הצהרה על זכויות היורשים

ניתן להניח כי כל אחד ואחת מכם שמע לפחות פעם אחת בחייו את המונחים "צוואה", "ירושה", וכן הלאה. אולם לא כולנו נחשפנו בהכרח לסיטואציה שמחייבת אותנו להכיר את המונחים האלו מקרוב. עולם הצוואות והירושות הוא עולם אשר בנוי מלא מעט הוראות וחוקים שאותם יש למלא בסיטואציות שונות – החל מעריכת צוואה ועד המימוש שלה על ידי היורשים. על מנת שצוואה תקבל תוקף חוקי יש מספר נדבכים שיש לכלול בה, וביניהם הצהרה על זכויות היורשים. במאמר זה נסביר למה מתייחס המונח "זכויות יורשים", מדוע נדרשת הצהרה על זכויות יורשים במסגרת הצוואה, ולמי ניתן לפנות על מנת לקבל סיוע מקצועי בנושא.

 

מה אומר סעיף 66 לחוק הירושה בנושא של הצהרה על זכויות היורשים

חוק הירושה במדינת ישראל מונה לא פחות מ – 161 סעיפי חקיקה אשר הופכים אותו לדבר חקיקה מפורט שמציע מענה למגוון בעיות בתחום הצוואות והירושות. בין 161 הסעיפים הללו נמצא גם סעיף 66 אשר מגדיר את נושא ההצהרה על זכויות היורשים. אז מה הוא כולל ועל מה הוא מדבר? ובכן, מדובר כאן על סעיף שמאגד תחתיו שני תתי סעיפים, המפרטים את מהותו.

סעיף 66 לחוק הירושה מגדיר את הרשם לענייני ירושה בתור הגורם האחראי והמורשה להצהרה על זכויות היורשים. כאשר מדובר על מקרה שבו המוריש לא הותיר אחריו צוואה, העיזבון יחולק בהתאם לחוק הירושה על פי דין. במקרה שכזה, ההצהרה על זכויות היורשים תיעשה באמצעות צו ירושה. לעומת זאת, במקרה שבו המוריש אכן הותיר אחריו צוואה, העיזבון יחולק בהתאם  למפורט בצוואה, ולכן ההצהרה על זכויות היורשים תיעשה באמצעות צו קיום צוואה. כל זה מפורט במסגרת תת סעיף א' בסעיף 66 לחוק הירושה.

 

הצהרה על זכויות היורשים – התחום האפור

היות ונושא עריכת הצוואה אינו מסתיים בשחור או לבן, סעיף ב' מתייחס גם למקרים המצויים בתחום ה"אפור", כלומר כאלו שאינם ניתנים בהכרח להכרעה לפי קיומו של מסמך צוואה או העדרו. על אילו מקרים מדובר אם כן? ובכן, ישנם מקרים שבהם אדם אכן מותיר אחריו צוואה, אך היא לא מפרטת באופן מלא את הנכסים המצויים תחת בעלותו. במקרים מסוג זה, הצהרה על זכויות היורשים תיערך באופן הבא: עבור הנכסים אשר מוזכרים בצוואה יינתן צו קיום צוואה, ואילו עבור הנכסים אשר אינם מוזכרים בצוואה יינתן צו ירושה.

הצהרה על זכויות היורשים
הצהרה על זכויות היורשים

 

הצהרה על זכויות היורשים כשמה כן היא – הצהרה בלבד

הן צו ירושה והן צו קיום צוואה מהווים שניהם הצהרות, ולכן כל תפקידם הוא להצהיר על זהותם של היורשים השונים לנכסי העיזבון. כל עיסוק בהיקף העיזבון, חלוקתו באופן שונה מהמתואר במסגרת הצוואה, יצירת זכויות או עיסוק כזה או אחר שאינו קשור בהצהרה על זהות היורשים – אינו שייך כלל לעניין צו ירושה או צו קיום צוואה.

 

מה בין הרשם לענייני ירושה לבין הצהרה על זכויות היורשים?

הרשם לענייני ירושה הוא הגורם הבלעדי והרשמי לעניין מתן צו ירושה או צו קיום צוואה. הוא הגורם שאליו יש להגיש את הבקשות לצווים, והוא הגורם שאחראי על הענקתם ליורשים. הקשר בין הרשם לענייני ירושה לבין הצהרה על זכויות היורשים, אם כן, הוא קשר הדוק, ואם לא תקחו אותו בחשבון בעת הטיפול במימוש הצוואה – העניין עלול לפגוע בכם באופן ישיר.

 

הצהרה על זכויות היורשים – לא פעלתם על פי החוק? צפו בעיות

לצערנו, פעמים מזומנות כאשר יורשים אינם מקדישים תשומת לב מספקת או מאמצים על מנת להבין את נושא ההצהרה על זכויות היורשים כהלכה, הם נוטים לפנות לגורמים שאינם מורשים למתן צו ירושה או צו קיום צוואה. קבלת צו ירושה או צו קיום צוואה, אשר אמורים להוות הצהרה על זכויות היורשים, מגורם שאינו מורשה לתת אותם – תהפוך את הצווים בחלק מהמקרים לחסרי כל תוקף, ואת הפעולות שהתבצעו לאחר קבלתם לנטולות תוקף חוקי ממשי.

 

מה עושים במקרה של הצהרה על זכויות יורשים שלא טופלה כראוי?

העניין הזה יכול להיפתר בקלות, יחסית, במידה ויוכח מצב חוקי ועובדתי אשר תואם את המוצהר במסגרת הצו, אולם במקרים אחרים שבהם המצב הוא חוקי ועובדתי אך אינו תואם את המוצהר במסגרת הצו, עלול לעלות הצורך בהתערבות מטעם בית המשפט לשם ביטול חלק מהפעולות שנעשו. בלאגן גדול, כבר אמרנו? ובכן, במקום להיכנס אליו, כדאי לעקוב אחרי הצעדים הנכונים ולבצע את הפעולות הנדרשות כחוק.

 

הצהרה על זכויות היורשים – מה כולל כל מן מהצווים?

צו ירושה וצו קיום צוואה עומדים כל אחד מהם בתור מסמך הצהרה על זכויות היורשים, ובהתאם הם צריכים לכלול פרטי מידע רלוונטים אשר הופכים אותם למסמכים ברי תוקף. כאשר מדברים על צו ירושה, נמצא שהצהרה על זכויות היורשים במסגרתו תבוא לידי ביטוי באמצעות רישום פרטיהם האישיים של היורשים, כולל שמות ותעודות זהות, בהתאם לחוק הירושה על פי דין. כמו כן, במסגרת הצו יינתן פירוט באשר לחלוקת העיזבון בין היורשים.

לעומת זאת, הצהרה על זכויות היורשים במסגרת צו קיום צוואה תבוא לידי ביטוי באמצעות אישור בכתב על תוקפה של הצוואה. במקרים מסוימים אשר בהם נמצאים פגמים מסוימים לאורך הצוואה, יכלול הצו גם את ההוראות הפגומות שבוטלו.

 

האם נושא ההתנגדות רלוונטי במקרה של הצהרה על זכויות היורשים?

הצהרה על זכויות היורשים באמצעות צו ירושה או צו קיום צוואה בהחלט חשופה להתנגדויות כאלו ואחרות מצד גורמים שלישיים, כל עוד הצווים עדיין לא ניתנו ליורשים. מרגע הגשת הבקשה לקבלת צווים שישמשו בתור הצהרה על זכויות היורשים, יעמדו לרשות המתנגדים הפוטנציאלים 14 ימים להגיש את התנגדותם.

 

ומה קורה כאשר מישהו מעוניין להתנגד להצהרה על זכויות היורשים?

מי שבוחר להגיש התנגדות כנגד צו קיום צוואה, לדוגמא, צריך לקחת בחשבון שתי הסתעפויות פוטנציאליות בנושא זה:

1. במקרה בו הצוואה ברת תוקף וצורתה תקינה לחלוטין, יצטרך המתנגד לשאת בנטל ההוכחה לפגמים עליהם הוא מצהיר.
2. במקרה בו צורת הצוואה מכילה פגמים כאלו ואחרים, יצטרך האדם אשר מבקש להביא לקיום הצוואה לשאת בנטל ההוכחה בעצמו.

 

הצהרה על זכויות יורשים מבצעים בליווי עורך דין צוואות וירושות בלבד

ברור לנו לגמרי כי אדם אשר נמצא בצומת דרכים, ובוודאי כאשר היא קשורה במותו של אדם קרוב, מעוניין לפתור את כל התסבוכת הנוגעת לחלוקת נכסי העיזבון של המנוח, כמה שיותר מהר. כאשר התסבוכת הזו מגיעה לפתחם של בתי המשפט, ובוודאי כאשר מדובר על תהליך של קבלת הצהרה על זכויות היורשים, הפניה להתייעצות מול עורך דין צוואות וירושות היא הפתרון המתבקש ביותר, עבור מי שמעוניינים להסדיר את העניין במינימום זמן ובמקסימום יעילות.

התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

חוק הירושה בין בני זוג

כאשר אחד מבני הזוג הולך לעולמו הוא משאיר אחריו רכוש, נכסים וחובות מסוימים. כל אלו נקראים בעגה המקצועית עיזבון. אם בן הזוג המנוח רשם צוואה

זכות ירושה מכוח

אחד הדברים הכי קשים למשפחה, הוא מוות בתוך המשפחה. מוות של בן משפחה, כשהוא צפוי כמו שהוא מפתיע, מעורר התמודדות עם מחשבות ורגשות שיכולים להיות

דיני ירושה – סקירה מקוצרת

חוק הירושה הוא אחד החוקים המפורטים, המקיפים והיעילים ביותר במערכת המשפט הישראלית, שכן הוא חולש על הגדרת אינספור מצבים הקשורים בתחום הצוואות והירושות. דיני ירושה

זכות הירושה של המדינה

כל אדם רשאי לערוך בחייו מסמך צוואה שיגדיר בדיוק מי הם האנשים שביום מן הימים יזכו לרשת את עזבונו ולהנות מכלל הרכוש, הנכסים והממון שהוא

זכות הירושה של בן זוג

בעודנו צעירים, אנו שואפים למצוא את האדם שעמו נוכל לחלוק את חיינו, לבנות איתו בית, להקים איתו משפחה ולהזדקן לצידו. אולם אחד הנושאים שפחות מקובל

חוק הירושה

חוק הירושה הוא אחד מן החוקים החשובים הקיימים במדינת ישראל, והוא הדין הקובע בכל הנוגע להסדרת הטיפול בענייני צוואות וירושות. במסגרת חוק הירושה קיימת התייחסות

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: