התנגדות לצוואה הדדית

צוואות הדדיות המוזכרות במאמר, זה הן צוואות שנערכו אחרי שנת 2005, השנה בה חוק הירושה עבר שינוי. צוואה הדדית, היא צוואה הנערכת על ידי בני זוג, למען הסדר הירושה המשותפת שלהם, ומכילה הגבלות מסוימות על בן הזוג שנשאר בחיים, במקרה והשני נפטר. צוואה הדדית, נערכת על גבי מסמך משותף או בשניים שונים, כאשר צוואות אלו, בעצם נסמכות אחת על השנייה.

בדרך כלל בצוואה זו, מוריש כל אחד מבני הזוג, את הירושה לבן הזוג השני, במקרה של מוות, ומסדירים ביחד את הירושה גם לאחר מות שניהם, שלרוב עוברת לילדים. צוואה הדדית מונעת מצבים בהם האלמן או האלמנה שנשארו, נאלצים לפנות את הדירה שלהם עקב רצונם של היורשים הנוספים, לממש את זכותם ולמכור את דירת המגורים. בני זוג יכולים להגביל האחד את השנייה בסעיפים מסוימים, או לאפשר לכל אחד מהם לעשות את הישר בעיניו.

 

הגבלות ירושה

בצוואה הדדית, קיימות בדרך כלל הגבלות שונות, עליהן מחליטים ביחד שני בני הזוג. הגבלות אלו קובעות, כי במקרה של פטירת אחד מבני הזוג, בדרך כלל עוברת הירושה לבן הזוג האחר. אולם, במקרה וגם בן זוג זה הולך לעולמו, מועברת הירושה לצד שלישי, המוסכם על שני בני הזוג – ילדים וכן קרובי משפחה נוספים. ניתן להוסיף בצוואה הדדית, גם הגבלות מסוימות על היורש הראשון, כלומר על בן הזוג שנותר, שלא יוכל להשתמש בכל הירושה. באופן זה, ניתן להבטיח כי הירושה, תגיע גם לצד השלישי המוסכם בצוואה. אולם חשוב לוודא כי הירושה המוגבלת, מספיקה לשימושו של בן הזוג שנותר, ובנוסף גם מספיקה לצד השלישי.

 

יתרון הצוואה ההדדית

היתרון בצוואה הדדית, הוא היכולת שיש לה בהגבלת בן הזוג השני, לעריכת שינוי כלשהו בצוואה זו בעתיד, בלי ידיעתו של בן הזוג האחר. יתרון זה, עלול להיות, במקרים מסוימים, גם חיסרון, בעיקר במקרים בהם בן הזוג שנשאר, חייב עקב סיבות שונות, לשנות את הצוואה ההדדית.

התנגדות לצוואה הדדית
התנגדות לצוואה הדדית

מי יכול להגיש התנגדות לצוואה הדדית

במקרים בהם לבני הזוג, זוגיות טובה ויחסים תקינים, בדרך כלל לא מתעוררות סיבות להתנגדות לצוואה הדדית, גם שאחד מהם כבר אינו בחיים. אולם, קיימים מקרים, לדוגמה בפרק ב', במקרה והורה אחד, אינו ההורה הביולוגי של הילדים – שהילדים מרגישים שחלוקת הירושה איננה צודקת, ויכולים להגיש את התנגדותם לצוואה. במקרים אחרים, ההתנגדות מוגשת על ידי בן הזוג שנשאר בחיים, המתנגד לצוואה, עקב היווצרות של מצב חדש.

 

הגבלות בצוואה הדדית

עקב ההסתמכות שיש לצוואות הדדיות אחת על השנייה, אין אפשרות לבטל אותן בצורה חד צדדית, כמו לדוגמה בצוואה רגילה. לצוואה הדדית קיימות הגבלות שונות, שהוחלטו על ידי בני הזוג שערכו אותה, במקרה ורוצים לבטל אותה, ואם אין בה הגבלות, הביטול שלה מתאפשר רק על פי התנאים הקיימים בחוק. לדוגמה: יכולים בני הזוג להחליט, כי שינוי הצוואה יוכל להתבצע, כאשר הם עדיין בחיים, גם בלי מסירה של הודעה בכתב, או בלי הוויתור על הירושה של אחד מבני הזוג, במקרה ואחד מהם נפטר. באופן זה יכולים בני הזוג לתכנן בצורה טובה יותר, כיצד ולמי יורישו את נכסיהם, במבט עתידי ומתוך הבנת הצרכים המשותפים של שניהם.

 

אפשרויות ביטול צוואה הדדית

ביטול צוואה הדדית מתאפשר על פי החוק, בשתי אפשרויות:

 

שני בני הזוג בחיים

כאשר שני בני הזוג בחיים, ואחד מבני הזוג רוצה לבטל את הצוואה, אין על כך הגבלות, וכל שצריך הוא לעשות, זה להודיע על כך בכתב, לבן זוגו. לאחר מסירת ההודעה, מבוטלת הצוואה ההדדית של שניהם, והירושה מתחלקת על פי ההוראות, הקיימות בצוואה שמשאיר בן הזוג שנפטר. במקרה שאין צוואה כזו, הירושה תימסר על פי חוקי הירושה.

 

אחד מבני הזוג בחיים והשני נפטר

במקרה זה, קיימות שתי אפשרויות:

  • בטרם חולקה הירושה – במקרה ובן הזוג שנשאר בחיים, יורש את כל הרכוש או חלק ממנו, הוא יכול להגיש בקשה לביטול הצוואה ההדדית, רק במקרה והוא משחרר את הירושה, על ידי הסתלקות מהסכומים ומהנכסים הקיימים בה. לאחר מכן, הוא יכול לכתוב צוואה שונה.
  • לאחר שחולקה הירושה – במקרה שהירושה כבר חולקה, ובן הזוג שנותר קיבל את העזבון המגיע לו על פי הצוואה ההדדית, אולם עדיין מעוניין לבטל את הצוואה, יש צורך תחילה בהשבה, של כל הרכוש שחולק או בוזבז. במידה ולא ניתן לעשות זאת, משיבים סכום כספי, השווה בערכו לירושה שחולקה, ובהמשך הוא יכול לכתוב צוואה שונה.

 

הסיבות להתנגדות לצוואה הדדית

ההתנגדות המוגשת לצוואה הדדית, צריכה להסתמך על אחת הסיבות המפורטות, בחוק הירושה, לדוגמה:

אי כשרות המצווה סיבה זו עוסקת במקרה, שהצוואה נערכה כאשר אחד מבני הזוג לא היה יכול או מסוגל, להבין את ההסכם שנקבע ואת משמעותו. במקרה כזה מבוטלת הצוואה, עקב אי כשרות משפטית של בן הזוג.
השפעה בלתי הוגנת סיבה זו עוסקת במקרים בהם הוכרח, אוים ואף רומה, אחד מבני הזוג, על מנת לערוך את הצוואה. במקרה כזה, נפסלת הצוואה עקב השפעה שאינה הוגנת.
צוואה לטובת עדים סיבה זו עוסקת במקרים, בהם הצוואה מציגה עדיפות ברורה בירושה, לבן הזוג שערך את ההסכם, ולכן היא מבוטלת.

 

לסיכום

התנגדות לצוואה הדדית, יכולה להיות מוגשת על ידי אחד מבני הזוג שערך אותה, הילדים או יורשים אחרים. כאשר שני בני הזוג בחיים, כל שצריך לעשות הוא, להודיע בכתב לבן הזוג השני, על כוונתו לשנות את הצוואה. אולם, כאשר אחד מבני הזוג נפטר, יכול בן הזוג שנותר להתנגד לצוואה, רק כאשר הוא מחזיר את כל הנכסים שקיבל.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

התנגדות לצוואה מחיר

הצוואה מתארת מהי חלוקת העיזבון הרצויה בעיני המצווה, ולאחר מותו מחלקים היורשים את נכסי העיזבון על פיה. לעיתים אחד היורשים או הנוגעים בדבר מבקש להתנגד

עורך דין להתנגדות לצוואה

לעיתים מגיעים לבית המשפט אנשים אשר מבקשים להתנגד לקיומה של צוואה מסיבות שונות. מגיש ההתנגדות הינו על פי רוב אחד היורשים אשר נושל מנכסי העיזבון

התנגדות לצוואה דוגמא

לעיתים קרובות אחד האנשים אשר נפגעו מתוכנה של צוואה מסוימת מבקש לערער על תקפותה ולהתנגד לקיומה. במצבים אלה, על המתנגד לשלוח בקשת התנגדות לרשם הירושות,

התנגדות לצוואה תוך כמה זמן

מסמך הצוואה מכיל בתוכו את פרטי החלוקה הרצויה בעיני המנוח אודות עיזבונו. מדרך הטבע, חלוקה זו עשויה להדיר יורש מסוים או לקפח את חלקו בצורה

התנגדות לצוואה שכיב מרע

צוואת שכיב מרע הינה אחת מארבעת סוגי הצוואות המוכרות בחוק הישראלי, והיא נחשבת לצוואה החלשה מכולן. ההתנגדות לצוואה שכיב מרע עשויה להתמקד בתחומים שונים, ובמאמר

עילות התנגדות לצוואה

כל בקשה לקבלת צו קיום צוואה מוגשת אל הרשם לענייני ירושה, שמצידו חייב לפרסם את דבר הבקשה בעיתון יומי וזאת על מנת שמי שמעוניין להתנגד

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: