התנגדות לצוואה גישור

צוואה יכולה להיערך על ידי כל אחד, ללא צורך בעזרה וללא עלות כספית, במספר דרכים: בכתב ידו של האדם, בעזרת עדים, מול רשות מסוימת או בעל פה. על ידי עריכה של צוואה, ניתן להיות בטוחים כי לאחר המוות, הרכוש המצוין בה, יימסר על פי רצונו של עורך הצוואה. התנגדות לצוואה מוגשת כתביעה, על מנת לבטל ולפסול צוואה, ולא לאפשר לה להיות תקפה על ידי החוק. את ההתנגדות, יכול להגיש מי שיש לו עניין מסוים בצוואה הספציפית, כלומר מדובר במקרים בהם למביע התנגדות, יש לרוב אינטרס כספי מסוים, ולכן הוא מעוניין בפסילת הצוואה.

 

תביעת התנגדות לצוואה

רק אחרי שמוגשת לרשם הירושות, הבקשה לקיומה של הצוואה, ניתן להגיש את ההתנגדות לצוואה. ההתנגדות מועברת לרשם הירושות, וממנו לבית משפט לענייני משפחה, שם הופכת ההתנגדות לצוואה לתביעה, כך שהמבקש לקיים את הצוואה נרשם כתובע, והמתנגד לה – נרשם כנתבע. בדיון המוקדם הנערך בבית המשפט, נבחנת הצוואה וההתנגדות עליה, ובהמשך נקבעים דיונים נוספים, על מנת להציג הוכחות שונות, בנוגע לתוקפה של הצוואה. בתום ההליך, ניתן פסק הדין.

 

ההתנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה, לא ניתן להגיש במקרים בהם הרכוש המדובר, ניתן כמתנה לקרוב משפחה, בשלב בו הנפטר עדיין היה בחיים, ללא ידיעתו של זה שמעוניין בהתנגדות. בנוסף, במקרה בו ניתן הצו לקיומה של הצוואה, לא ניתן להתנגד, אולם ניתן להגיש ביטול צו קיום צוואה, שההליך בו הוא אחר.

 

מטרתו של הגישור

התקנות החדשות הקיימות משנת 2020, מציגות אפשרות נוספת, על מנת להגיע לפתרון בין הצדדים בסכסוך – בעזרת תהליך של גישור. המטרה של גישור, היא לגשר ולפתור את חילוקי הדעות בין שני הצדדים, ללא צורך בשימוש בתביעה משפטית. הגישור מוצע לצדדים, עוד בשלב הדיון המוקדם כאפשרות, אולם הוא אינו חובה, במקרים אחרים פונים הצדדים על דעת עצמם להליך זה, עוד לפני הפניה לבית משפט.

התנגדות לצוואה גישור
התנגדות לצוואה גישור

 

הליך הגישור

הליך גישור הוא דרך יעילה מאוד, על מנת לפתור סכסוך כלשהו, וכך גם בסכסוכים על רקע של ירושות. הגישור כולל בסך הכול, מספר מצומצם של פגישות, ומתנהל כך: פגישה ראשונה כוללת את שני הצדדים ביחד, על מנת לברר ולשמוע את כל הטענות, ולבדוק האם הם מסוגלים להגעה לפשרה בהליך. בהמשך נפגש המגשר עם כל צד בנפרד, בשתי פגישות שונות, כאשר בהן, מציג כל צד את הטענות שיש לו בצורה גלויה.

בתום ההליך נקבעת פגישה משותפת, כדי לחתור לפשרה שתהיה מוסכמת באופן שלם ומלא, על שני הצדדים. במידה והצדדים מגיעים להסכמה, חותמים שניהם על ההסכמות אליהן הגיעו, ומגישים את המסמך לאישור בית המשפט, כדי שיהיה תקף כפסק דין.

 

היתרונות בהליך של גישור

בסכסוכי ירושה, יש אינטרס ברור של שני הצדדים, להביא אותם לסיום מהיר, גם עקב הכספים שעליהם לשלם לייצוג המשפטי, וגם עקב הרצון לשמור על הלכידות המשפחתית, ולא ליצור שבר גדול מידי, ממנו אין דרך חזרה. היתרונות בהליך של גישור, על פני תביעה בבית משפט הם:

זול וקצר או ארוך ומייגע היתרון בהליך של גישור, הוא היכולת של הצדדים לפתור את הסכסוך בזמן קצר יחסית, ובעלויות מינימליות. לעומתו ההליך בבית המשפט, הוא לרוב ארוך ומתיש, הכולל דיונים רבים, ופגישות שונות בבית המשפט עצמו ובמקומות נוספים. ההליך המשפטי יקר, כיוון שיש צורך בשכירת שירותי עו"ד לשני הצדדים. בהליך של גישור ישנה אפשרות לקביעת פגישה מיידית, ולא צריך להמתין זמן רב לדיון בבית המשפט, ובנוסף, ניתן להסתפק במספר פגישות מצומצם, ושכר הטרחה מתחלק בין שני הצדדים.
פתרון אחד או יותר בהליך הגישור, המגשר עצמו לא צריך לפעול בדרך מסוימת, המוכתבת לו על ידי בית המשפט או על ידי גוף אחר, ולכן הוא יכול להשתמש בגישור, בפתרונות שונים ויצירתיים, שאינם בסמכות בית המשפט.
הכרעה או הסכם המטרה של בית המשפט, היא הכרעה בין עמדות שונות של שני צדדים, כלומר בחירה של צד מסוים ולא בצד אחר. בניגוד לכך, המטרה של גישור, היא למצוא את הדרך לפיוס הצדדים, ולפתור את הסכסוך בלי נקיטת עמדה מסוימת, התומכת בצד אחד.
נוקשות או תקשורת ישירה האווירה המרוחקת והנוקשה הקיימת בבית המשפט, משליכה גם על אופי ההליך עצמו, ואינה מעודדת תקשורת ישירה בין שני הצדדים. לעומתה, גישור מיועד כדי לקרב ולהפגיש את הצדדים, וכדי להגיע להסכמה ביניהם.
חיסיון או פומביות גישור הוא הליך סודי וחסוי, שלא כמו ההליך בבית המשפט, והתוכן שלו אינו נחשף, גם במקרים בהם הוא מופסק מסיבות שונות. בנוסף גם אם מופסק הגישור, כדי להעביר את התביעה בחזרה לבית המשפט, המידע נשאר אצל המגשר ולא נחשף לבית המשפט. החיסיון של הגישור מאפשר התנהלות פתוחה, החופשית מלחץ מיותר.
חובה או בחירה שלא כמו ההליך המתנהל בבית משפט, גישור הוא הליך הניתן לבחירה, ומחייב רק אחרי ששני הצדדים, חותמים על ההסכם שהגיעו אליו. כלומר, לאורך ההליך, יכולים הצדדים בכל עת, להפסיק אותו ללא מתן סיבה לכך.

 

לסיכום

התנגדות לצוואה, ניתן להגיש אחרי שהיא מוגשת לרשם הירושות. על מנת להגיע לפתרון בין הצדדים בסכסוך, מוצע להם על ידי בית המשפט, הליך של גישור כאפשרות אחרת, במקום הליך המשפטי, ובמקרים אחרים, פונים הצדדים על דעת עצמם להליך זה. המטרה של הליך הגישור, היא לגשר ולפתור את חילוקי הדעות בין שני הצדדים, ללא צורך בשימוש בתביעה משפטית לכך. בתום ההליך נקבעת פגישה משותפת, כדי להגיע לפשרה מוסכמת על שני הצדדים, ולחתום על כך.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

התנגדות לצוואה מחיר

הצוואה מתארת מהי חלוקת העיזבון הרצויה בעיני המצווה, ולאחר מותו מחלקים היורשים את נכסי העיזבון על פיה. לעיתים אחד היורשים או הנוגעים בדבר מבקש להתנגד

עורך דין להתנגדות לצוואה

לעיתים מגיעים לבית המשפט אנשים אשר מבקשים להתנגד לקיומה של צוואה מסיבות שונות. מגיש ההתנגדות הינו על פי רוב אחד היורשים אשר נושל מנכסי העיזבון

התנגדות לצוואה דוגמא

לעיתים קרובות אחד האנשים אשר נפגעו מתוכנה של צוואה מסוימת מבקש לערער על תקפותה ולהתנגד לקיומה. במצבים אלה, על המתנגד לשלוח בקשת התנגדות לרשם הירושות,

התנגדות לצוואה תוך כמה זמן

מסמך הצוואה מכיל בתוכו את פרטי החלוקה הרצויה בעיני המנוח אודות עיזבונו. מדרך הטבע, חלוקה זו עשויה להדיר יורש מסוים או לקפח את חלקו בצורה

התנגדות לצוואה שכיב מרע

צוואת שכיב מרע הינה אחת מארבעת סוגי הצוואות המוכרות בחוק הישראלי, והיא נחשבת לצוואה החלשה מכולן. ההתנגדות לצוואה שכיב מרע עשויה להתמקד בתחומים שונים, ובמאמר

עילות התנגדות לצוואה

כל בקשה לקבלת צו קיום צוואה מוגשת אל הרשם לענייני ירושה, שמצידו חייב לפרסם את דבר הבקשה בעיתון יומי וזאת על מנת שמי שמעוניין להתנגד

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: