התנגדות לצוואה מחיר

הצוואה מתארת מהי חלוקת העיזבון הרצויה בעיני המצווה, ולאחר מותו מחלקים היורשים את נכסי העיזבון על פיה. לעיתים אחד היורשים או הנוגעים בדבר מבקש להתנגד לחלוקה הכתובה בה, מסיבות שונות, תהליך אשר נועד להביא לשינוי הצוואה או לביטולה. במאמר זה נסקור את הסיבות להתנגדות לצוואה, מהו הליך ההתנגדות ומהו מחיר ההתנגדות לצוואה.

 

הסיבות להתנגדות לצוואה

את העילות להתנגדות לקיום צוואה מקובל לחלק לשני סוגים עיקריים: פגם במצווה ופגם בצוואה.

 

פגמים במצווה

התנגדות לצוואה בגין אי כשירות לצוות

ישנם מצבים רפואיים או קוגניטיביים המונעים מהלוקה בהם לקבל החלטות בצורה שקולה ואמיתית. בין מצבים אלה ניתן למנות הזיות, תפיסת מציאות מעוותת, מחלות נפש, כאבים עזים בצורה קיצונית וכדו'. במצבים אלה, לעיתים, מוגדר האדם כאינו כשיר לצוות, מצב אשר גורם לצוואתו להיבטל.

 

התנגדות לצוואה בגין השפעה בלתי הוגנת

כאשר המצווה היה תלוי באופן מוחלט באדם מסוים, תלות אשר משפיעה ומבטלת את רצונו העצמאי והחופשי של המצווה, הרי שהוא נתון להשפעה בלתי הוגנת, מצב אשר אינו מאפשר לו לכתוב צוואה. על מנת להוכיח שהתקיימה השפעה בלתי הוגנת, על המערער להוכיח כי ההשפעה הייתה בלתי הוגנת ושהיא השפיעה על תוכנה של הצוואה.

 

פגמים בצוואה

את הפגמים בצוואה ניתן לחלק לשני סוגי פגמים – פגם מהותי ופגם צורני, ולהלן נרחיב על ההבדלים בין שניהם.

התנגדות לצוואה מחיר
התנגדות לצוואה מחיר

 

צוואה פגומה באופן מהותי

לכל סוג של צוואה קיימים מספר יסודות אשר מהווים את הבסיס לקיומה של הצוואה. בין הבסיסים הללו ניתן למנות:

  • הצוואה מבטאת את רצונו החופשי של המצווה בלבד.
  • המצווה מודע לכך שזוהי צוואתו, ומודע להשלכותיה.
  • המצווה מודע לנכסיו המפורטים בצוואה באופן בסיסי.

 

בהיעדר אחד מהיסודות הללו הרי שלא ניתן כלל להגדיר את המסמך שלפנינו כצוואה, ודינה להיבטל.

 

צוואה פגומה באופן צורני

נוסף על היסודות הכתובים לעיל, מכילה הצוואה נתונים ופרטים רבים. במידה ונפל פגם באחד הפרטים הללו, למשל טעות בתאריך, שגיאת כתיב, טעות בשם היורש וכדו', הרי שבית המשפט יכול לתקן את הטעות ולהכשיר את הצוואה, במידה והוא סמוך ובטוח באשר לרצונו המקורי של המצווה.

 

הליך ההתנגדות לצוואה

לאחר פרסום הבקשה לצו קיום צוואה על ידי היורשים, מפרסם רשם הירושות באמצעי התקשורת השונים בדבר קיום הצוואה. במידה ואדם מסוים מבקש להתנגד לקיומה של הצוואה, עליו לשלוח את פרטי ההתנגדות לרשם הירושות באופן מקוון, פיזי או באמצעות הדואר. יחד עם הודעת ההתנגדות יש לצרף את פרטי המערער, פרטי המנוח, פרטי היורשים, הסבר בדבר ההתנגדות, תצהיר מעורך דין המאשר את הסיבות להתנגדות, קבלה אודות תשלום דמי האגרה, ומסמך ייפוי כוח (במידה והמערער מיוצג באמצעות עו"ד).

 

מה המחיר להתנגדות לצוואה

דמי האגרה להגשת התנגדות לצוואה הינם 964 ₪, מחיר אשר אינו כולל כמובן את התשלום עבור עורך הדין המייצג אתכם. את התשלום ניתן לבצע באופן מקוון באמצעות שירות התשלומים הממשלתי, דרך בנק הדואר או דרך עמדות התשלום האוטומטיות במדורי קבלת הקהל של רשם הירושות. לאחר תשלום דמי האגרה הללו יש לצרף את הקבלה למסמכים הנשלחים לרשם הירושות.

 

התנגדות לצוואה – מחיר נפשי

תחום נוסף שיש לתת עליו את הדעת הינו המחיר הנפשי והמנטלי הכבד אותו משלמים כל הצדדים המעורבים בתהליך התנגדות לצוואה. הליך ההתנגדות כולל דיונים ארוכים בבית המשפט, דיונים המעלים רגשות ותחושות קשות מאד אצל כלל המעורבים בעניין. במצבים רבים מומלץ לשקול את האפשרות של עריכת הסכם בין יורשים, כלומר להגיע לפשרה מחוץ לכותלי בית המשפט, דבר החוסך כסף, זמן ומחיר נפשי, במיוחד לאור המצב הנפשי הקשה לאחר האובדן והאבל בו מצויים היורשים.

 

תוך כמה זמן ניתן להגיש התנגדות לצוואה

את טופס ההתנגדות יש להגיש בתוך 14 ימים מרגע פרסום הבקשה של רשם הירושות לקבלת צו קיום צוואה. במידה ונתגלו נתונים חדשים ניתן להגיש התנגדות גם לאחר תקופה זו, אולם הבקשה לא תוגדר כהתנגדות לצוואה אלא כבקשת ביטול צוואה, מצב אשר נדיר יותר להצליח בו.

 

מדוע ככל שחולף הזמן קשה יותר לזכות בהתנגדות לצוואה

ניתן להצביע על שלוש סיבות מרכזיות לכך:

  1. הזמן שחולף מקשה על בית המשפט לברר את העובדות בצורה מדויקת, מצב אשר מקטין את הסיכויים להוכיח בצורה חד משמעית את הצורך בביטולה של הצוואה.
  2. כאשר בקשת ההתנגדות מוגשת לאחר זמן רב, על המערער להסביר לבית המשפט מדוע נמנע עד עתה מלהגיע להגיש את התנגדותו. ככל שחולף זמן רב יותר, כך מתקשה בית המשפט להשתכנע והשתהותו של המערער נתפסת כחשודה יותר ויותר.
  3. עם הזמן, נכסי העיזבון נמכרים, ועוברים לידי ידיים שלישיות ורביעיות. על פי מגמה זו, ככל שחולף הזמן ההשלכות של ביטול הצוואה הולכות וגדלות. ממילא, ככל שההשלכות גדלות, כך יש צורך בהוכחות מוחלטות יותר בדבר הצורך לפסול את הצוואה, דבר המקשה על המערער לזכות במשפטו.

 

מי רשאי להתנגד לצוואה?

בעבר הייתה מקובלת התפיסה כי רק אדם אשר הצוואה נוגעת לו באופן כלשהו (קרוי "נוגע בדבר", קרי יורש, מחזיק בצוואה אחרת וכדו') רשאי להגיש בקשה להתנגדות. בשנים האחרונות חל שינוי בתפיסה זו, וכיום כל אדם רשאי להגיש התנגדות לצוואה (מעמד הקרוי "בעל עניין בדבר"), בתנאי כמובן שהוא מחזיק בטענת ערעור סבירה ויכול לפרוש בפני בית המשפט עובדות מפורטות ומוכחות.

 

סיכום

התנגדות לצוואה הינו הליך ארוך העשוי לקחת זמן רב ולגבות כסף רב וכוחות נפשיים רבים מכל המעורבים בו. הנבחרת המשפטית מלווה באמצעות עורכי דין עתירי ניסיון תהליכי התנגדות לצוואה, ומעניקה סיוע משפטי צמוד אשר מעניק שקט נפשי ובטחון דווקא ברגעים הקשים הללו.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עורך דין להתנגדות לצוואה

לעיתים מגיעים לבית המשפט אנשים אשר מבקשים להתנגד לקיומה של צוואה מסיבות שונות. מגיש ההתנגדות הינו על פי רוב אחד היורשים אשר נושל מנכסי העיזבון

התנגדות לצוואה דוגמא

לעיתים קרובות אחד האנשים אשר נפגעו מתוכנה של צוואה מסוימת מבקש לערער על תקפותה ולהתנגד לקיומה. במצבים אלה, על המתנגד לשלוח בקשת התנגדות לרשם הירושות,

התנגדות לצוואה תוך כמה זמן

מסמך הצוואה מכיל בתוכו את פרטי החלוקה הרצויה בעיני המנוח אודות עיזבונו. מדרך הטבע, חלוקה זו עשויה להדיר יורש מסוים או לקפח את חלקו בצורה

התנגדות לצוואה שכיב מרע

צוואת שכיב מרע הינה אחת מארבעת סוגי הצוואות המוכרות בחוק הישראלי, והיא נחשבת לצוואה החלשה מכולן. ההתנגדות לצוואה שכיב מרע עשויה להתמקד בתחומים שונים, ובמאמר

עילות התנגדות לצוואה

כל בקשה לקבלת צו קיום צוואה מוגשת אל הרשם לענייני ירושה, שמצידו חייב לפרסם את דבר הבקשה בעיתון יומי וזאת על מנת שמי שמעוניין להתנגד

שכר טרחה התנגדות לצוואה

קרוב משפחה נפטר לא מזמן ואתם מוצאים את עצמכם בעיצומה של סערת רגשות, מצד אחד תחושת העצבות והאבל כלפי אדם קרוב שנפטר מצד שני תחושת

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: