ביטול מקצת הצוואה

כאשר אדם הולך לעולמו, הוא מוריש את כל רכושו לאחרים. דרך אחת להוריש, היא לעשות זאת בהתאם לחוק הירושה. על פי החוק הזה, היורשים הפוטנציאליים של בעל הרכוש שהלך לעולמו, נמצאים במעגלים הולכים ומתרחבים סביבו. היורשים המידיים של אדם הם הילדים שלו. אם לכותב הצוואה אין ילדים משל עצמו או ילדים באמצעות נישואין שאומצו על ידו כחוק, הירושה עוברת לקרובי משפחה מדרגה ראשונה, לילדים שלהם וכן הלאה. על מנת להוריש בשיטה הזאת, בעל הרכוש איננו צריך לעשות דבר.

ואולם אם אדם מעוניין להוריש את הרכוש וההון שצבר לאנשים ספציפיים, הוא נדרש לעשות זאת באמצעות כתיבת צוואה. הדבר נכון על אחת כמה וכמה, אם היורשים המיועדים אינם נמנים על היורשים הטבעיים של הנפטר. בשורות הבאות נדון בסוגיות הנוגעות לעריכת הצוואה והוצאתה אל הפועל לאחר לכתו של המוריש, ובכללן: מה קורה אם חלק בצוואה אינו ניתן לביצוע? ומה משמעותו של ביטול מקצת הצוואה? כדאי לקרוא – מדובר בנושאים בעלי חשיבות רבה.

 

מהי צוואה בעצם?

צוואה הינה מסמך משפטי שבו מפרט הנפטר את מה שהוא מעוניין שייעשה ברכוש שצבר במהלך חייו. צוואה יכולה להורות על הורשת הרכוש שנצבר לאדם אחד, או לחלק אותו בין כמה אנשים. במרבית המקרים, הצוואה אינה תואמת את חוק הירושה, ומייעדת את הרכוש למי שעל פי החוק לא היה יכול לרשת, או שהסיכויים שלו היו קטנים. במדינות המתוקנות, ובכלל זה מדינת ישראל, המטרה הראשונית היא לקיים את הצוואה של אדם ככתבה וכלשונה.

זאת, כיוון שזהו רצונו האחרון של כותב הצוואה ויש משום חסד של אמת במיצוי הצוואה. עם זאת, לא אחת קורה שחלק מהצוואה כפי שנכתבה, לא ניתן לביצוע. במקרה הזה, ולאחר שיקול דעת מעמיק, מבצע בית המשפט ביטול מקצת הצוואה – כלומר ביטול החובה למלא חלק מהמרכיבים של הצוואה שלא ניתנים למימוש באופן חוקי במדינת ישראל.

מה קורה כאשר חלק מהצוואה לא ניתן למימוש?

כאמור, יש מקרים שבהם לא ניתן לממש את הצוואה. סעיף 34 לחוק הירושה, אומר שאם קיימת הוראה בצוואה אשר הביצוע שלה איננו חוקי, איננו מוסרי או שלא ניתן לבצע אותו, הוא בטל מיסודו. הוראה בלתי חוקית, יכולה להיות דרישה מאחד היורשים או יותר, לבצע פעולה חוקית שרק אחרי הביצוע שלה הם יקבלו את חלקם בירושה. דרישה מהסוג הזה איננה אפשרית, ועל פי קביעת המחוקק היא בטלה באופן אוטומטי.

ביטול מקצת הצוואה
ביטול מקצת הצוואה

בדרך כלל, עורך דין צוואות וירושות הבוחן את הצוואה לפני האישור שלה, יודע לזהות מכשלות מהסוג הזה ולהזהיר את כותב הצוואה שלא לכלול אותם בה. עם זאת, על פי החוק, גם ביצוע פעולה לא מוסרית בדרך לקבלת החלק בירושה, פסולה מיסודה ובית המשפט יבטל את הצורך בביצוע שלה.

 

מהו ביטול מקצת הצוואה וכיצד הוא מסייע בטיפול בהוראות לא חוקיות בצוואות?

אחת הדוגמאות שלעיתים חוזרת על עצמה, היא ניסיון לכפות על היורש גירושים, אם ברצונו לקבל את חלקו בירושה. אולם החלק המעניין ביותר בנושא זה, הוא חלקים בצוואה שפשוט אי אפשר לקיים. אם בצוואה שנכתבה לפני שנים רבות, הוריש כותב הצוואה חפץ יקר ערך כלשהו לאחד היורשים, ההיגיון אומר שעל היורש לקבל אותו. עם זאת, לעיתים קורה שבנסיבות שונות החפץ הזה נמכר ועבר לרשות אדם אחר. גם כאן, כפועל יוצא של הנסיבות, תהא ההוראה בטלה ומבוטלת. בנוסף, היורש לא יוכל לדרוש פיצוי עבור החפץ שלא קיבל.

בכל אחד מהמקרים הללו, יתבצע מה שנקרא בשפה המקצועית "ביטול מקצת הצוואה". הנטייה של בית המשפט בישראל הוא ליישם ככל יכולתו כל צוואה המונחת לפתחו. אם נוצר מחד מצב שבו לא ניתן למלא אחר הוראה מסוימת בצוואה, מבצע בית המשפט ביטול מקצת הצוואה – ביטול הסעיף או הסעיפים שלא ניתן לקיים מפאת העדר חוקיות, העדר מוסריות או פשוט כי אין אפשרות לקיים אותם. שאר הצוואה תמומש, כמובן, כמתוכנן.

 

איך כותבים צוואה חוקית?

כל אדם המעוניין בכך, יכול לכתוב צוואה שרשויות החוק במדינת ישראל יעשו הכל על מנת לממש אותה כלשונה. אחת הדרכים לכתוב צוואה חוקית, היא שהמצווה יכתוב צוואה בכתב ידו ויחתום עליה, צוואה מהסוג הזה נחשבת לחוקית, אף שלא נכתבה ונחתמה בפני עדים או בפני עורך דין ונוטריון. דרך נוספת היא כתיבת צוואה ואישורה על ידי שני עדים בגירים שאינם פסולי דין. חשוב שלעדים עצמם לא תהיה כל נגיעה לצוואה, וחשוב עוד יותר שהם לא יחתמו על צוואה המורישה להם את הרכוש, חלקו או כולו. במצב הזה, הצוואה לא תהיה תקפה ויורש חוקי שיאתגר אותה בבית המשפט, יזכה קרוב לוודאי בירושה.

אולם הדרך הנכונה לכתוב צוואה, היא לעשות זאת באמצעות פיקוח וייעוץ של עורך דין המתמחה בצוואות וירושות. עורך דין צוואות וירושות יוכל לסייע לכותב הצוואה לנסח אותה, ויבהיר במקומות הנדרשים מה בדיוק הייתה כוונתו של כותב הצוואה. בסיוע עו"ד מנוסה, כותב הצוואה יוכל להימנע עד כמה שניתן מציוויים שלא ניתן למלא אותם, בין אם בעקבות העדר אפשרות חוקית ובין אם משום שמדובר בציווי בלתי מוסרי כלשהו. ככל שהצוואה תהיה מנוסחת בצורה טובה וברורה יותר, וככל שתעמוד בדרישות החוק, כך יישום הצוואה יהיה קצר יותר וימנע עיכובים מיותרים, וכן חילוקי דעות אפשריים בין היורשים לבין עצמם.

 

מיהו עורך דין צוואות וירושות ומהם תחומי האחריות שלו?

עורך דין צוואות וירושות הוא בעל מקצוע מיומן, אשר התפקיד שלו הוא לסייע לכל אדם המעוניין בכך לכתוב צוואה אשר תשקף את הרצונות שלו ואת האופן שבו הוא מעוניין לחלק את הרכוש שלו, בבוא יומו לעזוב את העולם. מנגד, עורך דין כאמור לעיל יכול להתמנות גם כמי שמנהל את העיזבון, כאשר המחויבות שלו היא לנהל אותו לתועלת כל הצדדים. ככל שהעיזבון הוא משמעותי יותר – כלומר סכומי הכסף וההתחייבויות העתידיות המתייחסות אליו הם גבוהים – כך חשוב יותר לנהל את העיזבון בצורה טובה והולמת. זאת, במטרה למנוע מחלוקות ולמנוע מצב שבו כספי העיזבון מתבזבזים על מאבקים כוח ומאבקים משפטיים חסרי תכלית בין כל הצדדים.

 

איך עורך דין צוואות וירושות יכול לסייע בנושא של ביטול מקצת הצוואה?

במידה ויש לכם צורך בקבלת סיוע בכל מה שקשור בנושא של ביטול מקצת הצוואה, מומלץ ביותר לפנות להיוועצות בעורך דין צוואות וירושות לפני שנוקטים בפעולות. עו"ד מנוסה הבקיא ברזי חוקי הירושה, יוכל ללוות אתכם לאורך כל הדרך עד ליצירת איזון בין צד הזכות וצד החובה של הטיפול בעיזבון, תוך שמירה על הוראות החוק ואמות המוסר המקובלות במדינת ישראל.

התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

ביטול צוואה על ידי המצווה

ככלל, כל אדם שכתב צוואה רשאי לבטלה או לשנותה בכל עת שיבחר. לאדם חירות מלאה לעשות בנכסיו ככל העולה על רוחו, ועל כן אם נמצאו

אי ביטול של צוואה פגומה

בעולם הצוואות קיים פתח לליקויים רבים המאיימים להכשיל את קיום הצוואה. פעמים רבות, המוריש, בתמימות ולא ביודעין, עורך את הצוואה שלו וכולל בה הוראות לא

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: