ביטול צוואה על ידי המצווה

ככלל, כל אדם שכתב צוואה רשאי לבטלה או לשנותה בכל עת שיבחר. לאדם חירות מלאה לעשות בנכסיו ככל העולה על רוחו, ועל כן אם נמצאו מספר צוואות ביהמ"ש פועל על פי העיקרון כי צוואה מאוחרת גוברת על צוואה מוקדמת. האפשרות לבטל צוואה מעוגנת בחוק הירושה סעיף 36(א), שם נאמר:

"המצווה רשאי לבטל צוואתו, אם על ידי ביטול במפורש באחת הצורות לעשיית צוואה, ואם על ידי השמדת הצוואה; השמיד המצווה את הצוואה, חזקה עליו שהתכוון בכך לבטלה".

 

דרכי ביטול הצוואה המוכרים בחוק

כפי שראינו החוק מונה שתי דרכים לביטול הצוואה (השמדתה או ביטולה במפורש), ובנוסף לדרכים אלו ניתן להוסיף גם כתיבת צוואה חדשה, כיוון שאף היא מבטלת את קודמותיה. ישנן מדינות בהם שינוי נסיבות מוביל גם הוא לביטול הצוואה, כמו גירושין או אירועים גדולים אחרים, מתוך הנחה כי שינוי נסיבות מוביל לשינוי ברצונו של המצווה. החוק הישראלי נמנע מלהכיר בשינוי נסיבות כסיבה לביטול צוואה כיוון שזה עלול להוביל לביטול צוואה ע"י התנהגות ועוד ניגע בכך בהמשך.

 

השמדה

הדרך הראשונה לביטול צוואה היא על ידי השמדת מסמך הצוואה באופן פיזי. במידה ולצוואה קיימים מספר עותקים והמצווה השמיד עותק אחד בלבד, אזי חובתו של בית המשפט היא לבחון את כוונת המעשה: האם המצווה עשה זאת כהצהרה על ביטול הצוואה ואז זהו ביטול תקף, או שהמעשה נעשה בגלל מניעים אחרים ואין זו פעולת ביטול. בית המשפט אף יחזק את הבנת המעשה כהשמדה במידה ושאר העותקים אינם תחת ידו של המצווה, כיוון שהבאת שאר העותקים כרוכה במאמץ רב ולכן ניתן להניח בביטחון רב יותר כי כוונתו הייתה להשמיד את כל העותקים אילו היה לאל ידו לעשות כך.

 

סימון או מחיקה

ישנם מדינות בעולם המכירות בסימני מחיקה על מסמך הצוואה כמעידים על רצון לביטול הצוואה, אולם בישראל אפשרות זו היא מורכבת יותר, ולא די להוכיח כי קיימים סימני מחיקה אלא צריך להוכיח כי סימני המחיקה הם הבעת ביטול של המצווה. כלומר לא די להסתפק ביסודות העובדתיים (יש סימני מחיקה) אלא יש להוכיח גם יסודות נפשיים (הייתה כוונת ביטול).

ביטול צוואה על ידי המצווה
ביטול צוואה על ידי המצווה

 

כתיבת צוואה אחרת

דרך שניה לביטול צוואה על ידי המצווה היא על ידי כתיבת צוואה חדשה. כפי שציינו, בית המשפט מכיר בכוחה של צוואה לגבור על קודמותיה ועל כן הצוואה המאוחרת יותר היא התקפה, אלא אם כן ניתן לקיים את שניהן. הצוואה החדשה צריכה כמובן לעמוד בקריטריונים של צוואה רגילה, ועליה להיות כתובה באחת מארבעת הדרכים המנויות בחוק (כתב יד, בפני עדים, בפני רשות או בעל פה). עם זאת, אין הכרח כי הצוואה החדשה תהיה מאותו הסוג של הצוואה הקודמת (צוואה בעל פה יכולה לבטל צוואה בעדים וכדו').

 

כתיבת ביטול צוואה

דרך שלישית לביטול צוואה על ידי המצווה היא על ידי כתיבת מסמך ביטול צוואה. בדרך זו ניתן לבטל צוואה שנרשמה ולמעשה אנו חוזרים למצב שחל לפני כתיבתה של הצוואה המבוטלת, קרי אם זו הייתה הצוואה הראשונה אזי אנו מתייחסים למצב כאילו אין צוואה כלל ומחלקים את העיזבון ע"פ הכתוב בחוק הירושה ואם זו הייתה צוואה שנייה או שלישית אזי אנו חוזרים לצוואה האחרונה הקיימת. כאשר אנו באים לבטל צוואה על בית המשפט לוודא את גמירות דעתו של המצווה, ועליו להיות בטוח כי אכן זהו רצונו השלם. באופן עקרוני בית המשפט נוטה לדקדק פחות בביטול צוואה מאשר מסמך צוואה רגיל באומרו: "כאשר המצווה מביע את דעתו הברורה כי ברצונו לבטל את צוואתו… אין ראוי לסכל רצון זה בנימוקים פורמליים". לגישה זו ישנם מספר נימוקים אולם אין כאן המקום לפורטם.

 

ביטול צוואה בעקבות אונס

כפי שאמרנו על בית המשפט לוודא את גמירות דעתו של המצווה בכתיבתו את מסמך הביטול, באותו האופן שבו הוא בודק בכתיבת צוואה, כלומר הכשרות לבטל היא אותה הכשרות הנדרשת לצוות. במידה והאדם היה אנוס לכתוב את מסמך הביטול (אונס חיצוני או שלא היה בצלילות דעת) המסמך בטל והצוואה המקורית נשארת בתוקף. במידה והאדם לא שינה את מסמך הביטול כשנה לאחר האונס אע"פ שהיה יכול לעשות זאת, בית המשפט רואה בכך הסכמה של המצווה עם הכתוב בביטול ואין עוד מניעה חוקית מלקיים מסמך זה.

 

ביטול צוואה על ידי התנהגות

ישנם מקרים שבהם התנהגותו של המצווה לכאורה מעידה על ביטול הצוואה ובית המשפט נדרש להכריע במקרים אלו האם זו אכן פעולת ביטול או לא. נבחן מספר דוגמאות:

 

בקשת המצווה להביא את הצוואה כי הוא מעוניין לבטלה

בית המשפט פסק כי כיוון שלא נעשה מעשה בפועל לא ניתן להוציא את הצוואה מחזקתה שהיא מבטאת את רצונו האמיתי של המצווה. החלטה זו נובעת מכך שלא ניתן לערער על תקפות צוואה כל אימת שיעלה לנו ספק כלשהו ועל כן יש צורך במעשה פורמלי כדי להוציא צוואה מכשרותה.

 

אי הימצאות מסמך הצוואה ברשות המנוח

אע"פ שהיה ידוע כי למנוח ישנו עותק מצוואתו ביהמ"ש פסק כי אין בספק זה להביא למסקנה כי המנוח השמיד את צוואתו, ועל כן אין זה ביטול על פי חוק והצוואה בעינה עומדת.

 

שילוב של שני הדברים

במידה והמצווה ביקש לקבל את הצוואה כיוון שברצונו לבטלה ולאחר מותו לא נמצא המסמך ברשותו בית המשפט קבע כי ניתן להניח בצורה סבירה כי הוא השמיד את הצוואה ועל כן נעשתה פה פעולת ביטול והצוואה אינה תקפה.

 

ביצוע מעשה הסותר את הצוואה

במידה והמצווה עשה מעשה הסותר לכאורה את הוראות הצוואה, כמו למשל מכירה של נכס המופיע בצוואה וכו' ביהמ"ש קבע כי אין במעשה זה פעולה ישירה של ביטול הצוואה ועל כן הצוואה תקפה.

 

סיכום

ביטול הצוואה על ידי המצווה הינה פעולה המעוגנת בחוק ולכל אדם הזכות לשנות ולבטל את צוואתו בכל עת שיחפוץ. עם זאת כפי שראינו ישנם מקרים שבהם הביטול נעשה בצורה בעייתית ואז אינו תקף או שהביטול גורם לעיכובים משפטיים רבים, ועל כן רצוי להיוועץ עם דמות משפטית מוסמכת ובעלת ניסיון בתחום הצוואות והירושות על מנת לוודא כי פעולותינו הינן חוקיות, ולא יביאו לידי סיבוכים משפטיים. ייעוץ וליווי מקצועי יבטיחו לכם תהליך חלק ונקי ויקלו עליכם במעט במזנים קשים של אובדן.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

ביטול מקצת הצוואה

כאשר אדם הולך לעולמו, הוא מוריש את כל רכושו לאחרים. דרך אחת להוריש, היא לעשות זאת בהתאם לחוק הירושה. על פי החוק הזה, היורשים הפוטנציאליים

אי ביטול של צוואה פגומה

בעולם הצוואות קיים פתח לליקויים רבים המאיימים להכשיל את קיום הצוואה. פעמים רבות, המוריש, בתמימות ולא ביודעין, עורך את הצוואה שלו וכולל בה הוראות לא

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: