איתור יורשים

באופן כללי, כאשר אדם נפטר מועברים נכסיו לידי יורשיו. לעיתים ישנו קושי בביצוע פעולה זו מכיוון שאיננו יודעים מי הם היורשים או שלא כל היורשים מודעים לזכותם לרשת. במצבים אלה יש לאתר את היורשים וליידע אותם בדבר זכותם לרשת. במאמר נרחיב מעט אודות המושג איתור יורשים.

 

קצת היסטוריה בנוגע לאיתור היורשים

בשנות השמונים קבע בית המשפט ב"משפט זימן" כי כאשר אדם טוען להיותו יורש יחיד – מוטלת עליו חובת ההוכחה להוכיח בראיות פוזיטיביות ברורות כי הוא היורש היחיד. חובה זה הינה מורכבת ומחמירה, במיוחד לאור העובדה שישנם מקרים בהם צריך להוכיח את אי קיומו של אדם מסוים, משימה הקרובה להיות בלתי אפשרית. החוק השתנה מעט בשנת 2003 במקרה המכונה "הלכת ברגמן" שם קבע השופט אהרון ברק כי יש מקום להוריד את היקף חובת ההוכחה ולהסתפק במבחן השקידה, כלומר על הטוען להיותו יורש יחידי להוכיח כי שקד באופן סביר לאתר יורשים נוספים, וכי עשה כל שביכולתו (בגבולות הסביר כמובן) לאתרם.

 

מתי יש צורך במבחן השקידה הסבירה

השופט אהרון ברק קבע כי ראשית כל יש לחלק בין שני מצבים:

  • ידוע אודות יורש אולם שאלת הימצאותו בין החיים אינה ידועה.
  • שאלת קיומו של יורש נוסף עומדת בסימן שאלה.

 

המצב הראשון הינו מוגדר וברור, ועל כן יש מקום לדרוש מהמבקש לרשת להוכיח את מותו של היורש בצורה חזקה ומוצקה. המקרה השני הינו אמורפי יותר, וכולל הוכחה לאי קיומו של אדם, ועל כן יש להקל את היקף ההוכחה המוטלת על כתפי המבקש לרשת.

איתור יורשים
איתור יורשים

מהן הפעולות שיש לעשות על מנת לאתר יורשים?

כאמור לעיל, ישנם מצבים בהם נדרש היורש לעבור במאמציו את מבחן השקידה הסבירה. מבחן זה אינו  מוגדר בצורה חד משמעית, והוא משתנה על פי הנסיבות השונות של כל מקרה ומקרה. עם זאת, ניתן לומר באופן כללי כי על המבקש להוכיח את היותו יורש יחיד מוטל:

  • לברר עם קרובי משפחתו של המנוח (הקרובים והרחוקים) אודות הימצאותם של קרובי משפחה נוספים.
  • לברר באזור מגוריו הקודם של המנוח, לשאול את שכניו וחבריו, ולחפש אצל חברים משנים עברו מידע שעשוי לשפוך אור על מצבו המשפחתי.
  • לחפש בתוכנות ובמאגרי מידע שונים כגון יד ושם, מדור לחיפוש קרובים, רישומי קהילות וכדו'.

כפי שפתחנו, דברים אלה אינם קובעים האם נעשה מאמץ סביר או לא, אולם הם נותנים מושג כללי לרמת הפירוט הנדרשת בחקירתו של היורש לאיתור היורשים.

 

מה עושים במקרה שאין יורשים כלל

כאשר אדם נפטר ואין כלל תובעים לרשת את עזבונו מועברים נכסיו לידי האפוטרופוס הכללי. מוסד זה שומר על נכסי המנוח במשך מספר שנים (עד תקופה של 15 שנים), בהמתנה להופעתו של יורש עתידי. לאחר תקופה זו מועבר עיזבונו לידי המדינה, והמדינה משתמשת ברכוש זה "למטרות חינוך, מדע, בריאות וסעד". במצבים שונים רשאי שר האוצר להעביר כספים אלה לעמותה או לאדם ספציפי. המדינה אינה מוגבלת במשך הזמן שבו היא אחראית על נכסי העיזבון, וביכולתה להשאיר אותם בחזקתה או למוכרם. במידה ויורש מופיע לאחר הלאמת העיזבון, על המדינה להעניק לו את הנכס או את שוויו.

 

הצורך באיתור יורשים

הצורך לאתר את היורשים של אדם מסוים עשוי להופיע בסיטואציות רבות, ונסקור בקצרה את המרכזיות שבהן:

 

מלחמת העולם השנייה

לאחר מלחמת העולם השנייה אנשים רבים, בעולם בכלל ובעם היהודי בפרט, איבדו כל קשר עם משפחתם הקרובה. טלטלות המלחמה והעתקת מקום המגורים לארץ ישראל הובילו למצב שבו אנשים רבים אינם מודעים למצב קרוביהם, ואינם מודעים לזכויות הירושה שלהם. כמובן שהסבר זה כוחו יפה בעיקר לזמן הסמוך לאחר המלחמה, ואכן היקף ההוכחה המוטל על המבקש להוכיח את אי הימצאותם של יורשים נוספים הולך ופוחת עקב כך.

 

מדינות שאינן מפותחות

במדינה מפותחת נדיר למצוא מקרים שבהם אנשים אינם ניתנים לאיתור, או שלא ניתן לעדכן אותם לגבי זכויות ירושתם. עם זאת, במדינות אשר אינן מתקדמות בהחלט ייתכן מצב שבו לא ניתן לאתר יורש פוטנציאלי, או אפילו לדעת האם הוא עודנו חי או שמא נפטר.

 

התרחקות מכוונת

לעיתים בעקבות סכסוך משפחתי חלק מהיורשים מנתקים כל קשר עם קרוביהם ומעתיקים את מקום מגוריהם הרחק אחד מהשני. נתק זה עשוי להימשך שנים רבות, ובמצב זה קשה לכל צד ליצור קשר ולהביא לידי שיתוף פעולה של הצד השני.

 

פתרון אפשרי למצבי ספק באיתור היורשים

אחד הפתרונות הנפוצים במצבים הדורשים איתור יורשים הינו הצורה הבאה: בית המשפט מכריע כי היורשים הקיימים יכולים לקבל את חלקם, אולם עליהם לחתום על טופס המצורף לצו היורשה הקובע כי במידה ויימצאו יורשים חוקיים נוספים הם יקבלו את חלקם מתוך כספי העיזבון. פתרון זה מניח את דעתם של שני הצדדים – הן צד היורשים המבקשים לחלק את הירושה בהקדם, והן צד היורשים הבלתי ידועים מכיוון שכספם שמור.

 

כיצד בפועל מאתרים יורשים

חברות רבות מציעות את שירותיהם במציאת יורשים. שירותים אלה כוללים איתור פיזי של היורש, הוכחת אמיתותה של הצוואה או הפרכת אמינותה מכיוון שיש יורשים אמיתיים המסתובבים בעולם, גביית חובות באמצעות פניה אל היורשים, וכדו'.

 

מי צריך לאתר את היורשים?

כאשר אדם מסוים טוען כי הוא היורש הבלעדי של העיזבון עליו מוטלת חובת ההוכחה להוכיח כי אכן הוא היורש היחיד ואין בלתו. לעיתים ממנה המצווה מנהל עיזבון, אשר אחד מתפקידיו הינו איתור היורשים ויידוע שלהם אודות זכותם לרשת. כאשר אין יורשים התובעים את כספי העיזבון המדינה עושה מאמץ מינימלי לאיתור היורשים, וממתינה להופעתם במשך מספר שנים.

 

סיכום

התקופה הסמוכה למותו של אדם קרוב הינה מורכבת ורגישה, על אחת כמה וכמה כאשר יש צורך לעשות משימות קשות כגון איתור יורשים. חברי הנבחרת המשפטית, המורכבת מעורכי דין מקצועיים ומנוסים בתחומים אלה, ישמחו לסייע לכם בכל שאלה או בעיה, ויעניקו לכם ליווי צמוד לכל אורך התהליך.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

חלוקת ירושה בין יורשים

במהלך חייו צובר האדם רכוש ונכסים רבים ומגוונים. לאחר מותו, רכוש זה צריך לעבור לידי יורשיו, באשר יהיו. העברה זו נושאת בחובה מורכבויות רבות, הן

יורש שנפטר לפני המוריש

במציאות חיים אידיאלית הורים מורישים את רכושם לילדיהם, ואלה בתורם מעבירים את נכסיהם לידי הדור הבא. אלא שהמציאות אינה תמיד פועלת על פי כללים מוכתבים,

יורש במקום יורש

בצוואה מפרט האדם את החלוקה הרצויה של נכסיו לאחר מותו. משמעות כתיבת הצוואה הינה רצון המצווה לשלוט בחלוקת העיזבון, ולא לחלק על פי החלוקה המקובלת,

יורש שמת לפני המוריש

אף שאנו רוצים להאמין שהעולם פועל באופן הגיוני, ישנן דוגמאות מובהקות לכך שהדברים לא תמיד מתרחשים כפי שהיינו מצפים. למשל, כאשר מדובר על מקרה שבו

יורש פסול ויורש שהסתלק

חלוקת הירושה בין היורשים, בין אם היא מתבצעת בהתאם לצוואה שכתב הנפטר עוד בחייו ובין אם היא מתבצעת מתוקף חוקי הירושה, מסתיימת במרבית המקרים בזמן

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: