השפעה בלתי הוגנת כעילה חוקית לפסילת צוואה

צוואה הינה מסמך אשר בו פורש האדם את רצונו שייעשה בנכסיו לאחר מותו. רצונו החופשי והעצמאי של האדם מקבל מקום רב בצוואתו, ואף מעוגן בחוק ב"עיקרון חופש הציווי". לעיתים עולה החשש כי הצוואה אינה משקפת בצורה נאמנה את רצונו החופשי של האדם וכי הוא היה נתון ללחצים חיצוניים שונים. במקרים אלו על בית המשפט להכריע האם הצוואה אכן מבטאת את רצונו של המנוח או שמא היא מכילה מניעים זרים ועליו לבטלה.

 

הסיבות בגללן נפסלות צוואות

צוואה נפסלת על פי רוב מכיוון שאחד מעמודי היסוד שבה חסר. רשימת הצוואות הפסולות הינה ארוכה אולם המרכזיות שבהן הן:

 • צוואה שאינה עשויה באחת מארבעת הדרכים המוצגות בחוק.
 • צוואה המכילה פגם מהותי באחד מיסודותיה.
 • צוואה שאינה מביעה נאמנה את רצונו העצמאי של המנוח.

ניתן לראות כי פגמים אלו נוגעים בליבה של הצוואה – מהות הצוואה, והיותה ביטוי לרצונו החופשי של המצווה.

 

פסילת צוואה בטענת קיומה של השפעה בלתי הוגנת

בחוק הירושה סעיף 30 (א) נאמר: "הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה"

אחת העילות הנפוצות לפסילת צוואה היא בטענת קיומה של השפעה בלתי הוגנת. להלן במאמר נרחיב אודות עילה זו ונפרט את משמעויותיה.

 

האם כל השפעה היא בלתי הוגנת

מתוקף היותנו בני אדם, אנו נתונים בכל עת להשפעות מצד סביבתנו. ניתן אף לומר כי השפעות חיצוניות הן מרכיב חשוב בגיבוש רצוננו החופשי, ועל כן ברור הדבר כי לא ניתן לפסול כל צוואה לאור השפעה חיצונית. יש צורך, אפוא, להבחין בין השפעה מותרת לבין השפעה שאינה הוגנת.

השפעה בלתי הוגנת כעילה חוקית לפסילת צוואה
השפעה בלתי הוגנת כעילה חוקית לפסילת צוואה

מתי השפעה מוגדרת כהשפעה שאינה הוגנת

קשה, ואולי אף בלתי אפשרי, למתוח את הגבול באופן מובהק, אולם מקובל לנסח זאת כך: השפעה רגילה אינה מבטלת את רצונו העצמאי המצווה, ואילו השפעה שאינה הוגנת גורמת לרצונו החופשי של המצווה להיות נדחה מפני דברים אחרים כגון פחד, חולשה וכדו'.

 

מה נדרש להוכיח בטענה להשפעה בלתי הוגנת

על מנת לפסול צוואה בטענה להשפעה בלתי הוגנת יש צורך להוכיח שלושה דברים:

 1. להוכיח את קיומה של השפעה.
 2. להוכיח שההשפעה הייתה בלתי הוגנת.
 3. להוכיח שההשפעה האסורה השפיעה על הצוואה.

הסעיף הראשון אותו צריך להוכיח הוא עניין עובדתי ועל כן דורש הוכחה עובדתית – האם הייתה השפעה על המצווה או שלא הייתה השפעה. מנגד, הסעיף השני אינו עניין עובדתי אלא סובייקטיבי נורמטיבי – האם ההשפעה הייתה הוגנת או שמא הייתה אסורה. שימו לב כי השפעה שאינה הוגנת איננה חייבת לנבוע מרוע לב, ובהחלט ייתכן כי המשפיע עשה זאת בחושבו על טובתו של המנוח. בית המשפט נדרש לבחון האם ההשפעה ביטלה את רצונו החופשי העצמאי של המצווה, או שהמצווה אכן השתכנע ופעל מרצונו העצמאי בלבד. הסעיף השלישי אותו צריך להוכיח מבקש למקד את הראיות לשלב עריכת הצוואה ועוד נפרט על כך בהמשך.

 

מי צריך להוכיח את קיומה של ההשפעה הבלתי הוגנת?

 

בצוואה רגילה

באופן כללי בדיני ירושות, המבקש לבטל את חזקת כשרותה של צוואה, או חזקת כשרותו של מצווה עליו מוטלת חובת ההוכחה, ועליו להוכיח את קיומה של השפעה בלתי הוגנת על המצווה. היקף ההוכחה הינו מוחלט ואין די להעלות חששות או ספיקות בלבד.

 

במידה והייתה תלות מוחלטת של המצווה

במידה והמצווה היה תלוי בצורה מוחלטת בנהנה, אזי חובת ההוכחה עוברת לידי המבקש לקיים את הטענה, ועליו מוטלת החובה להוכיח כי לא התקיימה השפעה אסורה, וכי הצוואה מבטאת את רצונו החופשי והעצמאי.

 

בצוואה פגומה

במקרים בהם הצוואה מכילה פגם צורני, אזי נטל ההוכחה עובר לידי המבקש לקיימה, והוא יידרש להוכיח כי לא הייתה מערובות של השפעה בלתי הוגנת.

 

כיצד ניתן למנוע טענת קיומה של השפעה בלתי הוגנת?

על מנת למנוע מראש את האפשרות לערעור עתידי על צוואתנו יש מספר דברים אותם ניתן לעשות: ראשית, כאשר אתם מנשלים אדם מסוים מנכסיכם, מומלץ להסביר מדוע עשיתם זאת, על מנת להציג את המעשה כגמירות דעתכם ולא ככפייה חיצונית. בנוסף כדאי לצרף למסמך הצוואה מסמכים המעידים על מצב בריאותכם, צלילות דעתכם ויכולת שיפוטכם.

מסמכים אלו מחזקים את מעמדכם כמקבלי החלטה שקולה ומונעת מהמערער לטעון כי הצוואה נכתבה ללא צלילות דעת. דבר נוסף שמומלץ לעשות הוא להחתים עורכי דין כעדים המקיימים את הצוואה. צוואה החתומה על ידי עדים מקבלת תוקף רב בעיני בית המשפט משום שעורך דין יודע מהו שיקול הדעת הנדרש לכתיבת צוואה, ועדותו מהווה עדות נאמנה לגמירות דעתכם.

 

מהו מועד ההשפעה הנדרש להוכחה?

על הראיות להציג את יחסי ההשפעה שהתקיימו בעת כתיבת הצוואה או זמן קצר לפניו. כמו כן על הראיות להציג את הקשר בין ההשפעה האסורה לכתיבת הצוואה, כלומר להוכיח כי ההשפעה הבלתי הוגנת השפיעה על תוכנה של הצוואה. ישנם מקרים בהם בית המשפט עשוי לקבל עדויות מתקופה המאוחרת לכתיבת הצוואה, אם הן מעידות על מערכת היחסים בתקופה של לפני כתיבת הצוואה באומרו כי "אחרית דבר מלמד ומשליך על ראשיתו".

 

כיצד ניתן להוכיח השפעה בלתי הוגנת?

כפי שציינו אין הגדרה מוחלטת להשפעה אסורה ומותרת, ועל כן בית המשפט יבקש להבין את מערכת היחסים הכללית העולה מתוך פסיפס הראיות בצורה הטובה ביותר. מתקוף כך יבקש בית המשפט להבין גורמים שונים כמו:

 • מה היקף תלותו של המצווה בנהנה?
 • האם אנשים אחרים ידעו על תוכנה של הצוואה מלבד הנהנה?
 • האם היה ביכולתו של המצווה להתייעץ עם אנשים אחרים מלבד הנהנה?
 • האם התייעץ המצווה עם אנשים אחרים?
 • מהם הנסיבות סביב כתיבת הצוואה?
 • מהו גילו של המצווה?
 • האם המצווה כתב את הצוואה או שמא רק חתם בסופה?

ישנם עוד גורמים רבים אותם יבקש בית המשפט לבחון במטרה להבין את טיב היחסים בין האנשים, ואת רמת ההשפעה אשר השפיעה על המצווה.

 

סיכום

עולם הירושות הינו עולם מורכב המכיל דקויות ופרטים רבים. על מנת להבטיח כי צוואתכם לא תיתקל בבעיות בעת בואם של קרוביכם לממשה, מומלץ לערוך אותה בליווי צמוד של עורך דין מנוסה ומקצועי בתחום הצוואות. ליווי זה יבטיח כי הצוואה תתממש באופן חלק ומהיר ותחסוך זמן וכאב לב לקרוביכם לאחר לכתכם.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

פסילת צוואה בשל השפעה בלתי הוגנת

אנשים רבים מבקשים לחלק את נכסיהם וממונם בצורה ספציפית ומיוחדת, ועל מנת לעשות זאת הם כותבים מסמך צוואה. לעיתים מתעורר החשד כי החלוקה הרשומה בצוואה

פסילת צוואה וירושה

צוואה, מתוקף תפקידה, מקוימת רק לאחר מות מחברה. מכיוון שכך, פעמים רבות מתעוררות שאלות ובעיות, אשר לא ניתן לקבל עליהן תשובות מידי כותב הצוואה. ישנם

פסילת צוואה נוטריונית

צוואה הינה מסמך בה מביע המנוח את רצונו שייעשה בנכסיו לאחר לכתו. החוק מעניק תוקף למספר סוגים של צוואות, ולכל סוג ישנם היתרונות והחסרונות שלו.

פסילת צוואה בעל פה

ע"י צוואה, אדם מביע את רצונו החופשי מה ברצונו שייעשה בנכסיו לאחר מותו. בנסיבות מסוימות ניתן להסתפק בצוואה בעל פה, אולם עליה לעמוד בתנאים מסוימים

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: