התנגדות לצוואה תצהיר

התקנות החדשות, שהותקנו בתחום ההתנגדות לצוואה, מראשית שנת 2021, דורשות כי המתנגד לצוואה והנתבע שרוצה לקיים את הצוואה, צריכים לגבות את עצמם בתצהיר בג"צי. תצהיר זה, הוא תצהיר המצורף בדרך כלל לעתירה המוגשת לבג"צ – בית המשפט הגבוה לצדק. התצהיר נערך על ידי בעלי הדין, בפניו של עו"ד, ומעיד על כך, שאת כל העובדות הרשומות במסמך שמצורף אליו, הוא מכיר באופן אישי והן אמיתיות ונכונות. תצהיר בג"צי נחשב לראייה ועדות, שעליה יכול עו"ד לערוך חקירה נגדית.

 

מה זה תצהיר

תצהיר הוא סוג של תיעוד לעדותו של המצהיר, ומשקלו שווה לעדות שבעל פה הניתנת בבית המשפט. התצהיר מסתמך על הידע האישי של העובדות, כפי שהן ידועות למצהיר. על מנת שהתצהיר יוכל להיות תקף, יש צורך בחתימה של בעל התצהיר. במקרה והמצהיר אינו בקיא בקריאה וכתיבה, יש לו את האפשרות להטבעת סימן כלשהו, במקומה של החתימה. לתצהיר מבנה מסוים, והוא צריך להכיל מעבר לעובדות עצמן, גם את פרטיו האישיים של המצהיר, הכתובת שלו, העיסוק שלו, ובנוסף גם את אזהרתו של המשביע.

 

המשביע

מצהיר מוזהר על ידי משביע בטרם החתימה, כי המידע שמופיע בתצהיר הוא אמיתי ונכון, על פי ידיעתו. ישנם גורמים נוספים שיכולים להזהיר במקרים אלו, ואף צריכים להוסיף את חתימתם עליו: השופט, גם אם זה הדיין של בית דין דתי, ראש הרשות המקומית, ואף פרקליטים שונים כגון פרקליט המדינה או המחוז, וכן כול אחד שניתנה לו סמכות זו, על ידי שר המשפטים. החתימה על התצהיר, צריכה להתקיים בנוכחותו של משביע, ותצהיר שערכו לו שינוי אחרי שנחתם – איננו בר תוקף.

 

תצהיר בג"צי

כאמור, תצהיר בג"צי הוא תצהיר, המעיד כי בעל הדין מכיר את העובדות הרשומות בו באופן אישי, והן אמיתיות ונכונות. אולם, יכולות להיות בתצהיר הבג"צי טעויות שונות, שעלולות להטיל פגם באמינותו. לדוגמה:

התנגדות לצוואה תצהיר
התנגדות לצוואה תצהיר
חתימה על תצהיר שלא נכתב ולא נקרא על ידי בעל הדין הצהרה צריכה להסתמך, רק על הפרטים שבעל הדין עצמו יודע ומכיר. ישנם מקרים בהם חותם בעל דין על הצהרה, מבלי לקרוא ואף לעיין בכתוב בה, והתוכן עצמו הכתוב בשפה מקצועית וגבוהה על ידי עו"ד, מעיד על כך שהיא אינה מובנת לבעל הדין עצמו, וזה מתבטא כאשר מתקיימת נגדו חקירה נגדית.
כתב טענות חסר התצהיר הבג"צי מסתמך על כתב הטענות, במקרה ויש חוסר בטענה מסוימת וחשובה בכתב זה, גם לתצהיר עצמו יהיה חסך, והוא יהפוך לתצהיר חסר. במקרה ובעל הדין ירצה לערוך תיקון לתצהיר, תוך כדי החקירה הנגדית, ותיחשף טענה חדשה, הטענה תחשב לעדות כבושה, כלומר עדות שאין לה משמעות רבה.

 

תצהיר עדות ראשית

מעבר לתצהיר הבג"צי, שצריך להוסיף להתנגדות לקיום צוואה, יש צורך בצרוף של תצהירים אחרים, שהעיקרי והחשוב מבניהם, הוא תצהיר עדות ראשית. תצהיר זה הוא תצהיר ארוך, המכיל פרטים על כל העובדות של המתנגדים לקיום הצוואה, או העובדות שטוענים התובעים לקיומה. בהליך אזרחי מוגש התצהיר, במקום עדותו הראשית של עד. בית המשפט יכול להחליט, על הצגת תצהיר עדות ראשית לעד מסוים, לפני שהוא עולה להעיד, באופן זה נחקר העד רק על ידי חקירה נגדית וחקירה חוזרת, ולא על ידי חקירה ראשית. מטרתו של התצהיר, היא מניעת הפתעה במשפט עצמו, וכן חיסכון בזמנו של בית המשפט.

 

מה כולל תצהיר עדות ראשית

תצהיר עדות ראשית כולל בתוכו סעיפים שונים, וכן מידע על פי ידיעותיו האישיות של בעל הדין. בתצהיר זה כמו בכל התצהירים, קיימת אזהרה של בעל הדין לאמירת האמת, שאם לא כן, יוטלו עליו עונשים על פי החוק. התצהיר מגובה בראיות שיוגשו לאחר מכן במשפט, על ידי בעל דין זה. במקרה וקיימת ראיה שאינה מצורפת לתצהיר, ישנו סיכוי גדול שהיא לא תתקבל, ולא תהיה אפשרות להגיש אותה כלל. לא קיים כלל מסוים שעל פיו מכינים תצהיר, כיוון שדרך הכנתו תלויה בשיקוליו השונים של עו"ד, ובאסטרטגיה המשפטית שהוא בונה. התצהיר כולל בדרך כלל, את העובדות אותן הוא מעוניין להוכיח, ולחלופין העובדות של הצד הנגדי, שאותן הוא מעוניין להפריך.

 

תצהיר עדות ראשית הוא חובה

במקרה ובית המשפט, מחליט על הגשה של תצהיר עדות ראשית, הגשתם היא הכרח. במידה והתצהיר לא מוגש, יכול להיות על כך עונש חריף, שיכול אף להיות, מחיקה של כתב הטענות של הצד שלא הגיש את התצהיר, והכרעת הדין נגדו. עונש זה שווה למקרה בו בעל הדין לא התייצב למשפטו.

 

עדות כבושה

תצהיר עדות ראשית, מוצג לבית המשפט אחרי שנחשפים המסמכים, ואחרי שמוגשת העדות הראשונה בתצהיר. קיימים מקרים, בהם הגרסה של אחד מהצדדים משתנה, כדי להתאים אותה לאינפורמציה שנחשפה בהליך. במקרה ובשינוי בגרסת בעל הדין, נכללות עובדות שונות שלא היו קיימות לפני כן, או שינויים של טענות שנטענו לפני כן, נקראת עדות זו עדות כבושה. אומנם עדות כבושה היא עדות כשרה, אולם המשקל הראייתי שלה הינו קטן, כיוון שלבעל הדין הייתה את ההזדמנות להגיד את כל מה שהוא יודע, וההסתרה פוגעת באמינותו. כדי לחזק את האמינות של העדות הכבושה, יש צורך לתת הסבר הגיוני, לאי אמירת כל המידע שידע עליו.

 

לסיכום

תצהיר הוא סוג של תיעוד לעדותו של המצהיר, ומשקלו שווה לעדות שבעל פה, הניתנת בבית המשפט. מראשית 2021, המתנגד לצוואה והנתבע שרוצה לקיים את הצוואה, צריכים לגבות את עצמם בתצהיר בג"צי. בנוסף יש צורך גם בצרוף של תצהירים אחרים, שהעיקרי והחשוב מבניהם הוא תצהיר עדות ראשית, המכיל את כל פרטי העובדות.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

התנגדות לצוואה מחיר

הצוואה מתארת מהי חלוקת העיזבון הרצויה בעיני המצווה, ולאחר מותו מחלקים היורשים את נכסי העיזבון על פיה. לעיתים אחד היורשים או הנוגעים בדבר מבקש להתנגד

עורך דין להתנגדות לצוואה

לעיתים מגיעים לבית המשפט אנשים אשר מבקשים להתנגד לקיומה של צוואה מסיבות שונות. מגיש ההתנגדות הינו על פי רוב אחד היורשים אשר נושל מנכסי העיזבון

התנגדות לצוואה דוגמא

לעיתים קרובות אחד האנשים אשר נפגעו מתוכנה של צוואה מסוימת מבקש לערער על תקפותה ולהתנגד לקיומה. במצבים אלה, על המתנגד לשלוח בקשת התנגדות לרשם הירושות,

התנגדות לצוואה תוך כמה זמן

מסמך הצוואה מכיל בתוכו את פרטי החלוקה הרצויה בעיני המנוח אודות עיזבונו. מדרך הטבע, חלוקה זו עשויה להדיר יורש מסוים או לקפח את חלקו בצורה

התנגדות לצוואה שכיב מרע

צוואת שכיב מרע הינה אחת מארבעת סוגי הצוואות המוכרות בחוק הישראלי, והיא נחשבת לצוואה החלשה מכולן. ההתנגדות לצוואה שכיב מרע עשויה להתמקד בתחומים שונים, ובמאמר

עילות התנגדות לצוואה

כל בקשה לקבלת צו קיום צוואה מוגשת אל הרשם לענייני ירושה, שמצידו חייב לפרסם את דבר הבקשה בעיתון יומי וזאת על מנת שמי שמעוניין להתנגד

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: