין צוואות וירושות בנושא זכות הירושה של המדינה

בכל הנוגע לסוגיות משפטיות מעולם הצוואות והירושות, עורך דין עם מומחיות בדיני צוואות וירושות הוא קו ההגנה הראשון שלכם. עו"ד צוואות וירושות מנוסה, הבקיא ברזי החקיקה וסעיפי החוק הנוגעים לעניין זכות הירושה של המדינה, יוכל לעמוד לצידכם ולסייע לכם לנסח צוואה שתיטיב לבטא את רצונותיכם מבעוד מועד, או במידת הצורך – ללוות אתכם עד למימוש מלא של זכויות הירושה שלכם, גם במצבים שבהם הדבר מתנגש, לכאורה, עם זכות הירושה של המדינה.

התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

חוק הירושה בין בני זוג

כאשר אחד מבני הזוג הולך לעולמו הוא משאיר אחריו רכוש, נכסים וחובות מסוימים. כל אלו נקראים בעגה המקצועית עיזבון. אם בן הזוג המנוח רשם צוואה

זכות ירושה מכוח

אחד הדברים הכי קשים למשפחה, הוא מוות בתוך המשפחה. מוות של בן משפחה, כשהוא צפוי כמו שהוא מפתיע, מעורר התמודדות עם מחשבות ורגשות שיכולים להיות

דיני ירושה – סקירה מקוצרת

חוק הירושה הוא אחד החוקים המפורטים, המקיפים והיעילים ביותר במערכת המשפט הישראלית, שכן הוא חולש על הגדרת אינספור מצבים הקשורים בתחום הצוואות והירושות. דיני ירושה

זכות הירושה של בן זוג

בעודנו צעירים, אנו שואפים למצוא את האדם שעמו נוכל לחלוק את חיינו, לבנות איתו בית, להקים איתו משפחה ולהזדקן לצידו. אולם אחד הנושאים שפחות מקובל

הצהרה על זכויות היורשים

ניתן להניח כי כל אחד ואחת מכם שמע לפחות פעם אחת בחייו את המונחים "צוואה", "ירושה", וכן הלאה. אולם לא כולנו נחשפנו בהכרח לסיטואציה שמחייבת

חוק הירושה

חוק הירושה הוא אחד מן החוקים החשובים הקיימים במדינת ישראל, והוא הדין הקובע בכל הנוגע להסדרת הטיפול בענייני צוואות וירושות. במסגרת חוק הירושה קיימת התייחסות

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: