אי ביטול של צוואה פגומה

בעולם הצוואות קיים פתח לליקויים רבים המאיימים להכשיל את קיום הצוואה. פעמים רבות, המוריש, בתמימות ולא ביודעין, עורך את הצוואה שלו וכולל בה הוראות לא ברורות, סעיפים לא נהירים, וניסוחים קלוקלים המקשים על הבנת רצונו האמיתי. יתרה מכך, לעתים מזומנות הצוואה כמסמך, אינה עומדת בכללים לעריכת צוואה המוגדרים בחוק.

כמו כן, לפעמים קיים חשד לפיו הופעלו על המוריש אי אילו לחצים שגרמו לו לנסח את הצוואה באופן חשוד שאינו עולה בקנה אחד עם רצונותיו האמיתיים. למרות זאת, אי ביטול של צוואה פגומה מתאפשר לא אחת גם עבור צוואות שנפלו בהן פגמים מהותיים או צורניים. בשורות הבאות נרד לחקר הנושא וננסה להבין מה משמעות המושג "אי ביטול של צוואה פגומה", ובאילו תנאים הוא יכול להתממש.

 

אי ביטול של צוואה פגומה על פי חוק הירושה

בעוד שחלק מן הנושאים בנוגע לירושה עדיין לא חתומים כהלכה במסגרת חוק הירושה הישראלי, בכל הנוגע לאי ביטול של צוואה פגומה, קיימים בחוק סעיפים ברורים והוראות ברורות לאופן  ההתנהלות הנדרש. במידה ונדמה שהתקיימה תרמית מסוגים כאלו ואחרים בזמן שהמוריש ערך את הצוואה, בית המשפט מצופה לפעול בהתאם לחוק, והוא יאלץ להכריע האם הצוואה היא ברת תוקף על אף הפגמים או הליקויים שנחשפו בה, או שהיא בטלה.

 

מה חשוב לדעת על אי ביטול של צוואה פגומה

ברגע שאדם שערך צוואה נפטר, תוקף הצוואה שהניח אחריו בלכתו, נבדק על ידי גורמים משפטיים כאלו ואחרים. הגורמים המשפטיים יבדקו את הצוואה בניסיון לזהות מניפולציות כאלו ואחרות שהופעלו כנגד המוריש בזמן שכתב את הצוואה, השפעה בלתי הוגנת מכל סוג, האם שולבו אלמנטים של אונס או כפייה בזמן עריכת הצוואה וכן הלאה. במהלך הבדיקה ייתכן בהחלט כי הגורמים המשפטיים המטפלים, ימצאו כי המצווה מודע היה להשפעה הבלתי הוגנת או הלחצים שהופעלו עליו בזמן שערך את הצוואה, אך למרות זאת, הלכה למעשה, הוא לא בחר לשנות את הצוואה אלא להשאירה ככתוב.

אי ביטול של צוואה פגומה
אי ביטול של צוואה פגומה

כיצד סעיף 31 לחוק הירושה מתייחס לעניין אי ביטול של צוואה פגומה

סעיף 31 לחוק הירושה מגדיר את התנאים שבהם יכול לבוא לידי ביטוי אי ביטול של צוואה פגומה. התנאי הראשון הוא שחלף לו פרק זמן של לפחות שנה מהרגע שבו המצווה גילה או התוודע לעצם הטעות שנמצאה בגוף הצוואה, כמו גם מהרגע שבו הוא חדל מלהיות תחת ההשפעה הבלתי הוגנת שהופעלה עליו בזמנו. התנאי השני הוא שלאחר שהשנה חלפה לה, המוריש יכול היה לבצע שינויים בצוואתו או לבטל את הצוואה הפגומה לחלוטין. התנאי השלישי לכך שהצוואה הפגומה תתממש למרות הליקויים הקיימים בה, הוא כי המוריש לא ביצע כל שינוי או ביטול בצוואה, והיא נשארה כמות שהיא עד יום מותו.

 

הרציונל העומד מאחורי סעיף 31 לחוק הירושה ואופן טיפולו בצוואות פגומות

נשאלת השאלה המתבקשת: האם סעיף 31 לחוק הירושה והאופן בו הוא מתיימר לטפל בנושא אי ביטול של צוואה פגומה, מציע מענה הגיוני. אולם הרציונל מאחורי סעיף זה הוא דווקא פשוט להבנה: במצב בו למוריש היה פרק זמן ארוך של לא פחות משנה, ולעיתים אפילו יותר, על מנת שיוכל לבצע שינויים בצוואה שכתב, גם תחת ההשפעה הלא הוגנת, התרמית או האיום – המחוקק סבור כי במידה והמוריש בחר שלא לבצע שינויים בצוואתו, לא ביטל את הצוואה שכתב ולא ניסח צוואה חדשה, הרי שהיא אכן משקפת את רצונותיו כפי שעלו על הכתב, על אף התנאים שבהם היא נכתבה.

במילים פשוטות: בהנחה והצוואה לא שונתה או בוטלה על ידי המוריש על אף שהיתה לו האפשרות לעשות כן, ועל אף שהוא ידע כי קיימים בה פגמים עקרוניים – הרי שיש להתייחס אליה כצוואה ברת תוקף.

 

אי ביטול של צוואה פגומה – לא סתם עוד סעיף בחוק

סעיף 31 המתייחס לאי ביטול של צוואה פגומה אינו נולד משום מקום, אלא מתוך הבנה כי יש לכבד את רצון המת ולהותיר את צוואת המוריש על כנה במידה והכיר בכשלים הפוטנציאליים בה וקיבל אותם מבלי לשנותם. גם במידה והתרחשה תרמית מסוג כזה או אחר בזמן שערך המוריש את צוואתו, במידה והוא מכיר במניפולציה שלכאורה הופעלה עליו, ועדיין בחר שלא לשנות או לבטל את הצוואה, נקודת ההנחה היא שהוא ביצע בחירה מודעת בהותרת נוסח הצוואה כמו שהוא, ושהיא משקפת את רצונותיו האמיתיים.

 

אי ביטול של צוואה פגומה – האתגר שבירידה לחקר האמת

על פי נוסח הצוואה ניתן להסיק מסקנות שונות, ולחשוד שאכן הופעלו מניפולציות או לחצים מסוגים שונים על המוריש בזמן שערך את הצוואה. לצד הסקת המסקנות הזו, חשוב להבין שלפעמים הן חסרות שחר, גם במידה ומישהו מקרוביו של המוריש טוען אחרת. כל מוריש רשאי לנסח את צוואתו ולחלק את נכסיו, רכושו וממונו כראות עיניו, גם אם בבסיס החלטותיו עומדים שיקולים שנדמים כלא הגיוניים עבור מישהו אחר. כמובן, כאשר קיים חשד לתרמית, יש לבדוק את הנושא לעומקו ואפשר כי הצוואה אכן תיפסל כתוצאה מן המסקנות שתתגלינה בתהליך.

אולם, כאמור, במידה והמוריש התוודע לתרמית והותיר את הצוואה המקורית ללא שינוי – הרי שכל מסקנה אחרת הופכת ללא רלוונטית בשלב זה, וסעיף אי ביטול של צוואה פגומה הוא הסעיף שיקבע מה יעלה בגורל הצוואה הקיימת.

 

מה קורה כאשר קיים חשד לפגמים וכשלים בצוואה, שלא בידיעת המוריש?

במקרים מסוימים סעיף 31 לחוק הירושה המגדיר את התנאים לאי ביטול של צוואה פגומה הוא לא רלוונטי. במקרים של כתיבת צוואה תחת מכבש לחצים ואיומים, במידה והמוריש הלך לעולמו בטרם הספיק לשנות את הצוואה או לבטל אותה, ובמידה וקרובי המשפחה של המוריש חושדים כי הצוואה פגומה ולא משקפת באופן ברור או הוגן את רצונותיו, סעיף 31 לחוק הירושה יהפוך ללא רלוונטי, ובית המשפט ידרש לרדת לשורש העניין על מנת להבין האם יש לפסול את הצוואה או שלא.

 

איך אפשר לפסול צוואה?

במידה ואכן קיים חשד להשפעה בלתי הוגנת על המוריש, תרמית, אונס או איום שחווה המוריש בעת שניסח את הצוואה, ואדם הקשור בצוואה מעוניין בפסילת הצוואה, הוא בהחלט יכול להגיש בקשה לפסילת צוואה. הבקשה תיבחן בהתאם לעדויות ותחקיר מעמיק, ובהתאם בית המשפט יקבע האם לאשר את הבקשה או לדחותה.

 

הגנה על צוואה – דרך מוכרת למתן תוקף חוקי לצוואה

על מנת שניתן יהיה להבטיח כי עריכת הצוואה נעשתה ללא השפעתם של גורמים אינטרסנטיים, וכי נוסח הצוואה אכן משקף את רצונו האמיתי של הנפטר – ניתן לנקוט בכמה וכמה פעולות שיוכלו לעמוד כראיה כנגד חשד לצוואה פגומה. למשל, צירוף של חוות דעת רפואית למסמך הצוואה יכול להעיד על כך שהצוואה נכתבה על ידי המוריש בעת שמצבו הבריאותי היה תקין ויציב, כמו גם תיעוד מוסרט של עריכת הצוואה – שיוכל לעמוד בתור ראייה לשיקול דעתו הצלול של המוריש ורצונותיו האמיתיים, כפי שהם באים לידי ביטוי על הכתב.

 

עורך דין לענייני צוואות וירושות – הדרך הבטוחה לטפל בצוואה

עורך דין לדיני צוואות וירושות הוא איש המקצוע שיוכל לסייע לכם בכל נושא הצוואה – משלב העריכה ועד שלב יישום הצוואה בפועל. חשוב להיעזר בעורך דין לדיני צוואות וירושות על מנת להבטיח את מימוש הצוואה בצורה קלה וחלקה. התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

ביטול צוואה על ידי המצווה

ככלל, כל אדם שכתב צוואה רשאי לבטלה או לשנותה בכל עת שיבחר. לאדם חירות מלאה לעשות בנכסיו ככל העולה על רוחו, ועל כן אם נמצאו

ביטול מקצת הצוואה

כאשר אדם הולך לעולמו, הוא מוריש את כל רכושו לאחרים. דרך אחת להוריש, היא לעשות זאת בהתאם לחוק הירושה. על פי החוק הזה, היורשים הפוטנציאליים

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: