אמצעים לשמירת העיזבון

עיזבון הוא מושג המתאר את הירושה שהותיר אדם כלשהו שהלך לעולמו, על כל המרכיבים שלה. בדרך כלל, המושג הזה זהה למה שנהוג לקרוא לו "ירושה". עם זאת, כאשר עושים שימוש במונח עיזבון, נהוג לכלול בו גם את החובות של כותב הצוואה או מי שהלך לעולמו והותיר ליורשים רכוש, אבל מנגד הותיר גם חובות והתחייבויות עתידיות שהיו לו ואשר יש לטפל בהם לפני שמגיעה העת לחלק את הרכוש שנותר בין היורשים. במאמר שלפניכם נעסוק במקרים שבהם נדרשת פעולה מהירה, שתתבצע בסמוך למועד הפטירה של בעל הרכוש.

זאת, במטרה לשמור על הרכוש הן מפני אבדן ערך והן מפני האפשרות שגורמים כאלה ואחרים ינצלו את ההזדמנות לפגוע ביכולת של היורשים האחרים לממש אותו. מהו בדיוק עיזבון ומה המשמעות החוקית של המושג הזה? מהו הליך המימוש של עיזבון ומה התפקיד של מנהל העיזבון? מתי בית המשפט ממנה מנהל עיזבון? אילו אמצעים יכולים ליפול בקטגוריה של אמצעים לשמירת העיזבון, ומתי בדיוק יש לנקוט באמצעים כאלה וליישם אותם? בשורות הבאות נעסוק בהרחבה במושג שהוא פחות מוכר, אבל עשויה להיות לו השפעה משמעותית על היורשים, אם לא יינקטו אמצעים מתאימים בסמוך למועד הפטירה של בעל הרכוש.

 

מה זה עיזבון ומהי המשמעות הרחבה של המושג הזה?

עיזבון הוא, כפי שכבר הוזכר לעיל, סך כל הרכוש והחובות של אנשים כלפי המנוח, מול סך כל החובות הקיימים של המנוח כלפי אנשים או כלפי עסקים. זאת, נוסף על חובות עתידיים של המנוח אשר נוצרו כתוצאה מפעולות שונות שלו אבל טרם הוגשו לפירעון. במידה רבה, העיזבון משול לעסק שהיה שייך לאדם שהלך לעולמו, ועם פטירתו יש צורך לשמר את הפעילות שלו. המושג שמירת העיזבון זהה במהותו לשמירה על העסק בתקופת המעבר, במטרה למנוע את הקריסה שלו לפני שניתן יהיה להעביר אותו ליורשים החוקיים שלו כשהוא פעיל ורווחי.

 

מהו מנהל עיזבון ואיך ממנים אותו?

מנהל עיזבון הוא אדם הממונה על ידי בית המשפט או האפוטרופוס הכללי, על מנת לטפל בעיזבון לאחר פטירתו של המוריש, כשלנגד עיניו שתי מטרות עיקריות: הראשונה – לדאוג לכך שכל החובות של הנפטר כלפי ספקים או כלפי נושים אחרים, ישולמו כסדרם. אחד העקרונות החשובים בשמירה על כבוד המת, נוגע לעובדה שחלק מהכבוד הזה קשור קשר הדוק לעובדה שהמת לא הותיר אחריו חובות פתוחים לאחר מותו. מנהל עיזבון יכול להתמנות גם על ידי בית הדין הרבני, אם היורשים או הנושים של העיזבון פנו לאחד מהגורמים הללו לקבלת סעד בנושא.

אמצעים לשמירת העיזבון
אמצעים לשמירת העיזבון

לחילופין, אם הנפטר מציין בצוואה במפורש את רצונו שמאן דהוא יתמנה למנהל העיזבון בנכסיו, ואם המנהל המיועד הסכים להתמנות, שומה על כל הצדדים לכבד את הבקשה. בדרך כלל, בהעדר בקשה ברורה בצוואה, לא ימונה מנהל עיזבון, אלא אם מתגלע סכסוך בין היורשים שאינו בר גישור באופן עצמאי, או צורך לטפל בחובותיו של המנוח. מנגד, כאשר ממונה מנהל כאמור לעיל, הוא חייב להיות מקובל על כל היורשים.

 

מהו התפקיד של מנהל העיזבון

התפקיד של מנהל העיזבון הוא, כאמור לעיל, לדאוג לסילוק כלל החובות של הנפטר לספקים, לנושים ולכל אדם שיכול להוכיח את קיומו של חוב כלשהו כלפיו. בתום השלב של סילוק החובות, מנהל העיזבון יפעל לחלוקה של העיזבון בהתאם לצוואה שהותיר אחריו הנפטר. בהעדר צוואה, ידאג מנהל העיזבון לחלוקה הוגנת של הרכוש שנותר בין היורשים החוקיים של הנפטר. מנהל העיזבון אמור להישאר בתפקידו עד שמסתיימות כל הפעולות כאמור לעיל וכל הרכוש חולק ונמצא בידי בעליו החוקיים. שכרו של מנהל העיזבון נקבע על ידי בית המשפט.

 

מה קורה מרגע לכתו של בעל הרכוש לעולמו ועד למינוי מנהל העיזבון?

למרות שלכאורה חוק הירושה מכסה את כל האספקטים של ניהול עיזבון, יש מקרים שבפער הזמנים שבין מותו של בעל הרכוש לבין מינוי מנהל עיזבון קבוע, עלולה להיגרם פגיעה משמעותית בערך העיזבון. מי שחייב כספים לנפטר, עלול לנצל את הפרשי הזמנים ולנקוט אמצעים שיאפשרו לו לחמוק מתשלום החוב. מנגד, אנשים שיש להם גישה לעיזבון עלולים לנצל את הכאוס שקיים, על מנת למשוך מהעיזבון סכומי כסף או לנכס לעצמם רכוש לא להם.

ולבסוף – אם העיזבון כולל עסק פעיל ואם העסק היה מנוהל באופן ישיר על ידי הנפטר, העדר ניהול או הסטת תשומת הלב מהעסק, עלולים לגרום לאובדן לקוחות לטובת עסקים אחרים, ופגיעה משמעותית בהכנסות ובאפשרות של מנהל העיזבון שימונה, לסלק חובות ולחלק את העיזבון בין היורשים.

 

מהם האמצעים לשמירת העיזבון

סעיף 77 לחוק הירושה, מנוסח כדלקמן:
"…בכל עת לאחר מות המוריש וכל עוד לא נתמנה מנהל עיזבון רשאי בית המשפט, לפי בקשת מעוניין בדבר או מיזמת עצמו, לנקוט אמצעים הנראים לו לשמירת העיזבון או לשמירת זכויות בעיזבון, לרבות עיכוב זמני של פעולות בנכסי העיזבון, מתן צו למכירתם של נכסים פסידים שבעיזבון ומינוי מנהל עיזבון זמני…"

המשמעות היא שבית המשפט מכיר בעובדה שבנסיבות מסוימות, עלול העיזבון להיפגע משום עצם העובדה שאין אדם ממונה עליו הדואג לפקח על הפעולות המתרחשות בו, אפילו במרווח הזמן הקצר שבין מותו של בעל הרכוש לבין מינוי של מנהל עיזבון קבוע. במקרה הזה בית המשפט, בית דין רבני או האפוטרופוס הכללי, עשויים למנות מנהל עיזבון זמני שתפקידו העיקרי הוא לשמור על העיזבון ולמנוע ממנו להפסיד כספים או אפילו להפוך לחדל פירעון.

אמנם מרבית הלקוחות של העסק ומרבית הקשורים אליו הם אנשים הוגנים והגונים, אבל מספיק לקוח גדול אחד שימצא את הדרך להימנע מתשלום, כדי לפגוע ביכולתו של העיזבון לתפקד ולמלא את הייעוד שלו. מנהל העיזבון הזמני צריך למסור לבא אחריו את העיזבון כפי שמצא אותו – לא פחות ולא יותר.

 

מה בין עורך דין ירושות וצוואות וניהול עיזבון?

עורך דין ירושות וצוואות אמון על ניסוח הצוואה של בעל נכסים, או לחילופין לדאוג לחלוקה הוגנת של הרכוש בין היורשים החוקיים של הנפטר. במידה רבה, עורך דין כזה יהיה מעורב בכל השלבים של ניהול העיזבון, עד לרגע שבו הסתיימה חלוקת הרכוש בין היורשים בהתאם לרצונו  של הנפטר או בהתאם לחוקי הירושה. אם יש לכם עניין להרחיב את הידיעות שלכם בנושא, או לחילופין לשכור את שירותיו המקצועיים של עורך דין המתמחה בצוואות וירושות, כדאי ליצור קשר בהקדם האפשרי עם עו"ד מנוסה שיוכל לספק לכם ליווי משפטי הולם לאורך כל הדרך, עד לסיום החלוקה של הרכוש או העיזבון בין כל היורשים בהתאם לצוואה או בהתאם לחוקי הירושה במדינת ישראל.

התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

שכרו של מנהל העיזבון

מימוש צוואה הינו הליך מורכב אשר לעיתים אורך זמן רב ומכיל מורכבויות רבות. במידה והיורשים אינם מצליחים לבצע הליך זה באופן עצמאי, מתמנה אדם הקרוי

סדר העדיפות בין חובות העיזבון

לא מעט אנשים מותירים אחריהם נכסים, ממון ורכוש כאשר הם הולכים לעולמם. מי שנהנה מכל אלו, לאחר מותו של המוריש, הם היורשים שהוגדרו בצוואתו או

במה מסלקים את חובות העיזבון

חוק הירושה הוא אחד מהחוקים הכי שימושיים שיש, היות שהוא מגדיר את אופן ההתמודדות הנדרש עם תרחישים שונים הנוגעים לטיפול בצוואות וירושות. היות ומדובר על

מנה וחלק בעזבון

סעיף 47 וסעיף 51 לחוק הירושה, עוסקים בשני נושאים חשובים המשלימים זה את זה. הסעיפים הללו מתייחסים למצב בו כותב הצוואה הוריש לאדם אחד או

ניהול עיזבונות

נושא הירושה והעיזבון הוא נושא מורכב למדי, אשר לעיתים דורש טיפול ייחודי. המורכבות של הנושא נובעת מעצם העובדה שבכל מצב שבו יש יותר מיורש אחד,

סמכויות מנהל העיזבון

סמכויות מנהל העיזבון המוגדרות תחת סעיף 97 לחוק הירושה והן באות לידי ביטוי בכמה וכמה אופנים שונים בעת עריכת הצוואה ובמועד הוצאתה אל הפועל, לאחר

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: