התנגדות לצוואה שכיב מרע

צוואת שכיב מרע הינה אחת מארבעת סוגי הצוואות המוכרות בחוק הישראלי, והיא נחשבת לצוואה החלשה מכולן. ההתנגדות לצוואה שכיב מרע עשויה להתמקד בתחומים שונים, ובמאמר זה נסקור בקצרה את סוגי הצוואות, נבאר את יסודותיה של צוואת שכיב מרע, ואת דרכי ההתנגדות לצוואה זו.

 

כנגד ארבע צוואות דיברה החוקה

חוק הירושה מפרט ארבעה סוגי צוואות אפשריות:

צוואה בעדים צוואה אשר נכתבת על ידי המצווה ונחתמת על ידו במעמד שני עדים כשרים המעידים כי המצווה אכן ערך את צוואתו, וכי הוא חתם עליה בפניהם, עדות אשר מתבטאת בחתימתם של העדים.
צוואה בכתב יד צוואה אשר נעשית כולה בכתב ידו של המצווה, וחתומה בסופה על ידו.
צוואה בפני רשות צוואה הקרויה גם "צוואה נוטריונית", נערכת בפני רשות שיפוטית (בית משפט, בית דין וכדו') והם המעידים על כשרותה.
צוואה שכיב מרע צוואה הקרויה גם "צוואה בעל פה", ובמאמר זה נרחיב אודותיה.

 

הסבר על צוואה שכיב מרע

חוק הירושה סעיף 23 מתייחס לצוואה שכיב מרע:

(א) שכיב-מרע וכן מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות, רשאי לצוות בעל-פה בפני שני עדים השומעים לשונו. אם נדייק בלשון החוק נבחין כי יש פה שני מצבים שונים: א. שכיב מרע. ב. רואה עצמו מול פני המוות. נבחן בקצרה את שני המצבים:

התנגדות לצוואה שכיב מרע
התנגדות לצוואה שכיב מרע

 

מהו מצב שכיב מרע?

אדם המצוי במצב רפואי קשה, ואינו יכול לכתוב צוואה באחת הדרכים האחרות המנויות בחוק.  מצבו הרפואי צריך להיות חמור מבחינה אובייקטיבית, (לגבי הצורך במודעות סובייקטיבית למצבו – טרם הכריע בכך בית המשפט).

 

מהו מצב רואה עצמו מול פני המוות?

אדם המצוי בפני סכנה גדולה, כלומר נכון למועד עריכת הצוואה האדם הינו כשיר מבחינה רפואית, אולם הוא חושש, בצדק, כי הוא עומד בפני סכנה גדולה אשר אותה לא ישרוד. בקטגוריה זו קיימת הסכמה כי על המצווה לראות את פני המוות הן מבחינה אובייקטיבית והן מבחינה סובייקטיבית.

 

יסודות הצוואה של שכיב מרע

צוואת שכיב מרע מכילה מספר יסודות אשר בהיעדרן היא תוגדר כצוואה פגומה, ועלולה להיפסל. בין היסודות ניתן למנות:

  • שהמצווה יראה עצמו בפני המוות או במצב של שכיב מרע.
  • שהמצווה יבין שזוהי צוואתו (אין צורך להשתמש בלשון צוואה, אולם די להבין זאת מהקשר דבריו).
  • שהמצווה יבין את ההשלכות המשפטיות והכלכליות של צוואתו.
  • שהעדים ייכתבו את דברי המצווה בזיכרון דברים מהר ככל הניתן.
  • שזיכרון הדברים ייעשה על פי הכללים המנויים בחוק.

 

התנגדות לצוואה שכיב מרע

צוואה שכיב מרע מקובלת להיחשב כצוואה החלשה ביותר בעיני בית המשפט, לאור נסיבות כתיבתה ולאור הקלות בה ניתן לזייפה. מכיוון שכך, בית המשפט נוטה להתייחס בחשדנות לקיומן של צוואות מעין אלו, והתנגדות לצוואת שכיב מרע נתמכת כביכול על ידי בית המשפט. תמיכה זו באה לידי ביטוי בכך שחובת ההוכחה לכשירותה של הצוואה מוטלת על המבקש לקיימה, בניגוד ליתר הצוואות, שם חובת ההוכחה מוטלת על המבקש לערער על תקפותה של הצוואה.

 

עילות להתנגדות לצוואה שכיב מרע

את העילות להתנגדות לצוואה שכיב מרע ניתן לחלק בין טענות לפגם מהותי ויסודי, לבין טענות לפגמים צורניים. תחילה נסקור את הפגמים המהותיים, ולאחר מכן נתייחס לפגמים צורניים:

 

המצווה לא היה שכיב מרע בעת כתיבת הצוואה

היסוד הראשון לכשירותה של צוואה שכיב מרע הינו שהמצווה היה במצב שכיב מרע או ראה עצמו בפני המוות. כאשר המצווה לא היה נתון במצב רפואי חמור, או שהסכנה מולה הוא עמד לא הייתה ממשית, ניתן להגיש התנגדות לצוואה שכיב מרע, ולהביא לביטולה. הצורך בחולי סובייקטיבי או אובייקטיבי נידון לעיל, ולא נרחיב על כך עוד.

 

דברי המצווה לא היו בגדר צוואה

היסוד השני בצוואת שכיב מרע הינו שהמצווה מבין שזוהי צוואתו. לעיתים אדם הנוטה למות מבקש מהקרובים אליו עזרה בניסוח צוואתו או מספר באופן כללי את רצונו, אולם אינו מתייחס לדבריו כצוואה מוחלטת אלא כסיפור דברים בעלמא.

 

לא נכתב זיכרון דברים בזמן סביר

היסוד הרביעי שרשמנו לעיל הינו שעדי הצוואה ירשמו את דבריו בזיכרון דברים, ככתוב בחוק: "דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה, יירשמו בזיכרון-דברים שייחתם בידי שני העדים ויופקד על ידיהם אצל רשם לענייני ירושה; רישום, חתימה והפקדה כאמור ייעשו ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם."

כאשר זיכרון הדברים לא נעשה מהר ככל האפשר (הגדרה גמישה התלויה בנסיבות האירוע), ניתן להתנגד לקיומה של צוואת השכיב מרע. עיכוב ברישום זיכרון הדברים יכול להיות מתוקן באמצעות הפעלת סעיף 25 בחוק הירושה, במידה ולבית המשפט "אין ספק באמיתותה של הצוואה" כלשון החוק.

 

זיכרון הדברים לא עומד בדרישות החוק

היסוד החמישי בצוואת שכיב מרע הינו שהעדים ירשמו את דברי המצווה בזיכרון דברים על פי דרישות החוק. בין הדרישות ניתן למנות ששני העדים יחתמו ויאשרו את נוסח דברי המצווה, שהעדים יהיו עדים כשרים ומהימנים וכדו'. במידה ואחד הדברים הללו אינו קיים בצורה טובה הרי שניתן להתנגד ולהביא לידי פסילת הצוואה.

 

התנגדות בגין פגמים צורניים

לעיתים, דברי המצווה מכילים פגמים צורניים, כגון טעות בשמות היורשים, טעות ברשימת הנכסים וכדו'. בצוואות רגילות מצבים מעין אלה יכולים להיות מתוקנים באמצעות סעיף 25 המקנה לבית המשפט כוח להכשיר צוואות פגומות, אולם בצוואת שכיב מרע ממעט בית המשפט להפעיל סמכות זו, לאור הגישה החשדנית בה הוא נוקט בצוואות שכיב מרע.

 

סיכום

צוואת שכיב מרע הינה פתח מסוכן להתחזות ולהמצאת צוואות שלא היו ולא נבראו. מכיוון שכך, פעמים רבות כאשר מוצגת צוואות מעין אלה מוגשות נגדן התנגדויות – התנגדות לצוואה שכיב מרע. התנגדות זו נחשבת אמנם קלה יותר מהתנגדות לצוואות האחרות, אולם גם בצוואות אלה, על המתנגד להכיר את דרישות החוק ולהציג את הפגמים הקיימים, במידה והצוואה אינה שלמה. חברי הנבחרת המשפטית ישמחו לעמוד לשירותכם בתהליך ההתנגדות לצוואה שכיב מרע, ויענו לכם על כל שאלה בכל זמן.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

התנגדות לצוואה מחיר

הצוואה מתארת מהי חלוקת העיזבון הרצויה בעיני המצווה, ולאחר מותו מחלקים היורשים את נכסי העיזבון על פיה. לעיתים אחד היורשים או הנוגעים בדבר מבקש להתנגד

עורך דין להתנגדות לצוואה

לעיתים מגיעים לבית המשפט אנשים אשר מבקשים להתנגד לקיומה של צוואה מסיבות שונות. מגיש ההתנגדות הינו על פי רוב אחד היורשים אשר נושל מנכסי העיזבון

התנגדות לצוואה דוגמא

לעיתים קרובות אחד האנשים אשר נפגעו מתוכנה של צוואה מסוימת מבקש לערער על תקפותה ולהתנגד לקיומה. במצבים אלה, על המתנגד לשלוח בקשת התנגדות לרשם הירושות,

התנגדות לצוואה תוך כמה זמן

מסמך הצוואה מכיל בתוכו את פרטי החלוקה הרצויה בעיני המנוח אודות עיזבונו. מדרך הטבע, חלוקה זו עשויה להדיר יורש מסוים או לקפח את חלקו בצורה

עילות התנגדות לצוואה

כל בקשה לקבלת צו קיום צוואה מוגשת אל הרשם לענייני ירושה, שמצידו חייב לפרסם את דבר הבקשה בעיתון יומי וזאת על מנת שמי שמעוניין להתנגד

שכר טרחה התנגדות לצוואה

קרוב משפחה נפטר לא מזמן ואתם מוצאים את עצמכם בעיצומה של סערת רגשות, מצד אחד תחושת העצבות והאבל כלפי אדם קרוב שנפטר מצד שני תחושת

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: