התנגדות לצוואה השפעה בלתי הוגנת

צוואתו של אדם נחתמת בעוד הוא בחיים, ותוקפה מתחיל ביום שלאחר המוות. צוואה קובעת את הדרך, בה יחולק הרכוש של הנפטר ליורשים. בית המשפט נוטה לקיים את כל הכתוב בצוואה, מתוך כיבוד רצונו של האדם, ורצונו של האדם, הוא גם זה הנמצא במרכז הצוואה, ולכן בוחנים אותה בצורה חמורה, במקרה ויש חששות להשפעה בלתי הוגנת. אומנם, לא כול השפעה על עורך הצוואה, נחשבת להשפעה בלתי הוגנת, אולם יש מקרים שקיימת בהם השפעה כזו, וניתן לתבוע בבית המשפט את ביטולה.

 

סיבות לביטול צוואה

בית המשפט יורה לבטל צוואה, עקב מספר סיבות, כאשר השפעה בלתי הוגנת היא אחת מהן, ובנוסף גם עקב זיופה של הצוואה או שנמצאה בה טעות.

ביטול צוואה עקב פגם הפגם שבגינו תבוטל צוואה, צריך להיות משמעותי, לדוגמה: אם עורכים את הצוואה ולא מחתימים עליה מספיק עדים, או כאשר הצוואה נכתבה בכתב ידו של המנוח, אולם רק בחלקה, וכו.
ביטול צוואה עקב זיוף הכוונה למקרים, בהם החתימה על הצוואה אינה אמיתית.
ביטול הצוואה עקב השפעה בלתי הוגנת השפעה זו איננה השפעה רגילה, אלא כזו שקיים בה חוסר הגינות. לדוגמה, כאשר קיימת האפשרות, שהנפטר הוכרח להוסיף סעיפים שונים לצוואה, על מנת להוריש למי מקרוביו חלק מהרכוש. וכן במקרה בו אוים הנפטר, או ששיקרו אותו ושכנעו אותו על ידי תחבולה, להוסיף או לרשום בצוואה סעיפים שונים. על מנת לבדוק, אם הייתה קיימת השפעה בלתי הוגנת על הנפטר, יש צורך לבחון את המצב הגופני שלו, וכן את המצב הנפשי והמנטלי שלו, לבדוק האם הוא היה מנותק מאנשים, או לחלופין באיזו מידה היה תלוי בהם, נפשית וסיעודית.
התנגדות לצוואה השפעה בלתי הוגנת
התנגדות לצוואה השפעה בלתי הוגנת

 

מבחנים להשפעה בלתי הוגנת

על מנת לקבוע את רמת ההשפעה הלא הוגנת, שהייתה על עורך הצוואה, קבע בית המשפט כמה מבחנים, שהשימוש בהם צריך להיעשות בצורה זהירה. השימוש במבחנים צריך להיות מתוך ההבנה, כי הם רק הדרך לעזור ולבדוק, אם קיימים פגמים בעריכתה של הצוואה. בנוסף חשוב לזכור, כי המבחנים לא נועדו כדי להוכיח תלות, אלא כדי להוכיח שתלות זו, גרמה לנפטר לא לבטא את הרצון האמיתי שלו. המבחנים הם: מבחן העצמאות, מבחן התלות והסיוע, מבחן הקשרים שיש לעורך הצוואה עם אחרים, וכן מבחן הנסיבות בהן נערכה הצוואה.

 

מי הוא המשפיע

המשפיע הבלתי הוגן, הוא בדרך כלל זה שירש חלק מנכסי הצוואה, או מישהו המייצג אותו, והוא זה הנהנה הישיר מהצוואה. זאת כיוון, שאדם שיש לו השפעה על עורך הצוואה, אולם אינו מקבל מכך דבר, השפעתו בהתאם לחוקי הירושה, הוגנת. כלומר בית המשפט כורך שני דברים אלו בכריכה אחת, השפעה לא הוגנת, מתבטאת בהורשת הרכוש לבעל ההשפעה.

 

מבחן עצמאות

מבחן העצמאות נועד על מנת לוודא, את צלילותו ובריאותו הפיזית והנפשית של עורך הצוואה, כאשר חתם עליה. לשם עריכת המבחן, ממנה בדרך כלל בית המשפט, אדם שזו מומחיותו, כדי שיבדוק פרמטרים אלו. במקרה ובית המשפט משתכנע, שלמרות מגבלותיו הפיזיות של הנפטר, לא נפגעה צלילותו המנטלית והנפשית, והוא היה בעת עריכת הצוואה עצמאי בהחלטותיו, יעדיף בית המשפט לא להביא לפסילתה של הצוואה.

 

מבחן תלות וסיוע

מבחן תלות וסיוע, מתרכז במספר האנשים שהשפיע על הנפטר. במקרה וקיים רק אדם אחד בעל השפעה על הנפטר, שעזר לו לערוך אותה, ויורש חלק ממנה, גוברת המידה של התלות שהייתה לנפטר באדם זה. אולם במקרה והסיוע ניתן על ידי מספר אנשים, התלות כנראה מצומצמת, והחשש להשפעה לא הוגנת עליו, קטן.

 

מבחן הקשרים שיש לעורך הצוואה עם אחרים

בית המשפט בוחן כאן, את סוגיית הקשר של עורך הצוואה, עם אנשים נוספים מחוץ ליורשים של הצוואה. המבחן בודק מי הם האנשים שביקרו אותו, בדרך כלל סמוך לזמן בו נערכה הצוואה, כמה פעמים ביקרו אותו אנשים אלו לאורך התקופה, ומה היה סוג החיבור שלהם. זאת כדי לברר, אם נהג הנפטר להתייעץ איתם, בדבר עריכת הצוואה שלו.

 

מבחן הנסיבות בהן נערכה הצוואה

מבחן הנסיבות בהן נערכה הצוואה בודק, עד כמה היה מעורב היורש של הצוואה בעריכתה, ובנוסף בודק המבחן, האם משתקף בצוואה רצונו של עורך הצוואה, ותפיסת העולם שלו. במקרה ועריכת הצוואה, התקיימה עם מעורבות מצומצמת של היורש, האפשרות שהנפטר הושפע מיורש זה, תוך כדי העריכה של הצוואה – קטנה.

למשל, במקרה בו מחליט עורך הצוואה בדעה צלולה, לשנות את הצוואה, ומודיע ליורש על כך שהחליט לכלול אותו בצוואה, ולהוריש לו חלק ממנה או את כולה, והיורש לא ניסה לשנות את דעתו. במקרה זה, בית המשפט אינו רואה בכך מעורבות לא הוגנת, ולא יבטל את הצוואה. במקרה אחר, יעזור היורש לעורך הצוואה במציאת עו"ד מטעמו לשם עריכת הצוואה, מה שיכול להעיד על מעורבות שאינה הוגנת.

 

בסיס עובדתי

לאחר השלמת השלב בו נאספות כול העובדות, יש לבית המשפט בסיס עובדתי מספק, על מנת להבין מה היו נסיבות המקרה, והעוצמה שלהן. בית המשפט צריך להכריע, אם הראיות מצביעות על קיומה של השפעה לא הוגנת, כלומר, כמה מרצונו האמיתי של הנפטר מובע בצוואה, וכמה אמיתית ההנחה שהרצון המבוטא בצוואה, הוא רצונו של מישהו אחר.

 

לסיכום

על מנת לקבוע את רמת ההשפעה הלא הוגנת, שהייתה על עורך הצוואה, קבע בית המשפט כמה מבחנים, שנועדו כדי להוכיח שתלות זו, גרמה לנפטר לא לבטא את הרצון האמיתי שלו, בעריכת הצוואה. המבחנים הם: מבחן העצמאות, מבחן התלות והסיוע, מבחן הקשרים שיש לעורך הצוואה עם אחרים, וכן מבחן הנסיבות בהן נערכה הצוואה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

התנגדות לצוואה מחיר

הצוואה מתארת מהי חלוקת העיזבון הרצויה בעיני המצווה, ולאחר מותו מחלקים היורשים את נכסי העיזבון על פיה. לעיתים אחד היורשים או הנוגעים בדבר מבקש להתנגד

עורך דין להתנגדות לצוואה

לעיתים מגיעים לבית המשפט אנשים אשר מבקשים להתנגד לקיומה של צוואה מסיבות שונות. מגיש ההתנגדות הינו על פי רוב אחד היורשים אשר נושל מנכסי העיזבון

התנגדות לצוואה דוגמא

לעיתים קרובות אחד האנשים אשר נפגעו מתוכנה של צוואה מסוימת מבקש לערער על תקפותה ולהתנגד לקיומה. במצבים אלה, על המתנגד לשלוח בקשת התנגדות לרשם הירושות,

התנגדות לצוואה תוך כמה זמן

מסמך הצוואה מכיל בתוכו את פרטי החלוקה הרצויה בעיני המנוח אודות עיזבונו. מדרך הטבע, חלוקה זו עשויה להדיר יורש מסוים או לקפח את חלקו בצורה

התנגדות לצוואה שכיב מרע

צוואת שכיב מרע הינה אחת מארבעת סוגי הצוואות המוכרות בחוק הישראלי, והיא נחשבת לצוואה החלשה מכולן. ההתנגדות לצוואה שכיב מרע עשויה להתמקד בתחומים שונים, ובמאמר

עילות התנגדות לצוואה

כל בקשה לקבלת צו קיום צוואה מוגשת אל הרשם לענייני ירושה, שמצידו חייב לפרסם את דבר הבקשה בעיתון יומי וזאת על מנת שמי שמעוניין להתנגד

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: