הסתלקות מעיזבון

מרבית האנשים מודעים לכך שבבוא היום רכושם וממונם של בני המשפחה שלהם יועברו לחזקתכם בירושה. במקרים מסוימים יהיו אלו ההורים, במקרים אחרים האחים, כמו גם בני משפחה אחרים בהתאם לחוק הירושה המגדיר את סדר היורשים. אולם אפשרות שרק מעטים מודעים לה הינה אפשרות המכונה "הסתלקות מעיזבון". אפשרות זו מקנה ליורש פטור מקבלת הירושה שיועדה לו, ובאמצעות הליך זה הוא יכול לוותר על חלק מהעיזבון או על כולו. במסגרת מאמר זה ננסה לעמוד על המשמעויות של הסתלקות מעיזבון לעומקן, ונדון במצבים אשר בהם האפשרות הזו עשויה להפוך רלוונטית.

 

הסתלקות מעיזבון – בשביל מה זה טוב?

השאלה הראשונה שקופצת לראש בהקשר של הסתלקות מעיזבון היא "לשם מה?". מדובר על שאלה הגיונית למדי, שהרי לא ברור מדוע אדם ירצה להתנער מרכוש וממון שמגיע לו לקבל במסגרת הירושה על פי חוק. אם כן, קיימות לא מעט סיבות שהופכות את אפשרות ההסתלקות מעיזבון לרלוונטית מאוד, בחלקן ניגע בהמשך בהרחבה. למשל, כאשר יורש לא מעוניין לשאת בנטל כמו מיסים שעלולים להתווסף לקבלת העיזבון או מסתייג מקבלת העיזבון ממניעים אישיים כאלו ואחרים, הסתלקות מעיזבון היא אפשרות לגמרי ריאלית וברת ביצוע.

 

סוגים של הסתלקות מעיזבון

הסתלקות מעיזבון יכולה לבוא לידי ביטוי באחת משתי דרכים: הסתלקות כללית או הסתלקות ספציפית. כאשר מדברים על הסתלקות כללית מדובר על סיטואציה שבה היורש מסתלק מחלקו בעיזבון, והחלק הזה מצטרף אל חלקם של היורשים האחרים ומתחלק ביניהם. כאשר מדברים על הסתלקות ספציפית מדובר על סיטואציה שבה היורש מסתלק מחלקו בעיזבון, אך הוא בוחר אדם מסוים שיקבל את החלק שלו במקומו. האדם הזה יכול להיות אחד מבין האנשים הבאים: בן זוגו של הנפטר, אחד מילדיו של הנפטר, או אחד מאחיו של הנפטר.

 

האם אדם יכול לחזור בו מהסתלקות מעיזבון?

ככלל, פעולת ההסתלקות מעיזבון היא פעולה סופית שאין ממנה דרך חזרה. אם בוחנים את הנושא הזה היטב, אפשר בהחלט למצוא דרכים שבהן ניתן יהיה לבטל את ההסתלקות מעיזבון בטענות כמו השפעה בלתי הוגנת, טעות, מצב שווא ועוד. חשוב להכיר כי במקרים מסוימים בהם אדם ירצה לבטל את פעולת ההסתלקות מעיזבון שביצע, יהיה צורך בצירוף מסמכים ועדויות אשר יתמכו בטענתו לביטול הסתלקות מעיזבון.

הסתלקות מעיזבון
הסתלקות מעיזבון

מתי ניתן להגיש הצהרת הסתלקות מעיזבון?

דיני הירושה במדינת ישראל מגדירים פרקי זמן קבועים מראש שבמסגרתם ניתן לבצע פעולות מסוימות הנוגעות לטיפול בצוואות וירושות, וביניהן, הסתלקות מעיזבון. את הגשת ההצהרה עבור הסתלקות מעיזבון ניתן יהיה להגיש בפרק הזמן שבין מועד פטירת המוריש לבין המועד בו יחולק העיזבון.

 

הסתלקות מעיזבון על רקע מניעים אישיים

הסתלקות מעיזבון בדרך כלל נובעת ממניעים כלכליים או ממניעים אישיים. נוסח הצוואה מגדיר פעמים רבות תנאים כאלו או אחרים אשר נוגעים ביורשים היעודיים, ולעתים יורשים אלו מעוניינים להימנע מעמידה בתנאים הללו, גם אם במחיר של הסתלקות מעיזבון. למשל, יורש אשר מתגורר בחו"ל ובצוואת הנפטר נכתב שהעיזבון יוענק לו אך ורק ברגע שבו הוא ישוב להתגורר במדינת ישראל, יכול בהחלט לבצע הסתלקות מעיזבון לטובת שחרור מן התנאי שכובל אותו, למעשה, לרצון הנפטר ולא לרצונו האישי.

 

הסתלקות מעיזבון על רקע מניעים כלכליים

דוגמה רלוונטית נוספת לעניין זה, היא נכסים אשר עוברים בירושה אך מביאים איתם תשלומים כאלו ואחרים, כמו במצבים בהם בבעלותו של היורש כבר קיימים נכס או נכסים, שעצם קיומם עלול להוביל לתשלום מיסים נוספים. תשלומי מיסים אלו לא בהכרח הולמים את יכולותיו הכלכליות או תכניותיו של היורש, ולכן גם סיטואציה מסוג זה יכולה לעמוד בגדר מניע להסתלקות מעיזבון.

 

כיצד מגישים בקשה להסתלקות מעיזבון?

חשוב להדגיש בשנית כי האפשרות להגשת הצהרה על הסתלקות מעיזבון פתוחה החל ממועד פטירתו של המוריש ועד למועד חלוקת העיזבון. את ההצהרה להסתלקות מעיזבון יש להגיש לרשם לענייני ירושה, אך במידה והעניין מטופל דרך בית המשפט לענייני משפחה – יש להגיש את ההצהרה לידיו של בית המשפט. במידה וקיימת בקשה לצו קיום צוואה או בקשה לצו ירושה, כדאי לצרף את ההצהרה להסתלקות מעיזבון אל הצווים הללו. חשוב לציין כי מרגע ההגשה נכנסת ההסתלקות מעיזבון לתוקף.

 

מה חשוב שיהיה כתוב במסגרת הצהרה להסתלקות מעיזבון?

במסגרת ההצהרה להסתלקות מעיזבון יש לפרט בצורה מסודרת את סוג ההסתלקות המבוקש, באמצעות כתיבת שיעור ההסתלקות שבו היורש מעוניין. במקרה ובו מוצהרת הסתלקות מעיזבון מסוג הסתלקות ספציפית, יש לכלול במסגרת ההצהרה את פרטי האדם שלידיו הוא מעוניין להעביר את חלקו בעיזבון. כאמור, אדם זה יכול להיות בן או בת זוגו של הנפטר, אחד מילדיו של הנפטר או אחד מאחיו של הנפטר.

 

האם ניתן לפסול הצהרה של הסתלקות מעיזבון?

ככלל, ככל שההצהרה על הסתלקות מעיזבון נעשית מתוך מניעים טהורים, כלכליים או אישיים ככל שיהיו, היא תתקבל על ידי רשם הירושה או בית המשפט לענייני משפחה ללא כל עניין נוסף. לעומת זאת, במידה ובית המשפט יקבע שההצהרה של הסתלקות מעיזבון נעשתה מתוך מטרות מכוונות של, למשל, התחמקות מתשלום חובות מסוגים שונים, הוא בהחלט יכול לפסול את ההצהרה של הסתלקות מעיזבון.

 

הסתלקות מעיזבון – סייגים נוספים שחשוב להכיר

הסתלקות מעיזבון יכולה להתקיים באופנים שונים, ובהתאם למקרה הספציפי ולנוסחי הצוואה המדויקים. קיימים מקרים אשר בהם, למשל, לא יוכל היורש לוותר על נכס ספציפי מתוך הנכסים המפורטים בירושה. מקרים אלו נובעים מתוך חלוקה של נכסים באופן שווה בין היורשים, ובהם יוכל כל אחד מהיורשים לוותר על חלקו המלא בירושה, אך לא על חלקי הירושה הספציפיים שאינם לרוחו מסיבה כזו או אחרת. לצורך העניין, אדם שהלך לעולמו הוריש לשני ילדיו דירה וכלי רכב, בחלוקה שווה ביניהם. כל אחד מן הילדים רשאי לבצע הסתלקות מעיזבון עבור החלק השלם שניתן לו, כלומר מחצית מן הירושה, אך לא על חלק משווי הדירה או חלק משוויו של הרכב.

 

איך ניתן לבצע הסתלקות מעיזבון כאשר הנפטר לא הותיר אחריו צוואה?

במקרים מסוימים הנפטר לא מותיר אחריו צוואה, מה שמעמיד את יורשיו בפני סימני שאלה רבים בבואם להצהיר על הסתלקות מעיזבון. במקרה זה, יוכלו היורשים להצהיר על הסתלקות מעיזבון עבור אחוזים מסוימים מתוך החלק בעיזבון ששייך להם על פי דין בהתאם לחוקי הירושה, אך לא יוכלו להצהיר על הסתלקות מעיזבון מנכס ספציפי.

 

רוצים לעבור את כל זה בשלום? עורך דין לדיני צוואות וירושות הוא הפתרון

קיימים לא מעט פרטי מידע רלוונטיים בנושא של הסתלקות מעיזבון. היות ומדובר על עניין משמעותי שמכיל סעיפים, תתי סעיפים ונקודות ספציפיות שכדאי להכיר, מומלץ להיעזר בעורך דין לדיני צוואות וירושות. עורך דין המתמחה בדיני צוואות וירושות יוכל לסייע לכם לקבל את ההחלטות הנכונות עבורכם, לקבל מענה לכל השאלות שצצות לכם טרום הטיפול בצוואה, בזמן ניסוחה או בעת חלוקת רכושו של הנפטר, וכן לפרוש בפניכם את האפשרויות השונות העומדות בפניכם.

בשורה התחתונה, ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין אמין ומיומן, הוא הדרך להבטיח כי מהלך של הסתלקות מעיזבון יבוצע באופן חוקי ובצורה שתשרת את האינטרסים שלכם. התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

שכרו של מנהל העיזבון

מימוש צוואה הינו הליך מורכב אשר לעיתים אורך זמן רב ומכיל מורכבויות רבות. במידה והיורשים אינם מצליחים לבצע הליך זה באופן עצמאי, מתמנה אדם הקרוי

סדר העדיפות בין חובות העיזבון

לא מעט אנשים מותירים אחריהם נכסים, ממון ורכוש כאשר הם הולכים לעולמם. מי שנהנה מכל אלו, לאחר מותו של המוריש, הם היורשים שהוגדרו בצוואתו או

במה מסלקים את חובות העיזבון

חוק הירושה הוא אחד מהחוקים הכי שימושיים שיש, היות שהוא מגדיר את אופן ההתמודדות הנדרש עם תרחישים שונים הנוגעים לטיפול בצוואות וירושות. היות ומדובר על

מנה וחלק בעזבון

סעיף 47 וסעיף 51 לחוק הירושה, עוסקים בשני נושאים חשובים המשלימים זה את זה. הסעיפים הללו מתייחסים למצב בו כותב הצוואה הוריש לאדם אחד או

ניהול עיזבונות

נושא הירושה והעיזבון הוא נושא מורכב למדי, אשר לעיתים דורש טיפול ייחודי. המורכבות של הנושא נובעת מעצם העובדה שבכל מצב שבו יש יותר מיורש אחד,

אמצעים לשמירת העיזבון

עיזבון הוא מושג המתאר את הירושה שהותיר אדם כלשהו שהלך לעולמו, על כל המרכיבים שלה. בדרך כלל, המושג הזה זהה למה שנהוג לקרוא לו "ירושה".

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: