התנגדות לצוואה תוך כמה זמן

מסמך הצוואה מכיל בתוכו את פרטי החלוקה הרצויה בעיני המנוח אודות עיזבונו. מדרך הטבע, חלוקה זו עשויה להדיר יורש מסוים או לקפח את חלקו בצורה משמעותית. במצבים אלה, מבקש אותו יורש להביא לביטול הצוואה, הליך המתחיל בפעולת התנגדות לקיומה של צוואה. במאמר זה נסקור בקצרה את הסיבות להתנגדות לצוואה, תוך כמה זמן ניתן להגיש התנגדות זו ומהם הדברים שחשוב לדעת אודות התהליך.

 

העילות הנפוצות להתנגדות לצוואה

ישנן אינספור עילות על מנת להתנגד לקיומה של צוואה, ובמאמר זה הבאנו עבורכם בתמצות את המרכזיות שבהן. מקובל לחלק את סוגי ההתנגדות לטענת פסול במצווה, פסול בצוואה, פסול בעדים ופסול ביורש.

 

התנגדות לצוואה – פסול במצווה

בקטגוריה זו, מבקש המערער לטעון כי הצוואה אינה מביעה את רצונו החופשי והעצמאי של המצווה ועל כן דינה להיפסל. הסיבות לפער בין רצונו של המצווה לכתוב בצוואה הינן מגוונות, ונציג את המרכזיות שבהן:

 

התנגדות לצוואה בגין אי כשירות לצוות

ישנם מצבים רפואיים או נפשיים המגדירים את הלוקה בהם כאדם אשר אינו כשיר לצוות, וממילא צוואתו אשר נכתבה בעודו במצב מעין זה – בטלה.  אי כשירות לצוות עשוי להגיע כתוצאה ממצב קוגניטיבי-הכרתי אשר אינו מאפשר לרצונו החופשי והאמיתי של המצווה לבוא לידי ביטוי, למשל כאשר המצווה נתון להזיות או לתפיסת מציאות מעוותת עקב מצבו הנפשי או הרפואי.

 

המצווה היה נתון להשפעה בלתי הוגנת

לעיתים עולה החשד כי המצווה כתב את צוואתו תחת השפעה בלתי הוגנת. הגבול בין השפעה רגילה להשפעה בלתי הוגנת הינו דק, ועל המערער להוכיח את קיומה של ההשפעה, להוכיח כי השפעה זו בלתי הוגנת ולהוכיח כי היא השפיעה על תוכנה של הצוואה.

התנגדות לצוואה תוך כמה זמן
התנגדות לצוואה תוך כמה זמן

 

התנגדות לצוואה – פסול בצוואה

קטגוריה זו, כוללת את כל הטענות של המערער בדבר אי תקינותה של הצוואה. מקובל לחלק את הפגמים בצוואה לשני סוגים עיקריים:

 

צוואה המכילה פגם מהותי

בכל צוואה ישנם מספר עמודי יסוד אשר בהיעדרם לא ניתן להגדיר את המסמך כצוואה כלל. בין היסודות הללו ניתן למנות: על הצוואה לבטא את רצונו החופשי והעצמאי של המצווה בלבד, על המצווה להיות מודע לכך שזוהי צוואתו, על המצווה להכיר בהשלכותיו של מסמך זה וכדו'. בהיעדר אחד ממרכיבי היסוד של הצוואה הרי שלא ניתן להגדיר את המסמך שלפנינו כצוואה כלל ודינו להיפסל.

 

צוואה המכילה פגם צורני

נוסף על מרכיבי היסוד בצוואה , מכיל מסמך הצוואה פרטים רבים כגון תאריך, שמות היורשים, תיאור הנכסים וכדו'. כאשר נופל פגם באחד הפרטים הללו, מוגדר הדבר על פי רוב כפגם צורני, ובמידה ובית המשפט משוכנע באשר לרצונו המקורי של המצווה הרי שהוא יכול לתקן את הצוואה, כמפורט בסעיף 25 בחוק הירושה. עם זאת, גם במצבים בהם ניתן לתקן את הצוואה, נטל ההוכחה בדבר רצונו המקורי של המצווה עובר לידי המבקש לקיים את הצוואה, בניגוד למצב הבסיסי שבו חובת ההוכחה מוטלת על כתפי המערער.

 

התנגדות לצוואה – פסול בעדים

כאשר אדם עורך צוואה בעדים, הרי שהעדים החתומים בצוואה משמשים כאחד מאבני היסוד של הצוואה, וממילא פסול בהם יביא לביטולה של הצוואה. העילות לפסילת העדים הינן רבות ומגוונות, והמרכזיות שבהן הינן: אחד העדים או בן זוגו הינו בעל אינטרס בקיומה של הצוואה, או שאחד העדים הינו קטן או פסול דין.

 

התנגדות לצוואה – פסול ביורש

ישנם מקרים בהם אחד היורשים הינו פסול לרשת כגון כאשר הוא ניסה (או הצליח) להביא למותו של המצווה, ניסה להסתיר את הצוואה המקורית, או הורשע בהצגת צוואה מזויפת. כמו כן אם אחד הנהנים היה שותף בעריכת הצוואה בדרך כלשהי, הרי שהוא פסול מלרשת, וחלקו מחולק בין יתר היורשים.

 

התנגדות לצוואה תוך כמה זמן

בתחילת הליך מימוש הצוואה מגישים היורשים בקשה אצל רשם הירושות לקבלת צו קיום צוואה. רשם הירושות מפרסם בעיתונות ובאמצעי הפרסום השונים אודות בקשה זו, ומבקש מכל אדם אשר יש לו התנגדות לבוא ולומר את דברו. שלב זה, האורך כשבועיים (עשוי להיות מעט יותר) , הינו הזמן הטוב ביותר להגיש התנגדות לצוואה, מכיוון שלאחר שלב זה מקבלים היורשים צו קיום צוואה, ומתחילים לחלק ביניהם את הירושה.

 

התנגדות לצוואה לאחר צו קיום צוואה

באופן עקרוני ניתן להתנגד לצוואה גם לאחר מתן צו קיום הצוואה, פעולה אשר תוגדר כבקשה לביטול צוואה, ולא התנגדות לצוואה. במצבים מעין אלה, מעביר רשם הירושות את המקרה לבית המשפט לענייני משפחה על מנת שזה יכריע בנידון. עם זאת, ככל שחולף הזמן קטנים הסיכויים להצליח בהליך ביטול הצוואה. ניתן למנות לכך שלושה גורמים עיקריים:

  • הזמן שחלף מקשה על בית המשפט לברר את העובדות בצורה מדויקת, ומכיוון שנטל ההוכחה מוטל על כתפי המערער הרי שמשימת השכנוע נעשית קשה יותר ככל שחולף הזמן.
  • עם הזמן עוברים נכסי הירושה לידי ידיים שלישיות ורביעיות, כך שההשלכות של ביטול הצוואה גדלות, דבר המצריך הוכחות חזקות יותר מצידו של המערער.
  • על המבקש להתנגד לקיומה של הצוואה להסביר מדוע לא הגיש את התנגדותו עד עתה. ככל שחולף הזמן מתקשה בית המשפט להשתכנע בנוגע להמתנתו של המערער, והוא נוטה לדחותו.

 

סיכום

מרגע הגשת הבקשה לקיומה של צוואה, מתחיל השעון לתקתק, ועל המבקש להתנגד לקיומה של הצוואה לפעול בשלב זה באופן מיידי. הפעולה הנדרשת הינה פעולה מהירה ונחושה, והיא תכריע במידה רבה את הצלחתו של הערעור או כישלונו. על מנת לעשות זאת בצורה טובה, מומלץ לפנות בהקדם לעורך דין מיומן ומקצועי בדיני ירושות וצוואות, המכיר את התחום בצורה מעמיקה ויסודית. חברי הנבחרת המשפטית ישמחו לספק לכם את כל המידע המשפטי אותו עליכם לדעת, וישמחו ללוות אתכם בתהליך מורכב זה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

התנגדות לצוואה מחיר

הצוואה מתארת מהי חלוקת העיזבון הרצויה בעיני המצווה, ולאחר מותו מחלקים היורשים את נכסי העיזבון על פיה. לעיתים אחד היורשים או הנוגעים בדבר מבקש להתנגד

עורך דין להתנגדות לצוואה

לעיתים מגיעים לבית המשפט אנשים אשר מבקשים להתנגד לקיומה של צוואה מסיבות שונות. מגיש ההתנגדות הינו על פי רוב אחד היורשים אשר נושל מנכסי העיזבון

התנגדות לצוואה דוגמא

לעיתים קרובות אחד האנשים אשר נפגעו מתוכנה של צוואה מסוימת מבקש לערער על תקפותה ולהתנגד לקיומה. במצבים אלה, על המתנגד לשלוח בקשת התנגדות לרשם הירושות,

התנגדות לצוואה שכיב מרע

צוואת שכיב מרע הינה אחת מארבעת סוגי הצוואות המוכרות בחוק הישראלי, והיא נחשבת לצוואה החלשה מכולן. ההתנגדות לצוואה שכיב מרע עשויה להתמקד בתחומים שונים, ובמאמר

עילות התנגדות לצוואה

כל בקשה לקבלת צו קיום צוואה מוגשת אל הרשם לענייני ירושה, שמצידו חייב לפרסם את דבר הבקשה בעיתון יומי וזאת על מנת שמי שמעוניין להתנגד

שכר טרחה התנגדות לצוואה

קרוב משפחה נפטר לא מזמן ואתם מוצאים את עצמכם בעיצומה של סערת רגשות, מצד אחד תחושת העצבות והאבל כלפי אדם קרוב שנפטר מצד שני תחושת

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: