התנגדות לצוואה דוגמא

לעיתים קרובות אחד האנשים אשר נפגעו מתוכנה של צוואה מסוימת מבקש לערער על תקפותה ולהתנגד לקיומה. במצבים אלה, על המתנגד לשלוח בקשת התנגדות לרשם הירושות, ולהציג בפניו את הסיבות להתנגדותו. במאמר זה נסקור את הסיבות המרכזיות להתנגדות לצוואה, נרחיב מעט אודות הליך ההתנגדות ובסוף המאמר נציג התנגדות לצוואה לדוגמא.

 

מהן הסיבות הנפוצות ביותר להתנגד לצוואה

ראשית יש לומר כי קשה להציג סטטיסטיקה ונתונים מוחלטים בנושא זה, מכיוון שנתונים אלה אינם מאושרים לפרסום באופן רשמי. עם זאת, על פי ניסיוננו, אלו העילות הנפוצות ביותר להתנגדות לצוואה:

 

התנגדות לצוואה בטענת קיומה של השפעה בלתי הוגנת

כאשר אדם מסוים מפתח קשר המביא לתלות בינו לבין אדם אחר, הרי שקשר זה עשוי להפריע לו להביע את רצונו העצמאי והחופשי בצורה מוחלטת. חוק הירושה סעיף 30 קובע כי "הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה". מכיוון שהאדם הוא יצור חברתי, המקבל ומשפיע על סביבתו באופן תדיר, הרי שמקובל לומר כי הגבול בין עזרה ותמיכה לבין השפעה בלתי הוגנת הינו בכך שעזרה מותרת גורמת לאדם להשתכנע ומאירה את עיניו, ואילו השפעה בלתי הוגנת מכניעה את רצונו של המצווה וכופה עליו בחירות משיקולים זרים.

 

התנגדות לצוואה בטענת אי כשירות לצוות

ישנם מצבים רפואיים ונפשיים אשר אינם מאפשרים ללוקים בהם לקבל החלטות בצורה מושכלת ולהביע את רצונם העצמאי. במצבים אלה אין המצווה מוגדר ככשיר לערוך צוואה, ודינה להיבטל כאמור בסעיף 26 בחוק הירושה: "צוואה שנעשתה… בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה – בטלה". ההגדרה המדויקת בדבר ידיעה בטיבה של צוואה הינה מורכבת וחמקמקה, ובית המשפט דן כל מקרה לגופו. באופן בסיסי בוחן בית המשפט האם המצווה היה מודע לביצוע הצוואה, האם היה מודע להשלכות המשפטיות שלה והאם היה מודע להיקף נכסיו.

התנגדות לצוואה דוגמא
התנגדות לצוואה דוגמא

 

התנגדות לצוואה בטענת צוואה פגומה

צוואה פגומה הינה צוואה המכילה פגם – בין בדבר המהותי לקיומה של הצוואה, ובין בדבר שולי או צדדי. את הצוואות הפגומות יש לחלק לשני סוגים:

 • צוואה הפגומה באופן מהותי, כלומר אחד הדברים הבסיסיים בצוואה הינו חסר או פגום, ועל כן אין לראות את המסמך כצוואה כלל, ועליו להיבטל.
 • צוואה פגומה באופן צורני, כלומר אחד הנתונים בצוואה הינו חסר או פגום, אולם התקיימו יסודות הצוואה. במצבים אלה בית המשפט רשאי להפעיל את סעיף 25 בחוק הירושה, סעיף אשר מאפשר לו לתקן את הצוואה, ולקיימה אף על פי שהיא פגומה, בתנאי שהוא יודע את רצונו המקורי של המצווה בצורה וודאית.

 

התנגדות לצוואה בטענה שאחד הנהנים נטל חלק בעריכתה

חוק הירושה אוסר בצורה מוחלטת על הנהנים מהצוואה לקחת חלק כלשהו בעריכתה, איסור אשר מביא לפסילת הצוואה ללא יכולת תיקון. איסור זה הינו נוקשה מאד, ואף אם יוכח כי מעורבות זו לא השפיעה כהוא זה על תוכנה של הצוואה, בכל זאת בית המשפט אינו יכול לקיים את הצוואה.

הסיבה לכך היא שמטרת החוק הינה להרתיע יורשים עתידיים מלנסות להשפיע על עורך הצוואה, הרתעה אשר נוצרת מנוקשות קיצונית זו. עם זאת, הגדרת הגבול המדויק של רמת המעורבות המותרת הינה מורכבת, ויש לשקול כל מקרה על פי הנסיבות הספציפיות שלו.

 

באיזה שלב יש להגיש בקשת התנגדות לצוואה

כאשר מבקשים היורשים לחלק את נכסי המנוח על פי הירושה, עליהם להגיש בקשה לרשם הירושות לקבלת צו קיום צוואה. רשם הירושות מפרסם אודות בקשה זו בעיתונות ובאמצעי התקשורת השונים במשך כ-14 ימים, ומבקש מכל אדם אשר יש לו התנגדות – לבוא ולהגישה בהקדם. בשלב זה על המתנגדים להגיש את התנגדותם, מיד עם היוודע להם אודות הצוואה. לאחר 14 הימים הללו, ניתן אמנם להגיש התנגדות, אולם הדבר יוגדר כבקשה לביטול צוואה, בקשה אשר קשה יותר לזכות בה.

 

מהו הליך ההתנגדות לצוואה

על מנת להגיש התנגדות לצוואה יש לשלוח לרשם הירושות את המסמכים הבאים:

 • שם ומספר תעודת זהות של המערער, היורשים בצוואה והמנוח.
 • תצהיר חתום בידי עורך דין אשר אימת את הסיבות להתנגדות.
 • אישור תשלום אגרת ההתנגדות.
 • ייפוי כוח (במידה והמערער מיוצג באמצעות עורך דין).

 

כמה עולה להגיש התנגדות לצוואה

דמי האגרה להתנגדות לצוואה הינם 964 ₪, עלות אשר אינה כוללת את התשלום לעורך הדין המייצג אתכם ותשלומים נוספים בהמשך. את התשלום ניתן לבצע באופן מקוון, בבנק הדואר או בעמדות התשלום האוטומטיות בעמדות קבלת הקהל אצל רשם הירושות.

 

התנגדות לצוואה – דוגמא

בפני רשם לענייני ירושה                                                                         מ.ת. XXXXXXX
ב- (מיקום התביעה)

התובע: (שם התובע)

כתובת התובע

נגד-

הנתבע: (שם הנתבע)
(המתנגדת)

כתובתו של הנתבע

מיוצג ע"י (שם עורך הדין)

כתובתו של עורך הדין ופרטיו

התנגדות לצוואה

מוגשת בזאת התנגדות לקיום צוואת המנוח ת"זXXXXXXXXX   יליד XX.XX.XX אשר נפטר ביום XX.XX.XX בבית החולים (שם בית החולים).

נימוקי ההתנגדות לצוואה:

 1. פירוט העובדות הידועות, התייחסות למצבו המשפחתי של המנוח, טיב היחסים עם משפחתו, טיב היחסים עם המערער, הוכחות לטיב היחסים (במידה ויש).
 2. פירוט עדויות, הוכחות, תמלילים, הקלטות וכדו'.
 3. הוכחה כי הצוואה אינה כשרה (הוכחת ההשפעה הבלתי הוגנת \ הוכחת אי כשירותו של המצווה לצוות \ הצבעה על הפגמים הקיימים בצוואה \ הוכחת מעורבותו של אחד הנהנים מהצוואה וכדו')
 4. הצגת היסודות החוקתיים עליהן מתבססת ההתנגדות (ציטוט לשון החוק, ציטוט פסקי דין קודמים וכדו').
 5. סיכום – לאור הדברים האומרים לעיל, מבקש המתנגד:
 • לבטל את הצוואה הקיימת בפנינו מהסיבות הנ"ל, ולחלק את עיזבונו של המנוח על פי הכתוב בחוק הירושה על פי דין, או על פי צוואה אחרת.
 • לחייב את הצד השני בהוצאות בית המשפט.

על החתום – עורך הדין המייצג את המערער.

 

סיכום

הנבחרת המשפטית מפרסמת מידע משפטי נגיש המיועד לכלל האוכלוסייה. הנגשה זו נועדה לאפשר לכל אדם לדעת את זכויותיו המשפטיות המגיעות לו, ומעודדת את הצדק והשוויון בפני החוק במדינת ישראל. חברי הנבחרת ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה ובכל נושא, ויעניקו לכם שירות מקצועי ומהיר בכל עת.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

התנגדות לצוואה מחיר

הצוואה מתארת מהי חלוקת העיזבון הרצויה בעיני המצווה, ולאחר מותו מחלקים היורשים את נכסי העיזבון על פיה. לעיתים אחד היורשים או הנוגעים בדבר מבקש להתנגד

עורך דין להתנגדות לצוואה

לעיתים מגיעים לבית המשפט אנשים אשר מבקשים להתנגד לקיומה של צוואה מסיבות שונות. מגיש ההתנגדות הינו על פי רוב אחד היורשים אשר נושל מנכסי העיזבון

התנגדות לצוואה תוך כמה זמן

מסמך הצוואה מכיל בתוכו את פרטי החלוקה הרצויה בעיני המנוח אודות עיזבונו. מדרך הטבע, חלוקה זו עשויה להדיר יורש מסוים או לקפח את חלקו בצורה

התנגדות לצוואה שכיב מרע

צוואת שכיב מרע הינה אחת מארבעת סוגי הצוואות המוכרות בחוק הישראלי, והיא נחשבת לצוואה החלשה מכולן. ההתנגדות לצוואה שכיב מרע עשויה להתמקד בתחומים שונים, ובמאמר

עילות התנגדות לצוואה

כל בקשה לקבלת צו קיום צוואה מוגשת אל הרשם לענייני ירושה, שמצידו חייב לפרסם את דבר הבקשה בעיתון יומי וזאת על מנת שמי שמעוניין להתנגד

שכר טרחה התנגדות לצוואה

קרוב משפחה נפטר לא מזמן ואתם מוצאים את עצמכם בעיצומה של סערת רגשות, מצד אחד תחושת העצבות והאבל כלפי אדם קרוב שנפטר מצד שני תחושת

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: