התנגדות לצוואה עקב מעורבות של אדם שסייע בעריכתה

מטרתה המרכזית של הצוואה היא לבטא את רצונו הבלעדי והעצמאי של מחברהּ, הקרוי 'המצווה'. לעיתים קורה כי הצוואה מושפעת מגורמים חיצוניים, ובמקרים אלו דינה להתבטל. כאשר אנו חוששים כי הצוואה אכן אינה מבטאת את רצונו העצמאי של המצווה, ניתן לערער על תוקפה בבית המשפט בטענה להתערבות חיצונית ולהשפעה פסולה על המצווה.

 

לשון החוק בסעיף 35

בחוק הירושה סעיף 35 נאמר:

"הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל-פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה בן-זוגו של אחד מאלה – בטלה". סעיף זה מגביל את יכולתם של הנהנים מן הצוואה (ובני זוגם) להיות שותפים בתהליך עריכת הצוואה. ניתן לראות כי המחוקק פירט שלוש פעולות אסורות:

  1. לערוך את הצוואה.
  2. להיות עד לעשייתה.
  3. לקחת חלק באופן אחר בעריכתה.

בהמשך המאמר עוד נדון בשלושת הסעיפים הללו בפירוט.

 

נוקשותו של סעיף 35

ההגבלות המנויות בסעיף 35 אינן מותירות מקום לשיקול דעתו של השופט, ואף אם יוכח כי הצוואה נכתבה מרצונו החופשי של המצווה בלבד, אין לבית המשפט סמכות להכשיר צוואה זו. לאור נוקשות זו, נוטים השופטים לפרש את הסעיף בגישה מצמצמת, כלומר השופטים אינם מכניסים לסעיף זה משמעויות נוספות אשר אינן כלולות בו בצורה מפורשת.

 

מטרתה של הגבלת מעורבות זו

סעיף 35 אינו נובע מן החשד כי אותו אדם המעורב בעריכת הצוואה אכן השפיע על תוכנה של הצוואה. מטרתו של סעיף 35 היא למנוע מאנשים עתידיים להתערב בעריכת הצוואה, ועל ידי כך להפעיל לחץ על המצווה. מכיוון שסעיף 35 מביא לביטול הצוואה בכל מקרה בו קיימת מעורבות – אנשים יימנעו מלהתערב בעריכתה, והמצווה יוכל לרשום ככל אשר ליבו חפץ. לאור מטרה זו מובן מדוע אף אם בית המשפט בטוח שההתערבות לא יצרה כל שינוי בתוכנה של הצוואה – אין הוא יכול לאשר אותה.

התנגדות לצוואה עקב מעורבות של אדם שסייע בעריכתה
התנגדות לצוואה עקב מעורבות של אדם שסייע בעריכתה

 

"מי שערך אותה"

החלק הראשון בסעיף 35 אוסר על אדם הנהנה מן הצוואה לערוך את הצוואה. על פי הגישה המצמצת האמורה לעיל נהוג לצמצם את פעולת העריכה לכדי לקיחת חלק ביצירתו של המסמך העתיד לשמש כצוואה בלבד.

 

"היה עד לעשייתה"

גם חלק זה של הסעיף מפורש על דרך הצמצום, ועל כן נהוג לאסור על הנהנים מן הצוואה לשמש כעדי הצוואה החתומים במסמך עצמו. הימצאותו הפיזית של הנהנה מן הצוואה בתהליך כתיבתה אינו מביא לידי ביטול הצוואה, אם כי בצירוף ראיות נוספות ייתכן והדבר יוביל לפסילת הצוואה.

 

"לקח באופן אחר חלק בעריכתה"

לגבי חלק זה של הסעיף נחלקו הדעות בקרב השופטים: יש הרוצים לפרש גם סעיף זה על דרך הצמצום עד כמה שניתן, ויש הנוקטים גישה מרחיבה יותר וטוענים כי חלק זה בסעיף הינו גמיש יותר המקבל תוכן על פי הנסיבות הייחודיות בכל מקרה ומקרה. למשל, במקרה שבו המצווה שוחח עם הנהנה לגבי צוואתו העתידית והנהנה ניסה להשפיע עליו בדברים מסוימים – הנוקטים בגישה המצמצת אינם רואים בכך פסול, ואילו הנוקטים בגישה המרחיבה טוענים כי זוהי לקיחת חלק באופן אחר בעריכת הצוואה, ועל כן הצוואה פסולה. עם זאת, ניתן לומר בוודאות כי כל מקרה הינו ייחודי ומורכב מנסיבות משתנות, ועל כן קשה ללמוד ממקרה אחד על רעהו בתחום זה. הסמכות הניתנת לשיקול דעתו של השופט להכריע האם נעשתה השפעה שאינה הוגנת או שהצוואה כשרה היא רחבה מאד.

 

דוגמאות למעורבות יתר

כאמור לעיל, קשה לקבוע כללים מוגדרים מהי השפעה סבירה ומהי השפעה שאינה ראויה, אולם דומה כי ניתן להציג מספר דוגמאות המטוות את הכיוון הכללי.

 

הזמנת עורך דין ותשלום דמי טרחה

בפסיקה מסוימת קבע בית המשפט כי הזמנת עורך דין על מנת שיסייע למצווה בעריכת הצוואה, ואף תשלום שכרו בעבור פעולה זו אינם מוגדרים כנטילת חלק בעריכת הצוואה ואין הם מביאים לביטולה. יתרה מזאת, אף כאשר הנהנה הזמין עורך דין אשר הכיר אותו, ואשר סייע לו מספר פעמים בעבר – בכל זאת אין זו התערבות פסולה והצוואה כשרה.

 

שרטוט מפה

במקרה אחר שבו אחד מן הנהנים סייע בציור מפה המסבירה את גבולות החלקה של המצווה, וכן לקח חלק במספר דיונים במהלך עריכת הצוואה, קבע בית המשפט כי מעשיו הם כבר בגדר מעורבות פסולה והצוואה בוטלה. פסילת הצוואה נומקה בטענה כי ציור המפה הינו חלק אינטגרלי מהצוואה עצמה, ועל כן מעשהו מוגדר כהתערבות בצוואה עצמה. בנוסף, אותו אדם היה מעורב במספר דברים נוספים אשר העלו תמונה שאינה נוחה, ועל כן החליט בית המשפט לפסול את הצוואה.

 

ביצוע שליחות

כאשר הנהנה מבצע שליחות הקשורה לצוואה עבור המצווה (הזמנת עדים, וכדו') מקובל לומר כי אין זו התערבות פסולה, מה גם שהגדרת מעשה זה כפסול יביא לידי כך שקרוביו של המצווה יתרחקו ממנו לעת זקנתו מחשש לפגום בצוואתו.

 

תרגום הצוואה

תרגום הצוואה עלול להיות מוגדר כמעשה של מעורבות יתר, אם כי כאשר ישנם אנשים רבים המבינים את שתי השפות מסתבר שהדבר לא יביא לידי פסילת הצוואה.

 

מה עושים עם החלק אשר נפסל בצוואה?

לעיתים השפעה בלתי הוגנת מביאה לביטול הצוואה כליל, ולעיתים היא מביאה לידי ביטול חלקו של המשפיע בלבד. החוק קובע כי "מי שנמצא פסול לרשת או שהסתלק מחלקו בעזבון… חלקו מתווסף לשאר היורשים על פי חלקיהם". ההגדרה מיהם שאר היורשים נתונה במחלוקת: יש הטוענים כי היורשים הם כל האנשים המופיעים בצוואה (לרבות חברים או שכנים), ויש הטוענים כי היורשים הם האנשים המוגדרים כיורשים על פי דין (כלומר קרובי משפחה בלבד). בכל מקרה יכריע בית המשפט על פי ראות עיניו ועל פי שיקול דעתו של השופט.

 

לסיכום

ראשית כל, הימנעו מלהתערב בכל פעולה הקשורה לצוואה במידה ואתם מופיעים בה. סרבו לקחת חלק בכל דבר הקשור אליה, והפנו לגורם חיצוני אשר יכול לסייע. בנוסף, אם אתם מרגישים כי נעשה לכם עוול, וכי תוכן הצוואה אינו הגיוני – ייתכן כי הנהנה אכן היה מעורב בהליך עריכת הצוואה וביכולתכם לערער על תקפותה. ערעור על תקפותן של צוואות הינו הליך מורכב, ורצוי לבצע אותו בליווי צמוד של עורך דין מנוסה ובעל הסמכה בתחום הצוואות והירושות, על מנת להבטיח כי תקבלו את כל זכויות הירושה שלכם במלואן.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

התנגדות לצוואה מחיר

הצוואה מתארת מהי חלוקת העיזבון הרצויה בעיני המצווה, ולאחר מותו מחלקים היורשים את נכסי העיזבון על פיה. לעיתים אחד היורשים או הנוגעים בדבר מבקש להתנגד

עורך דין להתנגדות לצוואה

לעיתים מגיעים לבית המשפט אנשים אשר מבקשים להתנגד לקיומה של צוואה מסיבות שונות. מגיש ההתנגדות הינו על פי רוב אחד היורשים אשר נושל מנכסי העיזבון

התנגדות לצוואה דוגמא

לעיתים קרובות אחד האנשים אשר נפגעו מתוכנה של צוואה מסוימת מבקש לערער על תקפותה ולהתנגד לקיומה. במצבים אלה, על המתנגד לשלוח בקשת התנגדות לרשם הירושות,

התנגדות לצוואה תוך כמה זמן

מסמך הצוואה מכיל בתוכו את פרטי החלוקה הרצויה בעיני המנוח אודות עיזבונו. מדרך הטבע, חלוקה זו עשויה להדיר יורש מסוים או לקפח את חלקו בצורה

התנגדות לצוואה שכיב מרע

צוואת שכיב מרע הינה אחת מארבעת סוגי הצוואות המוכרות בחוק הישראלי, והיא נחשבת לצוואה החלשה מכולן. ההתנגדות לצוואה שכיב מרע עשויה להתמקד בתחומים שונים, ובמאמר

עילות התנגדות לצוואה

כל בקשה לקבלת צו קיום צוואה מוגשת אל הרשם לענייני ירושה, שמצידו חייב לפרסם את דבר הבקשה בעיתון יומי וזאת על מנת שמי שמעוניין להתנגד

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: