זכות הירושה של בן זוג

בעודנו צעירים, אנו שואפים למצוא את האדם שעמו נוכל לחלוק את חיינו, לבנות איתו בית, להקים איתו משפחה ולהזדקן לצידו. אולם אחד הנושאים שפחות מקובל לעסוק בהם, הוא זכות הירושה של בן זוג. מתוך הבנה כי איש מאיתנו לא יחיה לנצח, מדובר בנושא שחשוב מאוד להכיר ולתת לו מענה כאשר אנו קושרים את חיינו בחייו של אדם אחר. זאת על מנת שתהיה לנו שליטה על אופן חלוקת רכושנו עם צאתנו את שערי העולם, ולא פחות חשוב מכך: כדי שנכיר את זכויותינו כאשר בני זוגנו ילכו לעולמם. זכות הירושה של בן זוג, מפורטת באופן ברור במסגרת סעיף 11 לחוק הירושה, ובמסגרת מאמר זה ננסה להבין אותו קצת יותר לעומק.

 

סעיף 11 לחוק הירושה – זכות הירושה של בן זוג

לפני שנתחיל לרדת לפרטים, הבה ונעשה היכרות ראשונית עם סעיף 11 לחוק הירושה, המכיל 3 תת סעיפים שזוהי לשונם:

 

סעיף 11 א'

"בן זוגו של המוריש נוטל את המיטלטלין כולל מכונית נוסעים, השייכים, לפי המקובל ולפי הנסיבות, למשק הבית המשותף, ונוטל משאר העזבון –

  1. אם הניח המוריש ילדים או צאצאיהם או הורים – חצי;
  2. אם הניח המוריש אחים או צאצאיהם או הורי הורים – שני שלישים, ובלבד שאם ערב מותו של המוריש היה בן-הזוג נשוי לו שלוש שנים או יותר וגר עמו אותה שעה בדירה הכלולה, כולה או חלקה, בעזבון, יטול בן-הזוג את כל חלקו של המוריש בדירה האמורה, ושני שלישים מהנותר משאר העזבון".

 

סעיף 11 ב'

"אם לא הניח המוריש קרוב מן המנויים בסעיף קטן (א), יורש בן הזוג את העזבון כולו".

זכות הירושה של בן זוג
זכות הירושה של בן זוג

 

סעיף 11 ג'

"המגיע לבן-זוג על-פי עילה הנובעת מקשר האישות, ובכלל זה מה שאישה מקבלת על פי כתובה, ינוכה מחלקו בעזבון; הוראה זו לא תחול על מה שמגיע לבן זוג לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל”ג 1973, או לפי הסכם ממון כמשמעותו באותו חוק, ואינה באה לפגוע בזכותו של בן-זוג לקבל מן העזבון מה שהמוריש קיבל לרגל הנישואין על מנת להחזיר כשיפקעו".

 

זכות הירושה של בן זוג – מיהו אותו בן זוג בראי החוק?

כאשר מדברים על זכות הירושה של בן זוג, כדאי להבין תחילה על מי בדיוק מדובר. בן זוג הוא האדם לו המוריש נשוי, או האדם איתו המוריש מקיים יחסים זוגיים תחת מעמד של ידועים בציבור.

 

זכות הירושה של בן זוג – מה זה אומר במילים פשוטות?

אם נפרוט לרגע את סעיף 11 לחלקיו, נבחין בכך שהוא נוגע בכמה נושאים שעל פיהם אפשר להתנהל לאחר מותו של המוריש. חוק הירושה מגדיר את זהותם של היורשים על פי דין של המנוח, באופן ברור ומוסדר, על פי ראשי אב. היורשים הראשונים של המוריש על פי דין הם בן או בת זוגו וילדיו, והם חולקים בעזבונו באופן שבו בן הזוג מקבל מחצית מעזבונו, ובנוסף רכוש משותף כמו רהיטים, כלי רכב וכיוצא בזאת, הנכללים תחת הגדרה של מטלטלין, ואילו ילדיו מקבלים את החצי השני וחולקים בו באופן שוויוני ביניהם.

 

זכות הירושה של בן זוג – כדרך לשמור עד כמה שניתן על רמת החיים המוכרת

אחת המטרות הברורות של זכות הירושה של בן זוג היא לשמר את רמת החיים בה הוא היה מורגל בטרם המוריש, קרי בן זוגו, הלך לעולם שכולו טוב. הורשת המטלטלין, לדוגמא, לידיו של בן הזוג שנשאר בחיים, מאפשרת לו להמשיך ולעשות שימוש בכל מכשיר או כלי חיוני בביתו שאפשרו לו לקיים אורח חיים תקין לאורך חייו המשותפים עם המוריש. כמובן שחפצים שנועדו לשימוש שאינו משותף לבני הזוג, כמו לדוגמה תכשיטים, אין הם מיועדים כברירת מחדל לירושת בן הזוג כחלק מהמטלטלין שהחוק מייעד לו.

 

האם תמיד החלוקה תהיה בתצורה של מחצית לבן הזוג ומחצית ליתר היורשים?

בחלק מהמקרים החלוקה בהחלט תתבצע על פי מחצית לבן הזוג ומחצית ליתר היורשים, אולם במקרים אחרים גם ירושה של שני שלישים מן העיזבון על ידי בן הזוג היא אופציונלית. למשל, במקרה ובו המוריש לא הותיר אחריו ילדים, הורים או נכדים וקרובי המשפחה שלו הם רק סבים, אחיינים או אחים – בן הזוג יקבל שני שליש מהעיזבון, ואילו היתרה תחולק בין יתר היורשים הללו. למשל, במידה ואדם הלך לעולמו והותיר אחריו בן זוג, אח וסבא, בן הזוג יהיה רשאי לקבל את כלל המטלטלין וגם שני שלישים מהעיזבון, ואילו הסבא והאח יקבלו בירושה את השליש הנותר בעיזבון, ויחלקו אותו באופן שוויוני ביניהם.

 

זכות הירושה של בן זוג – איך היא באה לידי ביטוי כאשר קיימת דירה משותפת?

במקרים מסוימים האדם ההולך לעולמו מותיר אחריו דירה משותפת בה הוא התגורר ביחד עם בן הזוג שנותר בחיים. במקרה שכזה, זכות הירושה של בן זוג תהיה עבור החלק המלא של המוריש בדירה המשותפת. נוסף על כך, במידה והתנאים שנפרט כאן יתקיימו במלואם, זכות הירושה של בן זוג תתבטא גם בשני שלישים ממה שנותר בעיזבונו של המוריש:

  1. בן הזוג שנותר בחיים והמוריש היו נשואים לאורך לפחות שלוש שנים.
  2. המוריש ובן הזוג התגוררו בדירה המשותפת שמהווה חלק מן העיזבון, בין אם כולה ובין אם חלקה.
  3. במידה והמוריש לא הותיר אחריו ילדים, הורים או נכדים וקרובי המשפחה שלו הם רק סבים, אחיינים או אחים.

 

כיצד ניתן להבטיח שתתקיים זכות הירושה של בן זוג?

בשלב זה חשוב לציין כי כל התנאים שמנינו לעיל הינם רלוונטים וברי תוקף כאשר המוריש לא הותיר אחריו צוואה. במידה והמוריש אכן ערך צוואה, אופן חלוקת העיזבון יבוא לידי ביטוי בהתאם לנכתב בצוואה, ובתנאי כמובן שהיא ערוכה באופן בר תוקף ושיכול להינתן עבורה צו קיום צוואה שמאפשר לה להתממש ככתוב. לעומת זאת, כאשר המוריש לא מותיר אחריו צוואה וההכרעה בעניין העיזבון תלויה בחוק הירושה על פי דין – הרי שסעיף 11 של זכות הירושה של בן זוג יבוא לידי ביטוי בחוק. אם כן, הבטחת קיומה של זכות הירושה של בן זוג מעוגנת בבסיסבה בחוק הירושה הישראלי.

 

זכות הירושה של בן זוג – עורך דין מומחה לענייני צוואות וירושות יכול לעשות לכם סדר

כאשר פלוני הולך לעולמו, הוא מותיר אחריו חלל גדול בחייהם של קרוביו. במקביל להתמודדות עם האבל, היורשים נדרשים להתמודד גם עם נושא הירושה, שלא תמיד נפתר באופן חלק ויעיל. לכן, על מנת להקל על עצמכם ועל יקיריכם בכל הנוגע לזכות הירושה של בן זוג – מומלץ לפנות לסיוע משפטי מקצועי מטעם עורך דין לענייני צוואות וירושות. התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

חוק הירושה בין בני זוג

כאשר אחד מבני הזוג הולך לעולמו הוא משאיר אחריו רכוש, נכסים וחובות מסוימים. כל אלו נקראים בעגה המקצועית עיזבון. אם בן הזוג המנוח רשם צוואה

זכות ירושה מכוח

אחד הדברים הכי קשים למשפחה, הוא מוות בתוך המשפחה. מוות של בן משפחה, כשהוא צפוי כמו שהוא מפתיע, מעורר התמודדות עם מחשבות ורגשות שיכולים להיות

דיני ירושה – סקירה מקוצרת

חוק הירושה הוא אחד החוקים המפורטים, המקיפים והיעילים ביותר במערכת המשפט הישראלית, שכן הוא חולש על הגדרת אינספור מצבים הקשורים בתחום הצוואות והירושות. דיני ירושה

זכות הירושה של המדינה

כל אדם רשאי לערוך בחייו מסמך צוואה שיגדיר בדיוק מי הם האנשים שביום מן הימים יזכו לרשת את עזבונו ולהנות מכלל הרכוש, הנכסים והממון שהוא

הצהרה על זכויות היורשים

ניתן להניח כי כל אחד ואחת מכם שמע לפחות פעם אחת בחייו את המונחים "צוואה", "ירושה", וכן הלאה. אולם לא כולנו נחשפנו בהכרח לסיטואציה שמחייבת

חוק הירושה

חוק הירושה הוא אחד מן החוקים החשובים הקיימים במדינת ישראל, והוא הדין הקובע בכל הנוגע להסדרת הטיפול בענייני צוואות וירושות. במסגרת חוק הירושה קיימת התייחסות

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: