הוראות צוואה שביצועה בלתי אפשרי

כאשר מגיעה צוואה לבית המשפט, מבקש הוא לקיים את הכתוב בה, מתוך ההנחה כי היא משקפת את רצונו האחרון של המנוח. עם זאת, לעיתים מכילה הצוואה הוראות אשר בית המשפט אינו יכול לקיים – למשל הוראות בלתי חוקיות, בלתי מוסריות או בלתי אפשריות. במאמר זה נרחיב אודות דינן של הוראות אלה ונבחן את גבולותיהן.

 

מעמדו של רצונו האחרון של המצווה

החוק הישראלי מעניק מעמד-על לרצונו האחרון של המצווה, מעמד המתבטא ב"עיקרון חופש הציווי" או "חופש ההחלטה". יחס זה מביא את בית המשפט לנסות ולקיים את רצונו של המצווה, אף אם הוראותיו אינן הוגנות או הגיוניות. עם זאת, גם לחופש זה קיימים גבולות מסוימים, גבולות אשר חלקן יפורטו להלן בסעיפים הבאים.

 

הוראות צוואה שקיומה בלתי אפשרי – לשון החוק

חוק הירושה סעיף 34 קובע כי:

"הוראת צוואה שביצועה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי – בטלה"

החיבור של שלושת התחומים הללו (חוקי, מוסרי ואפשרי) אינו מקרי, היות ולעיתים קרובות ישנה חפיפה בין הדברים הללו, כלהלן.

האם הוראת צוואה שקיומה בלתי אפשרי מביא לפסילת הצוואה כולה?

לכשנדקדק בלשון החוק נבחין כי החוק קובע כי הוראת הצוואה בטלה, כלומר הצוואה עצמה אינה נפסלת בעקבות הוראה בלתי חוקית, בלתי מוסרית או בלתי אפשרית, אלא אותה הוראה בטלה ויתר הצוואה בעינה עומדת. בסיום נרחיב אודות מה עושים במקרה בו ההוראה הינה משמעותית ומרכזית בצוואה.

הוראות צוואה שביצועה בלתי אפשרי
הוראות צוואה שביצועה בלתי אפשרי

הוראת צוואה בלתי אפשרית – מתי עומדת ההוראה למבחן?

לעיתים קרובות חולפות שנים רבות בין מועד עריכת הצוואה לבין מועד קיומה. בשנים אלה עשויים לחול שינויים רבים במציאות, ולעיתים דבר אשר היה בלתי מוסרי ייחשב היום כדבר סביר והוגן, או דבר אשר היה אז בגדר חוקי נעשה עם השנים לבלתי חוקי. התשובה לשאלה זו הינה שמועד המבחן הינו מועד מימוש הצוואה, כלומר בוחנים את חוקיות, מוסריות ואפשריות ההוראה בהתאם למועד קיום הצוואה.

 

מהי הוראה בלתי חוקית

צוואה המכילה הוראה הדורשת מהיורשים לבצע מעשה אשר מנוגד לחוק – בטלה. הדבר כולל גם את תקנות הציבור, ונרחיב על כך להלן.

 

תקנות הציבור

תקנות הציבור הינו מושג המתייחס למעין אוסף המוסכמויות בקרב הציבור הישראלי, מוסכמויות הכוללות הסכמות חברתיות, מוסריות, כלכליות וכדו'. הסכמות אלה עשויות להשתנות עם הזמן, בהתאם לשינויי הלכי הרוח בקרב החברה הישראלית, ובהתאם לאקלים החברתי הקיים בחברה באותה העת. תקנות הציבור משמשות בעיקר בדיני חוזים, שם מקבלות תקנות אלה מעמד משפטי יציב. עם זאת, גם בחוק הירושה כאשר מובאת הוראה הסותרת את תקנות הציבור –בית המשפט על פי רוב יפסול אותה.

 

מהי הוראה בלתי מוסרית

הפסול של הוראה בלתי מוסרית מתייחס לדברים אשר באופן מהותי הינם בלתי מוסריים, כלומר שלא קיימת דרך להצדיק את דבריו של המצווה מתוך הנסיבות השונות. גבול זה הינו מעורפל מעט, ועל כן נציג מספר דוגמאות אשר יסייעו לנו להבין את אותם בקווים כלליים.

 

התניית הירושה באי גירושין

כאשר המצווה התנה את זכות הירושה בכך שהיורש לא יתגרש מאשתו, ובמידה ויתגרש יעבור עיזבונו לידי נכדיו (צאצאי הזוג שהתגרש), פסק בית המשפט כי הוראה זו אינה בלתי מוסרית מכיוון שפעולת הגירושין עשויה לפגוע בצאצאי הזוג, ועל כן אין להגדירה כבלתי מוסרית.

 

נישול אחד הצאצאים מהירושה

כאשר המצווה מדיר בצוואתו את אחד מיורשיו – הן מסיבות אובייקטיביות והן מסיבות סובייקטיביות – אין הדבר נחשב כהוראה בלתי מוסרית, מכיוון שזכותו של כל אדם לעשות ברכושו כרצונו, ולחלקו על פי ראות עיניו. עם זאת, היורש יכול לטעון שהמצווה לא היה כשיר לצוות, אולם תחום זה חורג מנושא מאמרנו.

 

התניית ירושה בהימנעות מעבודה

בית המשפט נזקק להכריע במקרה בו המצווה התנה את ירושת אשתו בכך שהיא תהיה חייבת לשבת בבית ולא לצאת לעבוד לעולם. בית המשפט הכריע כי הדבר סותר את תקנות הקהל ואינו מוסרי, ועל כן הוראה זו בטלה.

 

אחד היורשים גרם למותו של המצווה

כאשר אחד הזוכים בצוואה מורשע במותו של המצווה – הוא מוגדר כפסול לרשת וחלקו בצוואה בטל. עם זאת, גם כאשר אותו יורש אינו מורשע מסיבות מסוימות, עדיין ירושתו עשויה להיות מוגדרת כהוראה בלתי מוסרית. ניתן לראות כי בחינת המוסריות אינה מתמקדת בהוראה עצמה בלבד, אלא מרחיבה את מבטה אף על הנסיבות החיצוניות הסובבות את הליך הירושה, הרחבה אשר גורמת להעברת נכסי העיזבון לידי הזוכה ההורג – להיבטל.

 

מהי הוראה שקיומה בלתי אפשרי

בכדי להגדיר הוראה כ"הוראה שמצווה על דבר שקיומו בלתי אפשרי", ההוראה צריכה להתייחס לדבר אשר אינו אפשרי לביצוע בצורה מהותית, כלומר דבר התלוי בנסיבות שונות, אף אם הן נדירות וקשות אינן הופכות את הדרישה לבלתי אפשרית. למשל, הוראת צוואה אשר תלויה בתנאי, ואחד היורשים מסרב לקיים את התנאי – אין ההוראה מצווה על דבר בלתי אפשרי, מכיוון שהיורש יכול לחזור בו מסירובו, או שהיורשים יוותרו לו על התנאי ויחלקו איתו את העיזבון.

 

מתי סעיף אחד מביא לפסילת הצוואה כולה

חשוב להבין כי רצון העל של בית המשפט הינו קיום דבריו של המצווה, ועל כן הוא משתדל להימנע מלפסול את הצוואה כולה במידת האפשר. כאשר הסעיפים הפסולים הינם בודדים ואינם משפיעים בצורה מהותית על יתר הצוואה, יעדיף בית המשפט לפסול אותם בצורה "כירורגית" ולהכשיר את יתר הצוואה. עם זאת, כאשר מספר הסעיפים הפסולים גדול, או כאשר הסעיפים הפסולים הינם משמעותיים ועיקריים, ייתכן והדבר יביא לידי פסילת הצוואה כולה – הן מכיוון שאיננו יכולים עוד לכוון לרצונו של המצווה, והן מכיוון שייתכן וריבוי הפסילות מעיד על פגם בשיקול דעתו של המצווה.

 

סיכום

צוואות רבות גורמות ליורשים מסוימים להרגיש מקופחים, לעיתים קרובות בצדק. במצבים אלה, ניתן לערער על תקפותה של הצוואה בטענה שהוראותיה אינן חוקיות, אינן מוסריות או אינן אפשריות. הגבולות של הדברים הללו אינם מוגדרים בצורה חד משמעית, ועל כן הדבר נתון לשיקול דעתו של בית המשפט במידה רבה. חברי הנבחרת המשפטית ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה ובכל בעיה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

הוראות נאמנות במסגרת צוואה

לכל אחד מאיתנו יש את החבר או החברה האלו שאנחנו יודעים שאנחנו יכולים לסמוך עליהם, מאמינים בהם ושמים את מבטחנו בידם. בחיי היומיום שלנו, הנאמנות

כפיפות להוראות הצוואה

בכל הנוגע לעולם הצוואות, כאשר המוריש עורך מבעוד מועד את צוואתו, הוא עורך אותה מפני שהוא מעוניין להביע את רצונותיו השונים באשר להעברת נכסיו, רכושו

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: