הוראות נאמנות במסגרת צוואה

לכל אחד מאיתנו יש את החבר או החברה האלו שאנחנו יודעים שאנחנו יכולים לסמוך עליהם, מאמינים בהם ושמים את מבטחנו בידם. בחיי היומיום שלנו, הנאמנות שאנו חשים כלפי אותו אדם ושאותה הוא חש כלפינו יכולה לבוא לידי ביטוי במגוון סיטואציות שונות, כדוגמת הציפיה שיעמוד לצידנו בעת צרה ושיסייע לנו בכל דבר שנזדקק לו. אולם קיימות גם סיטואציות מורכבות יותר שבהן אדם כזה יוכל להיות לנו לעזר.

הוראות נאמנות במסגרת צוואה הן הוראות אשר מגדירות אדם שאותו בוחר המוריש בעודו בין החיים, ותפקידו לסייע ליורשים בהבנת הצוואה ובקיומה בהתאם לכתוב בה. בשורות הבאות ננסה לעמוד על טיבן של הוראות נאמנות במסגרת צוואה ונסביר כיצד הן באות לידי ביטוי במעמד הוצאת הצוואה אל הפועל.

 

הוראות נאמנות במסגרת צוואה – מי צריך את זה בכלל?

המוריש שמנסח את הצוואה מכיר את יורשיו, ועל כן הוא יודע לייחס להם תכונות כאלו ואחרות שיוכלו לסייע להם, או לחילופין – דווקא לא יעמדו לטובתם בעת הניסיון להבין את נוסח הצוואה. למשל, יורשים שהם קטינים או יורשים שאין להם את הבשלות והבגרות לנהל עיזבון כזה או אחר, הם אנשים שעלולים להיתקל בחוסר הבנה גדול בכל הנוגע לצוואות וירושות, ולכן הוראות נאמנות במסגרת צוואה יכולות לעזור להם לאחר פטירתו של המצווה.

 

הוראות נאמנות במסגרת צוואה – איך הן באות לידי ביטוי?

ברגע שהמוריש עורך את הצוואה, הוא מפרט במהלכה את כל נכסיו, רכושו וממונו באופן שיוכל לתת את התמונה המלאה לגבי העיזבון שעובר הלאה ליורשיו. הוראות נאמנות במסגרת צוואה הן אלו המגדירות את ההנחיות בכל הנוגע לניהול העיזבון הנמסר לנאמן, והוא זה שינהל את העיזבון בהתאם לקביעתו של המוריש.

מיהו אותו נאמן ומה המשמעות של בחירתו?

כל מוריש זכאי למנות נאמן ספציפי, שממונה על ידיו מתוך היכרות ויחסי נאמנות, אך הוא זכאי גם למנות נאמן רנדומלי. המשמעות של מינוי נאמן כחלק מהוראות נאמנות במסגרת צוואה היא משמעות גדולה, שכן הנאמן יוכל לנהל את העיזבון באופן בוגר ואחראי ולהבטיח כי רצונו של המצווה יבוא לידי ביטוי בעת מימוש הצוואה.

הוראות נאמנות במסגרת צוואה
הוראות נאמנות במסגרת צוואה

 

הוראות נאמנות במסגרת צוואה – דוגמאות

במסגרת הוראות נאמנות במסגרת צוואה ממונה, כאמור, נאמן שאמון על ניהול העיזבון, וכן רשומים היורשים בתור "נהנים בנאמנות". בתור אלה, הם יוכלו לקבל עם הזמן ובהתאם להוראות נאמנות במסגרת צוואה את הירושה, בדירוג או בבת אחת, על פי הוראותיו של המוריש ככתוב בצוואה. למשל, נהנים בנאמנות יוכלו לקבל, לדוגמה, סכום כסף מתוך הירושה כאשר הם יחגגו את יום הולדתם ה – 18, בו הם הופכים לבגירים.

בדומה ליום ההולדת, גם מועדים אחרים כמו נישואין, לידת ילד או כל אבן דרך משמעותית אחרת בחייו של אדם, יכולה לשמש בהקשר של הוראות נאמנות במסגרת הצוואה, כדי להתוות את מועד הענקת העיזבון לנהנים בנאמנות, בין אם מדובר בחלקים מהעיזבון שמיועד להם, או העברה של חלקם בעיזבון אל חזקתם במלואו.

 

תפקיד הנאמן בצוואה – האם הוא מבוצע בהתנדבות?

הנאמן שמונה על ניהול העיזבון של המוריש יקבל בדרך כלל שכר בעבור מילוי תפקידו בתור מנהל העיזבון. השכר שישולם לנאמן מקורו בדרך כלל בנכסי הנאמנות. כמו כן, חוק הנאמנות מסווג את זהות הנאמן על פי כמה סיווגים שונים: נאמנות נהנה, נאמנות תושב ישראל, נאמנות תושב חוץ ונאמנות לפי צוואה.

 

האם הוראות נאמנות במסגרת צוואה נוגעות לכלל העיזבון או רק לחלקו?

הוראות נאמנות במסגרת צוואה יכולות לגעת הן בכלל העיזבון והן בחלקים ממנו. כלומר, בהחלט יכולות לבוא לידי ביטוי הוראות נאמנות במסגרת צוואה שיורו על ירושה של חלקים מסוימים מן העיזבון עם מותו של המוריש, ואילו חלקים אחרים מהעיזבון יוותרו בידיי הנאמן שמונה לתפקיד, לניהולו.

 

כיצד בוחרים נאמן שיקיים הוראות נאמנות במסגרת צוואה?

בחירת הנאמן שיהיה ממונה על קיום הוראות נאמנות במסגרת צוואה היא בחירה קריטית, היות ומדובר על אדם שלמעשה מקבל מהמוריש את הכוח לנהל עבורו את עזבונו לאחר מותו. מכאן שהמוריש צריך לסמוך על הנאמן שיעשה את עבודתו נאמנה, ושאכן יקיים את רצונו של המוריש לאחר שילך לעולמו. כמובן שלאחר שהמוריש מגבש כיוון למינוי הנאמן, הוא יצטרך לתאם איתו את הנושא ולקבל את הסכמתו לה. במידה והנאמן אכן יהיה מוכן לשאת על כתפיו את אחריות הנאמנות, הנאמן יצויין בצוואה וכן המוריש והנאמן יסכמו את נושא השכר שישולם לנאמן מנכסי העיזבון.

 

האם עבור קיום הוראות נאמנות במסגרת צוואה קיימים תשלומי מיסים כלשהם?

החוק הישראלי אינו מגדיר תשלומי מיסים כחלק מהעברת נכסים לנאמנות במסגרת מקיום הוראות נאמנות במסגרת צוואה. החוק הזה הוא בר תוקף גם כאשר הנאמן הוא אחד הנהנים מהירושה, מה שכן – התנאי לעניין הזה על מנת שיוכל להתקיים הוא שאו המוריש שערך את הצוואה או אחד או יותר מהנהנים הם אזרחים ישראלים. לצד העובדה הזו, חשוב לציין שבמידה ובמסגרת הצוואה מפורטים גם נכסים שתוך החזקתם מצטברות הכנסות נוספות בנאמנות, נכסים אלו אכן יחויבו בתשלומי מס.

 

התיאום בין חוק הירושה לבין חוק הנאמנות – חשוב, קריטי ומכריע

בסעיפים מסוימים בעריכת הצוואה עלולות לבוא לידי ביטוי סתירות כאלו ואחרות בין חוק הירושה לבין חוק הנאמנות. לכן, במיוחד כחלק מניסוח הוראות נאמנות במסגרת צוואה, כדאי מאוד להקפיד על ניסוחים והוראות ברורות שלא יהוו מכשול לקיום ההוראות שמשקפות את רצונו של המוריש. בדיוק מהסיבה הזו, התייעצות עם אנשי מקצוע הבקיאים בדיני צוואות וירושות היא רעיון מצוין, שיוכל להוביל את המוריש לכדי עריכת צוואה שתשקף את רצונותיו לאשורם.

 

כיצד מיושבת סתירה בין חוק הירושה לבין חוק הנאמנות?

הוראות נאמנות במסגרת צוואה שמנוסחות באופן שיוצר סתירה בין חוק הירושה לבין חוק הנאמנות, הן הוראות שעלולות שלא להתקיים כלשונן. ברגע שקיימת סתירה בהוראה זו או אחרת שנכתבה לאורך הצוואה, והיא מפגישה בין חוק הירושה לבין חוק הנאמנות ויוצרת ביניהם התנגשות – הרי שחוק הנאמנות יגבר במקרים כאלו על חוק הירושה.

 

על חשיבות הפניה לסיוע משפטי בנושא הוראות נאמנות במסגרת צוואה

רבים הם דיני הצוואות והירושות שמן הראוי לקחת בחשבון בזמן עריכת צוואה, בוודאי כאשר במסגרת עריכת הצוואה נכללות אי אילו הוראות שיכולות לקבל פרשנויות שונות, בהנחה והן לא ינוסחו כהלכה, ויוכלו לעמוד בתור הוראות חד משמעיות ומפורשות. לכן, כאשר המוריש מעוניין בניסוח הוראות נאמנות במסגרת צוואה, כדאי לקבל ייעוץ והכוונה מקדימים מידי גורם משפטי מוסמך.

 

הוראות נאמנות במסגרת צוואה מנסחים בעזרת עורך דין לדיני צוואות וירושות

עורך דין לדיני צוואות וירושות הוא הגורם המקצועי שיוכל להיות לכם לעזר בזמן ניסוח הוראות נאמנות במסגרת צוואה, כך שהן יהיו ברות תוקף ויבטיחו כי רצונותיכם יבואו לכלל ביטוי במועד הוצאת הצוואה מן הכוח אל הפועל. התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

כפיפות להוראות הצוואה

בכל הנוגע לעולם הצוואות, כאשר המוריש עורך מבעוד מועד את צוואתו, הוא עורך אותה מפני שהוא מעוניין להביע את רצונותיו השונים באשר להעברת נכסיו, רכושו

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: